partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina rijks innovatie community

logo rijks innovatie community

‘Betere samenwerking tussen overheid en hoger onderwijs biedt kansen’

Aanpak tekort ICT-professionals en vergroting kennisopbouw

2 mei 2019

RIC

Nederland heeft veel te winnen bij snelle en verdergaande digitalisering. De overheid kan daaraan in belangrijke mate bijdragen, maar ziet het tekort aan ICT’ers steeds verder toenemen. Door de vergrijzing is de uitstroom groot en de instroom van nieuwe talenten beperkt. Betere samenwerking tussen het Rijk en het hoger onderwijs moet daar verandering in brengen.

lees meer

RIC: Rijksbreed verbinden van innovatie

Leren van elkaars successen en fouten

door: Marlies Ruijter, 8 februari 2019

Rijks Innovatie Community

Binnen de gelederen van de Rijksoverheid wordt volop geïnnoveerd. Dat is een goede ontwikkeling. Maar als iedereen ‘op zijn eigen eiland gaat innoveren’, worden er kansen gemist. De onlangs in het leven geroepen Rijks Innovatie Community (RIC) heeft de ambitie om ervoor te zorgen dat er op dit gebied meer samengewerkt gaat worden. Verbinden en versterken is het devies!

lees meer

Samen werken aan de i-ambities van het Rijk

door: Mariëlle de Groot, 8 november 2018

Foto bij verhaal UBR

Hardcore techneuten interesseren voor een baan bij het Rijk en zo de juiste kennis en mensen in huis hebben voor de realisatie van haar i-ambities. Dat is de missie van het Rijks ICT Gilde. Naar beproefd recept van I-Interim Rijk, de rijksbrede pool voor programma-, project- en interimmanagers. Het Rijks ICT Gilde is één van de acties die minister Ollongren aankondigde ter versterking van het ICT-werkgeverschap.

lees meer