partnermenu

zoeken binnen de website

Kosten besparen met slimme innovaties

artikelen | 18 juli 2013

Bij bedrijven en overheden is kostenbeheersing een centraal thema. Goed gekozen innovaties kunnen ondersteunen bij het implementeren van organisatieverbetering en hand in hand gaan met kostenbesparing.

SAP logo

De overheid heeft het niet makkelijk. Het aantal ambtenaren moet omlaag, processen moeten beter, verantwoordelijkheden verschuiven. Met pure bezuinigingen gaat dat niet lukken. Door op de juiste manieren gebruik te maken van digitalisering kan de overheid echter kosten besparen en efficiënter werken. De groeiende stroom gegevens uit bijvoorbeeld overheidssystemen, sociale media, sensoren en videobeelden biedt ook kansen. Met name nu er een technologie beschikbaar is om die databerg aan te pakken.
“De mogelijkheden om data te verzamelen groeien met de dag. Nieuwe bronnen zoals sensoren produceren gegevens, maar ook bestaande bronnen nemen toe in volume en toepassingen. Hierdoor groeit de behoefte om uit al die gegevens zinvolle informatie te halen”, zegt Arthur Dobma, sinds 1 april sectordirecteur overheid van SAP Nederland. “En we willen niet alleen analyseren wat er gebeurd is; het gaat er juist vaak om goed te kunnen voorspellen wat er gáát gebeuren. Dat kan alleen als we snel en flexibel met grote volumes data kunnen omgaan. De rellen in Haren zijn een mooi voorbeeld. Achteraf analyseren van informatie op Facebook is interessant, maar echte waarde heeft het natuurlijk pas wanneer we op het moment zelf, in ‘realtime’, de datastromen uit Facebook en Twitter kunnen analyseren en trends in sentimenten kunnen afleiden en daarop maatregelen baseren.”

SAP HANA is de oplossing die organisaties in staat stelt om grote volumes gegevens razendsnel te interpreteren. De grote technologische stap die met SAP HANA is gezet, is dat in de kern het gebruik van werkgeheugen (chips) in de plaats is gekomen van traditionele harddisks (schijven). Die in-memorytechnologie betekent een enorme snelheidsverbetering – soms kan een analyse honderden keren zo snel als voorheen. Op zichzelf is die hogere snelheid niet altijd interessant, maar het maakt in veel situaties nogal wat uit of een probleemstelling al binnen minuten tot een antwoord leidt, of pas na uren of (doorgaans) dagen. Het mooie is nu dat dat nieuwe probleemstellingen mogelijk maakt. Er zijn immers opeens veel meer ‘tijdige antwoorden’ mogelijk.
Netbeheerder Alliander (3,5 miljoen klanten) gebruikt de technologie bijvoorbeeld om gegevens uit zijn steeds slimmere energienetwerk te halen. Alliander kan zo niet alleen sneller inspelen op gebruiksdata uit de ‘slimme meters’ van de klanten, maar ook informatie uit diverse meetpunten vergaren om beheer en onderhoud te optimaliseren.

Toepassingsmogelijkheden

“Het interessante is dat de mogelijkheden en toepasbaarheid van een nieuwe technologie als SAP HANA ook in het overheidsdomein onbegrensd zijn”, zegt Arthur Dobma. Zo zou de inzet van enkelbanden voor gedetineerden, die door de bezuiniging op het gevangeniswezen wellicht nodig wordt, veel gegevens over de beweging van gevangenen opleveren. Voorspellende analyses zijn dan mogelijk.
De ouderenzorg, die kampt met personeelsschaarste, zal meer met monitoring op afstand moeten werken, bijvoorbeeld door middel van sensoren. (Hoe vaak gaat de koelkast open?) Analyse van de grote hoeveelheid daaruit resulterende data kan helpen bij kostenbesparing.
Een ander voorbeeld is fraudepreventie. De recente Bulgaarse fraude maakt duidelijk dat realtime fraudepreventie op basis van actuele signalen nodig is. Zo kan de overheid fraude voorkomen, in plaats van achteraf vaststellen dat er honderd miljoen euro is verdwenen.

Design Thinking

De toepassingsgebieden van in-memorytechnologie zijn niet altijd evident. Dobma: “Je kunt niet zomaar bedenken wat er eigenlijk mee kan. Nu moeten we gezamenlijk gaan nadenken over hoe we er processen mee kunnen gaan ondersteunen.” Daarvoor heeft SAP een methodologie beschikbaar – Design Thinking – voor het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve ideeën en het oplossen van problemen. In multidisciplinaire sessies komen deelnemers tot geïntegreerde oplossingen die uitgaan van een praktische vraag of een probleem, doorgaans vanuit het perspectief van de ‘eindgebruiker’ – in het geval van de overheid is dat dus de burger of het bedrijfsleven. “We hebben bij SAP de expertise en middelen in huis om deze sessies te faciliteren.”

Niet alles hoeft snel

Dobma benadrukt dat HANA niet het antwoord is op alle vragen. Daarom levert SAP een platform – waarvan HANA deel uitmaakt – waarmee ook gegevens kunnen worden opgeslagen die niet die realtime eisen hebben. “Ons Real-Time Data Platform draait niet alleen om snelheid, maar ook om de vraag hoe je data typeert. Je hebt als overheidsorganisatie bijvoorbeeld veel archiefdata die je wettelijk moet bewaren. Die moeten niet in de weg zitten van de operationele omgeving, maar je moet er wel bij kunnen komen op het moment dat je die nodig hebt. Moet dat binnen seconden? Misschien niet, maar wellicht wel binnen een dag. Het platform faciliteert dat soort keuzes. Je kunt er dingen mee doen die je vroeger niet kon doen en we helpen klanten graag om dat inzichtelijk te krijgen.”

Per 1 april heeft SAP Arthur Dobma aangesteld als sectordirecteur Public Services. Hiervoor was hij binnen SAP onder andere verantwoordelijk voor de sector Services Industries. In zijn 16-jarige carrière in de software-industrie heeft Arthur Dobma posities vervuld bij IBM, Sybase en Baan.

tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.