partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina VNG Realisatie

partnerpagina vng realisatie

partnerartikelen

 • ‘Er is een Wabo nodig voor het sociaal domein’

  Gemeente Waddinxveen hanteert integrale aanpak

  door: Frits de Jong

  Waddinxveen

  Binnen het sociaal domein meekijken op de hulpvraag achter een aanvraag. ‘Nee’ durven zeggen als een aanvraag voor een rolstoel wordt ingediend, maar met aandacht voor de ‘waarom’-vraag. In de gemeente Waddinxveen hebben ze er inmiddels de nodige ervaring mee. Makkelijk is het niet, want wil de aanpak resultaat hebben, dan moet de complete organisatie op de kop.

 • Laagdrempelige dienstverlening met een app

  door: Marieke Vos

  app RSD De Liemers

  Vacatures vinden voor betaald en vrijwilligerswerk, weten wanneer je uitkering wordt overgemaakt: cliënten van de Regionale Sociale Dienst De Liemers gebruiken daar sinds kort een app voor. De app bestaat uit een aantal standaard bouwstenen die in elke huisstijl getoond kunnen worden. Inmiddels gebruiken ook andere gemeenten de app.

 • Waarom zou je het zelf doen?

  Gemeenten omarmen GGI

  door: Frits de Jong

  puzzelstukjes

  De overheid bestaat nog steeds uit een groot aantal ‘eilandjes’. Met ieder hun eigen systeempjes, standaarden en opvattingen. De gemeenten willen hier snel korte metten mee maken: met de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Het zou mooi zijn als uiteindelijk meer overheden meedoen. “Ik zou het een beetje raar vinden als provincies en waterschappen hun eigen PGI of WGI maken.”

 • 'We laten de huidige informatievoorziening niet vallen'

  door: Robbert-Jan Gorgels

  Rails

  Aan Common Ground wordt volop gewerkt, maar deze nieuwe gemeentelijke ICT-infrastructuur is bepaald nog niet gebruiksklaar. Wat is wijsheid in deze periode tussen ‘oud’ en ‘nieuw’? En wat gebeurt er nu met de ondersteuning van de gemeentelijke ICT door VNG Realisatie? Theo Peters, Unitmanager Architectuur en Standaarden bij VNG Realisatie, deelt zijn visie. “We gooien oude schoenen niet weg voor we nieuwe hebben.”

 • Data voor verrijking en duiding

  Apps ondersteunen gemeente Eindhoven bij handhaving wetgeving

  door: Frits de Jong

  Eindhoven

  Bedrijf opstarten zonder benodigde milieuvergunning of melding, of verzuimen energiebesparende maatregelen te nemen? Grote kans dat je er binnen de gemeente Eindhoven als bedrijf niet mee wegkomt. Om te voldoen aan bestaande wetgeving wordt er gebruikgemaakt van apps, die niet alleen zorgen voor een stuk verlichting van de werkzaamheden, maar ook voor een verrijking en duiding van de data.

 • Continu op zoek naar de zwakste schakel

  Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging belangrijk hulpmiddel CISO

  door: Frits de Jong

  Dreigingsbeeld

  De komende jaren verzekerd zijn van een baan? Word CISO! Wat je in huis moet hebben? Naast voldoende kennis van (security-)zaken moet je als ‘chef beveiliging’ in ieder geval in staat zijn om mensen binnen je organisatie aan te spreken op hun gedrag, ongeacht rang/functie en positie. Het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging van de IBD kan daarbij goed van pas komen.

 • Vuist tegen cyberdreiging

  Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH):

  DDoS

  Digitale spionage, computersystemen die zo lek zijn als een mandje of gevoelige informatie die op straat ligt? Het zijn allang geen uitzonderingen meer. Alle reden voor gemeenten om vol in te zetten op informatieveiligheid en privacy. “We moeten voortdurend voorbereid zijn op aanvallen.”

 • Computer can’t say no!

  Algoritme en bijstandsfraude

  door: Quita Hendrison

  computer

  ‘Algoritme voorspelt wie fraude pleegt bij bijstandsuitkering’, kopte de NRC (18 april) en al snel volgden er Kamervragen. Een inmiddels even voorspelbare als begrijpelijke reactie zodra het erop lijkt dat de computer het nemen van besluiten over mensen van de mens overneemt. Met de nadruk op ‘lijkt’, want de feiten vertellen wat anders.

 • ‘Leer de goede vragen te stellen’

  Gros Rekenkamers in de weer met thema informatiebeveiliging

  door: Frits de Jong

  slot

  Namen, adressen en BSN-nummers van inwoners die op straat liggen? Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker, ook al dringt dat nog niet altijd door tot colleges van B&W en/of gemeenteraden. Voor die laatste groep zijn lokale en regionale rekenkamers en rekenkamercommissies de hulplijn, maar ook die worstelen vaak nog met het thema.

 • DCMR en inkoop: een onwrikbaar geloof in gezamenlijkheid

  door: Daan Oltheten

  DCMR

  Vanuit VNG Realisatie (voorheen KING) worden sinds een aantal jaar gezamenlijke aanbestedingen op het gebied van telecommunicatie gedaan. DCMR, de milieudienst van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten in de regio Rijnmond en Goeree-Overflakkee, heeft ervaring met dergelijke trajecten. Sinds 2000 doet zij mee met gezamenlijke telefonieaanbestedingen.

 • Voors en tegens cloudoplossingen

  Fusie zet Schagen op pad virtualisatie

  door: Frits de Jong

  Cloud

  Het lijkt zo gemakkelijk: zet al je gemeentelijke toepassingen in de cloud en klaar is Kees. Maar er komt veel bij kijken. Wat zet je in de cloud? Wie mag er in de cloud? Hoe ga je om met partijen die ondersteuning bieden vanuit het buitenland? Wat doet het met je bedrijfsvoering als één of meerdere dataverbindingen uitvallen? De gemeente Schagen zag al dit soort vragen voorbijkomen en heeft de cloud succesvol omarmd voor haar dienstverlening.

 • ‘Omgevingswet maakt dat overheden wel móeten samenwerken’

  door: Frits de Jong

  Omgevingswet - Utrecht

  Als er één onderwerp is waar een gezamenlijke aanpak noodzaak is, dan is het wel de Omgevingswet. Al was het alleen maar vanwege de impact van de nieuwe wet, waarbij 26 wetten, 5000 artikelen, 117 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en circa 120 ministeriële regelingen samengevoegd worden tot één wet met circa 350 artikelen, 4 AMvB’s en zo’n 10 ministeriële regelingen. “Dat maakt dat overheden wel met elkaar móeten samenwerken.”

 • WaarOverheid, de ‘Buienradar’ van de gemeenteraad

  Open Raadsinformatie

  Open raadsinformatie

  Een level playing field tussen overheid en burgers: welke gemeente heeft dat niet hoog op de wensenlijst staan? Maar dat ideaal kun je alleen bereiken als alle partijen toegang hebben tot dezelfde openbare informatie. Digitale én politieke transparantie dus.

 • ‘Gemeenten bepalen zelf het succes’

  Hugo Aalders, de nieuwe kapitein bij VNG Realisatie

  door: Frits de Jong

  hardlopen

  Als het gaat om Samen Organiseren, dan is de rol van VNG Realisatie er vooral eentje van verbinden en faciliteren. “Gemeenten bepalen en maken primair zelf het succes van Samen Organiseren. Wij kunnen en willen hen daar graag in ondersteunen.”

 • Geen weg meer terug

  Ook samenwerkingsverbanden plukken vruchten van gezamenlijk optrekken

  door: Frits de Jong

  U-bocht

  Ook binnen de vele samenwerkingsverbanden die gemeenteland kent zijn ze positief verrast door zoiets als Samen Organiseren. “Het past in een trend waarbij een nieuwe generatie ambtenaren op school getraind is om meer samen te werken.”