partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina VNG Realisatie

partnerpagina vng realisatie

partnerartikelen

 • ‘Ik vind de gekozen oplossing nu niet goed genoeg’

  Een kritische kijk op Samen Organiseren

  door: Quita Hendrison

  Gabrielle Haanen en André Huykman

  De basis van Samen Organiseren staat. Maar om door te groeien en écht een doorbraakrol te spelen in de gemeentelijke ontwikkelingen, is er ook tegenspraak nodig. André Huykman, gemeentesecretaris in Leidschendam-Voorburg, is kritisch over de wijze waarop Samen Organiseren wordt opgepakt. “Ik vind de gekozen oplossing nu niet goed genoeg.” Hij gaat in discussie met zijn Utrechtse evenknie Gabrielle Haanen.

 • ‘Gemeenten moeten meer als één branche opereren’

  Irma Woestenberg, voorzitter Taskforce Samen Organiseren

  door: Marieke Vos

  Irma Woestenberg

  Het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. Dat is het voornaamste doel van de Taskforce Samen Organiseren. Wat betreft haar voorzitter Irma Woestenberg kan dat alleen als gemeenten veel meer als één branche opereren. “Niet als 380 verschillende organisaties.”

 • iBestuur special Samen Organiseren

  iBestuur special samen organiseren VNG-realisatie

  Gemeenten gaan meer samen doen: samen hun dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren. De VNG ondersteunt dit, maar het is aan gemeenten zelf om dit op te pakken. Zij hebben besloten tot Samen Organiseren. Samen Organiseren is een beweging van onderop. De Taskforce verzamelt goede initiatieven, de VNG helpt met opschaling. Het College van Dienstverleningszaken zorgt voor de bestuurlijke verankering van dit proces.

 • Verander de stad en begin met een tool!

  TransformCity

  door: Quita Hendrison

  TransformCity

  Van uitstel komt in het geval van de Omgevingswet zeker geen afstel. En al lijkt de ingangsdatum van 2021 de gemeenten nog genoeg tijd te geven, de operatie is zo omvangrijk dat alle tijd en middelen nodig zijn om tot een goede in- en uitvoering van de wet te komen. Slimme digitale tools maken dat eenvoudiger en leuker.

 • Uden: scholen zijn belangrijke schakel

  Best practice aanpak armoede

  door: Quita Hendrison

  Uden

  Praten over geld en vooral hoe je daarmee om moet gaan als je er niet veel van hebt. Het is nog altijd een taboe. Uden pakt het bij de basis aan. Samen met scholen leren ze kinderen en jongeren al vroeg omgaan met geld. Belangrijk, juist voor jonge mensen, om armoede te voorkomen.

 • IPv6, en nu echt

  Gemeenten kunnen niet langer wegduiken voor de toekomst

  door: Quita Hendrison

  Netwerk

  Alle gemeenten moeten snel over naar IPv6. Hebben we dat niet eerder gehoord de afgelopen pak ‘m beet vijftien jaar? Zal zo’n vaart wel niet lopen dus. Of toch? We vragen het aan Erik Huizer, internetpionier en voorzitter van de IPv6 Taskforce, ingesteld door het ministerie van EZK.

 • Digitale Agenda 2020 is vooral een beweging

  door: Marieke Vos

  VNG Realisatie

  Ruim twee jaar zijn gemeenten nu bezig met het programma Digitale Agenda 2020. “Nog twee jaar te gaan om de doelstellingen en ambities die we aan de start van het programma formuleerden, te realiseren”, zegt Ingrid Hoogstrate, waarnemend directeur van KING, nu VNG Realisatie. Ze vertelt dat het programma in de afgelopen twee jaar een basis heeft gelegd voor de volgende stap.

 • Geodata als spin in het web

  door: Quita Hendrison

  Spinnenweb

  In hoeverre kun je geodata, oftewel ruimtelijke informatie, inzetten om te sturen in het sociaal domein? In 2015 is een aantal gemeenten, waaronder Uden, met die vraag aan de slag gegaan via een pilot op de Pilotstarter. “De pilotfase laten we binnenkort los, maar af is zo’n traject natuurlijk nooit. Wel verandert het van pilot in methodiek. Zover zijn we nu.”

 • ‘Jouw succes, mijn succes’: Marktplaats voor beproefde oplossingen

  Succes

  Om ervoor te zorgen dat de overheid de verwachtingen waarmaakt die inwoners hebben van moderne, veelal digitale dienstverlening, moet er nog een hoop gebeuren. ‘Het is verbijsterend hoe weinig aandacht het kabinet hiervoor heeft in het regeerakkoord’, zo luidt de bijna-noodkreet van Franc Weerwind in een onlangs verschenen artikel in Trouw (13 december).

 • ‘Dekking van govroam bepaalt het succes’

  govroam - wifi

  Steeds meer overheden sluiten aan op govroam, een service die het voor ambtenaren mogelijk maakt veilig in te loggen op een bestaand wifi-netwerk bij aangesloten publieke organisaties. Ook Den Helder is inmiddels aangesloten. “Maar govroam slaagt alleen als gemeenten en andere overheden ook aansluiten. Het heeft geen zin om dit alleen als lokale overheid op te zetten.”

 • ‘Het gaat er om dat je van elkaar leert’

  door: Peter van de Kasteelen

  Grafiek

  De Brabantse gemeente Uden staat stevig op de kaart als het gaat om datagedreven werken. De weg daarnaartoe vergde het nodige doorzettingsvermogen van Juanita van der Hoek, programmamanager Sociaal Domein en data science pionier. Hoe zijn in Uden de eerste stappen gezet, welke successen zijn geboekt en wat krijgt de rest van de organisatie mee?

 • De blockchaincoalitie begint in Zuidhorn

  door: Quita Hendrison

  Fiets

  Kijk naar buiten. Zie hoe de wereld verandert. Zie hoe technologie zich ontwikkelt en pak vervolgens uit het palet van technologische mogelijkheden die dingen op die je kunt inzetten voor de samenleving. Dat is de even Gronings nuchtere als idealistische aanpak waarmee de relatief kleine gemeente Zuidhorn groot uitpakt met blockchaintechnologie.

 • Gegevens zijn de grondstof van de overheid

  door: Marieke Vos

  gegevensmanagement

  Gegevensmanagement is essentieel voor de informatiehuishouding van organisaties. Bijvoorbeeld om adequaat te kunnen reageren op een datalek. Er is echter nog wel wat lobbywerk te verrichten, want gegevensmanagement staat niet bovenaan de prioriteitenlijst.

 • Informatiebeleid en het belang van een plan

  Gemeentehuis Zwolle

  Decentralisatie, de omgevingswet, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen; het speelveld rond gemeenten wordt steeds complexer. En daarmee ook het informatiebeleid. De noodzaak van een duidelijke visie op informatievoorziening wordt gevoeld. In Zwolle en Bronckhorst zijn al grote stappen gezet. Met de Digitale Agenda 2020 als belangrijke richtingaanwijzer.

 • Samen bouwen aan een infrastructuur voor iedereen

  We hebben al veel bouwstenen voor een sterke e-overheid. Er ontbreken echter een aantal essentiële elementen die deze bouwstenen met elkaar verbinden tot een krachtig geheel.