partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina VNG Realisatie

partnerpagina vng realisatie

partnerartikelen

 • ‘Dekking van govroam bepaalt het succes’

  govroam - wifi

  Steeds meer overheden sluiten aan op govroam, een service die het voor ambtenaren mogelijk maakt veilig in te loggen op een bestaand wifi-netwerk bij aangesloten publieke organisaties. Ook Den Helder is inmiddels aangesloten. “Maar govroam slaagt alleen als gemeenten en andere overheden ook aansluiten. Het heeft geen zin om dit alleen als lokale overheid op te zetten.”

 • ‘Het gaat er om dat je van elkaar leert’

  door: Peter van de Kasteelen

  Grafiek

  De Brabantse gemeente Uden staat stevig op de kaart als het gaat om datagedreven werken. De weg daarnaartoe vergde het nodige doorzettingsvermogen van Juanita van der Hoek, programmamanager Sociaal Domein en data science pionier. Hoe zijn in Uden de eerste stappen gezet, welke successen zijn geboekt en wat krijgt de rest van de organisatie mee?

 • De blockchaincoalitie begint in Zuidhorn

  door: Quita Hendrison

  Fiets

  Kijk naar buiten. Zie hoe de wereld verandert. Zie hoe technologie zich ontwikkelt en pak vervolgens uit het palet van technologische mogelijkheden die dingen op die je kunt inzetten voor de samenleving. Dat is de even Gronings nuchtere als idealistische aanpak waarmee de relatief kleine gemeente Zuidhorn groot uitpakt met blockchaintechnologie.

 • Gegevens zijn de grondstof van de overheid

  door: Marieke Vos

  gegevensmanagement

  Gegevensmanagement is essentieel voor de informatiehuishouding van organisaties. Bijvoorbeeld om adequaat te kunnen reageren op een datalek. Er is echter nog wel wat lobbywerk te verrichten, want gegevensmanagement staat niet bovenaan de prioriteitenlijst.

 • Informatiebeleid en het belang van een plan

  Gemeentehuis Zwolle

  Decentralisatie, de omgevingswet, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen; het speelveld rond gemeenten wordt steeds complexer. En daarmee ook het informatiebeleid. De noodzaak van een duidelijke visie op informatievoorziening wordt gevoeld. In Zwolle en Bronckhorst zijn al grote stappen gezet. Met de Digitale Agenda 2020 als belangrijke richtingaanwijzer.

 • Samen bouwen aan een infrastructuur voor iedereen

  We hebben al veel bouwstenen voor een sterke e-overheid. Er ontbreken echter een aantal essentiële elementen die deze bouwstenen met elkaar verbinden tot een krachtig geheel.

 • Van een reactieve naar een alerte overheid

  Datagedreven werken vraagt om bestuurlijke en politieke aandacht

  door: Marieke Vos

  Een overheid die datagedreven werkt en stuurt krijgt te maken met nieuwe vragen en uitdagingen. En die gaan lang niet allemaal over technologie, zo blijkt uit een verkenning die VNG/KING uitvoerde.

 • De beproeving van de Digitale Agenda 2020

  door: Marieke Vos

  Wat doen gemeenten in de praktijk met de ambities van de Digitale Agenda 2020, die ze nu ruim een jaar geleden vaststelden? De voorbeelden zijn zeer divers en leveren een duidelijk beeld op: gemeenten willen nog meer samen doen.

 • Het belang van i voor de bestuurder

  Veel onbenutte kansen voor participatie

  Om hun taken in het sociaal domein goed uit te voeren hebben gemeenten informatie nodig over hun inwoners. De Burgerpeiling van VNG-KING biedt die informatie: interessante gegevens over onder meer de mate waarin mensen participeren. Een diepteanalyse van de gegevens levert voor bestuurders waardevolle sturingsinformatie op.

 • Van buitenboordmotor naar machinekamer

  VNG haalt KING ‘naar binnen’ om uitvoeringskracht centraal te stellen

  Nu gemeenten steeds meer het voortouw nemen om een moderne ‘nabije overheid’ te worden, kunnen bestuurders de ICT- en uitvoeringsaspecten daarvan niet op afstand houden. Dat is een belangrijke reden om KING in de VNG te laten opgaan.

 • Waarstaatjegemeente.nl krijgt een slim dashboard

  door: Frits de Jong

  Alle relevante sturingsinformatie voor gemeenten overzichtelijk gepresenteerd op één plek. Vanaf mei krijgt Waarstaatjegemeente.nl daarvoor een dashboard. Bestuurders, raadsleden en gemeentesecretarissen hebben zo sneller toegang tot informatie die nodig is voor besluitvorming, beleidsvorming, agendering en controle.

 • Nils Roemen: leven vanuit overvloed

  door: Petra Pronk

  Nils Roemen, mede-initiatiefnemer van Durftevragen

  Meer doen met minder. Voor de meeste ambtenaren is dat de dagelijkse stressvolle realiteit. Maar waarom eigenlijk? Volgens Nils Roemen, mede-initiatiefnemer van Durftevragen en spreker op het komende KING Jaarcongres, is er helemaal geen sprake van schaarste. “Er is genoeg. Het is alleen verkeerd verdeeld.”

 • Ondernemerspeiling helpt gemeenten bij afstemmen met bedrijven

  KING lanceert Ondernemerspeiling

  Als gemeente ben je gebaat bij ondernemers die tevreden zijn over beleid en dienstverlening. Maar hoe meet je dat? Dat kan met de Ondernemerspeiling, een instrument dat begin dit jaar door KING is gelanceerd en dat door een eerste groep van gemeenten wordt uitgeprobeerd.

 • Meedoen kan alleen met grond onder je voeten

  door: Tof Thissen

  Tof Thissen

  In de Troonrede van 2013 zei koning Willem-Alexander ‘dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving’. Fraaie woorden. En een kopzorg minder voor de overheid: als die er niet meer over gaat, hoeft die ook niet meer alles bij te houden immers.