zoeken binnen de website

Basisgegevens: om even bij stil te staan!

Basisgegevens en het gebruik daarvan zijn een fundament van de e-overheid. Een werkend stelsel van basisregistraties is een van de peilers van het programma I-NUP. In minder dan 3 minuten vertelt de film ‘Maatschappelijke Baten van Basisgegevens’ hoe het zit met de basisgegevens.

Maatschappelijke Baten van Basisgegevens

In minder dan 3 minuten vertelt de batenfilm hoe het zit met de basisgegevens. Deze korte film is bedoeld voor iedereen die op de één of andere manier betrokken is bij de e-overheid en een toelichting of presentatie wil geven over waar hij of zij aan werkt. Binnen de ‘eigen kring van deskundigen’ lukt het meestal wel om het verhaal over de bühne te krijgen, daar buiten is dat vaak lastig. Waar te starten en hoe het publiek te boeien? Het aantal downloads en de positieve reacties op deze aansprekende film met voor iedereen herkenbare voorbeelden, onderstrepen dit.

Basisgegevens en het gebruik daarvan zijn een fundament van de e-overheid. Een werkend stelsel van basisregistraties is een van de peilers van het programma I-NUP. Steeds meer bestuurders onderkennen dat om hun ambities op het gebied van de e-overheid waar te maken, samenwerking op dit fundament onontbeerlijk is.

Maatschappelijke Baten van Basisgegevens from Public Cinema on Vimeo.

In de loop van de jaren zijn diverse overheidsorganisaties ontstaan die hun eigen gegevens bijhielden. Om burgers van goede dienstverlening te voorzien gingen deze organisaties stap voor stap samenwerken en o.a. gegevens van elkaar gebruiken. Bijvoorbeeld in het sociale domein is in de wet de eenmalige gegevens uitvraag vastgelegd. De veranderende samenleving stelt eisen aan zijn contacten met de overheid. Het belang van digitale dienstverlening en het onderling op een veilige manier gegevens (her)gebruiken en uitwisselen neemt toe.

Hergebruik van gegevens vindt plaats en leidt ook tot discussie over de kwaliteit. Het is logisch dat wanneer gegevens vanuit een bepaald perspectief zijn ingewonnen deze niet altijd zondermeer herbruikbaar zijn. Al met al leert hergebruik van gegevens dat het zeker in de startfase intensieve trajecten zijn. Het gaat om samenwerking in ketens. Hergebruik komt goed op gang zo blijkt ook uit het rapport Niet meer naar de bekende weg vragen

Vergelijkbaar nieuw onderzoek toont ook aan dat nog werelden te winnen zijn. Echter deze ‘werelden’ moeten elkaar wel leren kennen en met elkaar in verband worden gebracht en dat gebeurt niet vanzelf. Het project ‘maatschappelijke baten’ – een project binnen het I-NUP programma – start met een maatschappelijk vraagstuk en gaat met de betrokken organisaties na of en waar basisgegevens een bijdrage kunnen leveren aan efficiency en betere dienstverlening. Vaak worden workshops ingezet als middel om meer awarness te creëren onder de professionals.

De uitdaging is om van elkaar te blijven leren en open te staan voor innovatieve ideeën, immers ‘het samengaan van delen levert meer op dan de som der delen’.

engelstalig

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.