zoeken binnen de website

personalia

Bent u actief betrokken bij de digitalisering van maatschappij en overheid? En heeft u een nieuwe functie bij de overheid, technologiebedrijf, kennisinstituut of maatschappelijke organisatie? Meld uw benoeming bij redactie@ibestuur.nl

Gino Laan nieuwe directeur RINIS

door: Redactie iBestuur, 26 september 2022

Gino Laan is benoemd als nieuwe directeur van de Stichting RINIS, deze organisatie verzorgt al ruim 25 jaar digitale gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties. Gegevens hoeven daardoor maar één keer te worden vastgelegd en kunnen daarna worden hergebruikt. Daarmee vergroten uitvoeringsorganisaties het gemak voor burgers en bedrijven.

lees meer

Jeroen Janssen hoofd Integratie Business Services bij Belastingdienst

door: Redactie iBestuur, 13 september 2022

Jeroen Janssen is per 1 september 2022 afdelingshoofd voor de keten Toeslagen bij Integratie Business Services van de directie IV van de Belastingdienst. Deze afdeling ontwikkelt, integreert en beheert diverse applicaties en is op dit moment bezig met grootschalige aanpassingen in het infrastructuur- en applicatielandschap.

lees meer

Bert Hubert, lid Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, legt functie neer

door: Redactie iBestuur, 12 september 2022

Bert Hubert, toezichthouder op de geheime diensten, heeft vrijdag zijn ontslag ingediend als toezichthouder bij de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Hij kan zich persoonlijk niet vinden in de voorgestelde uitbreidingen van de bevoegdheden van de diensten. BZK en Defensie willen het aftappen van internetkabels en het hacken van apparaten makkelijker maken.

lees meer

Asli Turkes afdelingshoofd Gegevensuitwisseling bij SZW

door: Redactie iBestuur, 7 september 2022

Asli Turkes start op 17 oktober als afdelingshoofd Gegevensuitwisseling bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze nieuwe afdeling gaat een centrale plaats binnen de keten van de sociale zekerheid innemen, met de focus op verantwoorde, efficiënte en effectieve inzet van gegevensuitwisseling in ketens.

lees meer

Lydia Bremmer directeur Adviescollege Openbaarheid & Informatiehuishouding

door: Redactie iBestuur, 6 september 2022

Lydia Bremmer is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot secretaris-directeur van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Zij zal samen met de voorzitter, Ineke van Gent, een be­langrijke rol vervullen in het vormgeven van de organisatie en het uitvoeren van de wettelijke advies- en bemiddelingstaken van het college.

lees meer

Mark Vermeer directeur Digitale Overheid bij BZK

door: Redactie iBestuur, 27 augustus 2022

Het ministerie van BZK heeft een nieuwe directeur Digitale Overheid benoemd. Mark Vermeer gaat vanaf 1 november a.s. de nieuwe directie vormgeven binnen het departement. De expertise op het gebied van digitalisering moet naar een hoger niveau worden getild, Vermeer gaat hierin een coördinerende voortrekkersrol vervullen.

lees meer

Chris Libert manager Strategisch Informatiebeleid bij OCW

door: Redactie iBestuur, 18 augustus 2022

Chris Libert wordt per 1 september 2022 Manager Strategisch Informatiebeleid bij de directie Kennis bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is aan hem om de informatievoorziening binnen het ministerie naar een hoger plan te tillen. Hij werkte hiervoor vanuit I-Interim Rijk als programmamanager ICT van de Toekomst bij DUO.

lees meer

Dick Ottevanger directeur Nationale Bewegwijzeringsdienst

door: Redactie iBestuur, 15 augustus 2022

Dick Ottevanger start per 1 september 2022 als directeur van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), een alliantie van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en Rijkswaterstaat (RWS), verantwoordelijk voor duidelijke, uniforme bewegwijzering langs de wegen.

lees meer

Hans Loonen hoofd CIO Office Rijksvastgoedbedrijf

door: Redactie iBestuur, 2 augustus 2022

Hans Loonen is per 1 augustus 2022 benoemd tot hoofd CIO Office bij het Rijksvastgoedbedrijf. Hij is verantwoordelijk voor de I-strategie van de organisatie. Hij is sinds 1 november 2020 al werkzaam als kwartiermaker I-functie bij het Rijksvastgoedbedrijf via ABD interim.

lees meer

Annemarie van Velsen programmadirecteur IV-strategie bij de Politie

door: Redactie iBestuur, 24 juli 2022

Annemarie van Velsen start per 1 oktober 2022 als programmadirecteur programmadirecteur IV-strategie bij de Politie. Ze is op dit moment hoofd Operatiën bij de Landelijke Eenheid van de Politie.

lees meer

Nieuwe leden Adviescollege ICT-toetsing

door: Redactie iBestuur, 18 juli 2022

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering ingestemd met de benoeming van Adri de Bruijn en Arie van Deursen als leden van het Adviescollege ICT-toetsing. De benoeming gaat in per 1 september a.s. Het adviescollege oordeelt over de risico’s en de slaagkans van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid.

lees meer

Caroline Koetsenruijter lid van Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

door: Redactie iBestuur, 18 juli 2022

De ministerraad heeft 15 juli jl. Caroline Koetsenruijter benoemd als lid van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, dat gaat adviseren over de openbaarmaking van overheidsinformatie en de verbetering van de informatiehuishouding. Koetsenruijter is bekend als agressie- en conflictexpert en betrokken bij het project ‘Prettig contact met de overheid’.

lees meer

Jolein Baidenmann programmamanager Transparantie in Informatie bij EZK/LNV

door: Redactie iBestuur, 13 juli 2022

Jolein Baidenmann start per 15 juli 2022 als Programmamanager Transparantie in Informatie bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het programma moet een boost geven aan het op orde brengen van de informatiehuishouding en het werken aan meer openbaarheid.

lees meer

Marcel Hoogland Algemeen Directeur Justitiële ICT Organisatie bij JenV

door: Redactie iBestuur, 6 juli 2022

Marcel Hoogland start op 1 september 2022 als algemeen directeur Justitiële ICT Organisatie (JIO) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij volgt Johan Wiltvank op die met pensioen gaat. Hoogland werkt sinds 2019 bij IVO Rechtspraak als directeur IT. Eerder was hij werkzaam bij DICTU en Agentschap Telecom.

lees meer

Rianne Blacquière MT-lid bij de concerndirectie Informatiebeleid IenW

door: Redactie iBestuur, 29 juni 2022

Rianne Blacquière start per 1 augustus als MT-lid bij de concerndirectie Informatiebeleid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze werkt nu nog bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als afdelingshoofd I-stelsel en Vakmanschap bij de directie CIO Rijk. Onder deze vlag leverde zij vorig jaar samen met het CIO-beraad de I-strategie Rijk op.

lees meer