zoeken binnen de website

personalia

Bent u actief betrokken bij de digitalisering van maatschappij en overheid? En heeft u een nieuwe functie bij de overheid, technologiebedrijf, kennisinstituut of maatschappelijke organisatie? Meld uw benoeming bij redactie@ibestuur.nl

Ron Roozeboom Chief Operations Officer SSC-ICT bij BZK

door: Redactie iBestuur, 28 november 2022

Ron Roozeboom gaat per 1 januari 2023 aan de slag als Chief Operations Officer bij SSC-ICT bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is op dit moment manager Data Innovation a.i. bij BTO Enabling Technologies van Eneco Group. Eerder werkte hij o.a. bij de Politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

lees meer

Lodewijk Asscher voorzitter Digitaliseringsimpuls Onderwijs

door: Redactie iBestuur, 23 november 2022

Eind vorig jaar kreeg Lodewijk Asscher een aanjaagrol bij het kenniscentrum voor veiligheid en digitalisering. Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft hem nu ook als voorzitter benoemd bij de Digitaliseringsimpuls Onderwijs. Hij volgt per 1 januari 2023 ad interim voorzitter Hans Nederlof op.

lees meer

Alex Maas directeur Beleid & Bedrijfsvoering / CIO bij Bureau ABD

door: Redactie iBestuur, 18 november 2022

Alex Maas gaat 15 januari a.s. aan de slag als directeur Beleid en Bedrijfsvoering tevens CIO bij Bureau Algemene Bestuursdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is op dit moment werkzaam als directeur HR en Bedrijfsvoering van de Bestuursstaf, kerndepartement van het ministerie van Defensie.

lees meer

Karin Groenendijk divisiemanager Specifieke Toepassingen bij DICTU

door: Redactie iBestuur, 9 november 2022

Karin Groenendijk is benoemd als divisiemanager Specifieke Toepassingen bij DICTU (Dienst ICT Uitvoering) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij start per 1 januari 2023. Momenteel werkt ze als Business Unit Manager Sociaal Domein bij Centric Public Sector Solutions.

lees meer

Reijer Passchier hoogleraar Digitalisering en democratie OU

door: Redactie iBestuur, 2 november 2022

Reijer Passchier is per 1 oktober benoemd tot hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat bij de Open Universiteit (OU). Hij wil de nieuwe leerstoel gebruiken als platform om het academische en maatschappelijke debat over de gevolgen van digitalisering voor het functioneren van de constitutie aan te jagen.

lees meer

Inge Jonker directeur Informatievoorziening (CIO) bij de FIOD

door: Redactie iBestuur, 26 oktober 2022

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) staat voor een grote opgave in het succesvol opsporen van financiële en fiscale criminaliteit. De hoeveelheden data en informatie groeien exponentieel. Inge Jonker is per 15 oktober 2022 benoemd tot directeur Informatievoorziening, Data en Innovatie (CIO).

lees meer

Floor Kloosterman hoofd afdeling I-stelsel en Vakmanschap bij BZK

door: Redactie iBestuur, 8 oktober 2022

Per 1 december 2022 gaat Floor Kloosterman aan de slag als hoofd afdeling I-stelsel en Vakmanschap bij het ministerie van BZK, onderdeel van het directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie. Ze gaat in samenwerking met CIO Rijk en het CIO-beraad werken aan een digitaal sterke en vaardige Rijksoverheid, onderdeel van de I-Strategie Rijk.

lees meer

Arne van Hout directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat

door: Redactie iBestuur, 4 oktober 2022

Gemeentesecretaris van Nijmegen Arne van Hout stapt over naar het Rijk. Hij wordt per 1 december a.s. de nieuwe directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het ministerie van BZK. Hij was de afgelopen tijd actief in de overheidsbrede beweging Werk aan Uitvoering (WaU) en was eerder voorzitter van de Taskforce Samen Organiseren.

lees meer

Sylvia Cammeraat manager ICT-compliance & innovatie/CIO bij AZ

door: Redactie iBestuur, 30 september 2022

Sylvia Cammeraat start per 1 oktober 2022 als manager ICT- compliance & innovatie / CIO bij het ministerie van Algemene Zaken. Ze is op dit moment Hoofd Concern-Control IV en Security bij de directie Informatievoorziening en Inkoop van het ministerie van Justitie en Veiligheid en opdrachtgever van een JenV-breed cybersecurityprogramma.

lees meer

Nienke Weegink directeur Informatievoorziening bij EZK en LNV

door: Redactie iBestuur, 27 september 2022

Nienke Weegink wordt met ingang van 1 januari 2023 directeur Informatievoorziening bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Binnen het CIO-beraad heeft ze de portefeuille “I in het hart van beleid”, onderdeel van de I-strategie Rijk.

lees meer

Gino Laan nieuwe directeur RINIS

door: Redactie iBestuur, 26 september 2022

Gino Laan is benoemd als nieuwe directeur van de Stichting RINIS, deze organisatie verzorgt al ruim 25 jaar digitale gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties. Gegevens hoeven daardoor maar één keer te worden vastgelegd en kunnen daarna worden hergebruikt. Daarmee vergroten uitvoeringsorganisaties het gemak voor burgers en bedrijven.

lees meer

Jeroen Janssen hoofd Integratie Business Services bij Belastingdienst

door: Redactie iBestuur, 13 september 2022

Jeroen Janssen is per 1 september 2022 afdelingshoofd voor de keten Toeslagen bij Integratie Business Services van de directie IV van de Belastingdienst. Deze afdeling ontwikkelt, integreert en beheert diverse applicaties en is op dit moment bezig met grootschalige aanpassingen in het infrastructuur- en applicatielandschap.

lees meer

Bert Hubert, lid Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden, legt functie neer

door: Redactie iBestuur, 12 september 2022

Bert Hubert, toezichthouder op de geheime diensten, heeft vrijdag zijn ontslag ingediend als toezichthouder bij de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Hij kan zich persoonlijk niet vinden in de voorgestelde uitbreidingen van de bevoegdheden van de diensten. BZK en Defensie willen het aftappen van internetkabels en het hacken van apparaten makkelijker maken.

lees meer

Asli Turkes afdelingshoofd Gegevensuitwisseling bij SZW

door: Redactie iBestuur, 7 september 2022

Asli Turkes start op 17 oktober als afdelingshoofd Gegevensuitwisseling bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze nieuwe afdeling gaat een centrale plaats binnen de keten van de sociale zekerheid innemen, met de focus op verantwoorde, efficiënte en effectieve inzet van gegevensuitwisseling in ketens.

lees meer

Lydia Bremmer directeur Adviescollege Openbaarheid & Informatiehuishouding

door: Redactie iBestuur, 6 september 2022

Lydia Bremmer is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot secretaris-directeur van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Zij zal samen met de voorzitter, Ineke van Gent, een be­langrijke rol vervullen in het vormgeven van de organisatie en het uitvoeren van de wettelijke advies- en bemiddelingstaken van het college.

lees meer