zoeken binnen de website

overheid in transitie

 • Er zijn meer registerinformatici nodig!

  door: Leon Dohmen, Carinke Buiting en Tanja Ubert

  De beroepsgroep informatici die zo bepalend is voor toekomstig geluk en welzijn van mensen en duurzaamheid van onze planeet, mogen we niet overlaten aan de vrije markt en een onbeschermde functie alleen. Certificering van het vak informaticus is noodzakelijk voor mens- en planeetwaardige digitalisering in de toekomst.

 • Publieke waarden en rechten bij aanbesteden van ICT

  door: Arjan Widlak

  De inkoop van ICT heeft grote invloed op het bereiken van allerlei publieke waarden, of dit nu veiligheid is of vertrouwen, transparantie of innovatie. Inkopen is daarom tevens een beleidshandeling conform of contra het milieubeleid. Dat is met de inkoop van software niet anders. Ook dat heeft invloed op andere waarden. Maar om welke waarden gaat het? En hoe vertaal je die in een scenario voor een aanbesteding?

 • Informatie in het hart van wet, beleid en uitvoering

  door: Ronald Damhof

  Dit artikel is een reactie op de oproep van Ron Roozendaal om mee te denken in de uitdaging waar wij allemaal voor staan. Het is een reactie die met name binnen het thema ´Digitale Overheid´ valt, maar zeker ook de ´Digitale Samenleving´ raakt. Het is een professioneel perspectief van de Chief Data Officer van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 • Kracht benutten en macht verdelen met open data

  door: Karin van Steensel en Maurits Kreijveld

  Dat data een integraal deel van ons leven en werken uitmaken is evident. Maar dat dataplatforms aan die data een dynamiek geven die ons allemaal sterk gaat raken, dat beseft onze overheid nog onvoldoende. Een pleidooi voor minder naïviteit en open ogen ten aanzien van de platform­dynamiek. En voor overheden die open data en open standaarden borgen en bevorderen.

 • Zeven ontwerpprincipes voor open source communities bij de overheid (deel 2)

  door: Arjan Widlak

  Hoe moet een gezond ecosysteem rond open source software bij de overheid eruit zien? Plantinga riep eerder op de aandacht daarbij minder te richten op een achterhaald beeld van communities van hobbyende nerds en meer op de zakelijke motieven om open source software in te zetten. In dit tweede deel vervolgen we de bespreking van zeven ontwerpprincipes voor communities van Ostrom.

 • Omgaan met onzekerheid bij technologische innovatie

  door: Nitesh Bharosa

  Besluitvorming over innovatie op basis van nieuwe technologieën is ingewikkeld. Een van de bemoeilijkende factoren die we bij Digicampus vaak tegenkomen is onzekerheid. Leuk al die kansen die GovTech op basis van nieuwe technologie ons kan bieden, maar wat halen we ons als overheid op de hals met GovTech gebaseerd op vertrouwensdiensten, DLT, Digital Twins, Data Wallets of AI?

 • In het Open op Orde-geweld mist toekomstvisie

  door: René de Jong

  Sinds de toeslagenaffaire staat de informatiehuishouding van de overheid vol in de aandacht. Met het programma Open op Orde wordt stevig geïnvesteerd om de informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid te verbeteren. En toch maak ik me zorgen. In al het Open op Orde-geweld mis ik toekomstvisie. Organiseren we niet nu al de informatiemanagement-ramp van over vijf jaar?

 • Recensie van een dataspecialist: 'Volwassen Digitale Overheid'

  door: Christian Verhagen

  Digitalisering heeft ons veel goeds gebracht, maar ondertussen piept en kraakt de organisatie van de digitale overheid. De oorzaak daarvan is de wijze waarop wij democratisch sturing geven aan deze digitale transformatie, of eigenlijk juist het gebrek aan sturing. Verplichte kost op de leeslijst voor bestuurders en politici.

 • Recensie van een techoptimist: 'Volwassen Digitale Overheid'

  door: Titus Mars

  Onze digitale overheid is de kinderschoenen nog nauwelijks ontstegen. Titus Mars ziet in het boek ‘Volwassen Digitale Overheid’ dat Arjan Widlak vorige week presenteerde, een stevig nieuw houvast voor de groei naar een volgende fase. Het model heeft zijn blik op de digitale overheid en groei naar volwassenheid verruimd. “We zijn voorzien van een essentieel nieuw handboek.”

 • In 2022 op weg naar een menswaardige Samenleving 5.0

  door: Maurits Kreijveld

  Sinds de opkomst van de computer, in het midden van de vorige eeuw en het internet, is ons leven steeds meer aan het ‘digitaliseren’. We ontwikkelen ons richting een slimme en efficiënte informatiesamenleving, waarin alles wordt gemeten, data worden uitgewisseld en geanalyseerd met slimme computers. Hoe kan technologie ons als individu en als samenleving verbeteren?

 • Boekrecensie: 'Platformrevolutie' van Martijn Arets

  Recensie

  door: Paul Strijp

  De echte platformrevolutie moet nog komen, beweert Arets. Geen enkele sector zal de dans van de platformisering ontspringen, ook de overheid niet. Maar waarom? De rationale achter de inrichting van de eigen organisatie naar het model van een platform wordt niet echt duidelijk. Toch is dit boek een standaardwerk. Overheden doen er goed aan om met dit boek in de hand na te gaan hoe zij zich tot platformen willen verhouden.

 • De I-strategie Rijk de maat genomen

  door: Martin van den Berg en Klaas Brongers

  Om een digitale transformatie te kunnen maken is een goede digitale strategie nodig. Die strategie moet helder maken wat een organisatie wil bereiken met data en technologie. Klaas Brongers en Martin van den Berg benoemen negen succesfactoren en leggen de I-Strategie langs de meetlat.

 • Breken met oude gewoontes om ICT op orde te krijgen

  door: Hans Canisius

  De SVB, de Belastingdienst en de Politie vragen de politiek om rust. Het achterstallig onderhoud op ICT-systemen van de overheid is volgens hen zo opgelopen dat ingrijpende wetswijzigingen nu onverantwoord zijn. Wat mij betreft staat het verzoek gelijk aan de vraag of je je kind verzoekt om te stoppen met groeien. De pauzeknop bestaat niet. Sterker nog, die zou helemaal niet nodig moeten zijn.

 • Rathenau Instituut: “Kabinet: stop met het overschatten van de kansen van digitalisering”

  door: Jurriën Hamer, Linda Kool en Melanie Peters

  Ondanks tal van initiatieven slaagt de overheid er niet in om de uitdagingen van de digitale samenleving voldoende het hoofd te bieden. Het komende kabinet moet het tij keren. Hoe? Stop met het overschatten van de kansen van digitalisering, en het onderschatten van de risico’s, betoogt het Rathenau Instituut.

 • Boekrecensie: Actuele kwestie, klassieke afweging, een verkenning naar de governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid

  Recensie

  door: Paul Strijp

  Een minister voor Digitale Zaken? Of toch maar liever een regeringscommissaris? Maakt allemaal niet zo veel uit, stellen de NSOB-auteurs in dit essay. Doe wel iets bij de formatie van een nieuw kabinet. Iets symbolisch wat de urgentie van digitalisering benadrukt en beweging creëert. Maar veel belangrijker is het totaalpakket: het geheel aan maatregelen rondom de politieke keuze voor een bepaalde variant.

 • 1
 • 2