zoeken binnen de website

data en ai

 • Visie op MaaS onontbeerlijk om deelmobiliteit te laten werken

  door: Han Thoma

  Deelmobiliteit kan van doorslaggevend belang zijn om onze steden bereikbaar en leefbaar te houden. Maar hoe laat je als beleidsmaker deelplatformen en andere ‘Mobility-as-a-Service’-initiatieven echt voor je stad werken? “Regie houden betekent dat je als stad eerst een visie op mobiliteit formuleert,” stelt Maaike Snelder van TNO.

 • Aan de slag met het IAMA

  door: Julia Straatman, Iris Muis en Eveline Jacobson

  Impact assessments, toetsingskaders en andere frameworks: ze schieten als paddenstoelen uit de grond in het landschap van de digitaliserende overheid. Een impact assessment dat verwijst naar alle andere bestaande richtlijnen en kaders kan helpen. Het IAMA (Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes) is zo’n document.

 • Utrecht en Zuid-Holland onderzochten toepassing CODIO

  door: Els Wiegant

  Hoe transparant wil je als provincie zijn en hoe zorg je ervoor dat burgers data over je omgevingsbeleid kunnen vinden en begrijpen? Die vragen speelden een rol in de discussies over de praktische toepassing van de Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur (CODIO) die op uitnodiging van de provincies Utrecht en Zuid-Holland tijdens een workshop werd gevoerd.

 • Datagestuurd werken: Gegevensknooppunt Groningen

  door: Rosemarie Mijlhoff en Bert Gerlofs

  De verandering naar datagestuurd beleid, besluitvorming en uitvoering gaat niet alleen over technologie. De uitdaging ligt vooral in hoe verschillende organisaties, met elkaar en met hun achterban de omslag weten te maken naar datagestuurd beleid, besluitvorming en uitvoering. Lessen vanuit het samenwerkingsverband Gegevensknooppunt Groningen (GKG).

 • Waarom UWV een Commissie Data Ethiek oprichtte

  door: Sjoerd Hartholt

  Algoritmes en data zijn voor het UWV onvermijdelijk voor een efficiëntere en betere dienstverlening. De Commissie Data Ethiek zorgt ervoor dat het UWV bij innovaties scherp blijft op ethische waarden. Want: ‘Huidige wetgeving laat nog ruimte voor discussie over.’ Een voorbeeld voor andere organisaties lijkt daarmee gezet.

 • Nog lang niet alle gemeenten gebruiken data om grip te krijgen op het sociaal domein

  door: Yolanda de Koster

  De wil bij ambtenaren om met data te werken is er zeker wel, zo blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Kurtosis. ‘Er is gretigheid om meer te doen met data, maar er zijn te weinig mogelijkheden’, stelt onderzoeker Johan Posseth. Het koppelen van gegevens blijkt lastig, maar ook privacyaspecten spelen een rol. Hiernaast is het analyseren van gegevens tijdrovend.

 • Machine learning lab in Eindhoven

  Machine learning

  door: Marieke Vos

  Met machine learning worden data op een geautomatiseerde manier onderzocht. Daardoor kun je patronen herkennen waar gemeenten, bijvoorbeeld, hun armoedebeleid mee kunnen verbeteren. Gemeenten, startups en kennisinstellingen werken samen in het machine learning lab in Eindhoven.

 • AI geeft gebruik locatiedata stevige push

  door: Frits de Jong

  Locatiepact

  Artificiële intelligentie (AI). Vrijwel iedereen legt de woorden anders uit. Over één ding is iedereen het wel eens: door gebruik te maken van AI kunnen processen sneller én slimmer worden uitgevoerd. Ook gebruikers van locatiedata zien steeds vaker de voordelen in van AI. “Op het gebied van mobiliteit en veiligheid, beheer openbare ruimte en mutatiesignalering basisregistraties heeft AI veel potentie”.

 • ‘Trots, maar ik zie ook een keerzijde’

  Hans Tijl zwaait af als directeur geo-informatie bij BZK

  door: Frits de Jong

  Hans Tijl

  Geo-informatie biedt veel kansen en is bij verschillende vraagstukken die de economische, maatschappelijke en politieke agenda bepalen, van groot belang. Vaak zelfs randvoorwaardelijk. Hans Tijl vindt dat we daar best trots op mogen zijn, maar hij ziet ook een keerzijde. Over wat mag en niet mag. Een debat daarover vindt hij noodzaak.

 • Principes voor de digitale stad

  door: Marieke Vos

  smart city

  Een veilige en leefbare openbare ruimte: daar neemt de overheid de verantwoordelijkheid voor. Maar hoe zit het met een toegankelijke en veilige digitale openbare ruimte? Gemeenten, VNG en hun partners ontwikkelen principes voor de digitale stad.