zoeken binnen de website

iBestuur Magazine 33

  • Internetdomeinen: tijd voor de grote schoonmaak

    door: Fred van der Molen

    Forum Standaardisatie

    Overheden hebben lang niet altijd goed inzicht in de internetdomeinen waar zij eigenaar ván of verantwoordelijk vóór zijn. Centraal overzicht is nodig om te kunnen borgen dat domeinen goed zijn beveiligd en voldoen aan andere relevante standaarden. Wie zijn domeinbeheer op orde wil brengen is vaak wel even bezig, zo blijkt uit deze cases bij een drietal overheidsorganisaties.