partnermenu

zoeken binnen de website

Smart Cities

Data als fundament voor de smart city

Gemeentelijke informatie slim en praktisch met elkaar verbinden

artikelen | 28 januari 2016

Gemeenten moeten met steeds minder middelen steeds sneller op veranderingen inspelen. Het smart city-concept kan hierbij helpen door slim allerlei soorten informatie bij elkaar te brengen. Klein beginnen is daarbij belangrijk. De gemeente Tynaarlo laat zien hoe je dat kunt doen.

De Dynamische Beleid Monitor. Bestuurders zijn in staat om trends te identificeren door het vergelijken van gegevens van voorgaande jaren, zoals de kwaliteit van de wegen, materiaalsoort (asfalt, beton, bestrating), type functie (weg, fietspad, trottoirs) en begroting.

Voor de eerste keer in de geschiedenis leeft meer dan 50 procent van de bevolking in stedelijk gebied. Rond 2050 zal dit ongeveer 70 procent van de bevolking zijn. Grote veranderingen die veel van de mensheid vragen, zoals Charles Darwin al goed verwoordde: “It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change.”
Hoe moet een gemeente hiermee omgaan? Hoe kunnen bestuurders reageren op de voortdurende veranderingen? Hoe kan een gemeente met beperkte financiële middelen toch de governance, de veiligheid en de welstand op peil houden? Het smart city-concept kan hierbij helpen en verschillende gemeenten zetten er op dit moment al programma’s voor op. Toch hebben ze nog steeds moeite met het concretiseren van het concept.
Bestuurders zullen nog slimmer moeten omgaan met de data die er in en over de stad beschikbaar zijn. Hoe? Het volledig overhoop gooien van bestaande werkprocessen is niet realistisch. Een betere oplossing voor beheer, onderhoud en beleid is het inzetten van slimme technologie waarmee veranderingen sneller zijn waar te nemen, om vervolgens direct te kunnen acteren.

Het is een illusie om in één keer een smart city te worden. Gemeenten krijgen nu al met moeite hun budgetten rond, laat staan dat er geld is om direct een volledige smart city te worden. En dat terwijl de bevolking blijft groeien, veeleisender wordt en via sociale media wil participeren. Dit legt een enorme druk op publieke diensten en infrastructuur. Zorgvuldige inzet van middelen is daarbij meer dan ooit van belang. Gelukkig zijn er veel kleine stappen mogelijk om een ‘smarter city’ te worden. De juiste informatie op het juiste moment draagt zorg voor een optimale verdeling en inzet van de budgetten. Veel gemeenten zijn wel bezig met een visie op smart city, maar het blijkt moeilijk te bepalen waar te beginnen.

Think big, act small

De eerste stap naar een smart city is het vestigen van een datafundament. Voor een stad begint dit fundament met locatie-intelligentie, omdat een efficiënt platform alle diverse soorten locatiedata uit de ‘echte’ wereld kan combineren en plaatsen in een fysieke en visuele context. Locatie-intelligentie is essentieel omdat de informatie die je verzamelt over publieke zaken – zoals wegen, OV, riolering, kabels en leidingen, luchtkwaliteit, fysieke en sociale veiligheid – samenhangend moet presenteren. De bronnen van dit soort data zijn ook steeds diverser. Denk aan smart meters, drones, sociale media, sensoren in voertuigen, enzovoort. De gangbare dashboards om deze gegevens te visualiseren zijn niet toereikend. Bestuurders hebben behoefte aan een dynamisch, interactief dashboard dat locatie-intelligent en altijd up-to-date is. Met het nieuwe Smart M.App-platform van Hexagon kan van de continue datastroom zinvolle informatie worden gemaakt die bestuurders inzicht verschaft.

In een oogwenk inzicht voor bestuurders in Tynaarlo

Bestuurders zijn dagelijks bezig met het maken van beleid. Bij de gemeente Tynaarlo heeft men ontdekt welke efficiëntie te realiseren is door het slim samenbrengen van informatie in één overzicht. In een dynamisch en interactief ruimtelijk dashboard kan Tynaarlo haar beleid doorlopend monitoren. De tijd tussen relevante veranderingen, de benodigde besluitvorming en de te nemen actie wordt hiermee verkort.
Dit ‘smart’ communicatiemiddel geeft alle benodigde informatie uit verschillende bronnen overzichtelijk weer, zodat beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau snel kunnen worden genomen, en dit op alle niveaus visueel gecommuniceerd kan worden. Bestuurders zijn zo in staat om trends en ontwikkelingen te identificeren. De gemeente Tynaarlo is gestart met het correleren van weginspectiedata zoals locatie, materiaal en functie van de weg met budget en beleid, zowel van actuele gegevens als van de afgelopen tien jaar.
Het slim combineren van data zorgt voor meer context en laat zien wat het langjarig effect is van de genomen beslissingen. Hierdoor sluit de informatie beter aan op het beleids- en besluitvormingsproces en kunnen bestuurders anticiperen en reageren op de komende veranderingen. De inzet van Smart Monitor ‘Apps’, zoals in Tynaarlo is een van de eerste stappen richting een ’smart city’, praktisch en concreet.

Slimme beslissingen vergen goed samenspel tussen technologie, processen en mensen. Het is noodzakelijk om snel en efficiënt zo veel en zo breed mogelijk informatie bij elkaar te brengen, rekening houdend met ‘welk’ probleem inzicht vraagt, ‘waar’ en ‘wanneer’ dat plaatsvindt, en ‘hoe’ je daarmee kunt omgaan. Een bestuurder wil vandaag de dag beslissingen kunnen nemen op basis van verrijkte up-to-date informatie uit vele ongelijksoortige gegevensbronnen. Een stap van causaliteit naar correlatie. Het realtime verbanden leggen tussen de verschillende informatiebronnen levert nieuwe inzichten op waardoor beslissingen op basis van waargenomen veranderingen worden genomen en beleid ‘smart’ wordt.

Imagem Benelux, niels.vandegraaf@imagem.nl, 06 41648870 www.smartmapps.nl

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.