Grip op cybersecurity

  • Symposium 'Grip op cybersecurity', 22 mei 2017

    iBestuur Symposium Grip op cybersecurity

    U wordt in één middag bijgepraat over de stand van zaken in cybersecurity en u hoort wat u als bestuurder concreet kunt doen om ‘cybersecure’ te zijn.

    In samenwerking met de Cyber Security Raad