Symposium De mens centraal, ook digitaal! 9 juni 2016

Symposium De mens centraal

Hoe zorg je er als bestuurder of als manager voor dat de burger of klant daadwerkelijk het uitgangspunt is bij beleid en dienstverlening?
In samenwerking met Gebruiker Centraal.


Sprekers onder andere: Tof Thissen (WERKbedrijf UWV) en Bas Eenhoorn (Digicommissaris)

De mens centraal, ook digitaal

Nieuwspoort – 9 juni 2016, van 15 tot 17 uur, borrel na

Voor bestuurders en managers in de publieke sector

Inmiddels zijn er meer dan 180 aanmeldingen voor het symposium. Inschrijven is daarom alleen nog mogelijk voor diegene die een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen. We vragen uw begrip hiervoor.

De gebruiker centraal stellen in dienstverlening en beleid: daar is niemand tegen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan! Hoe zorg je er als bestuurder en als manager voor dat de burger of klant daadwerkelijk het uitgangspunt is bij beleid en dienstverlening? Zodat Digitaal 2017 straks gaat over het optimaal aansluiten bij de leefwereld van de burger? Daar gaat dit iBestuur symposium in Nieuwspoort over.

De Gebruiker Centraal is een community voor iedereen die met online dienstverlening binnen de overheid bezig is. Deze community stelt een aantal ontwerpprincipes vast. Deze principes worden gebundeld in een manifest, dat tijdens het symposium wordt gepresenteerd en ondertekend.

Logo gebruiker centraal

Het symposium wordt georganiseerd door iBestuur en Gebruiker Centraal (onderdeel van het programma Digitaal 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken). Partners zijn minBZK, VNG/KING, ICTU en Logius.


Deelname aan het symposium is kosteloos. Inmiddels zijn er meer dan 180 aanmeldingen voor het symposium. Inschrijven is daarom alleen nog mogelijk voor diegene die een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen. We vragen uw begrip hiervoor.


Voorlopig programma:

14.45 uur ontvangst

15.00 uur Tof Thissen, algemeen directeur WERKbedrijf, UWV over WERK.nl
Lees hier een inleidend interview met Tof Thissen

15.20 uur Pitches en discussie.

Drie pitches zijn reeds bekend:

Customer journeys en big data in de praktijk. Nico Bloem / Jacqueline Nieland van DUO

De beleidslabmethode: beleidsvragen beantwoorden vanuit het perspectief van de burger. Dille van Rijssen, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Verbeter je (digitale) dienstverlening vanuit de inwoner en ondernemer via klantreizen en toptaken. Gerda Hoppener, manager Publieksdienstverlening, Alphen aan den Rijn / Leonie Brouwer, projectleider Kenniscentrum Dienstverlening, VNG/KING

16.45 uur Afsluiting door Bas Eenhoorn, Digicommissaris.
Lees hier een inleidend interview met Bas Eenhoorn

17.00 uur Ondertekening van het manifest.
Het manifest vindt u hier

17.15 uur Netwerken met borrel en hapjes.

Hoogst actueel, kort maar krachtig. Kennisdeling voor bestuurders en beslissers. Van 15 tot 17 uur, borrel na. Toegang vrij, maar let op: beperkt aantal plaatsen. Meld u dus snel aan!

- – - – -

- - - - -