Symposium 'Grip op privacy', 7 februari 2017

iBestuur symposium grip op privacy in nieuwspoort

Het symposium is volgeboekt. U kunt zich nog aanmelden voor de wachtlijst. Uiterlijk op 1 februari verneemt u dan of er nog plaatsen zijn vrijgekomen.


iBestuur symposium in Nieuwspoort:

Grip op privacy

Privacy is uw verantwoordelijkheid!

Hoogst actueel, kort maar krachtig. Kennisdeling voor bestuurders en beslissers. Van 13 tot 17.30 uur, borrel na. Toegang vrij voor bestuurders en beslissers uit de overheid, maar let op: beperkt aantal plaatsen.

Het is een bestuurlijke verantwoordelijkheid om privacybescherming goed te borgen. Binnen de eigen organisatie, maar ook in de keten. Eenvoudig is dat niet, want privacy kent vele aspecten: maatschappelijk, juridisch, bestuurlijk, technisch en informatiebeveiliging. Al deze aspecten komen aan bod tijdens dit iBestuur symposium in Nieuwspoort.

In prikkelende inleidingen, tweegesprekken en discussies met onder meer bestuurders, wetenschappers en de zaal wordt het brede palet van privacy toegelicht en uitgediept. Zodat deelnemers aan het eind van de middag weten waar het om gaat bij privacy èn wat zij zelf in hun organisatie kunnen doen.


Voorlopig programma in kort bestek:

Dagvoorzitter: Maarten Hillenaar.

Siebe Riedstra, secretaris-generaal ministerie van Veiligheid en Justitie, vertelt over de verschillende aspecten van privacy en hoe zijn organisatie daarmee omgaat. Bij de volgende programmaonderdelen wordt steeds kort het V&J-perspectief belicht door de beleidsverantwoordelijken van het departement.

Prof. Jeroen van den Hoven, hoogleraar technologie en ethiek, TU Delft, schetst de normatieve kaders vanuit een maatschappelijk en ethisch perspectief.

Verder interviews, tweegesprekken en casuïstiek met onder andere Marjolein ten Kroode (Raad van Bestuur, GGZ Rivierduinen, toezichthouder Nictiz en RDW), Marens Engelhard (Algemeen Rijksarchivaris) en Wilbert Tomesen (Autoriteit Persoonsgegevens).

Het gesprek gaat verder aan de bestuurstafel met onder andere Steven Luitjens (directeur Informatiesamenleving en Overheid, minBZK), José Lazeroms (Raad van Bestuur, UWV), Marjolein ten Kroode en Marc van Lieshout (Privacy & Identitity lab).

Op de eerste rij onder andere: Astrid Oosenbrug (PvdA-fractie Tweede Kamer), Brenno de Winter (IT-journalist) en Jochem de Groot (Microsoft).

Binnenkort vindt u hier meer over het definitieve programma!


U kunt zich hier aanmelden voor de wachtlijst. Uiterlijk op 1 februari verneemt u dan of er nog plaatsen zijn vrijgekomen.


Kennispartners: PBLQ, SIG, SYSQA, KPN, TNO en CIP-overheid.
In het januarinummer van iBestuur magazine verschijnt de special ‘Grip op privacy’.

- – - – -

- - - - -

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie.