tag: 2017

Niet verleiden maar verplichten

door: Jan Willem Boissevain, 19 april 2017

Vlakbij het paleis Huis ten Bosch kwam een gloednieuwe brug voor eekhoorns. Via de brug kunnen de knaagdiertjes veilig de drukke Benoordenhoutseweg oversteken.

lees meer

- - - - -

We gaan een spannend jaar tegemoet

door: Bas Eenhoorn, 5 januari 2017

De kunst is ook in 2017 om nieuwe initiatieven mogelijk te maken en tegelijkertijd hetzelfde doel voor ogen te houden: een overheid die in de digitale wereld de mens centraal stelt.

lees meer

- - - - -

Wat na Digitaal 2017?

door: Willem Pieterson, 7 december 2016

Bij al die (e)dienstverleningsinitiatieven is er is niet zozeer sprake van dienstverlening, maar van focus op de dienstverlener. Tijd voor een visie op de langere termijn.

lees meer

- - - - -

Vertragingstactiek rond Woo

door: Brenno de Winter, 15 september 2016

Hoe een vertragingstactiek het mislukken van Digitaal 2017 blootlegt. Informatie verdwijnt nog steeds in systemen waar zij niet makkelijk meer is te vinden.

lees meer

- - - - -

Centric Overheid-magazine: eenmaal, andermaal, digitaal!

12 april 2016

Een nieuwe lente en de nieuwe Centric Overheid is uit. Zoals altijd barstensvol digitale dienstverlening – én binnenkort in vernieuwde vorm online beschikbaar. Want bij een e-overheid hoort een e-magazine.
Een betrouwbare, veilige en betaalbare digitale overheid? We zijn er bijna! Zeker als gemeenteland nog even collectief de schouders eronder zet om samen de ambities van het programma Digitaal 2017 waar te maken. Gelukkig zijn veel organisaties al een heel eind. De oplossingen zijn dan ook voor een groot deel al beschikbaar.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Digitaal 2017: ‘Alleen haalbaar met meer samenwerking’

door: Mariëlle de Groot , 23 maart 2016

In 2017 kunnen burgers en bedrijven al hun zaken met de overheid digitaal doen. Voor die tijd moet nog 32 procent van de overheidsproducten en -diensten gedigitaliseerd worden. “We zijn goed op weg, maar als we zo doorgaan, halen we het niet”, waarschuwt programmamanager Anja Lelieveld. Een gezamenlijk pleidooi voor samenwerking. Een verslag uit de iBestuur Congres 2016 Special.

IBC 16 special

lees meer

- - - - -

Denken vanuit de burger

door: Jan Willem Boissevain, 16 maart 2016

Twintig jaar na de start van Overheidsloket 2000 lijkt de ontwikkeling van de eOverheid nog steeds op de processie van Echternach.

lees meer

- - - - -

Haalt uw gemeente Digitaal 2017?

door: Sander de Graaf, 29 februari 2016


Met nog 10 maanden te gaan is er opnieuw gekeken naar de stand van de digitale dienstverlening. Is het haalbaar, Digitaal 2017? Een mooi onderwerp voor onderzoekers en vanzelfsprekend verschijnen dan ook tal van publicaties over de stand van de digitale dienstverlening bij de Nederlandse overheid. Ik doe daar graag aan mee.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Ondersteuning cruciaal bij digitalisering gemeenten

door: Frits de Jong, 18 februari 2016

Het digitale aanbod van gemeenten richting burgers en bedrijven mag dan stijgen, volgens Ingrid Hoogstrate, hoofd Inzicht & Sturingsadvies bij VNG-KING, is er nog veel te winnen. Ook voor gemeenten. “Het is onze taak gemeenten over de mogelijkheden te informeren en hen daarin te ondersteunen.”

lees meer

- - - - -

‘Doelstelling Digitaal 2017 ambitieus, maar haalbaar’

door: Frits de Jong, 15 februari 2016

In het regeerakkoord is afgesproken dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. Die doelstelling is haalbaar, ook al moet er nog wel het nodige gebeuren, aldus Anja Lelieveld, programmamanager Digitaal 2017 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

lees meer

- - - - -

Waarde voor de samenleving

door: Jan Willem Boissevain, 25 november 2015

Wie in Engeland hulp zoekt bij problemen met huis, werk of geld kan terecht bij het Citizens Advice Bureau. Wanneer gaat hier de overheid het de burger makkelijk maken?

lees meer

- - - - -

'Ik hoop dat ze rekening houden met ons'

86-jarige vrouw wil per brief en telefoon met de overheid blijven communiceren

door: Martine Hemstede, 5 november 2015

De overheid digitaliseert het contact met haar burgers. Binnenkort zijn burgers misschien wel verplicht om in eerste instantie digitaal te communiceren. Hoeveel ruimte is er dan nog voor mensen die geen computer hebben of er niet goed mee kunnen omgaan? Een 86-jarige vrouw die zich daarover zorgen maakt, klom in de pen voor een handgeschreven brief aan minister Plasterk: “Ik hoop dat er met ons rekening gehouden zal worden.”

iBestuur Magazine 16

lees meer

- - - - -

'Maak ICT-risico’s bespreekbaar'

Hoe ambtenaren en bestuurders kunnen omgaan met integriteit en veiligheid

4 augustus 2015

Onhandigheid met sociale media, slordige omgang met wachtwoorden, niet-integer handelen – als het om ICT gaat blijven er risico’s, ondanks de genomen maatregelen. Een goede bespreekcultuur is essentieel om die risico’s te minimaliseren, vinden Lucas Lombaers en René Bagchus van het ministerie van BZK.

iBestuur Magazine 15

lees meer

- - - - -

Massaal Digitaal met een minimaal resultaat als eerste stap

door: Remko Reinders, 8 juli 2015

We zijn in Nederland hard op weg om burgers en bedrijven alle diensten van de overheid digitaal af te laten nemen. De ambities van het doorbraakproject Massaal Digitaal en de visiebrief digitale overheid 2017 van minister Plasterk liegen er niet om. Maar gaat het snel genoeg en is er voldoende resultaat om in 2017 alle zaken met de overheid digitaal af te kunnen handelen?

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

'Het mag wel wat minder vrijblijvend'

door: Marieke Vos, 22 mei 2015

Als de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 3 juni instemt met de Digitale Agenda 2020, dan gaan gemeenten meer samenwerken aan digitale dienstverlening. Van Hennie Koek, gemeentesecretaris van Zoetermeer, mag het wel wat dwingender. “Ik ben voor een nationale standaardisatie van de processen die voor alle gemeenten hetzelfde zijn.”

lees meer

- - - - -

iBestuur organiseert congres voor de mobiele overheid

19 februari 2015

De toekomst is mobiel, ook bij de overheid. In de interactie met de samenleving en in de eigen bedrijfsvoering en primaire processen. Er zijn plannen, pilots, competence en expertise centra, en app’s natuurlijk. Maar ook vragen en knelpunten, en koudwatervrees. ‘iBestuur Mobility, de beleving’, op 21 mei in Den Haag, is het congres dat enterprise mobility op de kaart zet bij de overheid.

lees meer

- - - - -

Digitale overheid vereist moderne kijk op IT

door: Michiel Steltman, 9 februari 2015

Bestuurders en organisaties die voor digitale dienstverlening hardnekkig vast blijven houden aan de besturingsprincipes van de intern gerichte IT, lopen onherroepelijk vast.

lees meer

- - - - -

Klein LEF

Samenwerking zorgt ervoor dat stem van kleine uitvoerders wordt gehoord

door: Fred van der Molen, 8 januari 2015

Volgens het regeerakkoord hebben burgers en ondernemers vanaf 2017 het recht hun zaken met de overheid digitaal af te handelen. Maar ‘de overheid’, dat zijn ook zo’n honderd kleine uitvoeringsorganisaties. Een aantal van hen heeft de krachten gebundeld onder de noemer Klein LEF.

iBestuur Magazine 13

lees meer

- - - - -

Op weg naar Digitaal 2017

“De één zijn recht is de ander zijn plicht”

door: Fred van de Molen, 5 januari 2015

Nederlandse burgers en bedrijven krijgen in 2017 het recht om digitaal al hun zaken met overheden af te handelen. Hoe ver is het daarmee? De stand van zaken.

iBestuur Magazine 13

lees meer

- - - - -

Katern Verbinden maakt NORA ‘2017-proof’

door: Freek Blankena, 22 oktober 2014

De ambities van ‘Digitaal 2017’ en de komst van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid maken duidelijk dat overheden meer en beter willen en moeten samenwerken. Het nieuwe NORA-katern Verbinden haakt daarop in en helpt alle betrokken partijen met een effectieve, efficiënte en gebruiksvriendelijke digitaliseringsslag.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

De overeenkomst tussen Mijn ING en MijnOverheid

door: Freek Blankena, 18 oktober 2014

ING Nederland stelt de klant steeds meer centraal in de digitale processen. De ideeën achter Mijn ING en MijnOverheid liggen niet zo heel ver uit elkaar, blijkt uit de aanpak van deze Pegasystems-klant.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Virtuele bruggen

door: Dirk-Jan De Bruijn, 17 juli 2014

De digitaliseringstrein uit het regeerakkoord ‘bruggen bouwen’ is op stoom: er wordt op tal van fronten driftig gewerkt aan het bouwen van virtuele bruggen. Kijk maar wat er gaande is bij gemeenten of bij grote uitvoeringsorganisaties zoals Belastingdienst, UWV of IND, die in feite in de afgelopen periode al getransformeerd zijn tot ICT-fabrieken. Een rondgang in de Haagse laboratoria leert wel dat veel van het huidige aanbod zich nog erg focust op bedrijfsvoering (I-strategie), op het Rijk en op grote organisaties.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Stelsel van Basisregistraties en landelijke voorzieningen komt tot stilstand

door: Rolf van Deursen, 16 juli 2014

Het i-NUP programma nadert zijn einde, het Stelsel van Basisregistraties en landelijke voorzieningen is nog volop in ontwikkeling en moet zich grotendeels nog in de praktijk bewijzen. Hoe houdt de overheid deze ontwikkelingen in beweging en zijn de opgeleverde onderdelen wel van voldoende kwaliteit om landelijk gebruikt te worden?

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Een wendbare overheid voor 2017

door: Freek Blankena, 26 juni 2014

Kan de overheid de ambities van Digitaal 2017 waarmaken én in hetzelfde tempo nieuwe wet- en regelgeving blijven invoeren? Wellicht wel, als ze voor technologie kiest die dat mogelijk maakt.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Hoe zet je ondernemers centraal op gemeentelijke websites?

Haarlem en Tilburg zoeken samenwerking met Antwoord voor bedrijven

24 april 2014

Steeds meer gemeenten herzien hun website rigoureus om de burger centraal te stellen, zoals Haarlem en Tilburg. Maar hoe bedienen ze die andere klant – de ondernemer? Het vernieuwde Antwoord voor bedrijven draagt actiever dan ooit oplossingen aan, onder meer door webcontent beter vindbaar en bereikbaar te maken op of via gemeentelijke websites.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Is die samenwerking echt zo beroerd?

door: Henk Wesseling, 23 april 2014

De overheid biedt vanaf 2017 al haar dienstverlening ook digitaal aan. Dat vereist verdergaande samenwerking. En juist over die mate van samenwerking zijn de klachten niet van de lucht.

lees meer

- - - - -

Digitale Overheid 2017: de automatisering voorbij

door: Peter Witberg, Zsolt Szabo, 16 april 2014

Online dienstverlening speelt een steeds prominentere rol. Burgers en bedrijven bepalen steeds vaker zelf het moment waarop zij een dienst willen afnemen en over welk kanaal zij deze willen aanvragen dan wel ontvangen.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

“Zo snel als het kan en zo langzaam als het moet”

door: Bas Linders, 7 april 2014

De ontwikkeling van de digitale overheid is voor verantwoordelijk minister Ronald Plasterk een geleidelijk proces. Het jaar 2017 is dan ook geen harde deadline voor volledig digitale communicatie met de overheid. Maar somber is hij niet.

iBestuur Magazine 10

lees meer

- - - - -

Is de overheid in 2017 volledig digitaal?

SG Maarten Camps van EZ is aanjager digitalisering rijksdienst

door: Marieke Vos, 14 februari 2014

In 2017 wil de rijksoverheid volledig digitaal werken. De secretarissen-generaal van diverse departementen moeten ervoor zorgen dat deze ambitie wordt gerealiseerd. Maarten Camps, secretaris-generaal van Economische Zaken, richt zich op de digitalisering van de rijksdienst.

iBestuur Magazine 9

lees meer

- - - - -

HADORA: een Haagse Documentaire Referentie Architectuur

door: André Scheer, 5 februari 2014

Digitale informatie duurzaam bewaren én efficiënt gebruiken is voor de overheid belangrijk. Diversiteit van sectorspecifieke wetgeving maakt dit voor gemeenten echter niet eenvoudig. Het lonkende perspectief van volledige digitalisering in 2017– bijdragend aan dienstverlening, ketensamenwerking en bezuinigingen – vraagt om een oplossing. Eind 2011 heeft KING hiervoor een handreiking opgesteld: de “Baseline Informatiehuishouding Gemeenten”. De gemeente Den Haag heeft deze toegepast: een Haagse Documentaire Referentie Architectuur.

lees meer

- - - - -

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Elly Bogerman stopt in april als directeur ICTU

door: Freek Blankena, 19 december 2013

Na zeven jaar zal Elly Bogerman komend voorjaar vertrekken als directeur ICTU. Ze kijkt tevreden terug op die periode, maar ziet ook nog wat kansen voor verbetering.

lees meer

- - - - -

Geachte mevrouw Van Engelshoven

door: Evert-Jan Mulder, 17 december 2013

Als wethouder van de gemeente Den Haag wil ik u even voorstellen aan Tummers, onze nieuwe hond. Een lief en levendig beest, maar daarover straks meer.

lees meer

- - - - -

We rennen wat we kunnen..

..maar komen we ook vooruit?

door: Dirk-Jan de Bruijn, 11 december 2013

‘Schrijf het op en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren, en ik zal het me eigen maken’.

lees meer

- - - - -

Weinig vertrouwen in digitale overheid

door: Peter Mom, 9 december 2013

Ruim een derde van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in de manier waarop de overheid met hun gegevens omgaat. Bijna de helft heeft geen fiducie in de veiligheid van ICT-systemen van de overheid. Dat blijkt uit een door 48.000 personen ingevulde enquête van de Nationale ombudsman.

lees meer

- - - - -

Chief Innovation Officer

door: Dirk-Jan de Bruijn, 12 november 2013

Als we ons realiseren dat in 2017 papier uit het primaire proces geëlimineerd moet zijn, is het zaak om als de wiedeweerga aan de slag te gaan om de integrale bedrijfsprocessen te herontwerpen.

lees meer

- - - - -

Digitaal Drijfzand

door: Evert-Jan Mulder, Dhoya Snijders, 31 oktober 2013

De berichtenbox voor bedrijven is destijds met stoom en kokend water gerealiseerd. “Quick en dirty” heet dat in ICT-termen. De implementatie moest bij meer dan 500 overheidsorganisaties plaatsvinden. Dat dit op tijd gelukt is is een succes te noemen. Onderzoek leert echter dat de huidige functionaliteit, drie jaar na oplevering, erg minimaal is zowel voor gemeenten als voor bedrijven.

lees meer

- - - - -

Laatste kans burgergerichte overheid

door: Matt Poelmans, 19 juni 2013

Er gaapt een gat tussen ambitie en realisatie van de e-Overheid. Om dat te overbruggen is tweeërlei samenwerking nodig: binnen de overheid, en tussen overheid & burger.

lees meer

- - - - -

Denk niet te lichtvaardig over eID

door: Wolfgang Ebbers , 6 juni 2013

Plasterk werkt nu aan het eID-stelsel. Het idee is goed, maar de duivel staat al schaterlachend klaar achter de coulissen van het Theater der Details.

lees meer

- - - - -

Minister Plasterk bepaalt digitale route voor burgers

door: Sander de Graaf, 4 juni 2013

Onlangs kwam minister Plasterk met een visie op de digitale overheid in 2017, een uitwerking van de doelstelling uit het regeerakkoord om de dienstverlening door de overheid te verbeteren. Het uitgangspunt is dat burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Dienstverlenend, slagvaardig, kostenbewust

door: Leo Smits, 24 mei 2013

De Rijksdienst staat voor een daling van de uitgaven van rond de 13 miljard euro in 2018 en dat wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd door de toepassing van ICT.

lees meer

- - - - -

Even enthousiast, enkele illusies armer

door: Bas Linders, 18 april 2013

Gemeenten krijgen het voor de kiezen de komende jaren. Het kabinet wil bestuurlijk opschalen. KING-directeur Tof Thissen gelooft eerder in schaalvergroting via de informatiehuishouding.

iBestuur Magazine 6

lees meer

- - - - -

Drie keer linksom is ook rechtsaf

door: Dirk-Jan de Bruijn, 26 maart 2013

Een gemiddelde bestuurder heeft momenteel drie issues op de agenda staan: samenwerking, krimp en bezuinigingen, en decentralisatie operaties.

lees meer

- - - - -

De I-strategie in vijf bedrijven, deel II

CIO-stelsel

door: Fred van de Molen, 13 maart 2013

Eind 2009 voerde de rijksoverheid het CIO-stelsel in, met per departement een CIO. Vervolgens ontwikkelde de Interdepartementale Commissie van CIO’s zich onder leiding van rijks-CIO Maarten Hillenaar tot meer dan een overleg- en onderhandelingsorgaan. In hoeverre kijken CIO’s nu voorbij de muren van hun departement? iBestuur vroeg het aan Peter Welling, CIO/hoofddirecteur Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering BZK.

iBestuur Magazine 6

lees meer

- - - - -

Stef Blok: rijksoverheid in 2017 volledig digitaal

27 januari 2013

De inzet van ICT moet de doelstelling van een kleinere, efficiëntere overheid mogelijk maken. Daartoe zullen uiteindelijk drie beleidslijnen samenvloeien: de I-strategie, de iNUP en de Digitale Agenda. Minister Stef Blok legt uit, mede namens zijn collega-minister Plasterk.

iBestuur Magazine 5

lees meer