zoeken binnen de website

tag: adviescollege ict

Nieuwe samenstelling Adviescollege ICT-toetsing

door: Redactie iBestuur, 10 januari 2023

Per 1 januari kent het Adviescollege ICT-toetsing twee nieuwe leden: Nancy van der Voort en Joost Visser. Voorzitter Hans Verkruijsse en lid Paul Klint hebben afscheid genomen. Voor beiden eindigde hun benoemingsperiode van zeven jaar. Rikky van Osch heeft per 1 januari de voorzittershamer overgenomen van Hans Verkruijsse.

lees meer

RWS-project Charm begon in een 'compleet andere tijd’

door: Peter Olsthoorn, 21 december 2022

Rijkswaterstaat implementeert een nieuw ICT-platform voor gebruik in de verkeerscentrales en langs de weg. In 2011 voorzien in een budget van 34 miljoen euro, maar inmiddels verdrievoudigd. En niet zoals gepland eind 2018, maar eind 2023 gereed. Binnenkort wordt Charm door het Adviescollege ICT-toetsing (voorheen BIT) doorgelicht. iBestuur sprak met programmamanager Olivier Overbeke.

lees meer

Adviescollege ICT-toetsing waarschuwt voor invoering Omgevingswet

door: Redactie iBestuur, 11 oktober 2022

De maatschappelijke risico’s van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op of kort na 1 januari 2023 zijn groot, concludeert het ICT Adviescollege. Als het kabinet de invoering van de wet toch wil doorzetten, leidt dat waarschijnlijk tot forse problemen voor de vergunningsverlening, zoals vertraging bij bouwprojecten. Het is nu aan de Eerste Kamer om hierover te beslissen.

lees meer

Nieuwe leden Adviescollege ICT-toetsing

door: Redactie iBestuur, 18 juli 2022

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering ingestemd met de benoeming van Adri de Bruijn en Arie van Deursen als leden van het Adviescollege ICT-toetsing. De benoeming gaat in per 1 september a.s. Het adviescollege oordeelt over de risico’s en de slaagkans van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid.

lees meer

Evaluatie coronamelder: 6 lessen voor ICT-besturing

door: Redactie iBestuur, 12 april 2022

De coronamelder moest in 2020 in de kortst mogelijke tijd worden ontwikkeld. Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) evalueerde het ontwikkelproces van de app. Het biedt geen blauwdruk voor andere ict-projecten bij de overheid, daarvoor was de situatie te uniek, concludeert het adviescollege. Het levert wel belangrijke lessen op voor ICT-bestuurders.

lees meer