tag: baten

Negen miljard besparen door vernieuwing

door: Jan Willem Boissevain, 9 februari 2017

Bij de vorige verkiezingen kregen politici een handreiking om 9 miljard euro te besparen zonder verschraling. Daar is eigenlijk niets mee gebeurd.

lees meer

- - - - -

Meer aandacht voor de baten

door: Marthe Fuld en Tim Berkelaar, 1 december 2016

Een goede business case is belangrijk bij grote ICT-projecten binnen de overheid. Maar of het project de genoemde baten ook daadwerkelijk realiseert, is veelal bijzaak. Daar is wel wat aan te doen.

lees meer

- - - - -

Goed, snel en goedkoop kan wél

door: Jan Willem Boissevain, 6 september 2016

Kwaliteit moet altijd de dominante sturingsvariabele zijn. Maar juist die variabele ontbreekt nog steeds in alle rapportages: wat is het effect?

lees meer

- - - - -

9 miljard besparen door vernieuwing

door: Jan Willem Boissevain, 21 september 2012

De voorstellen van de 20×20 ambitie laten nu al zien dat bezuinigen mogelijk is zonder verschraling en lastenverzwaring.

lees meer