zoeken binnen de website

tag: bzk

Minister Bruins-Slot wil sterk decentraal bestuur

door: Redactie iBestuur, 24 januari 2023

Overheden moeten meer samen optrekken om beleid te maken dat uitvoerbaar is en steeds kijken hoe dat beter kan. Het kabinet wil investeren in samenwerking, oog hebben voor uitvoerbaarheid van beleid en bijdragen aan sterke medeoverheden.. Er komt een uitvoerbaarheidstoets decentrale overheden (UDO).

lees meer

BZK gestart met toekomstvisie op document­managementsystemen

15 december 2022

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is rijksbreed gestart met een toekomstvisie op document­managementsystemen (DMS). Ook moet de architectuur van de informatiehuishouding worden geactualiseerd. Deze stappen zijn onderdeel van actielijn 3 van het actieplan Open op Orde over ondersteunende informatiesystemen.

lees meer

Samen oefenen voor meer weerbaarheid

door: Marieke Vos, 25 oktober 2022

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Maar als het dan toch gebeurt, dan kun je maar beter goed geoefend hebben om te weten wat er op je afkomt. Dat geldt ook voor incidenten in de digitale wereld. Daarom wordt 31 oktober voor de vierde keer de Overheidsbrede Cyberoefening gehouden, waar dit keer heel veel overheden simultaan aan meedoen.

lees meer

Wie pakt de regie in Common Ground?

door: Pieter Verbeek, 20 oktober 2022

Nieuwe vormen van samenwerking veranderen ook het ecosysteem waarin partijen bouwen aan digitale diensten. Common Ground opent de weg naar een open source platform ecosysteem. Maar wie speelt daar welke rol? Wie neemt de lead? We spreken met Jack Lenting (Dimpact) en Giovanni Wouters (gemeente Gemert-Bakel).

lees meer

Floor Kloosterman hoofd afdeling I-stelsel en Vakmanschap bij BZK

door: Redactie iBestuur, 8 oktober 2022

Per 1 december 2022 gaat Floor Kloosterman aan de slag als hoofd afdeling I-stelsel en Vakmanschap bij het ministerie van BZK, onderdeel van het directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie. Ze gaat in samenwerking met CIO Rijk en het CIO-beraad werken aan een digitaal sterke en vaardige Rijksoverheid, onderdeel van de I-Strategie Rijk.

lees meer

Ron Roozendaal wil open proces voor uitwerking digitaliseringsbeleid

door: Pieter van den Brand, 19 juli 2022

Ron Roozendaal werkt aan de uitwerking van de hoofdlijnen van het digitaliseringsbeleid. De voormalig CIO van VWS en gezicht achter CoronaMelder en CoronaCheck wil dat ook nu met een open proces in samenspraak met de buitenwereld doen. “Als je als beleidsmaker in je eentje moet gaan bedenken wat belangrijk is, dan heb je het voor niemand goed gedaan.”

lees meer