zoeken binnen de website

tag: congres

9 juni GovTechDay 2023 - Tijd om te kiezen

1 februari 2023

Wil de overheid aan de slag met GovTech, dan zullen overheid, markt en startups moeten samenwerken. Dit stelt hoge eisen aan de cultuur binnen het ecosysteem. Het gaat over durf, innoveren, vertrouwen, risico’s, financiering en regelgeving. Voor de markt en vooral investeerders is het belangrijk dat de overheid duidelijkheid biedt over de perspectieven van GovTech en een consistent beleid voert: tijd om te kiezen!​

lees meer

10 november Congres 'Op Reis door het Werklandschap'

27 oktober 2022

Op Reis door het Werklandschap, zo luidt de avontuurlijke titel van het congres Werkdomein. Deze reis, onderdeel van het VNG Realisatie Jaarevenement, voert de bezoekers mee langs de vele aspecten van het Werklandschap. Het programma is opgebouwd uit drie sporen: Digitaal centraal, Verbeter de keten en Inwoner centraal.

lees meer

'Op Reis door het Werklandschap' - Inwoner centraal

15 oktober 2022

Op 10 november aanstaande organiseert VNG Realisatie als onderdeel van het VNG Realisatie Jaarevenement het Congres Op Reis door het Werklandschap. Professionals kunnen een dag lang rondreizen langs drie verschillende sporen van het werkdomein. In spoor 3 staat de inwoner centraal.

lees meer

'Op Reis door het Werklandschap' - Digitaal Centraal

15 oktober 2022

Op 10 november kunnen professionals in het werkdomein mee op Reis door het Werklandschap, onderdeel van het VNG Realisatie Jaarevenement. Zo staan we uitvoerig stil op spoor 1, Digitaal centraal. Met als vertrekpunt: hoe kan een verbeterde informatiehuishouding bijdragen aan een betere dienstverlening voor de inwoners op het gebied van werk?

lees meer

'Op Reis door het Werklandschap' - Verbeter de keten

15 oktober 2022

Op 10 november kunnen professionals in het werkdomein mee op Reis door het Werklandschap. Dit congres is onderdeel van het VNG Realisatie Jaarevenement, en zoomt speciaal in op het brede gebied van Werk & Inkomen. Op spoor 2 – van de drie sporen – gaat het over samenwerken in de keten. Immers: zonder samenwerking geen goede dienstverlening.

lees meer

17 november: ECP Jaarfestival

29 september 2022

Op 17 november vindt het ECP Jaarfestival plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Centrale thema dit jaar: ‘De vibe shift van het digitale tijdperk’. Dan vindt ook de uitreiking plaats van de verkiezing ‘Meest Digibewuste Kamerlid van 2022’. De genomineerden werden tijdens het iBestuur Congres door Tineke Netelenbos bekend gemaakt.

lees meer

CISO Rijk Aart Jochem: Sturen op informatiebeveiliging

door: Pieter van den Brand, 21 juni 2022

Informatieveiligheid is ook een kernpunt bij het toenemende werken in de cloud. Jochem kondigt aan dat het Rijk niet-staatsgeheime data wil laten beheren in de public cloud. Cloudproviders moeten een adequate risicobeheersing aan kunnen tonen, met audits en een exit-strategie. Een optie, zegt Jochem, is data ook bij een tweede cloudaanbieder te stallen.

lees meer

VNG Programmamanager Kàto Vierbergen: Veilig samenwerken

door: Pieter van den Brand, 21 juni 2022

Digitale veiligheid is chefsache geworden”, stelt Vierbergen, die nog een paar actiepunten noemt: benut de verplichte ENSIA-rapportage aan de raad om te sturen op je ICT-veiligheid en neem digitale veiligheid op in het Integrale Veiligheidsplan van je gemeente. En vergeet intussen ook je belangrijkste externe partners in de strijd tegen cybercrime niet: de politie en het OM, het NCSC en het DTC.

lees meer

Paneldiscussie met partners: 'Overheid loopt achter met cybersecurity’

door: Pieter van den Brand, 21 juni 2022

In twee paneldiscussies lieten de cybersecurity-experts van bedrijven hun licht op de digitale veiligheid van de overheid schijnen. De grootste valkuil, stellen zij, is dat de ICT-beveiligingsteams bij de overheid vaak nog te veel afhankelijk zijn van menselijk handelen. De mens kan nooit zo snel reageren als technologie. Juist de overheid moet alert zijn op cyberdreigingen van statelijke actoren.

lees meer

CISO Amsterdam Marco van Beek: Cybersecurity in de praktijk

door: Pieter van den Brand, 21 juni 2022

Al in 1991 stelde de gemeente Amsterdam een handboek informatiebeveiliging op. Tweederde daarvan is nog altijd actueel, stelt CISO Marco van Beek. De in 2020 opgestelde Agenda Veilige Digitale Stad – door burgemeester Femke Halsema zelf aangejaagd – benadrukt dat informatieveiligheid een blijvend actiepunt is in de hoofdstad.

lees meer

Tommy van der Steen: Nut en noodzaak van ‘non-techies’ in cybersecurity

21 juni 2022

Cybersecurity staat te boek als een technisch probleem, waarbij een (steeds schaarsere) kern van ICT-experts technische oplossingen biedt. “Deze professionals doen nuttige dingen en verdienen daarbij alle ondersteuning, maar niet-technische disciplines zijn nodig om cybersecurity verder te verbeteren”, stelt docent en onderzoeker Tommy van Steen van de Universiteit Leiden.

lees meer

Conclusies congresdag: ‘Overheid zit in een nieuwe fase van cybercrime’

door: Pieter van den Brand, 21 juni 2022

De rode draad op deze congresdag is dat grip houden op cybersecurity noopt tot samenwerking. Dat geldt al helemaal voor de rijksoverheid, die als netwerkorganisatie opereert in een ICT-infrastructuur die over de grenzen van ministeries en uitvoeringsorganisaties heen gaat, maar net zo goed voor de decentrale overheden.

lees meer

Congres Security & Overheid 2022

door: Pieter van den Brand, 20 juni 2022

De insteek op het Congres Security & Overheid 2022 was cybersecurity-professionals bij de overheid nieuwe kennis en inzichten op te laten doen om de digitale weerbaarheid te verbeteren en veiligheidsrisico’s te mitigeren, aangereikt vanuit zowel het landelijke beleid als de uitvoeringspraktijk, gelardeerd met inhoudelijke sessies van cybersecurity-bedrijven.

lees meer

Terugblik NVVB jaarcongres 2022

16 juni 2022

Het NVVB jaarcongres voor Burgerzaken (1 & 2 juni 2022) zit er weer op! Het beursteam kijkt terug op 2 ontzettend mooie dagen. Of je er nu wel of niet bij was; we blikken graag met je terug op basis van 5 highlights.

lees meer

17 juni: Woo: Gamechanger voor openbaar bestuur en burger?

30 mei 2022

Op vrijdag 17 juni 2022 organiseert de NWO-MVI onderzoeksgroep Citizen Friendly Data Communication van Tilburg Law School een congres over de Wet open overheid (Woo). Op het ochtendprogramma staan een keynote van Jonathan Gray (Engelstalig) en een gesprek met regeringscommissaris informatiehuishouding Arre Zuurmond.

lees meer

16 juni: Congres Security & Overheid 2022

door: Redactie iBestuur, 13 maart 2022

Tijdens het Congres Security & Overheid bespreken deskundigen en beslissers uit de overheid de uitdagingen op het gebied van digitale weerbaarheid, met telkens twee uitgangspunten: welke kansen zijn er en welke risico’s moeten we mitigeren om die kansen op een verantwoorde manier te benutten? Waar ligt de balans tussen innovatie en veiligheid?

lees meer

Digitaal magazine: Terugblik iBestuur Congres 2021

door: Redactie iBestuur, 21 oktober 2021

De Nationale ombudsman zette direct bij de aftrap van het iBestuur Congres 2021 de piketpaaltjes uit: ‘de burger heeft recht op een fatsoenlijke digitale overheid!’ Het thema liep als een rode draad door de debatten en 52 break-out-sessies die vanuit tien studio’s in de Fokker Terminal in Den Haag werden verzorgd. In dit magazine een compleet video-overzicht met de integrale opnamen van het congres.

lees meer