zoeken binnen de website

tag: conxillium

Naar een vrij en toegankelijk BRP

door: Sander de Graaf, 30 maart 2020

Zoals jullie konden lezen in de Computable zijn wij hard op weg om onze droom te realiseren. Wij werken aan een vrij BRP-platform voor alle gemeenten. Een platform waarmee gemeenten eenvoudig kunnen innoveren en waarbij iedereen een bijdrage kan leveren.

lees meer

Openheid en transparantie bepalen resultaat migratie

Gemeente Zoetermeer

20 maart 2020

Bij de gemeente Zoetermeer stond in het voorjaar van 2019 een ingrijpende verandering op stapel: een servermigratie. De gedateerde hardware moest worden vervangen. Dit had ook consequenties voor het beheer van de Basisregistratie Personen (BRP).

lees meer

Onze eigen operatie BRP

door: Sander de Graaf, 9 januari 2020

Door Common Ground staat de gemeentelijke informatievoorziening weer volop in de belangstelling. Nieuwe principes, uitgangspunten en ambities zijn geformuleerd.

lees meer

Gedeelde gronden voor de gemeentelijke IT

door: Marieke Vos, 19 december 2019

Common Ground gaat over de informatievoorziening van gemeenten en dat is vandaag de dag een onderwerp dat bestuurders interesseert, zo bleek op de iBestuur bijeenkomst over dit onderwerp. Zo’n 25 deelnemers, waaronder veel burgemeesters en wethouders, spraken op donderdag 12 december in Utrecht over wat Common Ground is en wat gemeenten daar zelf aan kunnen bijdragen.

lees meer