tag: deltaplan

Burger centraal bij VVD, CDA, D66 en GroenLinks?

Wie de schoen past....

door: Ester de Jong, 10 mei 2017

PBLQ publiceerde een voorstel voor een ICT-paragraaf voor een komend regeerakkoord, het Deltaplan ICT. Eén van de aanbevelingen: verhef ‘de burger centraal’ tot leidend principe zodat het perspectief van burgers en bedrijven centraal staat en niet de systeemwereld van de overheid. Wat zien we hiervan terug bij de formatieonderhandelingen?

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Een minister van ICT: Ja of Nee?

6 april 2017

ICT is een dragend onderdeel van het primair proces en niet alleen een kostenpost. Dit is één van de kernthema’s van het Deltaplan ICT. Het lijkt een open deur. Toch wil ik graag ingaan op de betekenis en de impact van dit statement. Bijvoorbeeld als het gaat om een minister voor ICT. Een mooi voorbeeld om tegen de inhoud van het Deltaplan ICT aan te houden. Dit geeft richting aan deze discussie.

partnerweblogs

lees meer