tag: ecp

Algoritmes voor kleuters en de Europese digitale agenda

door: Tineke Netelenbos, 23 oktober 2014

De scholen zijn overal in Europa weer begonnen. In het Verenigd Koninkrijk leren onderwijzers kinderen van vijf jaar oud een eerste begrip aan van algoritmes. Computing, zoals de Britten het noemen, maakt met ingang van dit schooljaar deel uit van het curriculum.
Heel verstandig, want er worden de komende jaren grote tekorten verwacht aan ICT’ers in Europa. Te beginnen met een half miljoen in 2015.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Big data met en zonder dat P-woord

door: Cyriel van Rossum, 17 juli 2014

Laten we eens praten over de kansen van big data zonder beren op de weg te zien. Dat was de insteek van het Seminar Big Data dat ECP op 8 mei belegde onder het motto ‘Lang niet altijd een Privacy issue’. Want juist bij de omgang met persoonsgegevens blijven we vaak hangen, terwijl dat niet altijd relevant is.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Op naar een slimme maakindustrie

door: Willem Vermeend, 3 juli 2014

Overal ter wereld groeien díe bedrijven het hardst die ICT goed integreren in hun bedrijfsvoering. Dat geldt voor grote, maar ook voor kleine en middelgrote bedrijven. Het Nederlandse MKB staat voor de opgave om precies dat voor elkaar te krijgen de komende vijf jaar.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Maak toegang tot zorg makkelijker en zet in op toezicht

Gemeenten kunnen bij hun nieuwe taken leren van andere sectoren

door: Marieke Vos, 1 mei 2014

In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Zij kunnen bij het vormgeven van hun toezicht hierop veel leren van andere sectoren, stelt ECP – Platform voor de Informatiesamenleving.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Overheid tweede grootste slachtoffer van cybercriminaliteit

Gevaar monitoren, informatie delen en burgers bewust maken zijn de sleutels tot inperking van cybercriminaliteit

door: Coen Egberink, 17 april 2014

De overheid is het tweede grootste slachtoffer van cybercriminaliteit, na de computerindustrie. Tel daarbij op dat Nederland, door zijn internetdichtheid, wereldwijd op de zesde plaats staat van het hoogst aantal cyberaanvallen en de berekening is snel gemaakt: de overheid dient snel een degelijke strategie te ontwikkelen om cybercriminaliteit in te perken.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Het moeilijke afscheid van het papieren document

Veranderlijke digitale informatie laat zich niet zo makkelijk archiveren

door: Cyriel van Rossum, 21 november 2013

Het document bestaat niet meer. Althans niet meer als rotsvaste klont informatie. De overheid moet alle zeilen bijzetten voor het documenteren nieuwe stijl. Daarvoor zijn niet alleen techneuten, maar ook idealisten nodig.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Het Rijk (niet) alleen

door: Arie van Bellen, 19 september 2013

Hoe kan de rijksoverheid zorgen dat ze in haar (met name randvoorwaardenscheppende) beleid de juiste kaders, wetten en regels maakt voor ontwikkelingen die in enorm tempo voortdenderen?

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Hergebruik open data vergt integrale aanpak

door: Freek Blankena, 25 oktober 2012

De beschikbare hoeveelheid open data is inmiddels aanzienlijk. Maar potentiële hergebruikers happen nog nauwelijks toe. Een geïntegreerde aanpak met maatschappelijke thema’s en betere garanties moet uitkomst bieden.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

De cloud als veilige haven

door: Freek Blankena, 1 juli 2012

Overheden en bedrijven moeten kritisch zijn over de veiligheid van cloudoplossingen. Maar dat betekent niet dat ze er niets te zoeken hebben. De cloud kan ook een oplossing zijn voor beveiligingsproblemen.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Ministeries krijgen digitaal rijbewijs

door: Fred Teunissen , 14 april 2012


Mooi, die digitalisering van ettelijke miljoenen documenten, maar hoe vind je die snel weer terug? En leuk dat je een droom van een voorlichtingscampagne in gang hebt gezet, maar wat als een vloedgolf van geruchten op social media het effect daarvan vrijwel teniet doet?
Het Rijk staat voor een reeks digitale uitdagingen en is bezig zich daar beter voor toe te rusten.


partnerartikelen

lees meer