zoeken binnen de website

tag: ecp

ECP wil ook op quantumgebied verbinden

door: Frits de Jong, 7 januari 2020

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Facebook, Google, TNO, IBM, Microsoft, verschillende departementen en nog vele andere: het zijn niet de minste partijen die als partner verbonden zijn aan ECP. De rol van verbinder is er eentje die het platform dan ook goed op het lijf geschreven is. Ook als het gaat om quantumtechnologie doet ECP er veel aan om partijen bij elkaar te brengen.

lees meer

Niet discussiëren maar proberen

door: Daniël Ropers, 23 februari 2015

‘In 2017 moet alle overheidsdienstverlening digitaal daadwerkelijk en tot volle tevredenheid toegankelijk zijn voor burgers en bedrijven.’ Dit is wat de Nederlandse overheid zich ten doel heeft gesteld. Prima, het past bij ons land als koploper qua toegang tot internet en gebruik van e-commerce. Ik was dan ook verbaasd toen ik vorig jaar werd benaderd om aanjager te worden van het doorbraakproject Massaal Digitaal. We zíjn toch massaal digitaal?

lees meer

Algoritmes voor kleuters en de Europese digitale agenda

door: Tineke Netelenbos, 23 oktober 2014

De scholen zijn overal in Europa weer begonnen. In het Verenigd Koninkrijk leren onderwijzers kinderen van vijf jaar oud een eerste begrip aan van algoritmes. Computing, zoals de Britten het noemen, maakt met ingang van dit schooljaar deel uit van het curriculum.
Heel verstandig, want er worden de komende jaren grote tekorten verwacht aan ICT’ers in Europa. Te beginnen met een half miljoen in 2015.

lees meer

Big data met en zonder dat P-woord

door: Cyriel van Rossum, 17 juli 2014

Laten we eens praten over de kansen van big data zonder beren op de weg te zien. Dat was de insteek van het Seminar Big Data dat ECP op 8 mei belegde onder het motto ‘Lang niet altijd een Privacy issue’. Want juist bij de omgang met persoonsgegevens blijven we vaak hangen, terwijl dat niet altijd relevant is.

lees meer

Op naar een slimme maakindustrie

door: Willem Vermeend, 3 juli 2014

Overal ter wereld groeien díe bedrijven het hardst die ICT goed integreren in hun bedrijfsvoering. Dat geldt voor grote, maar ook voor kleine en middelgrote bedrijven. Het Nederlandse MKB staat voor de opgave om precies dat voor elkaar te krijgen de komende vijf jaar.

lees meer

Maak toegang tot zorg makkelijker en zet in op toezicht

Gemeenten kunnen bij hun nieuwe taken leren van andere sectoren

door: Marieke Vos, 1 mei 2014

In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Zij kunnen bij het vormgeven van hun toezicht hierop veel leren van andere sectoren, stelt ECP – Platform voor de Informatiesamenleving.

lees meer

Overheid tweede grootste slachtoffer van cybercriminaliteit

Gevaar monitoren, informatie delen en burgers bewust maken zijn de sleutels tot inperking van cybercriminaliteit

door: Coen Egberink, 17 april 2014

De overheid is het tweede grootste slachtoffer van cybercriminaliteit, na de computerindustrie. Tel daarbij op dat Nederland, door zijn internetdichtheid, wereldwijd op de zesde plaats staat van het hoogst aantal cyberaanvallen en de berekening is snel gemaakt: de overheid dient snel een degelijke strategie te ontwikkelen om cybercriminaliteit in te perken.

lees meer

Het moeilijke afscheid van het papieren document

Veranderlijke digitale informatie laat zich niet zo makkelijk archiveren

door: Cyriel van Rossum, 21 november 2013

Het document bestaat niet meer. Althans niet meer als rotsvaste klont informatie. De overheid moet alle zeilen bijzetten voor het documenteren nieuwe stijl. Daarvoor zijn niet alleen techneuten, maar ook idealisten nodig.

lees meer

Het Rijk (niet) alleen

door: Arie van Bellen, 19 september 2013

Hoe kan de rijksoverheid zorgen dat ze in haar (met name randvoorwaardenscheppende) beleid de juiste kaders, wetten en regels maakt voor ontwikkelingen die in enorm tempo voortdenderen?

lees meer

Hergebruik open data vergt integrale aanpak

door: Freek Blankena, 25 oktober 2012

De beschikbare hoeveelheid open data is inmiddels aanzienlijk. Maar potentiële hergebruikers happen nog nauwelijks toe. Een geïntegreerde aanpak met maatschappelijke thema’s en betere garanties moet uitkomst bieden.

lees meer

De cloud als veilige haven

door: Freek Blankena, 1 juli 2012

Overheden en bedrijven moeten kritisch zijn over de veiligheid van cloudoplossingen. Maar dat betekent niet dat ze er niets te zoeken hebben. De cloud kan ook een oplossing zijn voor beveiligingsproblemen.

lees meer

Ministeries krijgen digitaal rijbewijs

door: Fred Teunissen , 14 april 2012


Mooi, die digitalisering van ettelijke miljoenen documenten, maar hoe vind je die snel weer terug? En leuk dat je een droom van een voorlichtingscampagne in gang hebt gezet, maar wat als een vloedgolf van geruchten op social media het effect daarvan vrijwel teniet doet?
Het Rijk staat voor een reeks digitale uitdagingen en is bezig zich daar beter voor toe te rusten.


lees meer