tag: ibc2015

Btw-fraudeurs opgespoord met big data

door: Cyriel van Rossum, 29 april 2015

Btw-fraudeurs gaan massaal voor de bijl in België. Het geheime wapen van de belastinginspecteur heet intelligence by datamining. “Ik zou haast zeggen dat we inmiddels een kristallen bol hebben”, zei een inspecteur die op het iBestuur Congres een boekje opendeed over de aanpak.

iBestuur Magazine 14

lees meer

- - - - -

iBestuur Congres 2015 krijgt een acht

door: Freek Blankena, 19 februari 2015

Het iBestuur Congres 2015 op 14 januari in Den Bosch kreeg van de bezoekers gemiddeld een dikke acht. Tweederde van de bezoekers was afkomstig uit de (i)overheid. Het aandeel van de rijksoverheid is gedaald naar 37 procent van het totaal. De belangrijkste kritiek betrof de soms te volle subsessies.

lees meer

- - - - -

IJsberg

door: Dirk-Jan de Bruijn, 28 januari 2015

Mocht onlangs een health check uitvoeren bij een van onze shared service organisaties. Die volop doende is om de dienstverlening uit te rollen naar alle hoeken van het beoogde verzorgingsgebied.

lees meer

- - - - -

Identiteit is geen statisch gegeven

door: Freek Blankena, 22 januari 2015

Paspoort, BSN, DigiD, toegangspas, creditcard; het beheer van onze identiteiten moet de ‘wie mag wat-vraag’ efficiënt en gebruikersvriendelijk regelen. Hoe belangrijk is identity management eigenlijk en hoe is het aan het veranderen? Op de partnerpresentatie van Centric op het iBestuur-congres probeerde Jaap Kuijpers wat antwoorden te geven.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Droning komt niet van de grond zonder modernisering wetgeving

door: Cyriel van Rossum, 22 januari 2015

Het decor bestaat uit een stuk buis van nog geen twee meter met een flinke scheur erin, een afgeknapte tak die er dwars overheen ligt. Door de scheur schijnt licht van binnenuit, nodig om temperatuurverschil tussen het binnenste en de buitenlucht te simuleren.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Van brainwave tot app in PinkValley

door: Petra Pronk, 20 januari 2015

De motor achter innovatie is vaak je eigen irritatie of verbazing over hoe dingen geregeld zijn. Voor ambtenaren met innovatieve ideeën was PinkValley tijdens het iBestuur Congres 2015 the place to be. Een unieke kans om hun wensen om te zetten in een echte app. Concreet aan de slag met ideeën waar de burgers echt iets aan heeft.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Regelreflex zit vraaggestuurde overheid in de weg

door: Freek Blankena, 19 januari 2015

De komende jaren verandert er meer dan de afgelopen decennia. De overheid zal fundamenteel moeten veranderen om vat te houden op de maatschappelijke ontwikkelingen. Op de partnerpresentatie van Everest op het iBestuur Congres schetste Dirk-Jan de Bruijn hoe de overheid daadwerkelijk vraaggestuurd kan worden – en dus uit de regelreflex kan.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

“Het is jullie systeem.”

CGI en ministerie VWS nemen medewerkers mee in transitie naar papierloos werken.

door: Nicole van der Steen, 16 januari 2015

Een negatief inspectierapport over de archivering bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en een vervelende ervaring met een eerder ICT-project. Twee zorgelijke gebeurtenissen gingen vooraf aan project Marjolein. Maar juist deze bleken belangrijk voor haar succes.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Hoe gaan overheden om met fraude, fouten en vergissingen?

Onderzoek Capgemini

door: Frits de Jong, 16 januari 2015

Digitalisering van de overheid. Er gaat veel goed, maar er gaan ook dingen fout. Bijvoorbeeld door fraude. Burgers, bedrijven, maar ook de overheid zijn daarvan het slachtoffer. Capgemini zocht uit welke problemen en oplossingen bestuurders in de publieke sector zien als het gaat om fraude, fouten en vergissingen.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Dictu/IBM-paradox: goedkoper en toch beter

door: Peter Mom, 16 januari 2015

Het eerste jaar van overdracht van 450 applicaties aan een externe dienstverlener heeft de Dienst ICT Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken (Dictu) niet alleen een ‘aanzienlijke kostenbesparing’ opgeleverd, maar ook optimalisatie van de uitbestede toepassingen.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

Bas Eenhoorn: “Kabinet geeft me doorzettingsmacht”

door: Fred van de Molen, 16 januari 2015

Digicommissaris Bas Eenhoorn heeft het kabinet achter de hand als er iets moet gebeuren, zei hij op het iBestuur Congres 2015. Eenhoorn verwerpt de typering van de commissie Elias dat zijn de Digicommissaris een machteloze figuur is zonder doorzettingsmacht. Eenhoorn: “Ik heb een fantastisch uitgangspunt. Het kabinet is de club die het voor mij regelt als ik vind dat er iets moet gebeuren.“

lees meer

- - - - -

Samenwerking overheid en IT-bedrijfsleven kan en moet beter

Nederland ICT over de bevindingen van de commissie Elias

door: Marieke Vos, 8 januari 2015

Dat het IT-bedrijfsleven meer de kans moet krijgen om mee te denken met de overheid als het gaat om grote ICT-projecten, bepleit Nederland ICT al jaren. De branchevereniging is over het algemeen dan ook positief over de bevindingen van de commissie Elias. Een gesprek met Stépan Breedveld, vice-voorzitter en portefeuillehouder ICT & Overheid van Nederland ICT.

iBestuur Magazine 13

lees meer

- - - - -

Klein LEF

Samenwerking zorgt ervoor dat stem van kleine uitvoerders wordt gehoord

door: Fred van der Molen, 8 januari 2015

Volgens het regeerakkoord hebben burgers en ondernemers vanaf 2017 het recht hun zaken met de overheid digitaal af te handelen. Maar ‘de overheid’, dat zijn ook zo’n honderd kleine uitvoeringsorganisaties. Een aantal van hen heeft de krachten gebundeld onder de noemer Klein LEF.

iBestuur Magazine 13

lees meer

- - - - -

Boegbeeld wil ICT-deining maken

door: Nicole van der Steen, 8 januari 2015

“ICT moet veel meer aandacht krijgen. Het onderwerp hoort in de jaarlijkse troonrede”, aldus René Penning de Vries, het Boegbeeld van een nieuw ICT-team, aangesteld door minister Kamp. Hij richt zich naar eigen zeggen op ‘de upside van de digitaliserende maatschappij’.

iBestuur Magazine 13

lees meer

- - - - -

“We moeten nog meters maken”

DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Gert-Jan Buitendijk:

door: Nicole van der Steen, 5 januari 2015

“Negentig procent van de bouw van de e-overheidsinfrastructuur is op orde. Er zijn grote slagen gemaakt. Maar de grootste opgave ligt nog voor ons”, zo signaleert Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van BZK.

iBestuur Magazine 13

lees meer

- - - - -

“We zijn pas succesvol als ondernemers dat ook vinden”

Mark Bressers, directeur Directie Regeldruk en ICT-beleid bij Economische Zaken:

door: Nicole van der Steen, 5 januari 2015

Een spannend eerste jaar heeft Mark Bressers achter de rug. De begin dit jaar aangestelde directeur bij Economische Zaken verwelkomde onder meer een DigiCommissaris en een nieuw ICT-team. Bressers: “ICT staat volop in de belangstelling. Dat is goed. Tegelijkertijd hebben we nog belangrijke stappen te zetten.”

iBestuur Magazine 13

lees meer

- - - - -

Op weg naar Digitaal 2017

“De één zijn recht is de ander zijn plicht”

door: Fred van de Molen, 5 januari 2015

Nederlandse burgers en bedrijven krijgen in 2017 het recht om digitaal al hun zaken met overheden af te handelen. Hoe ver is het daarmee? De stand van zaken.

iBestuur Magazine 13

lees meer