zoeken binnen de website

tag: kafkabrigade

25 januari: Boekpresentatie 'Volwassen Digitale Overheid'

1 januari 2022

Arjan Widlak, directeur van de Stichting Kafkabrigade, presenteert 25 januari zijn nieuwe boek ‘Volwassen Digitale Overheid’. Over openbaar bestuur met een menselijk gezicht; een appèl aan politiek en bestuur. Kamerleden van zowel regerings- als oppositiepartijen zullen het boek als eerste in ontvangst nemen tijdens deze online lunchbijeenkomst. En u kunt daarbij zijn.

lees meer

Verdelingvraagstuk

door: Arjan Widlak, 26 februari 2020

Technologie schept mogelijkheden én beperkingen. Die worden verdeeld tussen overheid en burger, bewust of onbewust.

lees meer

Rolkoffers aan de deur

door: Arjan Widlak, 19 februari 2020

Krijgen machtige bedrijven in de platformeconomie niet een verantwoordelijkheid voor de belangen van anderen die hinder ondervinden?

lees meer

Tweede btw-nummer

door: Arjan Widlak, 12 februari 2020

Als je een probleem veroorzaakt, zeg je sorry. In plaats van een ander te verplichten het probleem op te lossen. Toch?

lees meer

Belangen afwegen in de AVG

door: Arjan Widlak, 5 februari 2020

Mag de Sociale Verzekeringsbank mensen schrijven of bellen om ze op hun recht te attenderen, of is dat ongepast?

lees meer

Vooringenomenheid

door: Arjan Widlak, 29 januari 2020

De Cie. Donner benoemt de ICT niet als middel waarmee de institutionele vooringenomenheid werd vormgegeven. Vreemd.

lees meer

Keerzijde van de slimme auto

door: Arjan Widlak, 22 januari 2020

Maatschappelijke consequenties van technologie liggen niet alleen in mogelijkheden of welke normen we stellen aan de inzet ervan.

lees meer

Business Card

door: Arjan Widlak, 15 januari 2020

Uitdaging voor bestuur en management is hoe je de condities schept om afwegingen te maken terwijl je digitaliseert.

lees meer

Regels zijn regels

door: Arjan Widlak, 8 januari 2020

We nemen meer besluiten automatisch. Die zijn zwart-wit en niet vergevingsgezind. Tegelijk vragen we om redelijkheid.

lees meer

Teveel betaald, dus afgesloten

door: Arjan Widlak, 18 december 2019

Als Nathatlie één cent te veel betaalt, heeft ze niet voldaan aan de afspraken in haar betalingsverplichting.

lees meer

Gemeente akkoord, iedereen akkoord

door: Arjan Widlak, 11 december 2019

Veel overheidstaken liggen bij gemeenten. Zo gaan gemeenten over de integrale schuldhulpverlening, of niet heus?

lees meer

Kleine successen moet je vieren

door: Arjan Widlak, 4 december 2019

De Sociale Verzekeringsbank wil niet-gebruik van AOW terugbrengen tot nul. Een totale transformatie van het denken.

lees meer

De vrijheid van OSS

door: Arjan Widlak, 27 november 2019

Toezicht op algoritmen kan ook leiden tot een beter functionerende markt met minder kosten en minder debacles.

lees meer

Businessmodel

door: Arjan Widlak, 20 november 2019

Van uitvoeringsorganisaties wordt verwacht dat zij kostendekkend werken. Elk ander belang is daarbij secundair.

lees meer

Een aanslag op kwaliteit (I)

door: Arjan Widlak, 13 november 2019

Simone uit Amsterdam schrikt: heeft ze eerst een huis te veel en nu helemaal geen huis? Ze snapt er niets meer van.

lees meer

Het is de digitalisering, dummy!

door: Arjan Widlak, 6 november 2019

Digitalisering maakt handel in schulden aantrekkelijker en is zo een motor onder de schuldmachine.

lees meer

Betekenisvolle transparantie

door: Arjan Widlak, 30 oktober 2019

Wat is betekenisvolle transparantie nu tal van besluiten zijn gebaseerd op gegevens van allerlei organisaties?

lees meer

Een zegen en een vloek

door: Arjan Widlak, 23 oktober 2019

De quantumcomputer en quantumcryptografie komen eraan. Maar wanneer? Is dit het nieuwe jaar-2000-probleem?

lees meer

Luiheid als leidraad

door: Arjan Widlak, 15 oktober 2019

Elk systeem vraagt om toezicht. Doet het nog waarvoor het is bedoeld? Maar het is zoveel makkelijker om niks te doen.

lees meer

Minder regeldruk?

door: Arjan Widlak, 9 oktober 2019

De regeldruk is lager voor de meerderheid, maar hoger voor een grote minderheid. Daar horen we allemaal wel eens bij.

lees meer

Ransomware

door: Arjan Widlak, 2 oktober 2019

Digitale afpersers – ransomware – leveren soms betere dienstverlening dan de markt. Wat kan de overheid van hen leren?

lees meer

The Dutch Deep State

door: Arjan Widlak, 25 september 2019

Herstel van fouten noemen we al snel maatwerk. Maar is dat zo? Of is het vooral een strijd om de verantwoordelijkheid?

lees meer

Recht op centrale correctie

door: Arjan Widlak, 18 september 2019

De overheid kan haar fouten niet corrigeren, zei de Rekenkamer in 2014. Vijf jaar later is er niets veranderd.

lees meer

CBR en computerproblemen

door: Arjan Widlak, 11 september 2019

Als de mens niets doet en de computer werkt door, trek je dan nog wel de juiste conclusie?

lees meer

Grenzen

door: Arjan Widlak, 4 september 2019

Iedereen moet digitaal zaken kunnen doen met de overheid. Maar waarom Nederlanders in het buitenland dan niet?

lees meer

Etnisch profileren

door: Arjan Widlak , 27 augustus 2019

Etnisch profileren mag niet. Niet alleen omdat het discriminatie is. We moeten signalen leren zien voor wat ze zijn: vermoedens, geen feiten.

lees meer

Een sollicitant kan niet zelf een VOG aanvragen

door: Arjan Widlak, 14 augustus 2019

Mag een sollicitant zelf een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen? ‘Max’ deed het en stuitte op wat problemen.

lees meer

Onschuld bewijzen

door: Arjan Widlak, 31 juli 2019

Een aanslag voor OZB ontvangen voor je woning en ook dat van je buren. Foutje? Jazeker, maar hoe los je dat op?

lees meer

Onderhuidse pijn

door: Arjan Widlak, 17 juli 2019

In deze periode is het aantal vermiste huisdieren het hoogst. Er zijn oplossingen, maar of die allemaal uniform zijn?

lees meer

Beleidsproblemen!?

door: Arjan Widlak, 3 juli 2019

Problemen in beleid leiden niet tot oplossingen, maar tot nieuw beleid waarvan we de problemen nog minder goed kennen.

lees meer

Zelfredzame daklozen

door: Arjan Widlak, 26 juni 2019

Burgers moeten een briefadres hebben. Maar wat als je, net zoals Jacques, een paar maanden tussen wal en schip valt?

lees meer

Adres onbekend

door: Arjan Widlak, 19 juni 2019

Een bank die nog geld van u tegoed heeft, mag uw adres niet opvragen bij de gemeente. Klinkt goed, of toch niet?

lees meer

Unieke identificatie

door: Arjan Widlak, 12 juni 2019

Een notaris stelt het BSN van een huizenkoper vast, maar speelt het vervolgens niet door aan het Kadaster. Is dat niet raar?

lees meer

Screenshot

door: Arjan Widlak, 5 juni 2019

Schermfoto’s spelen regelmatig een belangrijke rol om aan te tonen wat er is gebeurd. Maar hoe sterk is dat bewijsmiddel?

lees meer

Boete en bezwaar

door: Arjan Widlak, 29 mei 2019

Voor veel organisaties is het belang van de burger niet de drijvende kracht. Wat wel? Het belang van de organisatie zelf.

lees meer

Spookbewoner

door: Arjan Widlak, 22 mei 2019

Wat doe je als er van de gemeente een brief bij je op de mat valt die niet voor jou is en als onderwerp ‘adreswijziging’ heeft?

lees meer

Weekendje weg

door: Arjan Widlak, 15 mei 2019

Samenwerken via ICT is kennelijk niet alleen voor overheden lastig. Bedrijven hebben er net zo goed moeite mee.

lees meer

Tombola

door: Arjan Widlak, 8 mei 2019

Een belangrijk idee achter de basisregistraties was/is dat burgers niet steeds dezelfde vraag (zouden) krijgen. Toch?

lees meer

Klaagrobot

door: Arjan Widlak, 1 mei 2019

Stel je voor dat burgers gebruik kunnen maken van dezelfde middelen als de overheid? Dat zij net zo worden als Paaltje.

lees meer

Techniek van regelgeving

door: Arjan Widlak, 24 april 2019

Bier maken van regenwater. Een ware ontdekkingstocht voor Wietse en zijn kompanen, met name vanwege al die regeltjes.

lees meer

Papier uit plantenresten

door: Arjan Widlak, 16 april 2019

Papier maken van tomaten- of paprikastengels, wortelloof en ander plantenresten. Het kan allemaal, maar mag het ook?

lees meer

Afvalpas gevraagd!

door: Arjan Widlak, 12 april 2019

Steeds vaker is een afvalpas nodig als je vuilnis naar de container brengt. Maar wat als je in een kantoorpand woont?

lees meer

'Kopietje identiteitsbewijs'

door: Arjan Widlak, 20 maart 2019

Fraude of fouten in de gegevens zijn nooit volledig uit te sluiten. Maar waar kun je als burger terecht als het je overkomt?

lees meer

Digitalisering sturen

door: Arjan Widlak, 13 maart 2019

Onze zienswijze op digitalisering lijkt minder eenzijdig, maar dat maakt de impact ervan op ons leven niet minder.

lees meer

Geen herinnering

door: Arjan Widlak, 6 maart 2019

In tegenstelling tot bedrijven zijn overheden niet verplicht een betalingsherinnering te sturen. Maar het mag natuurlijk wel!

lees meer

Bezwaar verdwenen

door: Arjan Widlak, 27 februari 2019

Ooit had je als burger een ordner met bewijsjes, maar door de digitalisering concentreren je gegevens zich bij de overheid.

lees meer

Problemen in de bureaucratische cloud

Helpen Beginselen van Behoorlijke ICT de burger weer centraal te zetten?

door: Arjan Widlak en Rik Peeters, 8 februari 2018

De afgelopen jaren deed de Kafkabrigade onderzoek naar onbedoelde gevolgen voor burgers door informatieuitwisseling bij de overheid. Dat is gedaan aan de hand van de ruggengraat bij de overheid: de basisregistraties.

lees meer

Hulde aan gemeente Amsterdam

door: Arre Zuurmond, 7 juli 2013

Ik hoop dat lezers hiervan leren dat zijzelf ook ‘Kafkabrigadier’ kunnen zijn en dat zij andere overheidsorganisaties kunnen helpen hun dienstverlening te verbeteren.

lees meer