zoeken binnen de website

tag: logius

Logius en KOOP per 1 januari samengevoegd

door: Redactie iBestuur, 16 januari 2023

Per1 januari is Logius samen gegaan met het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). KOOP was eerder onderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). Beide zijn onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

lees meer

Danielle van der Winden directeur Bedrijfsvoering bij Logius

door: Redactie iBestuur, 5 januari 2023

Danielle van der Winden wordt met ingang van 13 februari 2023 directeur Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling bij Logius, onderdeel van de rijksoverheid. Ze werkte sinds 2009 als hoofd Bedrijfsvoering, CFO, CIO en plaatsvervangend directeur bij P-Direkt.

lees meer

Standaard Platform verplicht bij ontwikkelen en hosten BZK-diensten

15 februari 2022

Het ministerie van BZK heeft besloten om het Standaard Platform voor te schrijven als verplichte keuze voor het ontwikkelen en hosten van ICT-systemen. Er geldt voortaan een pas-toe-of-leg uit-beleid voor alle organisaties van BZK. Het Standaard Platform is een clouddienst die wordt beheerd door Logius.

lees meer

Klaar voor het onverwachte?

door: Yvonne van der Brugge, 7 september 2020

Als het gaat om het voorkomen van cyberincidenten is het evalueren en leren van dit soort incidenten uiterst belangrijk.

lees meer

Gebruikersgenot

door: Yvonne van der Brugge-Wolring, 23 mei 2019

Als overheid moeten we diensten dusdanig ontwikkelen en leveren dat die ook zo eenvoudig mogelijk te gebruiken zijn.

lees meer

‘Onbekend maakt ook onbemind’

Logius gaat zich prominenter profileren

door: Fred van der Molen, 1 november 2018

Eens een bouwkundestudente, nu algemeen directeur van Logius. Sinds een krap jaar staat Yvonne van der Brugge-Wolring aan het hoofd van de organisatie die bij het grote publiek vooral bekend is van de diensten DigiD, MijnOverheid en de Berichtenbox. Hoe kijkt zij terug op dat eerste jaar? En welke nieuwe richting slaat Logius in, zoals het jaarverslag aankondigt?

lees meer

‘Kwaliteit van gegevens is voor ons essentieel’

door: Frits de Jong, 12 december 2017

Jaarlijks worden miljoenen aanslagen verstuurd, onder meer door belastingsamenwerkingen. Niet vreemd dan ook de nadruk wordt gelegd op de kwaliteit van de gegevens. Sinds kort maakt de BghU, als eerste organisatie, daarbij gebruik van Digimelding webservice. Het is een van de instrumenten waarmee overheden terug kunnen melden op basisregistraties, zodra zij twijfel hebben over de kwaliteit van gegevens.

lees meer

Ronald participeert door

Exclusief interview met 70 illustraties in kleur

door: Peter Mom, 29 september 2015

Hoe gaat het met Ronald, de Oldenzaalse werkloze die in augustus 2014 gefrustreerd raakte in zijn poging te participeren en afknapte op de website Overheid.nl? We togen naar Twente voor wat zou uitlopen op een marathoninterview met een getormenteerde burger die manmoedig pogingen in het werk blijft stellen om zijn weg te vinden binnen de digitale overheid.

lees meer

Ronald gaat participeren

Een zomersprookje met 67 illustraties in kleur

door: Peter Mom, 28 augustus 2014

Overheid.nl trakteert bezoekers op hyperlinks die het niet doen, onvindbare pagina’s en op een lijst van deelnemende gemeenten met 180 stuks méér dan de 403 die er momenteel zijn.

lees meer

Spanning overheid en bedrijfsleven over eID

Opvolger DigiD maakt einde aan wachtwoordenbrij binnen Nederland

door: Peter Olsthoorn, 8 mei 2014

Eén standaard voor digitale sleutels moet een einde maken aan de wirwar aan wachtwoorden die Nederlandse burgers moeten onthouden voor overheid en bedrijven. Dit jaar staat in het teken van de voorbereidingen voor het eID Stelsel. Niet alle partijen staan te trappelen.

lees meer

DigiD zit minister Plasterk ongemerkt dwars

door: Sander de Graaf, 11 juni 2013

Na het verwerken van mijn teleurstelling over de visie van minister Plasterk was ik toch benieuwd wat er met de huidige middelen mogelijk was. Ik ging meteen aan de slag met het verzinnen van nieuwe digitale diensten.

lees meer

Efficiënter en effectiever dankzij digitaal ‘postkantoor’

door: Peter ter Telgte, 16 mei 2013

In het streven naar betere dienstverlening en administratieve lastenverlichting is Digikoppeling, een van de bouwstenen van het NUP, randvoorwaardelijk. Gemeenten staan met de invoering daarvan voor de keus om zelf een pad te kiezen, of aan te haken op landelijke initiatieven.

lees meer

Ha! Mail van mijn overheid

door: Peter Mom, 20 maart 2013

MijnOverheid stuurt een e-mail: er is een nieuw bericht in de Berichtenbox. Maar voor mijn overheid ligt nog een curieus drempeltje.

lees meer

Groene software

door: Joost Visser, 27 november 2012

ICT gebruikt steeds meer energie. Het lek is de software. AgentschapNL startte het Kennis Netwerk Green Software. Een pilot bij Logius wijst de weg naar vergroening.

lees meer