tag: omgevingsvergunning

Welke meerwaarde heeft de Omgevingswet voor uw organisatie?

door: Sander Meinders, 4 februari 2016

De Omgevingswet komt eraan. In 2018 is deze belangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht een feit. Werkt u bij een gemeente aan de fysieke leefomgeving? Dan krijgt u met de nodige veranderingen te maken. U weet waarschijnlijk dat er nog een aantal vragen zijn rondom de Omgevingswet, vooral ten aanzien van de vier bijbehorende AMvB’s en het Digitale Stelsel.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Megaproject met haken en ogen

door: Peter Mom, 23 september 2015

Hoeveel wetten de Omgevingswet gaat vervangen, daarover lopen de berichten uiteen, maar dat bundeling van het omgevingsrecht in één wet, in de uitvoering ondersteund door een samenhangend stelsel van ICT-voorzieningen, een kolossale operatie is, staat buiten kijf.

lees meer

- - - - -

Pilot toont versterking INSPIRE en Omgevingswet

door: Frits de Jong, 3 juli 2014

Het Regeerakkoord markeert twee belangrijke ontwikkelingen: forse bezuinigingen en digitale dienstverlening. De Europese kaderrichtlijn INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) is één van de bouwstenen voor deze ontwikkelingen. INSPIRE komt ook terug bij de Omgevingswet, waarbij digitalisering een erg belangrijke rol speelt. In dat kader is in de afgelopen maanden door Geonovum een pilot gehouden met deelname van meerdere overheden.

lees meer

- - - - -

Informatiestromen in Rivierenland

18 december 2013

Een duurzame en veilige leefomgeving, dat is de doelstelling van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De dienst werkt plaatsonafhankelijk en helemaal zonder papier. ODR-directeur Anne Schipper gunt een kijkje in de keuken.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

SAP Real Estate Management voor Gemeenten

door: Hein Keijzer, Erik van Asselt , 15 augustus 2013

Soms weten gemeenten niet wat hun totale omvang van hun vastgoed is. Onderzoekers schatten dat alle gemeenten samen meer dan 10.000 gebouwen bezitten met een waarde tussen de 25 en 35 miljard euro.

partnerartikelen

lees meer

- - - - -

OmgevingsAlert | Andersteboven en 9-to-5-development

13 maart 2013

Winnaar van de Nationale App Prijs 2013. OmgevingsAlert gebruikt data van bekendmakingen die gemeenten, waterschappen en provincies aanleveren bij data-overheid.nl. Het geeft gebruikers een overzicht van lopende omgevingsvergunningen in de eigen buurt. De app werkt alleen in gemeenten die een samenwerking zijn aangegaan met OmgevingsAlert. De jury roemde ondermeer de gebruiksvriendelijkheid en het business model van deze app.

Beschikbaar voor: iPhone en Android

lees meer