zoeken binnen de website

tag: pblq

Worstelen met ambities

door: Henk de Jong, 1 februari 2019

Als lid van de nationale korpsleiding van de politie leidde ik in de periode van 2015 tot en met 2018 het strategieproces. We maakten gebruik van diverse studies en gaven opdrachten om zicht te krijgen op relevante veranderingen. Niet verrassend, maar wel confronterend was dat technologie een van de grote drijvers van verandering bleek. Zowel voor de aard van veiligheidsvraagstukken als voor de (on)mogelijkheden om de politieorganisatie te ontwikkelen.

lees meer

Datadieet door AVG: kansen voor innovatie

door: Ton Monasso en Marijn Janssen, 25 oktober 2018

De AVG wordt vaak gezien als een belemmering voor technische innovatie. Het zou een van de grote aanjagers van vernieuwing bemoeilijken: het kunnen beschikken over grote hoeveelheden data. Maar er is ook een andere kant. De AVG geeft privacy en informatiebeveiliging meer gewicht. Dat betekent dat er ruimte ontstaat voor innovatieve toepassingen die kunnen leven op een gezond datadieet.

lees meer

To know or not to know…

3 juli 2018

De Algemene Rekenkamer heeft bij het Verantwoordingsonderzoek 2017 
geconstateerd dat bij veel ministeries de ICT-beveiliging niet op orde is. Hebben bestuurders en toezichthouders eigenlijk wel de juiste informatie om te kunnen sturen op ICT? Of is dat misschien de verkeerde vraag?

lees meer

Smart cooking & creativiteit

door: Rafaëlle van Engers - Lobbrecht , 16 mei 2018

Ik kijk graag naar Masterchef Australië. Wat ik vooral fascinerend vind, zijn de uitdagingen die ze krijgen, hoe je de amateurkoks ziet groeien van week tot week en de creativiteit en inventiviteit die koken op topniveau vergt.

lees meer

Ketens maken rectificatie persoonsgegevens nog ingewikkelder

door: Peter Seignette, 1 februari 2018

Niemand ontkomt er meer aan: zowel overheden als private partijen zijn druk bezig met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Ik kom het overal tegen: opdrachtgevers doen doorlichtingen van de organisatie, voeren privacy impact assessments (PIA’s) uit en actualiseren of breiden hun register met gegevensverwerkingen verder uit. Uiteindelijk zal in mei een hoop werk verzet zijn op het gebied van gegevensbescherming. Iedereen wil voldoen aan de nieuwe verordening en vooral ook uit het vaarwater van de toezichthouder blijven.

lees meer

Overheid en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek

door: Ingrid van Wifferen, 27 december 2017

Op 9 november organiseerde PBLQ een eerste ‘iDiner’, waar in een ontspannen, inspirerende setting en in een unieke samenstelling perspectieven van overheid en bedrijfsleven met elkaar werden gedeeld, nieuwe inzichten ontstonden en kansen werden besproken.

lees meer

De keten vereist meer dan samenwerken

door: Karina Meerman, 24 november 2017

De loonaangifteketen begon als een alliantie van CBS, UWV en Belastingdienst. Inmiddels is het uitgegroeid tot de belangrijkste informatiestroom van Nederland, binnen een ecosysteem van honderden publieke en private partijen. Om dat te laten werken moeten drie zaken op orde zijn: samenwerking, informatisering en besturing.

lees meer

Big data in beleid

28 september 2017

In deze opleiding leer je waar je op moet letten bij het toepassen van big data op beleidsvraagstukken. Techreuzen als Google en Facebook verzamelen al jaren data om daarmee beter gedrag te voorspellen. Maar ook publieke diensten verzamelen data die steeds beter toegankelijk zijn en gebruikt kunnen worden.

lees meer

Canvas business modellering in de publieke sector

door: René s'Jacob en Tim Aarts, 21 september 2017

Mede onder invloed van de snelle en ingrijpende ontwikkelingen in de ICT, raken bedrijfsmodellen snel verouderd. Er is behoefte aan een flexibele methodiek om bestaande dienstverleningsconcepten op een integrale en interactieve wijze periodiek tegen het licht te kunnen houden en nieuwe initiatieven van buiten naar binnen vorm en inhoud te geven.

lees meer

Digitaliseringstoets: een ingewikkelde toets in één oogopslag helder!

door: Rianne Bennink, 12 september 2017

Goede informatievoorziening is essentieel voor het functioneren van de overheid. De digitale mogelijkheden en ambities zijn de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Tegenwoordig heeft elk beleidsterrein met digitaliseringsvraagstukken te maken. Voor wetgeving en beleid is het de uitdaging om goed op deze ontwikkelingen aan te sluiten.

lees meer

Digitalisering is geen keuze... de manier waarop wel

door: Ruud Mollema en Bert Aalbers, 26 juli 2017

De laatste jaren is er een golf van vernieuwing in ICT en informatievoorziening over de gemeenten gerold. De basisregistraties, zaakgericht werken, koppelingen met ketenpartners en vernieuwingen in het sociaal domein zijn aansprekende voorbeelden. De impact op de organisatie is groot. De vraag die nu opdoemt is: investeren in ICT-hardware of in mensen?

lees meer

Als techneut leren denken als een bestuurder

door: Ingrid van Wifferen, 29 juni 2017

“Ik zit niet elke dag met een Secretaris-generaal om de tafel en het is nuttig om ook eens te horen hoe bepaalde onderwerpen in de bestuurskamer spelen.” Theo van Diepen, Security Officer bij Logius, volgde de Verbindersopleiding van PBLQ. In de opleiding komen veel sprekers langs die in de top van overheidsorganisaties werken.

lees meer

Wat kost nu de voorbereiding op een datalek of een cyberaanval?

door: Niek van As, 22 juni 2017

Wereldwijd hadden overheden en bedrijven last van de WannaCry-cyberaanval, direct gevolgd door een soortgelijke ransomware aanval met de naam Adylkuzz. Geblokkeerde bestanden waren het gevolg, al lijkt de schade in Nederland mee te vallen.

lees meer

Een organisatie bouwen vanuit een idee...

door: Henk Matthijsse , 24 mei 2017

PBLQ werkt aan een onafhankelijke organisatie die het toekennen van WMO-maatwerk en Jeugdhulp in de gemeente Emmen moet organiseren. Het afgelopen jaar is in twee grote stappen een stichting ingericht met een eigen raad van toezicht, personeel, budget en kantoorruimte.

lees meer