zoeken binnen de website

tag: recensie

Recensie: 'Doe zelf normaal' en blijf vooral zelf nadenken

door: Kees Verhoeven, 21 maart 2023

Mijn verwachtingen waren hoog gespannen, maar ‘Doe zelf normaal’ van Maxim Februari stelt niet teleur. Met zijn analyse dat data en algoritmes ook de architectuur van besluitvorming en daarmee de basale werking van onze democratie veranderen, gaat hij een spade dieper dan het gros van de boeken over dit thema. Concrete oplossingen geeft hij echter niet.

lees meer

Recensie: 'De democratie crasht' en 'Doe zelf normaal'

door: Laura de Vries, 14 maart 2023

De politiek heeft geen grip op digitalisering stelt Kees Verhoeven in ‘De democratie crasht’, maar toezicht wordt wel heel lastig als de structuren van die overheid zelf al zijn vervangen, zoals Maxim Februari schrijft in ‘Doe zelf normaal’. Laura de Vries legde beide boeken eens naast elkaar en schreef een recensie.

lees meer

Recensie: ‘De democratie crasht' (2)

door: Paul Strijp, 8 maart 2023

Een uniek boek. Verhoeven koppelt zijn analyse vanuit het binnenste van ons parlement aan gedegen wetenschappelijke inzichten. Hij slaagt er bovendien in zijn zorgen over de invloed van digitalisering op onze democratie over te dragen. Alleen zijn voorstellen voor een gezonde democratie maken een erg rationele indruk. Terwijl Verhoeven juist betoogt dat de mens niet rationeel is.

lees meer

Recensie: 'De democratie crasht'

door: Paul Diederen, 21 februari 2023

De democratie crasht. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Kees Verhoeven laat zien hoe digitalisering hierbij een hoofdrol heeft gespeeld. Vooral de kwalijke invloed op de psyche en het gedrag van mensen baart zorgen. Daar moeten we iets aan doen! Echter het beleid ten aanzien van digitalisering gaat hier nauwelijks over.

lees meer

Boekrecensie: ‘Volwassen digitale overheid’ van Arjan Widlak

door: Paul Strijp, 13 juni 2022

Een boek vol huiveringwekkende voorbeelden van burgers die tussen de raderen van de digitale overheidsinfrastructuur vermalen worden. Moet u het daarom lezen? Widlak geeft zelf vooraf een winstwaarschuwing: lees mijn boek vooral niet van voor tot achter. Uw recensent nam niettemin de proef op de som en las het hele boek. Dat is hem niet helemaal goed bevallen.

lees meer

Boekrecensie: 'Platformrevolutie' van Martijn Arets

Recensie

door: Paul Strijp, 7 december 2021

De echte platformrevolutie moet nog komen, beweert Arets. Geen enkele sector zal de dans van de platformisering ontspringen, ook de overheid niet. Maar waarom? De rationale achter de inrichting van de eigen organisatie naar het model van een platform wordt niet echt duidelijk. Toch is dit boek een standaardwerk. Overheden doen er goed aan om met dit boek in de hand na te gaan hoe zij zich tot platformen willen verhouden.

lees meer

Boekrecensie: De moderne digitale provincie. Succesvol organiseren en digitaliseren

Recensie

door: Paul Strijp, 14 juni 2021

Praktijkgericht met een stevige theoretische onderbouwing. Inspirerend met een positieve grondhouding naar provincies. En zeker ook gedurfd. Deze kwalificaties passen bij het recent verschenen boek ‘De moderne digitale provincie’ van Jaring Hiemstra. Het leest als een provinciale routekaart voor digitalisering. Dat neemt niet weg dat een drietal vraag- en kritiekpunten op zijn plaats is.

lees meer