zoeken binnen de website

tag: softwarekwaliteit

Permanent bèta

door: Wouter Welling, 11 oktober 2017

De term permanent bèta is al tien jaar hot. Ook de overheid wil permanent bèta zijn. Iteratief werken. De vraag is of de overheid dit kan en of het ‘systeem overheid’ dit wel écht wil.

lees meer

Falende fiscale software

door: Peter van Schelven, 7 december 2016

Mag je als keurige burger verwachten dat de Nederlandse Belastingdienst met deugdelijke software werkt? Het antwoord is uiteraard ja. Maar wie die vraag met een juridische bril bekijkt komt voor verrassingen te staan. Dat blijkt wel uit een opmerkelijke recente rechterlijke uitspraak in een zaak tegen de fiscus.

lees meer

Papieren normen en rode pennetjes

door: Marieke Vos, 25 november 2015

Goede softwarekwaliteit is belangrijk voor onder meer betaalbaar onderhoud en veiligheid. Het is een breed begrip dat zeker ook bestuurders aangaat. De verschillende invalshoeken werden besproken tijdens een volledig volgeboekt iBestuur symposium op 23 november in Nieuwspoort.

lees meer

‘Samenwerking opdrachtgever en leverancier kan echt beter’

door: Marieke Vos, 18 november 2015

Een goede relatie tussen opdrachtgever en leverancier is nodig om als het echt spannend wordt de juiste beslissingen te nemen. Dat moment breekt in complexe IT-projecten altijd aan. “Als je vanaf het begin hebt gewerkt aan een goede relatie, met begrip voor elkaars belangen en drijfveren, dan kom je samen op een goede manier dat soort momenten door”, zegt Dennis Ravensbergen, I-Interim Rijk.

lees meer

Hoe doen de buren het?

Wat kan een met software worstelende overheid leren van anderen?

door: Fred Teunissen, 11 november 2015

De kwaliteitsborging van grote IT-projecten bij de centrale overheid staat ter discussie. Het gaat nog te vaak en te ernstig mis. Dat roept de vraag op hoe bestuurders in andere sectoren greep houden op de kwaliteit van hun producten en diensten. En doen ze dat in sommige opzichten misschien wel slimmer dan hun collega’s bij het Rijk?

lees meer

‘Als opdrachtgever moet je er tijdig bij zijn’

Leveranciers over softwarekwaliteit

door: Fred van der Molen, 5 november 2015

Al lijkt software goed te werkten, onder de motorkap kan de code een ramp zijn. De betere softwareleverancier zet methoden en tools in om de kwaliteit in de breedte te verbeteren. Maar ze zien wel graag dat de opdrachtgever ze tijdens het ontwikkelen al kritisch volgt.

lees meer

'Softwaresecurity begint bij design'

4 november 2015

“Het is vele malen goedkoper om al tijdens de ontwikkeling van je software aandacht te besteden aan de veiligheid ervan.” De Nederlandse overheid kan volgens Lucas von Stockhausen veel besparen door security al op te pakken tijdens de design-, test- en productiefase van de software. “Het later doen kan de kosten tot wel dertig keer vermenigvuldigen.”

lees meer

'Er ís iets te doen aan de slechte kwaliteit van software'

4 november 2015

Ruim tien jaar hield hij zich stil. Onderzoek van het tv-programma Zembla bracht hem op andere gedachten. Graham Bolton is onder meer voorzitter van het IfSQ (Institute for Software Quality) en speelt vaak de rol van ‘softwarerechercheur’. “Wat er uiteindelijk aan software wordt gebouwd, zeker voor de Nederlandse overheid, is vaak van erg slechte kwaliteit. Maar er ís iets aan te doen en het wordt tijd dat iedereen dat weet.”

lees meer

De spaghetticode voorbij?

Dankzij ISO-norm aandacht voor breder kwaliteitsbegrip

door: Fred van der Molen, 28 oktober 2015

In welke mate dragen methodieken, geautomatiseerd testgereedschap en ISO-normen bij aan betere software en minder faalkosten? Deskundigen aan het woord.

lees meer

Onder de motorkap

22 oktober 2015

Software is niet tastbaar, je kunt het niet vastpakken om te beoordelen, maar je kunt het wel degelijk controleren. SIG (Software Improvement Group) kijkt ‘onder de motorkap’ naar de kwaliteit van de broncode van software. Met als doel software beter te maken en risico’s op IT-falen te verkleinen. Dat doen ze onder meer voor het ministerie van Veiligheid en Justitie.

lees meer

Controle op kwaliteit versterkt rol opdrachtgever

22 oktober 2015

Het bestellen van nieuwe treinen betekent ook het managen van een complex IT-project. Een goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is dan belangrijk en daarbij helpt een continue focus op de kwaliteit van softwareontwikkeling, stelt SYSQA. Vanaf het begin van het project, zelfs nog voordat er software is geschreven.

lees meer

Software is geen auto

door: Maarten Hillenaar, 22 oktober 2015

Bestuurders zien ICT en met name software als iets dat moeilijk ‘vast te pakken’ is. Software is immers iets heel anders dan een auto. Maar ook de kwaliteit van software is meetbaar. Certificaten uitgeven voor softwarekwaliteit zou geen gek idee zijn.

lees meer

Vakmanschap is meesterschap

door: Jan Polkerman, 22 oktober 2015

De kwaliteit van software begint met vakmanschap. Het wordt tijd dat we in opleidingen weer leren voorspelbare software te realiseren en dat onzinnige en uiteindelijk dure concessies aan de kwaliteit van die software worden vermeden.

lees meer

Goede software is geen luchtspiegeling

door: Freek Blankena, 15 oktober 2015

Het komt maar al te vaak voor: een ICT-project bij de overheid dat niet van de grond komt, (mede) omdat de ontwikkelde software bij nader inzien kwalitatief onder de maat blijkt. Bestuurders/opdrachtgevers weten vaak niet wat die maat inhoudt. Maar er is wel degelijk meer grip op softwarekwaliteit mogelijk. “Elke nieuwe auto heeft toch ook een airbag?”

lees meer