zoeken binnen de website

Thema

Digitalisering en democratie

thema | lees meer

Overheid in transitie

thema | lees meer

Markt en overheid

Publieke en private partijen hebben elkaar nodig om vorm en inhoud te geven aan digitaliseringsprocessen in maatschappij en overheid. Hoe geven we die samenwerking vorm? Welke mogelijkheden zijn er, maar ook tegen welke belemmeringen lopen partijen op. Passen de huidige aanbestedingsprocedures en voorwaarden bij de beoogde snelle ontwikkelingsstrategieën? Wat kunt u bijdragen aan de kennis en discussie op dit punt? Mail naar redactie@ibestuur.nl

thema | lees meer

Data en AI

Het gebruik van Data en AI door publieke en private organisaties is wereldwijd een actueel en politiek ‘hot topic’ dat om beleid en regulering vraagt. De mogelijkheden zijn enorm, maar hoe houden we vat op de gegevensverwerking en de onderliggend algoritmes? We verzamelen kennis, opinies en praktijkcases.
Bijdrage leveren? Mail naar redactie@ibestuur.nl

thema | lees meer

Digitale toekomst EU

De Nederlandse Digitale Agenda ligt in het verlengde van de Europese Digitale Agenda. De Europese Commissie wil een democratische en duurzame AI-ontwikkeling in gang zetten om de verdere groei en ontwikkeling van de ‘digitale economie’ te garanderen. Wat is hiervoor nodig? Hoe verbinden we het lokale, regionale, nationale en Europese speelveld. Moeten we inzetten op een Europese cloud en een Europese digitale identiteit? Uw bijdragen zijn welkom. Mail naar redactie@ibestuur.nl

thema | lees meer