zoeken binnen de website

2025: modernisering GBA afgerond

door: Peter Mom | 15 mei 2012

Peter Mom

“De GBA-modernisering gaat nu echt hard,” zegt minister Liesbeth Spies. Maar gemeenten weten nog amper hoe ze straks aan hun gegevens moeten komen. Ik doe een tweede oproep aan de lezer.

Vorige week was het congres Burgerzaken, een jaarlijks evenement dat deze keer zevenhonderd aanmeldingen had losgemaakt en stof bood voor minimaal drie sappige blogs. Demissionair minister Spies vertelde daar dat het met de modernisering van de GBA, dus met de doorontwikkeling van de GBA tot Basisregistratie Personen (BRP), ‘nu echt hard’ gaat. Een verheugende mededeling voor wie zich bedrukt voelt doordat het traject twaalf jaar terug in gang is gezet (sommigen zeggen dat het programma in 2009 is gestart, maar dat was een herstart nadat het eerder was vastgelopen).

“Tussen 2013 en 2016 wordt de GBA vervangen door de BRP,” aldus de minister, demissionair maar gedecideerd. Dus niet: het is de bedoeling dat… Of: we streven ernaar om… Nee: de GBA wordt vervangen, te beginnen volgend jaar.

Twee dagen eerder had ze in de grotten van het verre Valkenburg aan de Geul (ter vermijding van de indruk dat de GBA-modernisering een Haags ding is) een ‘startschot’ gelost. Het persbericht sprak dan weer wel van een ‘intentieverklaring’, die ze had onderstekend met twaalf ‘koplopergemeenten’, die volgend jaar als eerste op de landelijke BRP willen aansluiten. “Zij deed dat ook namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),” stond eveneens in dat persbericht. Zuid-Limburg was misschien een beetje te ver voor een tekenbevoegde VNG-functionaris, zodat de gemeentekoepel het maar aan het rijk overliet. Mogelijk ook moest het illustreren dat de e-overheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Tegenwoordig gebeurt immers alles samen. Het motto van het Burgerzakencongres was dit jaar ook: ‘Gewoon samen doen!’. Gewoon.

Vorig jaar augustus zette een gateway review het sein voor de GBA-modernisering op oranje-rood: zonder het spoedig maken van cruciale keuzes was de slaagkans gering. Eerdere reviews hadden geresulteerd in rood (november 2008) en oranje-groen (april 2010). Eind april 2012 is er weer een gehouden. Wat zal daar uitkomen?

Reviewteam

Het reviewteam is van diverse kanten duidelijk gemaakt dat de BRP in splendid isolation ontwikkeld wordt. Dat wil zeggen: binnen de Burgerzakenkolom. Er wordt gewerkt aan koppelvlakken tussen de centrale BRP en (door marktpartijen) nog te ontwikkelen Burgerzakenmodules, bijvoorbeeld voor het verstrekken van reisdocumenten en rijbewijzen, en het organiseren van verkiezingen. Maar buiten de afdeling Burgerzaken, tegenwoordig veelal Publiekszaken geheten, is er ook een afdeling Belastingen die voor het heffen van Onroerendezaakbelasting gegevens uit de GBA haalt, en een afdeling Werk en Inkomen, die er voor de verstrekking van wwb-uitkeringen ook uit put. Die moeten ze straks uit de centrale BRP zien te krijgen. Dat vereist herinrichting van processen. Daar is nog nauwelijks aandacht voor geweest, menen betrokkenen die voor de gateway review zijn bevraagd.

Gemeenten hebben dus geen idee wat de BRP betekent voor de wijze waarop ze straks aan gegevens voor hun primaire processen moeten komen. Voor de paar honderd overige organisaties die hun persoonsgegevens (verplicht) uit de BRP halen en hun systemen en processen moeten aanpassen om er optimaal profijt van te hebben, geldt dat in nog grotere mate. De reviewers kregen te horen dat mikken op 2025 voor de afsluiting van de BRP-implementatie zou getuigen van een reële kijk op de kwestie. Dat is iets heel anders dan medio 2016, waar Spies op mikt.

In de blog van 8 mei nodigde ik ervaringsdeskundigen uit voorbeelden door te geven van de ‘devil in the details’, die het de uitvoering van bestuurlijke plannen en beleid lastig maken. Dat loopt nog niet erg hard. Daarom voor de GBA-modernisering en BRP-invoering eenzelfde oproep.

Welke knelpunten ervaart u bij de modernisering van de GBA, ‘moeder aller basisregistraties’, en wat moet er gebeuren om die de wereld uit te helpen?

En hoe gaat straks de ‘binnengemeentelijke levering’ van gegevens uit de BPR aan alle gemeentelijke afdelingen, diensten en bedrijven?

Reacties graag naar petermom at ibestuur.nl.

Peter Mom is freelance journalist met e/i-overheid als specialisatie

tags: , , ,