zoeken binnen de website

digitale toekomst eu

 • Europol gaat verzameling porno van jongeren aanleggen

  door: Rejo Zenger

  Rejo Zenger - BoF

  De Europese Commissie wil technologiebedrijven kunnen dwingen mee te kijken met de chats van hun gebruikers. Het doel is nobel: bestrijding van seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Dat kunnen we veel beter doen door de positie van slachtoffers te versterken. Dit wetsvoorstel is misschien wel de grootste bedreiging voor vertrouwelijke communicatie.

 • European Health Data Space: goede intenties, maar...

  door: Walter van Holst

  Met de Europese Verordening voor een European Health Data Space wil de Europese Commissie een virtuele ruimte bouwen waarin gezondheidsgegevens veilig, zorgvuldig en vooral ook met de juiste inhoud uitgewisseld kunnen worden. De intenties zijn goed, maar het afbreukrisico wat vorm en inhoud betreft groot. Een verhit maatschappelijk debat ligt voor de hand.

 • Blinde vlek

  door: Christian Verhagen

  Christian Verhagen

  Begin september moest staatssecretaris Van Huffelen, na ruim vier jaar AVG , toegeven dat veel gemeenten maar slecht voldoen aan de privacywetgeving. Er is een gebrek aan middelen en capaciteit, maar ook aan bewustzijn en normbesef. Dit alles terwijl er in Europa ongeveer vijf nieuwe ‘AVGs’ aan het warmlopen zijn. Dit gaat nog veel meer vragen van overheden, maar voorbereid zijn we nauwelijks.

 • 3 grijze wolken boven een zonnig digitaal landschap

  door: Kees Verhoeven

  De zomer is lekker zonnig begonnen. Met het regeerakkoord en de hoofdlijnenbrief van het kabinet worden uiterst hoopvolle stippen op de horizon geplaatst. Maar intussen trekken zich toch ook wat grauwgrijze wolken samen boven het digitale landschap van Nederland. Bij wijze van zomeroverdenking licht ik er drie uit.

 • Importheffing op Big Tech nodig om digitale “Super League” te doorbreken

  door: Bernold Nieuwesteeg

  Bernold Nieuwesteeg

  Data delen houdt niet op bij de grens. Daarom zou de EU Big Tech moeten gaan belasten als zij niet ook haar data toegankelijk maakt voor de rest van de wereld. Zo stimuleren we Big Tech om data in andere werelddelen te delen en kunnen we tegelijk innovatieve startups in Europa een steuntje in de rug geven.

 • Van Europa kunnen we leren innoveren

  door: Melanie Peters

  Deze maand startte de Europese Unie met een nieuw innovatiebeleid voor de komende zeven jaar: Horizon Europe. Weinig mensen zullen het hebben gemerkt, maar dat lijkt meer dan alleen het verhangen van een duur bordje (bijna 12 miljard euro per jaar). Het kan het begin zijn van een nieuwe innovatieaanpak waarvan ook Nederland kan profiteren.

 • Vertrouwen

  door: Walter van Holst

  Walter van Holst

  Wie is nu eigenlijk echt de partij die de touwtjes in handen heeft bij wat evident een zaak met een publiek karakter is?