zoeken binnen de website

overheid in transitie

 • De bedoeling centraal!

  door: Dirk-Jan de Bruijn

  Als overheid hebben we een aantal ambitieuze doelen geformuleerd op vlak van verduurzaming, energietransitie, mobiliteit of woningbouw. Die we met elkaar voor 2030 gefikst willen hebben. Over het ‘waarom’ en ‘wat’ is al veel over uitgewisseld. Maar het ‘hoe’ blijft nog een forse uitdaging. Want dán moet je het papierenstadium overstijgen.

 • De Kunst van het klein beginnen

  door: Indra Henneman

  Een mooie uitspraak: ‘Ieder groot succesvol project is begonnen als een klein succesvol project’. Tegelijk, de Kunst van het klein beginnen komt neer op de Kunst om vervelende keuzes te kunnen maken. Een kundige IT’er zou ook de vaardigheid moeten hebben om bestuurders te helpen die vervelende keuzes te kunnen maken.

 • Waarom heeft de overheid zoveel websites?

  door: Renata Verloop

  Afgelopen week besteedde Arjen Lubach in de Avondshow aandacht aan de enorme hoeveelheid websites van de overheid. Samen met Tex de Wit fileerde hij het doolhof dat op deze manier wordt gecreëerd. Hoe komt dat nou? Ik denk dat er drie dingen een rol spelen: luiheid, onbekwaamheid en gebrek aan sturing.

 • Blijven pielen

  door: Sander Klous

  Er woedt al jaren een (woorden-)strijd tussen techno-optimisten die geloven in een mooie utopie en doemdenkers die ons – onder meer in Hollywoodproducties – dystopische scenario’s voorschotelen. Is ‘Protopia’ het medicijn in deze strijd? Later we proberen elke dag een klein stapje te zetten om de wereld beter te maken.

 • Het recht op publieke informatie: nieuw of niet?

  door: Caroline Raat

  Iedereen heeft volgens de Wet open overheid (Woo) het recht op op toegang tot publieke informatie. Sommige Kamerleden kondigden dit aan als een ‘nieuw recht’, dat niet onder de Wet openbaarheid bestuur (WOB) zou bestaan. Artikel 1.1 van de Wob verandert echter niets aan de rechtspositie van de individuele burger.

 • Over zeven jaar is het 2030!

  door: Dirk-Jan de Bruijn

  De jaarwisseling blijft een perfect moment om even achterover te leunen. Om zo te overzien waar we eigenlijk staan. En wat dan onze agenda is voor de komende periode. Steeds meer wordt duidelijk dat de huidige exponentiële ontwikkeling van technologie essentiële drivers zijn om onze 2030 doelen gerealiseerd te krijgen.

 • Leidt IT-falen tot verhoogde IT-competenties bij bestuurders?

  door: Cokky Hilhorst

  IT-kennis bij bestuurders draagt bij aan het creëren van waarde voor organisaties. Worden bestuurders na grote operationele IT-storingen dan ook vervangen door IT-competentere mensen? Toezichthouders wijzen vaak de uitvoerende bestuurders aan als de ‘zondebok’. Bij de overheid moet soms de bewindspersoon het veld ruimen. Doeltreffend? Nee.

 • Morele verwonding

  door: Piek Visser-Knijff

  Rijksambtenaren zitten geregeld met de vraag of datgene waar ze mee bezig zijn wel het juiste is om te doen. Het toeslagenschandaal heeft niet alleen leed veroorzaakt bij de ouders en kinderen, maar ook bij bij de ambtenaren van de Belastingdienst zelf. Om aan herstel van vertrouwen te werken moet er ook oog voor hen zijn.

 • De sleutel voor toekomstbestendige ICT

  door: Jan Willem Boissevain

  Jan Willem Boissevain

  Bij de overheid gaat meer dan 40 procent binnen 3 jaar met pensioen. Binnen 5 jaar is de uitstroom van oudere medewerkers bijna 60 procent, waarvan de grootste groep de ICT-professionals betreft. Waardevolle ICT-kennis en -ervaring verlaat in korte tijd de overheid. Maak de informatievoorziening toekomstbestendig!

 • Onder architectuur bouwen is duurzaam

  door: Hans Timmerman

  Een goed informatiesysteem beweegt mee in de tijd met product, markt en cultuur. Hoe beter de informatie-architect dat heeft meegenomen in zijn ontwerp, hoe robuuster de architectuur is voor de toekomst. De uitspraak ‘a good architecture last for ever’ is een waarheid als een koe en meestal de duurzaamste oplossing.

 • De Werkagenda Digitalisering: 4 x hoera en 1 x helaas

  door: Kees Verhoeven

  Onlangs heeft het kabinet onder leiding van staatssecretaris Digitalisering Alexandra van Huffelen de Werkagenda Digitalisering gepresenteerd. U weet het, op beleidsgebied heb ik een kritische inborst, maar eerlijk is eerlijk: het is een doordacht stuk met duidelijke doelen. Helaas blijkt het – deels onzichtbare – fundament ervan een blinde vlek in het beleid.

 • De overheid moet weer ‘wij’ worden

  door: Hans Timmerman

  De overheid zijn wij: de maatschappij en datgene dat we samen willen bereiken. De overheid moet weer het verbindende element in de samenleving zijn en niet een op afstand staande centrale autoriteit. Het platform waarop we als maatschappij ‘samen’ bouwen. Als burger, ondernemer, werknemer en inwoner van dit land.

 • De ICT-inhoud rechtvaardigt een inhoudelijk debat

  door: Kees Verhoeven

  Ook dit jaar was ik bij het jaarlijkse iBestuur congres. Ik ging er met een wat somber gemoed heen. Ik zie dat digitalisering langzaam aan wegzakt op de politieke prioriteitenladder. Met een aantal belangrijke dossiers gaat het m.i. de verkeerde kant op. Toch ging ik met een goed gevoel weer naar huis. Het congres liet zien dat een inhoudelijk debat over ICT wel degelijk mogelijk is.

 • Kanaries in de kolenmijn

  door: Afelonne Doek

  Beleid en uitvoering moeten als complementaire krachten samenwerken, waarbij we ons niet in de hiërarchische lijn tot elkaar verhouden, maar in constructieve samenwerking. Uitvoeringsorganisaties zijn de kanaries in de kolenmijn die niet terughoudend mogen zijn in het geven van waarschuwingssignalen aan beleids­makers: hier gaat iets mis!

 • Maak bureaucratie weer hip!

  door: Mariëtte Lokin

  Ik ben een warm pleitbezorger van een revival van de bureaucratie in de goede zin van het woord. Dat is geen paarse krokodil- of red tape-cultuur en evenmin een verticaal geordende, centraal aangestuurde top-downachtige aanpak, maar een heldere structuur waarin verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken logisch belegd zijn.