zoeken binnen de website

weblog

Locatiegebonden gegevens

door: Dorine Burmanje, 22 november 2017

Dorine Burmanje - Kadaster

Zo stilaan begint het gebruik van geodata gemeengoed te worden. Niet alleen bij het identificeren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken, maar ook bij het gebruik van basisregistraties.

lees meer

Op weg naar kunstmatig leven?

door: Rutger Rienks, 21 november 2017

Rutger Rienks

Hoe houden we met elkaar toezicht op robots die intelligenter zijn dan mensen en hoe werken we met die robots samen? Of is dat toezicht niet nodig en reguleren de machines zichzelf?

reacties: 1

lees meer

De FG is overbodig, dus weg ermee!

door: Youri Lammerts van Bueren, 20 november 2017

Youri Lammerts van Bueren

Een van de gevolgen van de AVG voor overheden is een verplichte aanstelling van een functionaris voor de gegevensbescherming. Maar of een dergelijke FG nou ook echt waarde heeft?

reacties: 4

lees meer

Blockchain en smart contracts

door: Sandra van Heukelom-Verhage, 16 november 2017

Sandra van Heukelom

De term blockchain kennen we inmiddels. Dat geldt waarschijnlijk niet of minder voor smart contracts. Wat zijn de juridische vragen die bij de toepassing van smart contracts spelen?

lees meer

Zo moeilijk is het niet

door: Wouter Welling, 15 november 2017

Wouter Welling

Maarten Schurink deed recent een voorstel om in kleine stapjes via mijnoverheid.nl een grote sprong te maken met de digitale overheid. Waarom is zijn visie eigenlijk nog niet werkelijkheid?

reacties: 2

lees meer

Een nieuwe naam!

door: Ingrid Hoogstrate, 14 november 2017

Ingrid Hoogstrate

KING krijgt een nieuwe naam: VNG Realisatie. Niet alleen de naam wordt anders. Er komt ook een nieuwe directeur en de komende tijd veranderen ook aanpak en werkwijze mee.

reacties: 1

lees meer

Autonomie is niet te standaardiseren

door: Paul Ruijgrok, 13 november 2017

Paul Ruijgrok

De trend is dat gemeenten steeds meer en vaker gaan samenwerken, maar tegelijkertijd is het wel zaak de belangen en autonomie van die gemeenten goed in het oog te blijven houden.

reacties: 2

lees meer

Einde aan silodenken

door: Bas Eenhoorn, 10 november 2017

De overheid is op veel deelterreinen bezig. Dat vraagt om stevige politieke regie op wat eerst en in samenhang moet worden opgepakt. Een aantal adviezen aan het nieuwe kabinet.

reacties: 1

lees meer

Let it go

door: Seger de Laaf, 9 november 2017

Technologie verandert alles: Oók het gebruik van overheidsdiensten. Toch denkt diezelfde overheid – net als het bedrijfsleven tot voor kort – voor de eeuwigheid te zijn. Dat is best wel hypocriet.

reacties: 2

lees meer

Meer van Bolsena

door: Rob van de Velde, 8 november 2017

Rob van de Velde

De INSPIRE-richtlijn heeft alles in zich heeft om antwoord te helpen bieden op Europese milieuvraagstukken, maar soms is de praktijk weerbarstiger. Een voorbeeld uit Italië.

lees meer

DSO, Conway en Torvalds

door: Jos van den Oever, 7 november 2017

Jos van den Oever

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet beoogt het wetgevingsproces in het internettijdperk te brengen. Wat kan het leren van internetprojecten, bijvoorbeeld van het versiebeheersysteem Git.

lees meer

Inpakken en vernieuwen

door: Jan Willem Boissevain, 6 november 2017

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

Het is lastig opereren in het bestuurlijke krachtenveld van de overheid met al die belangen. Toch is er uiteindelijk één belang dat hen bindt: het klantbelang.

reacties: 1

lees meer

Kortademig

door: Peter Lievense, 2 november 2017

Peter Lievense

Principes gaan over een rechte rug en een lange adem. De politiek zou eens bij zichzelf te rade moeten gaan hoe ze een voorbeeld van principiële standvastigheid kan zijn.

lees meer

Groepshug + dansjes rond de boom!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 2 november 2017

Alleen ben je snel, samen kom je ver. Maar samenwerken (in netwerken) gaat zeker niet vanzelf. Dat kost bloed, zweet en tranen, zoals we ook zien in de mobiliteitswereld.

lees meer

Veilig online

door: Larissa Zegveld, 1 november 2017

Als het gaat over digitale veiligheid, dan gaat het bijna altijd over de veiligheid van organisaties. Niet die van burgers. Terwijl ook zij onderdeel zijn van de informatiesamenleving

lees meer