zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

En nu?

door: Larissa Zegveld, 6 juli 2018

De Digitaliseringsstrategie is er. Het is te hopen dat bij de uitwerking daarvan de (lokale) uitvoering betrokken wordt, zodat we beleid en uitvoering echt met elkaar verbinden.

lees meer

Computer Says No!

door: Jan Willem Boissevain, 5 juli 2018

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

De voortschrijding van de technologie brengt ethische dillema’s met zich mee. Waar trek je de grens? Of accepteer je het als iets waar je verder geen invloed op hebt?

lees meer

Weg van de onderbuik!

door: Carolien Nicolai, 4 juli 2018

Carolien Nicolai

(Gebruikers)onderzoek? Alleen als je echt consequent onderzoekt, monitort en registreert kun je onderbouwd adviseren en ontwerpen, voor de gebruiker!

lees meer

Have a little faith

door: Hugo Aalders, 3 juli 2018

Hugo Aalders - VNG Realisatie

Samen organiseren is vooral een kwestie van werken aan onderling vertrouwen. Vertrouwen dat anderen minstens zo goed zijn als jezelf en over de grenzen van hun gemeente heen kijken.

lees meer

'Klaas Dijkhoff is een maoïst'

door: Henk Bos, 2 juli 2018

Henk Bos

Burgers volgen, tot in het extreme. China werkt er hard aan en meer landen willen het. Maar waarom niet bouwen aan een écht Sociaal Krediet Systeem, waarin burgers leidend zijn?

reacties: 1

lees meer

Slecht plan

door: Marc van Opijnen, 28 juni 2018

Marc van Opijnen

Publicatie van álle rechterlijke uitspraken dient geen enkel redelijk doel, het kost handenvol geld en het zal de toegang tot het recht eerder verslechteren dan verbeteren.

lees meer

Terug naar de kerntaken!

door: André Huykman, 27 juni 2018

Andre Huykman

Er moet een publiek debat komen over de informatiesamenleving en de rol van de overheid daarin. Als overheid kunnen we het niet overlaten aan partijen als Apple, Facebook of Google.

reacties: 3

lees meer

Digital wellbeing

door: Maurits Kreijveld, 26 juni 2018

Maurits Kreijveld

Partijen als Apple en Google gaan zich actief bezighouden met het bestrijden van de verslaving aan sociale media en met name die van jongeren. Wat betekent dat voor de rol van overheden?

lees meer

De oorlog op informatie

door: Ruben Boyd, 25 juni 2018

Ruben Boyd

Het is met geheimzinnigheid omgeven: de Bilderberg Meeting. De toestand in de (digitale) wereld komt aan de orde, maar wat en hoe is niet bekend. Tijd voor meer transparantie?

lees meer

Lekker binnenlopen

door: Peter Lievense, 21 juni 2018

Peter Lievense

Er zijn ook kredietbanken in ons land zónder winstoogmerk en dat zijn die van de gemeenten. En wat blijkt: die vragen ook tot wel 14 procent rente!

lees meer

Hergebruik software in Italiaanse wet

door: Aleida van Dijk, 20 juni 2018

Aleida van Dijk - Delta 10

In Italië zijn overheden en semi-overheden al ruim 10 jaar verplicht om al hun broncode en documentatie onder een open licentie te publiceren. De intentie is mooi, maar gebeurt het ook?

reacties: 2

lees meer

Cybersecurity Agenda

door: Mark Elstgeest, 18 juni 2018

Mark Elstgeest

Medewerkers horen de gevaren en risico’s van digitalisering te kennen om er verantwoord mee om te gaan. Net zoals pubers de risico’s en verleidingen van drugs moeten kennen.

lees meer

Het ongemakkelijke gevoel van Cheers

door: Larissa Zegveld, 14 juni 2018

Als overheid kunnen wij burgers beter helpen als we uit onze eigen kokers komen. Als we de informatie die we hebben gebruiken voor een samenhangende dienstverlening.

lees meer

Domeinen.bon.an.za

door: Seger de Laaf, 12 juni 2018

Zonder website besta je niet. Toch? Maar is er ook onderzoek gedaan naar de beste manier van informatievoorziening? Welnee. “We weten toch zelf zeker wat het volk nodig heeft!”

reacties: 1

lees meer

Leading by example

door: Jan Willem Boissevain, 11 juni 2018

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

Leiders overtuigen door zelf het goede voorbeeld te geven. Zij winnen vertrouwen door goed voorbeeldgedrag. Zelfs als het gaat om het opruimen van gemorste koffie.

reacties: 1

lees meer