zoeken binnen de website

weblog

Verhullende taal

door: Larissa Zegveld, 21 december 2017

Het is erg dat jargon vaak wordt gebruikt om de waarheid te verhullen. Dat tast niet alleen de kwaliteit van de uitvoering aan, maar ook het vertrouwen van burgers in de politiek.

lees meer

Sociaal veilig oud worden

door: Ben Kokkeler, 20 december 2017

Ben Kokkeler

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Maak als maatschappij daar gebruik van. Zo kunnen ouderen dankzij inzet van digitale middelen een grote rol hebben in de sociale veiligheid.

lees meer

Gemeenten zetten de volgende stap

door: Ingrid Hoogstrate, 19 december 2017

Ingrid Hoogstrate

Twee jaar geleden ging het programma Digitale Agenda 2020 van start. Een van de constateringen halverwege de rit is dat investeren in een netwerk van gemeenten loont.

lees meer

De burger centraal, maar nu ook écht

door: Willem Pieterson, 18 december 2017

‘Stop met het opschrijven van vage dienstverleningsambities’. Burgers hebben er veel meer aan als we reële doelen opstellen en continue meten of die doelen ook bereikt worden.

reacties: 1

lees meer

Nieuwe realiteit

door: Rob van de Velde, 14 december 2017

Rob van de Velde

De digitale transformatie voltrekt zich snel en is niet te stoppen. Grote vraag is of wij ons als overheid voldoende voorbereiden op die nieuwe realiteit. “Ik heb de indruk van niet.”

reacties: 1

lees meer

Verantwoorde digitale samenleving

door: Linda Kool, 13 december 2017

Linda Kool

Er ligt een belangrijke uitdaging als het gaat om de kansen van digitalisering optimaal te benutten en tegelijkertijd publieke waarden te borgen. Dat vraagt om een brede maatschappelijke visie.

lees meer

CISO: een easy job...

door: Youri Lammerts van Bueren, 12 december 2017

Youri Lammerts van Bueren

Als CISO ben je te vergelijken met een voetbalcoach. Je zet de lijnen uit, traint een team, bent verantwoordelijk voor de resultaten, maar anderen moeten het doen. Simpel toch?

reacties: 3

lees meer

Samenwerken doorbreekt vendor lock-in!

door: Edo Plantinga, 12 december 2017

Edo Plantinga

Een groot deel van de overheid zit vast in een vendor lock–in van gesloten software. Onnodig, want een oplossing is er. Open source software en de bereidheid om samen te werken.

reacties: 6

lees meer

Transparante robotadviseur

door: Jan Willem Boissevain, 11 december 2017

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

Robots kunnen veel taken van de mens overnemen en beïnvloeden ons gedrag zonder dat wij ons daar bewust van zijn. Maar helemaal ‘waterdicht’ zijn de robots nog niet.

lees meer

Misplaatst vertrouwen in de toekomst

door: Ruben Boyd, 11 december 2017

Ruben Boyd

‘Vertrouwen in de toekomst’. Dat is het motto van Rutte-III. Spiegelt het regeerakkoord dat vertrouwen ook echt af, of is een misplaatst vertrouwen in de toekomst meer van toepassing?

lees meer

Framework for privacy of the machine

door: Ben van Lier, 8 december 2017

iBestuur academie, mastercourse smart cities - Ben van Lier

De ontwikkeling van blockchain lijkt te verschuiven van publiek en permissionless naar privaat en permissioned, waarbij systemen onderling communiceren en besluiten nemen.

lees meer

Zet de luiken open!

door: Tom Kunzler, 7 december 2017

Tom Kunzler - Open State Foundation

Inwoners, journalisten of bedrijven hebben het recht om bij overheden informatie op te vragen. Ook digitaal, maar het zijn met name gemeenten die daarbij de nodige drempels opwerpen.

lees meer

Weeffout in het vergeetrecht

door: Menno Weij, 6 december 2017

Menno Weij - SOLV

Er zit een weeffout in het vergeetrecht: daar waar het om bijzondere of strafrechtelijke gegevens gaat. Google wil duidelijkheid, maar de wetgever en toezichthouder zitten stil.

lees meer

Volstrekt doorgeslagen!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 5 december 2017

De daadwerkelijke verzilvering van de ambitieuze vergezichten uit het regeerakkoord vraagt nadrukkelijk om het besef dat we innovaties anders moeten besturen en anders moeten accommoderen.

lees meer

Self-Sovereign Consent

door: Sandra van Heukelom-Verhage, 4 december 2017

Sandra van Heukelom

Een van de trendy begrippen is Self-Sovereign Identity, oftewel burgers die zelf regie voeren op de verstrekking van gegevens aan derden. Hoe past Self-Sovereign Consent in die ontwikkeling?

reacties: 1

lees meer