zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Nieuwe cookiewetgeving: wat verandert er?

door: Sophie Verhoeven, 24 april 2018

Sophie Verhoeven

De cookiewetgeving gaat vrij drastisch veranderen, met name op het gebied van tracking cookies. Gebruikers zullen daar niet rouwig om zijn, (online) marketeers juist weer wel.

reacties: 1

lees meer

Eigen broek ophouden

door: Peter Lievense, 19 april 2018

Peter Lievense

Dit moeten we toch niet willen. Halve overheden die zonder onze toestemming onze data verhandelen om de broek op te houden. Overheid: regel dit nou eens fatsoenlijk. Wat moet de burger er wel niet van denken!

lees meer

Orwells 1984 nabij

door: Jan Willem Boissevain, 18 april 2018

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

Op een zwarte lijst geplaatst worden omdat je door rood loopt of omdat je niet de juiste websites bezoekt? In China kan het en ook andere landen zien de potentie van gezichtsherkenning.

lees meer

Dilemma’s van de Digitale Democratie

door: Raoul de Vries, 17 april 2018

Raoul de Vries

De opkomst van de digitale democratie gaat verder dan digitale burgerparticipatie. Vernieuwing van de democratie is daarom nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van liquid democracy.

lees meer

Weg met de vinklijstjes

door: Kristel Lammers, 16 april 2018

Kristel Lammers - VNG

Ook onder de Omgevingswet zal er vast wat misgaan. Het is de kunst er dan zo goed mogelijk mee om te gaan en je niet te verschuilen achter de letter, de processen en procedures.

lees meer

(Digitaal) zetje

door: Carolien Nicolai, 13 april 2018

Carolien Nicolai

Het is belangrijk om toegankelijker en begrijpelijker te worden, zeker als overheid. Maar wat doen we concreet aan het ondersteunen van de groep kwetsbaren?

reacties: 1

lees meer

Politieke kleur

door: Larissa Zegveld, 12 april 2018

In veel gemeenten komt er een coalitie van een andere politieke kleur. Dat gaat onherroepelijk leiden tot verschillende accenten, zeker in het sociaal domein. Is dat wenselijk?

reacties: 3

lees meer

All eyes on Knops

door: Seger de Laaf, 11 april 2018

Na het onderzoek van I&O Research kunnen we spreken van een vertrouwenscrisis in ons digitaliseringbeleid. Daarmee hebben we te maken met een serieus probleem.

lees meer

Smart stedenbouw maakt heimats

door: Jan-Willem Wesselink, 11 april 2018

Jan-Willem Wesselink

De smart city heeft geen nieuwe stedenbouwers en planologen nodig, maar professionele ontwerpers die begrijpen dat technologisering het nieuwe normaal is.

lees meer

Te mooi om waar te zijn

door: Mark Elstgeest, 10 april 2018

Mark Elstgeest

Misschien kijken we nu nog raar op van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), maar dat is wel de toekomst. Maar dan wel graag van partijen met een MedMij-vinkje.

reacties: 1

lees meer

Blockchain: hype gebouwd op mythes?

door: Ruud Leether, 9 april 2018

Ruud Leether

Als het gaat om blockchain hebben we veel te maken met namaakdeskundigheid verwoord in ontoegankelijke verhalen van hen die het duidelijk evenmin begrepen hebben.

reacties: 13

lees meer

Chefsache!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 9 april 2018

Om de ambitieuze plannen van het kabinet te realiseren, zou het helpen als de prioritering bij het doen van inkopen en aanbesteden daarmee in lijn is. Maar is dat ook zo?

reacties: 1

lees meer

Bestaat een tekort aan tijd hebben?

door: Youri Lammerts van Bueren, 6 april 2018

Youri Lammerts van Bueren

Druk, druk, druk. De standaard is tegenwoordig dat de werkdruk hoog is. Gelukkig is er wat aan te doen, dankzij vijf gouden tips. “Wat niet kan, kan niet”.

lees meer

Rode oortjes

door: Peter Lievense, 5 april 2018

Peter Lievense

Van de collega’s van het AD begrijp ik dat ze inmiddels bij het Haga heel enthousiast zijn over het elektronisch patiëntdossier! Met name over het dossier van Samantha de Jong, beter bekend als Barbie.

lees meer

Kiezen

door: Hugo Aalders, 5 april 2018

Hugo Aalders - VNG Realisatie

Willen alleen is niet voldoende om iets te realiseren. Als veel dingen samenkomen, moet je prioriteiten stellen. Beslissen om iets niet te doen is geen zwaktebod, maar een verstandige keuze.

lees meer