zoeken binnen de website

data en ai

 • Aan de slag met processen

  door: Jan-Willem Wesselink

  Jan-Willem Wesselink

  Als de hele wereld verandert door digitalisering en technologisering, geldt dat ook voor onszelf. Ook wij moeten veranderen.

 • De corona prettest

  door: Chris Verhoef

  Chris Verhoef

  Hoe betrouwbaar zijn tests? Juist nu in de tijd van corona? En wat kunnen we leren van de formule van dominee Bayes?

 • Linksback

  door: Paul Oude Luttighuis

  Paul Oude Luttighuis

  Een afsprakenstelsel blaast leven in een samenspel van standaarden, op de maat, context en bedoeling van het spel.

 • Het antwoord luidt: '42'

  door: André Huykman

  André Huykman

  Zonder echte, eerlijke en juiste vraag blijft elke antwoord een onnavolgbare uitkomst. Ook bij datagestuurd werken.

 • Integriteit

  door: Eddy Van der Stock

  Eddy Van der Stock

  Waar liggen de (ethische) grenzen bij het gebruik van ‘big data’ en wie bepaalt die grenzen? En wat is daarbij de rol van de overheid?

 • Besluitvorming data delen

  door: Indra Henneman

  Indra Henneman

  Hoeveel zijn afspraken over het delen van data waard als je in dat proces geen aandacht hebt voor de besturing ervan?

 • Parallellen

  door: Hugo Aalders

  Hugo Aalders

  Structuur en vrijheid blijken best samen te gaan, zo leren we in deze coronatijd. Zie daar een parallel met Common Ground.

 • Nepnieuwsverantwoordelijkheid

  door: Maurits Kreijveld

  Maurits Kreijveld

  Waarom we sociale platformen niet als enige verantwoordelijk mogen houden voor het bewaken van onze democratie.

 • Ongefundeerd wantrouwen

  door: Christian Verhagen

  Christian Verhagen

  De corona-app leidt tot veel weerstand. Alsof Nederland met zo’n app afglijdt naar een totalitaire surveillancestaat…

 • Het juiste doen

  door: Larissa Zegveld

  Larissa Zegveld

  In deze coronatijd draait veel om vertrouwen. Het vertrouwen van burgers in de overheid, de wetenschap en de media.

 • Coronavolgapp en privacy

  door: Rob van den Hoven van Genderen

  Rob van den Hoven van Genderen

  Een volgapp lijkt een goed middel in de strijd tegen het coronavirus, maar er kleeft een groot aantal risico’s aan.

 • Met een app weer naar buiten

  door: Bart Jacobs

  Bart Jacobs

  Welke rol spelen nabijheidsapps wanneer we na de lockdown weer intensiever met anderen in contact mogen komen?

 • Datagedreven coronabeleid?

  door: Christian Verhagen

  Christian Verhagen

  Juist nu ligt er in de EU een enorme kans om de waarde van data aan te tonen, maar dan moeten we die data wel delen.

 • ‘Eerlijke’ algoritmes

  door: Christian Verhagen

  Christian Verhagen

  Algoritmes zijn geen hocus-pocus. Algoritmes bieden kansen. Aandacht is en blijft nodig om die kansen te pakken.

 • Lof der Traagheid

  door: Larissa Zegveld

  Larissa Zegveld

  Middenin de digitale storm is het tijd voor een pas op de plaats. Het is tijd voor vertraging, voor rust, wijsheid en ruimte.