zoeken binnen de website

weblog

Zo verpest je een ICT-project

door: Dirk-Jan de Bruijn, 28 juli 2014

Dirk-Jan de Bruijn

Het wel en wee van ICT-projecten is nog niet behandeld vanuit de vraag ‘hoe weet je zeker dat het géén succes wordt’. Bijgaand een paar gouden tips, uiteraard met een knipoog!

lees meer

De theorie van het dode paard

door: Jan Willem Boissevain, 16 juli 2014

Boissevain, Jan Willem

De eeuwenoude wijsheid van de Dakota-indianen, overgeleverd van generatie op generatie, zegt dat als je ontdekt dat je op een dood paard rijdt, dat het dan de beste strategie is om af te stappen.

lees meer

De Fameuze Vier

door: Theo van den Brink, 14 juli 2014

Theo van den Brink

Het Handelsregister is omgeven met mythes. Veelgehoorde verzuchtingen betreffen de correctheid van de gegevens en het verwerken van terugmeldingen bij gerede twijfel.

reacties: 5

lees meer

Euforie

door: Peter Lievense, 26 juni 2014

Peter Lievense

Zoals dat gaat bij dergelijke feestelijke gelegendheden liet de euforie ook de wethouder niet onberoerd en hij verklaarde prompt Apeldoorn tot IT-stad van Nederland.

lees meer

De professional maakt het verschil!

door: Ellen Boschker, 26 juni 2014

Ellen Boschker

Voor overheidsorganisaties betekent dit dat de business leidend is en werkprocessen en informatievoorziening daaraan ten dienste staan: de bediening stuurt de keuken aan. Zoals het hoort.

lees meer

Onze virtuele Betuwelijn

door: Dirk-Jan de Bruijn, 26 juni 2014

Dirk-Jan de Bruijn

We zijn er als ICT-ers onvoldoende in geslaagd helder te maken dat voor de toekomst van ons land niet alleen een fysieke maar ook een virtuele infrastructuur absoluut essentieel is.

reacties: 7

lees meer

Handenvol tijd....

door: Carolien Schönfeld, 11 juni 2014

Carolien Schoenfeld

De parlementaire enquête naar de woningcorporaties is nog geen twee dagen onderweg of ze heeft al méér aandacht gekregen dan het hele parlementaire onderzoek naar ICT-problemen.

lees meer

De vos zorgt voor de kippen

door: Jan Willem Boissevain, 8 juni 2014

Boissevain, Jan Willem

Ik pleit voor meer openheid en transparantie tussen overheid en ict-bedrijven. Door beter wederzijds begrip kunnen cultuurverschillen makkelijker worden overbrugd.

lees meer

Slimme vuilnisbakken

door: Marieke Vos, 5 juni 2014

Marieke Vos

Niet alleen lantaarnpalen en vuilnisbakken, ook bermbommen maken deel uit van ‘the internet of things’, zo leerde uw reizende reporter deze week.

lees meer

Better safe than sorry

door: Maarten Hillenaar, 4 juni 2014

Maarten Hillenaar

Israël Electric Corporation heeft 92 procent van de energiemarkt in Israël in handen en noemt zichzelf het meest aangevallen bedrijf ter wereld: 135.000 aanvallen per week.

lees meer

Verbeter ondeugdelijke procedures!

door: Matt Poelmans, 3 juni 2014

Matt Poelmans

De rechtbank is het met klager eens dat van hem niet mag worden verwacht dat hij een onveiligheidswaarschuwing willens en wetens negeert om aan de vergunningsplicht te voldoen.

lees meer

Commissie Elias en de verborgen schat

door: Evert-Jan Mulder, 22 mei 2014

Evert-Jan Mulder

Een waarschuwing voor een te sterke focus op risicobeheersing kan geen kwaad. Straks zijn we alleen nog bezig met gateway reviews, business cases en dashboard-rapportages.

reacties: 4

lees meer

Informatiediensten

door: Rob van de Velde, 21 mei 2014

Rob van de Velde

De tijd is rijp om na te denken over een aantal slimme, gestandaardiseerde diensten: laaghangend fruit en gebruikmakend van al die basiscomponenten.

reacties: 1

lees meer

Weeffouten

door: Dirk-Jan de Bruijn, 19 mei 2014

Dirk-Jan de Bruijn

Ik doel op de systeemspanningen in tijd (kort cyclisch / stabiliteit), sturing (vakministeries / domein benadering) en focus van de opdracht (operational excellence / customer intimacy).

reacties: 3

lees meer

Hoorzittingen geven vertekend beeld

door: Joost Visser / Tobias Kuipers, 13 mei 2014

Joost Visser

Feitelijke metingen van kwaliteit en kosten van de overheidssoftware geven aan dat het gemiddeld genomen helemaal niet zo slecht gaat als de hoorzittingen doen vermoeden.

reacties: 5

lees meer