zoeken binnen de website

weblog

Cloud don'ts voor gemeenten

door: Henri Rauch, 18 september 2013

Henri Rauch

Zijn er praktijken waar gemeenten zich voorlopig beter verre van houden in het ‘woud van de cloud’? Ja, die zijn er zeker: hier een eerste opsomming.

reacties: 1

lees meer

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 september 2013

Dirk-Jan de Bruijn

Wat je zag gebeuren is dat iedereen vanuit de eigen toko ging opereren. Maar zonder integrale doelstelling: het hogere, gemeenschappelijke doel, daar hadden we even niet aan gedacht.

lees meer

De olietanker en de speedboot

door: Davied van Berlo, 4 september 2013

Davied van Berlo

Vaak lukt innovatie binnen organisaties, maar soms is er iets extra’s nodig. Wie zorgt er voor dat extra’s?

reacties: 1

lees meer

Decentralisaties vragen om netwerk aanpak

door: Wolfgang Ebbers, 2 september 2013

Wolfgang Ebbers

In de drie decentralisaties stevent de overheid af op een publiek-private netwerkorganisatie. Voorwaar geen sinecure voor ambtenaren de komende jaren.

reacties: 5

lees meer

Van competitief naar coöperatief

door: Dirk-Jan de Bruijn, 28 augustus 2013

Dirk-Jan de Bruijn

Wat kan de ICT-wereld leren van wat er in de bouw is geoperationaliseerd? Middels bijvoorbeeld vormen van ketenintegratie.

reacties: 1

lees meer

Strijden en stromen

door: Theo van den Brink, 27 augustus 2013

Theo van den Brink

BZK onderzoekt of het mogelijk is de complexiteit aan wet- en regelgeving rond het Stelsel van Basisregistraties te vereenvoudigen door middel van een Stelselwet.

reacties: 4

lees meer

Abstracadabra: ICT voor verwarde mensen

door: René Veldwijk, 23 augustus 2013

Een oefening in abstract denken, beperkt tot het probleemgebied ‘centraal versus decentraal’, met als uitsmijter een uitdagende en actuele casus.

reacties: 8

lees meer

België en Van Gogh

door: Peter Mom, 22 augustus 2013

Peter Mom

Het antwoord op de vraag of de Belgen het beter doen (sinds 2003 nogal heftig verkondigd) lijkt tien jaar later te schuilen in een post-impressionistisch korenveld.

lees meer

ICT faalt niet

door: Jan Willem Boissevain, 21 augustus 2013

Jan Willem Boissevain

Fouten maken wordt tegenwoordig gezien als een teken van zwakte. Terwijl dit juist de basis zou kunnen vormen voor het stimuleren van het lerend vermogen en innovatie.

reacties: 1

lees meer

Een Ghanees kip-en-eiverhaal

door: Ellen Boschker, 5 augustus 2013

Ellen Boschker

Wat komt eerst: gemeentelijke belastinginkomsten of de realisatie van publieke voorzieningen? Een dilemma waar wij in Nederland al niet meer over hoeven na te denken.

reacties: 2

lees meer

PRISM & Cloud

door: Henri Rauch, 1 augustus 2013

Henri Rauch

De VS heeft het gemunt op alle informatie van niet-Amerikanen die de cloud-leveranciers tot hun beschikking hebben. Wat zijn hiervan de consequenties voor ons, Europeanen?

reacties: 2

lees meer

Waardedisciplines voor gemeenten

door: Theo van den Brink, 31 juli 2013

Theo van den Brink

Ruwweg komt het neer op een onderscheid in drie soorten burgers: degenen die niet willen, degenen die willen, maar niet kunnen en de meerderheid. Elke groep vergt een andere benadering

lees meer

ICT-projecten: ruimte voor falen

door: René Veldwijk, 31 juli 2013

Hoe voorkomen we falende ICT-projecten? Op deze vraag probeert de Kamer een antwoord te vinden. Suggestie: beloon ‘eerlijk’ falen en stop met het toedekken van mislukkingen.

reacties: 2

lees meer

Veranderen begint met stilstaan

door: Dirk-Jan de Bruijn, 30 juli 2013

Dirk-Jan de Bruijn

Zien en snappen wat er gebeurt, blijvend om je heen kijken en daar dan vervolgens snel en lenig op inspelen. Dus niet schoksgewijs – eens in de vijf/zes jaar een formele reorganisatie –, maar organisch.

lees meer

Pleio: verzamelaar of verbinder?

door: Davied van Berlo, 22 juli 2013

Davied van Berlo

Door overheidsbrede oplossingen als Pleio verandert onze kijk op hoe de ICT van de overheid eruit kan zien. Dat roept echter ook vragen op. Hebben we straks nog maar één overheidssysteem?

lees meer