zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

‘Ondoordringbare digitale muur’

door: Peter Mom, 8 september 2015

Peter Mom

Leg een dossier aan van uw contacten met de (digitale) overheid, leer schrijven en haal de krant. Dat is nodig omdat men zonder dat de ‘dienstverlening’ niet kan verbeteren.

reacties: 1

lees meer

Wat houdt ons tegen om digitaal te gaan?

door: Bas Eenhoorn, 3 september 2015

We blijven maar denken en werken in de analoge wereld. De wet Raadgevend referendum en de Kieswet zijn voorbeelden. We moeten nu handelen.

lees meer

Deeleconomie stroef op gang?

door: Nils Roemen, 1 september 2015

Nils Roemen

De deeleconomie komt in zijn eigen tempo op gang. In Nijmegen is al te zien wat er op dat gebied mogelijk is, bijvoorbeeld met MobielGedeeld.

lees meer

Een nieuw mantra voor publieke IT

door: Niels Groen, 31 augustus 2015

De verdraaide informatie over mislukkende IT-projecten stopt alleen als we het mantra loslaten dat mislukkingen per definitie verwijtbaar zijn.

reacties: 4

lees meer

Happy Flow

door: Jan Willem Boissevain, 20 augustus 2015

Jan Willem Boissevain

Helaas wordt bij digitalisering verzuimd de oude processen te herzien. Burgers komen daardoor in de problemen bij complexere vragen. Dat kan beter.

lees meer

Innovatie is interactie

door: Theo van den Brink, 19 augustus 2015

Theo van den Brink

Aan het scheppen van geschikte condities voor uitwisseling van kennis en informatie (en dus de bevordering van innovatie) kun je veel doen. ‘Autonomie’ hoeft geen belemmering te zijn.

reacties: 1

lees meer

Van autoritair naar autoriteit

door: Dirk-Jan de Bruijn, 18 augustus 2015

Dirk Jan de Bruijn

De vraag is terecht of het slim is het BIT uit te besteden. In ieder geval moeten vakmanschap, verbinding en vertrouwen tot in de kieren van Deloitte voelbaar zijn.

reacties: 5

lees meer

Innovatief standaardiseren in dienstverlening

door: Gézieta van den Belt, 11 augustus 2015

Hoe kun je gemeentelijke innovatie ook in ándere gemeenten in de praktijk brengen? Met pilots in eerst vijf en dan enkele tientallen gemeenten.

lees meer

Belangen leveranciers niet negeren

door: Bert Hogemans, 7 augustus 2015

Hoe kies je als overheid ICT-bedrijven uit die je snappen en die bereid zijn te investeren in het wederzijdse belang? De overheid kent zichzelf nu wel erg weinig slagkracht toe.

lees meer

Het is hier geen sociale werkplaats

door: Seger de Laaf, 6 augustus 2015

Bij de overheid ontwerpen wij als het ware graag pennen voor mobiele apparaten – tenenkrommende systemen. Hou het nou eens simpel en zeg ‘nee, dat gaan we niet doen’.

reacties: 2

lees meer

Zorgkostentransparantie

door: Peter Mom, 30 juli 2015

Peter Mom

De apothekersbond probeert bij de minister de arbeidsvreugde terug te halen nu uw agressie aan de balie de spuigaten uitloopt, maar hoe zit het met uw inzicht in uw zorgkosten?

lees meer

Twee werelden – één burger

door: Dirk-Jan de Bruijn, 21 juli 2015

Dirk Jan de Bruijn

In de Haagse vierkante kilometer regeert het blauwdrukdenken, maar daarbuiten staan maatschappelijke vraagstukken centraal. Maak nu eens verbinding tussen die werelden!

reacties: 3

lees meer

Publieke IT: drievoudige oplossing nodig

door: Niels Groen, 20 juli 2015

Wat Elias vergat: niet zelden worden het ambtelijk apparaat en haar ICT-leveranciers opgezadeld met belachelijke politieke eisen aan informatietechnologie.

reacties: 5

lees meer

Apotheek zonder pillen

door: Peter Mom, 16 juli 2015

Peter Mom

De apothekersbranche sloeg gisteren alarm. Agressieve klanten belagen medewerkers. Wat is er loos bij de winkels voor pillen en poeders?

lees meer

Succesvolle ICT vergt juiste commitment

door: Bert Hogemans, 15 juli 2015

We zijn ons er onvoldoende van bewust dat niet stoppen met een ICT-project ook een keuze is, gebaseerd op menselijke driften en angsten. Daar gaat ook het BIT niets aan veranderen.

lees meer