zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Voorbij Elias en de schuldvraag

Data, duiding en durf

door: Joost Visser, 12 maart 2015

Joost Visser

Ligt de schuld voor het falen van grote ICT-projecten bij politici, leveranciers, opdrachtgevers of inkopers? Nee, het gaat om systeemfouten. De oplossing ligt dus ook niet bij individuen.

reacties: 7

lees meer

Wobstructie

door: Peter Mom, 11 maart 2015

Peter Mom

Waar de ene overheid de verslaggever langs 393 gemeenten stuurt om gegevens bijeen te sprokkelen, dient de andere ze handzaam op.

reacties: 2

lees meer

Terug naar de zaak

door: Jan Willem Boissevain, 8 maart 2015

Boissevain, Jan Willem

Logica brengt je van A naar B, maar bij medialogica gaat het uitsluitend om de beeldvorming. Zo ook bij de Zembla-uitzending over omkoping in de ICT-sector en bij de problemen met de PGB’s.

reacties: 2

lees meer

Statusterugkoppeling

door: Peter Mom, 25 februari 2015

Peter Mom

Bij de e-overheid gaan ook dingen goed. Dat mag best wel eens worden gezegd. Ooit een MOR gepleegd? En een aangemaakte zaak gevolgd? De kapotte straatlantaarns doen het weer.

reacties: 4

lees meer

Stop de spreadsheetmanager

door: Jan Willem Boissevain, 18 februari 2015

Boissevain, Jan Willem

De alomtegenwoordige spreadsheetmanager creëert een eigen werkelijkheid en stuurt op cijfertjes, ook binnen de overheid. Het wordt tijd voor managers die ruimte bieden.

reacties: 2

lees meer

Digiprogramma en de vierde revolutie

door: Theo van den Brink, 17 februari 2015

Theo van den Brink

In het Digiprogramma van Bas Eenhoorn wordt Luciano Floridi aangehaald, die spreekt over ‘De vierde revolutie’. Maar is het Digiprogramma even revolutionair?

reacties: 1

lees meer

Een zwarte lijst voor ICT-bedrijven?

door: Peter van Schelven, 16 februari 2015

Peter van Schelven

Minister Bloks register van ICT-bedrijven die slecht hebben gepresteerd is weinig anders dan een ordinaire zwarte lijst, een regelrechte oorlogsverklaring. Hoezo bouwen aan vertrouwen?

reacties: 4

lees meer

Insanity

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 februari 2015

Dirk Jan de Bruijn

Er zit een weeffout in de discussie over de output van de commissie Elias. Als antwoord vallen we in Den Haag steeds weer in diezelfde reflex: meer en beter toezicht.

reacties: 6

lees meer

Klapperend kunstgebit

door: Ruud Leether, 12 februari 2015

Ruud Leether

Blok passeert op wezenlijke punten de aanbevelingen van de Commissie Elias, in het bijzonder waar het om het BIT gaat. Zijn reactie is van een hoog ‘pappen en nat houden’-gehalte.

lees meer

Digitale overheid vereist moderne kijk op IT

door: Michiel Steltman, 9 februari 2015

Bestuurders en organisaties die voor digitale dienstverlening hardnekkig vast blijven houden aan de besturingsprincipes van de intern gerichte IT, lopen onherroepelijk vast.

lees meer

Rapport Elias: elegant in de prullenmand

door: René Veldwijk, 5 februari 2015

Het Kabinet heeft gereageerd op het rapport ‘Naar Grip Op ICT’. In 35 kantjes worden de belangrijkste aanbevelingen afgepoeierd. Van het ‘kroonjuweel’, het BIT, rest alleen een doorzichtige façade.

reacties: 3

lees meer

'Naar grip op het BIT'

door: Bas Linders, 3 februari 2015

Bas Linders

Als het aan Blok ligt – zo staat in zijn brief aan de kamer – verandert er wezenlijk niets aan de gang van zaken zoals die was voordat het rapport-Elias verscheen.

reacties: 1

lees meer

Zet 'm op!

door: Peter Lievense, 2 februari 2015

Peter Lievense

Tof Thissen wordt directeur van het UWV WERKbedrijf. Als GroenLinks-senator pleitte hij voor ‘het afbreken van de op wantrouwen gebaseerde systemen’. Zet ‘m op, Tof!

lees meer

Wie durft er nog ambtenaar te zijn?

door: Davied van Berlo, 28 januari 2015

Davied van Berlo

Zembla wijdt weer een aflevering aan de banden van ambtenaren met Ordina. “En wij moeten weer op verjaardagen uitleggen dat we niet voortdurend gefêteerd worden”, twittert een collega.

lees meer

Verleiding van de snoeppot

door: Jan Willem Boissevain, 28 januari 2015

Boissevain, Jan Willem

Wat hebben zij gemeen: zichzelf verrijkende bankiers, megalomane bestuurders, frauderende medewerkers, ruimhartig declarerende politici en collaborerende accountants?

lees meer