zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

De vos zorgt voor de kippen

door: Jan Willem Boissevain, 8 juni 2014

Boissevain, Jan Willem

Ik pleit voor meer openheid en transparantie tussen overheid en ict-bedrijven. Door beter wederzijds begrip kunnen cultuurverschillen makkelijker worden overbrugd.

lees meer

Slimme vuilnisbakken

door: Marieke Vos, 5 juni 2014

Marieke Vos

Niet alleen lantaarnpalen en vuilnisbakken, ook bermbommen maken deel uit van ‘the internet of things’, zo leerde uw reizende reporter deze week.

lees meer

Better safe than sorry

door: Maarten Hillenaar, 4 juni 2014

Maarten Hillenaar

Israël Electric Corporation heeft 92 procent van de energiemarkt in Israël in handen en noemt zichzelf het meest aangevallen bedrijf ter wereld: 135.000 aanvallen per week.

lees meer

Verbeter ondeugdelijke procedures!

door: Matt Poelmans, 3 juni 2014

Matt Poelmans

De rechtbank is het met klager eens dat van hem niet mag worden verwacht dat hij een onveiligheidswaarschuwing willens en wetens negeert om aan de vergunningsplicht te voldoen.

lees meer

Commissie Elias en de verborgen schat

door: Evert-Jan Mulder, 22 mei 2014

Evert-Jan Mulder

Een waarschuwing voor een te sterke focus op risicobeheersing kan geen kwaad. Straks zijn we alleen nog bezig met gateway reviews, business cases en dashboard-rapportages.

reacties: 4

lees meer

Informatiediensten

door: Rob van de Velde, 21 mei 2014

Rob van de Velde

De tijd is rijp om na te denken over een aantal slimme, gestandaardiseerde diensten: laaghangend fruit en gebruikmakend van al die basiscomponenten.

reacties: 1

lees meer

Weeffouten

door: Dirk-Jan de Bruijn, 19 mei 2014

Dirk-Jan de Bruijn

Ik doel op de systeemspanningen in tijd (kort cyclisch / stabiliteit), sturing (vakministeries / domein benadering) en focus van de opdracht (operational excellence / customer intimacy).

reacties: 3

lees meer

Hoorzittingen geven vertekend beeld

door: Joost Visser / Tobias Kuipers, 13 mei 2014

Joost Visser

Feitelijke metingen van kwaliteit en kosten van de overheidssoftware geven aan dat het gemiddeld genomen helemaal niet zo slecht gaat als de hoorzittingen doen vermoeden.

reacties: 5

lees meer

Inspiratie in de woestijn

door: Maarten Hillenaar, 8 mei 2014

Maarten Hillenaar

Een van de redenen om te stoppen als Rijks-CIO was het gevoel dat ik de laatste twee jaar te weinig tijd had besteed aan innovatie en dat graag in wilde halen. Ik ben naar Israël gegaan.

reacties: 3

lees meer

Investeren in een digitale overheid

door: Jan Willem Boissevain, 8 mei 2014

Boissevain, Jan Willem

Vraag aan Google: “Wat kost onze overheid?” en de antwoorden zijn: ‘Falende ICT kost overheid miljarden’ en ‘Mislukte projecten van de overheid kost ons miljarden per jaar’.

lees meer

Het mysterie van de miljarden

door: Dirk van Roode, 7 mei 2014

Dirk van Roode

Maar waar komen deze claims dan vandaan? Waarom baseert een hoogleraar in een interview met de Tweede Kamer zich op claims die de Rekenkamer nooit heeft gemaakt?

lees meer

Acht systeemfouten.

door: Swier Jan Miedema, 1 mei 2014

Swier Jan Miedema

Mede op verzoek van de voorzitter van de Kamercommissie ICT, de heer T. Elias, wil ik mijn vakbroeders en belanghebbenden duidelijk maken welke systeemverandering ik voorsta.

reacties: 1

lees meer

Functioneel ontwerp niet adequaat

door: Nicole Bodéwes, 1 mei 2014

Nicole Bodéwes

De Tijdelijke commissie ICT doet onder meer onderzoek naar het ICT-aanbestedingsbeleid van de overheid en besteedde daartoe zelf een onderzoek aan. Dat verliep niet vlekkeloos. Bepaald niet.

reacties: 1

lees meer

Tijdelijke commissie ICT: omzien in wrok?

door: Jan Willem Boissevain, 29 april 2014

Boissevain, Jan Willem

Succes van ICT-projecten blijkt uit toegevoegde maatschappelijke waarde. Een project is nog niet geslaagd als de aanbesteding leidt tot gunning en geen rechtszaken zijn aangespannen.

reacties: 1

lees meer

Is die samenwerking echt zo beroerd?

door: Henk Wesseling, 23 april 2014

Henk Wesseling

De overheid biedt vanaf 2017 al haar dienstverlening ook digitaal aan. Dat vereist verdergaande samenwerking. En juist over die mate van samenwerking zijn de klachten niet van de lucht.

reacties: 1

lees meer