zoeken binnen de website

HNW moet nog beginnen

door: Gerard van Oortmerssen | 5 september 2012

Gerard van Oortmerssen

Het Nieuwe Werken kunnen we niet even invoeren via een eenmalig programma. De technologie drijft de verandering, maar of die effectief wordt benut, bepalen mensen en organisatie.

In nummer 3 van iBestuur magazine staat een aardig artikel ‘Het einde van Het Nieuwe Werken’ van Davied van Berlo en Marie Louise Borsje naar aanleiding van het aflopen, aan het eind van dit jaar, van het programma Het Nieuwe Werken bij de overheid. Ze wijzen er, terecht, op dat Het Nieuwe Werken meer is dan kantoorinrichting en ICT middelen: het gaat om mensen en om anders organiseren en leidinggeven. Daar ben ik het zeer mee eens: de technologie drijft de verandering, maar of die verandering effectief wordt benut bepalen mensen en organisatie. En ik vrees dat er nog maar weinig organisaties, en dat geldt zowel voor het publieke maar ook voor het private domein, zich echt hebben aangepast aan de nieuwe technologie. Drie aspecten wil ik hier wat verder belichten.

Privé en werk

Allereerst de impact van Het Nieuwe Werken op ons dagelijks leven. Dankzij internet, notebook, tablet en smartphone kunnen we tijd en plaats onafhankelijk werken. Dat creëert een geweldig flexibiliteit. Het geeft werkende echtparen met kleine kinderen meer mogelijkheden om hun gezin goed te laten lopen, het scheelt reistijd en het kan daarom de druk waaronder jonge volwassenen staan verminderen. De meeste mensen vinden op die manier werken, met meer vrijheid, ook veel leuker.
Daar staat tegenover dat werk en privé meer en meer door elkaar gaan lopen. Het gevaar bestaat dat, als je thuis bent, je altijd ook een beetje met je werk bezig bent. Het wordt steeds moeilijker om iemand echt aandacht te geven als de smartphone altijd in de buurt is en voortdurend via piepjes laat weten dat er weer een bericht is binnengekomen.
De vermenging van privé en organisatie treedt tegenwoordig ook op waar het de technische infrastructuur betreft: jonge mensen willen op hun werk met hetzelfde apparaat werken waar ze privé aan gewend zijn, en liefst ook met de zelfde software en apps. Dat verschijnsel van bring your own device vraagt niet alleen het nodige van ICT beheer, maar ook bewustzijn en discipline bij alle betrokkenen ten aanzien van beveiligingsaspecten.

Binnen en buiten

Naast de spanning tussen werk en privé is er spanning tussen binnen en buiten. ICT verbindt mensen. Daardoor faciliteert de technologie samenwerken en kennisdelen tussen collega’s. Maar die verbindende kracht heeft ook geweldige potentie voor de overheid om verbindingen met burgers te leggen en zo de uitvoering van overheidstaken te verbeteren. Dat geldt voor de dienstverlening van overheid aan burger, maar kan ook veel verder gaan. Recent heeft de politie via het internet de hulp van burgers ingeroepen om te helpen bij het oplossen van misdrijven. Niet alleen informatie vragen, nee, het echte werk, reduceren en deduceren, pure crowdsourcing. Veel mensen fronsen hun wenkbrauwen, maar ik vind het moedig dat er met de nieuwe mogelijkheden wordt geëxperimenteerd. Als er geen risico wordt genomen is er geen vooruitgang. Ik hoop dat de politiek voldoende ruimte zal geven om te experimenteren. Het vraagt wel om zorgvuldige afweging: welke informatie kunnen we delen met de buitenwereld, welke blijft binnen de overheid?

Autoriteit

Als derde punt zien we dat ICT leidt tot nieuwe vormen van organisatie en autoriteit. Het paradigma verschuift van hierarchy naar wirearchy, een netwerk organisatie waarin autoriteit gebaseerd is op kennis, vertrouwen, geloofwaardigheid en een focus op resultaten. Het Nieuwe Werken vraagt om een ander houding van medewerker en leidinggevende. Managers moeten controle opgeven en vertrouwen geven. En de nieuwe tijd dwingt ons tot nieuwe manieren van beoordelen en belonen. Hoe bepalen we wat iemand werkelijk bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie? Wat is iemands werkelijke productie? Dat is niet te meten in gewerkte uren of aantal geproduceerde nota’s. Geen eenvoudige opgave, die we niet uit de weg moeten gaan.

ICT leidt tot een fundamenteel andere manier van werken. Het Nieuwe Werken kunnen we niet even invoeren via een eenmalig programma. De technologische ontwikkeling gaat door, in een razend tempo en het veranderingsproces in ons werk en ons leven zal daarom ook doorgaan. Kortom: we staan nog maar aan het begin van Het Nieuwe Werken.

Gerard van Oortmerssen is zelfstandig adviseur en bijzonder hoogleraar 'evolutie van het internet' aan de Tilburg University.

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.