zoeken binnen de website

iBestuur: Richt je op Europa!

door: Henri Rauch | 9 mei 2012

Henri Rauch

ICT en Bestuur is een “hell of a job” om te combineren. Kijk maar naar de interesse van bestuurders voor het fenomeen ICT of de schaarse echte successen van eGovernment in het publieke bestuur. Maar ook omgekeerd ligt de verhouding complex: ICT is immers van nature gebaseerd op een analytisch dogma (de ‘Turing’ machine), dat past niet zo goed bij het holistische en ongrijpbare van bestuurders en hun kronkelige wegen. Om nog maar te zwijgen van de vrijgevochten ICT-ers of de hacking community die niet zo gecharmeerd zijn van allerlei bestuurlijke overwegingen. Zij vinden het juist een sport om telkens zonder teveel belemmering nieuwe mogelijkheden te openen en daarmee elke behoeften die gebruikers wordt toegeschreven te bedienen.

Maar waar ligt dan het verband met Europa? Ik zou zeggen: overal! ICT is immers een fenomeen dat niet meer tegen te houden is bij de grenzen van Nederland. Denk maar aan de ICT producten en diensten zoals die zich aandienen op de Nederlandse markt. Maar ook het internetverkeer, de cloud diensten, ja zelfs de computervirussen trekken zich weinig aan van welke landsgrenzen dan ook. Reden genoeg om ICT te beschouwen als een beleidsgebied dat liefst samen met de ons omringende landen vorm krijgt, om te beginnen natuurlijk onze Europese partners. Beveiligingsbeleid en vendor-strategie voor de overheid zijn typische voorbeelden van gebieden die duidelijk baat hebben bij een Europese aanpak.

DG Connect

De Europese dimensie zie je nu ook in de Europese Cloud strategie, de meeste landen zitten nu in een semi afwachtende houding en kijken met welke strategie Neelie Kroes gaat komen, de Europese Commissaris Information Society (binnenkort omgedoopt tot DG CONNECT). Deze Europese Cloud strategie moet daarmee ook een passend antwoord geven op de behoeften die overheden hebben op het gebied van Informatiebeveiliging en privacy van hun burgers.

Maar de Europese factor blijft niet beperkt tot de ICT, ook het bestuur heeft een onmiskenbare Europese component, die wij vaak nog niet vanzelf zo zien… Hoeveel kun je immers nog lokaal besturen als het grootste gedeelte van de regelgeving feitelijk in Europa plaatsvindt? En dat wordt in de toekomst alleen maar meer, denk bijvoorbeeld aan onze eigen rijksbegroting. Daar hebben wij als Nederlands bestuur al die tijd overigens zelf aan meegewerkt, in ons eigen belang. Als klein land hebben wij behoefte aan aansluiting op die Europese strategieën. Alleen zo kunnen wij optimaal beïnvloeden bij de totstandkoming van beleid en vervolgens optimaal gebruik maken van de Europese regelgeving en de voordelen naar ons toe keren. Wie dus bestuur zegt, zegt daarmee ook Europees bestuur.

Het heeft wel degelijk zin om ons te oriënteren op de Informatiemaatschappij zoals die in Europa vorm krijgt, deze buitenlandse context is van wezenlijk belang voor ons. Ik neem mij voor om de gelegenheid die iBestuur mij geeft met deze column te benutten om gedachten te ontwikkelen die leiden tot nieuw denken in nieuwe contexten.

Henri Rauch is adviseur bij het Rijk

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.