zoeken binnen de website

Invloed in Brussel

door: Henri Rauch | 10 juli 2012

Henri Rauch

Soms doen wij in Nederland alsof Brussel niet bestaat. Een dergelijk standpunt is echter niet lang vol te houden, zeker niet in belangrijke grensoverschrijdende zaken zoals ‘de cloud’.

De cloudstrategie voor de Nederlandse overheid kwam voort als antwoord van de regering op een tweede kamer motie in 2010. Deze cloudstrategie schrijft een gesloten Rijks-cloud voor, in eerste instantie binnen het Rijk, vanwege de nog vele bestaande vragen en daaruit voortvloeiende risico’s. Doel van de gesloten Rijks-cloudstrategie is het bereiken van hogere prestaties tegen lagere beheerkosten en een groter gebruikersgemak. Daarmee scheidde Nederland zich af van andere landen zoals de VS en het Verenigd Koninkrijk die aanvankelijk kozen voor meer open cloud varianten voor hun overheden.
Deze blog gaat over het effect van een dergelijke keuze en de opbrengst die ons dat kan leveren.

Waarom gesloten Rijks-cloud?

De ICT-industrie doet haar best om innovatieve toepassingen te blijven ontwikkelen en zelf aan de voorkant van de waardekolom te blijven staan. Veel van de vernieuwing is gedreven door nieuwe apparatuur, de iPhone en de tablet zijn daar goede voorbeelden van. Het gebruik van cloud-diensten wordt mogelijk gemaakt doordat apparaten kleiner en lichter worden, terwijl de mogelijkheden steeds zwaarder en meer gesofisticeerd worden. Bij gebruik van de cloud staan de data en ook de toepassingen niet meer op het apparaat zelf maar ‘ergens in de cloud’. En daar zit juist het probleem: zowel overheden als grote bedrijven kunnen er geen genoegen mee nemen om gevoelige of bedrijfskritische gegevens uit handen te geven, zeker als niet bekend is waar die gegevens zijn opgeslagen. De overheid dient zorgvuldig om te gaan met de gegevens van burgers en bedrijven en voorlopig zijn er onvoldoende garanties daarvoor bij cloud computing. Vandaar dus voorlopig de gesloten cloud-benadering.

Positief ontvangen

Na aanvankelijke reserves werd de gesloten Rijks-cloudstrategie door zowel overheden als de ICT-industrie positief ontvangen. Een en ander werd geholpen door risicoverslagen van de beveiligingsautoriteiten (waaronder ENISA), maar ook de steeds terugkerende beveiligingincidenten doen een duit in het zakje. Overigens sluit de Rijks-cloudstrategie enkel de externe opslag en verwerking van gegevens uit, daarmee hoeft het zeker geen belemmering te zijn voor de ontplooiing van cloud computing. Met de schaal van de overheid kan die immers tegelijkertijd optreden in de rol van cloud-gebruiker als in de rol van cloud-leverancier. De Rijks-cloud wordt daarmee een echte ‘Community Cloud’. Om innovatief te blijven zal de overheid wel alert moeten zijn op nieuwe cloud-technologie ‘buiten’ om die vervolgens in te brengen binnen de gesloten cloud-omgeving.

Invloed over en weer

Ook in Brussel bleef de dynamiek rond onze cloudstrategie voor de overheid niet onbemerkt. Op het moment van uitkomen van de Nederlandse Rijks-cloudstrategie realiseerde de Europese Commissie (DG Connect) zich dat zij zelf ook met een Europese cloudstrategie moest komen, onder andere voor Europese overheden. Er is intensief contact geweest met de Europese Commissie over het Nederlandse standpunt en de achtergronden hiervan. vanuit de Rijks CIO’s. Zowel over de zorg die wij in Nederland hadden ten aanzien van de informatiebeveiliging alsook de wens die wij hebben ten aanzien van de ICT-industrie om verder te investeren in cloud-toepassingen specifiek voor overheden en grote bedrijven. Voordeel van de Europese aanpak is dat Europa één vuist maakt die makkelijker onderhandelt met de grote ICT-multinationals. Daarmee speelt het Nederlands standpunt een rol bij de totstandkoming van de Europese cloudstrategie. En onze voortrekkersrol in deze wordt in dank afgenomen in Brussel. Dit levert weer invloed op bij komende EU-dossiers. En daarmee is de bal rond: eens te meer blijkt dat wie vooraan staat met beleidsontwikkeling in Europa aan invloed kan winnen. Geen contact betekent ook geen invloed. En slim opereren in Brussel loont altijd…

Henri Rauch is adviseur bij het Rijk

tags: , , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.