zoeken binnen de website

Kamer heeft onvoldoende ICT-kennis

door: Arda Gerkens | 27 juni 2012

Arda Gerkens

De Kamer is bezig met een parlementair onderzoek naar de ICT-problemen bij de overheid. Hoe hard het ook wordt geprobeerd, het lijkt maar alsof de overheid geen grip krijgt op de ICT-projecten die of niet doen wat we willen, of doen wat we helemaal niet willen en als ze uiteindelijk doen wat we willen (meestal veel te laat), dan blijken de kosten torenhoog.

Sinds ik de Kamer heb verlaten ben ik zelf betrokken geweest bij ICT-projecten. De overheid is namelijk niet de enige die dat soort projecten ontwikkelt, het bedrijfsleven doet dat ook. Ook daar falen de projecten of lopen de kosten uit de klauwen. Frappant is dat wat ik in mijn periode als Kamerlid vaak tegenkwam, in het bedrijfsleven precies zo is.

De klant klaagt over onbegrip van de ontwikkelaarskant en de ontwikkelaar klaagt over onkunde bij de klant. Afschuiven gebeurt regelmatig (‘het komt door jou, nee door jou’) en uiteindelijk betaalt die klant dan maar extra, want het project is al zover gevorderd, we kunnen geen kant meer op.
Ik heb me wel eens stiekem afgevraagd of die projectleiders van ICT-projecten bij hun opleiding een cursus afschuiven krijgen…

Probleem is en blijft dat je als klant zonder echte technische kennis meestal te horen krijgt dat het niet anders kan en dus duurder wordt zonder dat je precies weet of dat waar is.
En alleen wanneer de afspraken duidelijk zijn en de verantwoordelijkheden goed omschreven, voorkom je dit soort problemen.

Rekenkamer

Terug naar de overheid. De Kamer deed onderzoek naar het falen van ICT-projecten, de Algemene Rekenkamer onderzocht het falen in het algemeen en van een aantal projecten in het bijzonder. Beiden gaven de Kamer en de Regering goede adviezen als beter managen van de projecten, IT-governance hebben en toepassen(!), betere rapportage ook naar de Kamer en duidelijke financiële verantwoording.

Ik vraag me werkelijk af wat de Kamer nog meer wil weten met een parlementair onderzoek. Zijn alle feiten dan niet boven tafel? De Algemene Rekenkamer gaf aan niet precies de kosten te kunnen controleren omdat die per ministerie verschillend en vaak ook onduidelijk geboekt worden. Het advies was om die boekhouding eerst op orde te krijgen. Pas dan kan men zeggen of de kosten daadwerkelijk uit de klauwen lopen, al is het vermoeden dat dit zo is er wel. Een parlementair onderzoek zal dit niet naar boven krijgen.

Een andere reden voor het onderzoek zijn de privacy aspecten van ICT-projecten. Kijken we naar de OV-chipcard dan zien we dat dit geen project van de overheid is. Wanneer we Diginotar onder de loep nemen dan kun je snel concluderen dat de overheid hier de controle op het bedrijf waar ze de verantwoordelijkheid aan had uitbesteed, slecht uitvoerde. Daar doet de Onderzoeksraad voor de veiligheid nu onderzoek naar.

Een parlementair onderzoek heeft als doel de zaak grondig uit te zoeken. Volgens mij is het falen al diverse malen grondig uitgezocht en is nu de Onderzoeksraad aan bod wat betreft Diginotar. Waarom dan nu een parlementair onderzoek? De vraag naar dat onderzoek geeft precies aan wat er mis is. De Kamer zelf heeft onvoldoende kennis van ICT. De antwoorden liggen er in diverse rapportages. Wanneer met die handvatten de Kamer niet weet hoe ze de regering moet controleren dan zal ook een parlementair onderzoek geen soelaas bieden. Enkel uitstel van het aanpakken van de problemen en een herhaling van zetten.

Arda Gerkens is directeur van HCC, een vereniging van circa 90000 computergebruikers

reacties: 1

tags: ,

 • Derk Kremer #

  27 juni 2012, 20:14

  Ben het eens met de stelling dat falende ICT projecten ook bij het bedrijfsleven eerder regel dan uitzondering is. Echter minder in de publiciteit.

  Ben het ook eens met de stelling dat een parlementair onderzoek overbodig is. Er zijn voldoende Lessons Learned en aanbevelingen. Maar op moment dat conclusies en aanbevelingen gedaan zijn, gaan bijvoorbeeld de waterschappen met het TAX-i project in de fout. Zie het artikel hierover op publicaties.eestum.e…

  Samen met Hans Wortmann, hoogleraar RUG, heb ik een aantal kritische beschouwingen geschreven over falende projecten en de oorzaak hiervan. Deze zijn in diverse vakbladen gepubliceerd. Gebrek aan regie, kloof tussen opdrachtgever en -nemer en een overkill aan control zijn de kenmerken. Kenmerken die een gevolg zijn van de oorzaken die voor een belangrijk deel zijn terug te voeren op een gebrek aan professionaliteit bij de opdrachtgever. Voor eerste artikel zie publicaties.eestum.e…

  Lessons Learned genoeg: maar het wordt tijd dat bestuurders en opdrachtgevers eens kijken naar hun eigen rol bij ICT projecten.

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.