zoeken binnen de website

Taartjes + schuimwijn

door: Peter Mom | 6 juli 2012

Peter Mom

Diverse lijsten houden bij hoe het met de invoering van i-NUP-bouwstenen staat. Zo ook van 14+netnummer, door Den Haag tevens gepositioneerd als ‘Antwoord©’.

Er was eens een tijd dat gemeenten met ICTU een convenant moesten sluiten, waarin ze zich committeerden aan de implementatie van dat gestandaardiseerde gemeentenummer. Maar zo makkelijk als je een convenant opstelt, kun je het ook weer opdoeken, getuige de website Antwoord.nl van de Rijksvoorlichtingsdienst. Deze laat een beetje achteloos weten: “Sinds 1 juni is het 14+netnummer Antwoord© overgedragen aan het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en hiermee is het convenant komen te vervallen. Het is dus niet meer nodig een convenant te ondertekenen als u wilt aansluiten op het 14+netnummer.” Bedoeld wordt trouwens 1 juni 2011.

Na deze mededeling volgen onder ‘Gemeenten die het Antwoord© Convenant hebben ondertekend (119)’ de namen van 117 gemeenten. Elders vermeldt de site in ‘een overzicht van de 134 gemeenten die “Operationeel aangesloten” zijn’ 133 gemeenten. En dan is er nog de ‘Landkaart’ op e-overheid.nl die van 185 gemeenten zegt dat ze (het cijfer is van vorig najaar) 14+netnummer geïmplementeerd hebben.

Die 133 en 185 laten zich verklaren door een onderscheid tussen ‘technisch’ en ‘operationeel’ aansluiten. Technisch aangesloten betekent: ‘het werkt’, operationeel aangesloten: ‘het is ook aan de burgers verteld’. i-NUP is tevreden met technisch aansluiten, meldt het programmabureau bij BZK desgevraagd. Er blijken geen afspraken te bestaan over operationeel aansluiten. Nogal wat gemeenten hebben daarover dus nog niet extern gecommuniceerd.

Wel communiceerde Antwoord.nl toen begin april vorig jaar elf gemeenten in Twente een convenant tekenden om 14+netnummer in te voeren. Nog net op tijd dus voordat het niet meer nodig en vervallen was. Bestuurders bijeen op een landgoed, taart, bubbelwijn, oorkondes, vuurwerk en een fotograaf. “Zo doen we dat hier in Overijssel, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg!,” lichtte iemand van de provincie de gezamenlijke aanpak toe. En de voortrekker daarvan verklaarde dat ‘gewoon doen’ zo: “We gaan lowprofile beginnen en, zoals we dat hier in Twente zeggen: ‘laten we maar ‘ns kieken wat d’r van komt’.” Maar de RVD wist het al: “in Twente alle 14+netnummers Antwoord© in gebruik!”

Vieftien maanden

Wat is d’r vieftien maanden later van gekomen? Van de elf gemeenten kun je er negen bereiken met 14+netnummer. Haaksbergen en Losser niet. Hun netnummer is 053, dat Enschede ook heeft. Maar waar andere gezamenlijke nummers je via spraakherkenning met de juiste gemeente verbinden, kom je met 14 053 direct en alleen bij Enschede uit.

Bij negen gemeenten werkt het dus, maar hebben ze het hun burgers ook verteld? Eén (Hengelo) communiceert op haar website 14 074 als het algemene nummer. Vijf gemeenten (Almelo, Borne, Dinkelland, Hellendoorn en Oldenzaal) vermelden hun 14+netnummer naast het oude nummer. De overige vijf (Haaksbergen, Hof van Twente, Losser, Tubbergen en Twenterand) houden het bij alleen dat oude nummer. Voor Haaksbergen en Losser verbaast dat niet, die sturen hun inwoners natuurlijk niet via 14 053 naar Enschede. Hof van Twente, Tubbergen en Twenterand zijn gewoon low profile begonnen en kieken de kat nog even uit de boom.
 
En hoe zit het met de Twentse vorderingen in de standvanzakenlijsten? Haaksbergen komt in geen van de drie genoemde lijsten voor: geen convenant, niet technisch en niet operationeel aangesloten. Losser is ook technisch noch operationeel aangesloten, maar heeft wel een convenant, evenals Hengelo dat wel technisch, maar niet operationeel aangesloten is. Het wonderlijkst is Twenterand, dat na het tekenen van het convenant wel operationeel, maar niet technisch aansloot. Daar zou het dus inwoners zijn verteld, maar niet werken. Veel klachten daar? Nee, want het werkt dus wel.
 
Wat hiervan te leren? 14+netnummer invoeren als het ene gestandaardiseerde nummer voor de lokale overheid is niet eenvoudig (KING is dan ook maar eens een impactanalyse gestart) en lijstjes bijhouden evenmin. Een blik op Antwoord.nl leert daarnaast dat sinds afgelopen maandag 2 juli Postbus 51 ‘1400’ als nieuw telefoonnummer heeft. Als je daar nou eens een spraakherkenner voor 415 gemeentenamen achter zet?
 
Intussen hebben Twentse gemeentesites oude nummers aanklikbaar gemaakt voor een verbinding via Skype, waarbij dat voor Borne en Tubbergen gratis is. Sympathiek voor de calculerende burger, maar ondermijning van het betaalde 14+netnummer. Wat deze geschiedenis ook laat zien, is lokale verscheidenheid, zelfs binnen één regio. En natuurlijk dat voor burgemeesters en wethouders op z’n tijd best een leuke aanleiding te vinden is voor gebakjes + schuimwijn.
 
Reacties: petermom at ibestuur.nl.

Peter Mom is freelance journalist met e/i-overheid als specialisatie

tags: ,