Een verplichting tegenover toekomstige generaties – Uitdagende veranderingen voor de overheidssector

17 september 2019
Partner: IBM

De burger verwacht van de overheid dat deze net zo flexibel en efficiënt werkt als de private sector. Om investeringen aan te trekken en economische groei te bevorderen, moet de overheid nieuwe werknemers aantrekken, die beschikken over de vaardigheden om aan deze verwachtingen te voldoen. Fysieke beveiliging en cybersecurity vragen om aanzienlijke extra investeringen en toezicht. Door digitale technologieën te omarmen zijn overheden beter in staat om hun verantwoordelijkheid te nemen tegenover toekomstige generaties.

De white paper is hier te downloaden, na aanvulling van enkele gegevens.