Wanneer AI de fout in gaat: scenario’s, tijdlijnen en potentiële mitigerende acties