actueel

Voor Actueel selecteert de iBestuur-redactie relevante berichten op het snijvlak van overheid en ICT op andere websites.


‘BIT-rapport over basisregistratie was ondermaats’, 17 oktober 2017
Uit stukken in handen van NRC blijkt dat er felle kritiek was over vermeende feitelijke onjuistheden in het rapport en de werkwijze van de rapporteurs van het Bureau ICT-toetsing.

‘Computer kan uiteindelijk iedere rechter vervangen’, 17 oktober 2017
Volgens Jaap van den Herik, hoogleraar informatica en recht aan de Universiteit van Leiden, hebben juristen de kracht van zelflerende programma's nog niet in de gaten.

Nederland ICT kraakt kritische noot over GDI in regeerakkoord, 17 oktober 2017
De brancheorganisatie vindt het raar dat de digitale infrastructuur privaat gefinancierd wordt, terwijl andere infrastructuren miljarden aan publieke investeringen ontvangen.

Motie voor hacktest IoT-apparaten aangenomen, 17 oktober 2017
Een motie van over hacktests op Internet of Things (IoT)-apparatuur is aangenomen. Hijink (SP) pleitte voor hacktests waardoor de veiligheid van IoT-apparatuur toeneemt.

VNG bezorgd over kosten Digitaal Stelsel Omgevingswet, 17 oktober 2017
Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet nemen onder meer de kosten voor gemeenten toe. De VNG-commissie Ruimte en Wonen is daarover bezorgd.

Q&A over KRACK-aanval op Wifi-standaard WPA2, 16 oktober 2017
Onderzoekers hebben een nieuwe aanval ontwikkeld op WPA2. Het komt er op neer dat de beveiliging die WPA2 biedt te omzeilen is door verschillende kwetsbaarheden.

Rome zoekt alternatieven voor gesloten software, 16 oktober 2017
Nadat de Italiaanse stad in 2016 besloot om de stap te zetten naar vrije en open source software, wordt nu de daad bij het woord gevoegd. Zo draait in 2018 een pilot rond Linux.

IBD publiceert CISO-Toolkit Nederlandse gemeenten, 16 oktober 2017
Volgens de Informatiebeveiligingsdienst moet de toolkit de positie van de CISO (chief information security officer) versterken, die binnen gemeenten een spilfunctie heeft.

Nulmeting over gebruik open data bij gemeenten, 16 oktober 2017
Begin 2017 hadden 42 gemeenten (11 procent) bijna 2000 datasets over uiteenlopende onderwerpen als open data ontsloten, waarvan de meeste in een herbruikbaar formaat.

‘Gezondsheidszorg kan flink besparen door inzet AI-chatbots’, 16 oktober 2017
Besparingen als gevolg van de inzet van chatbots op basis van artificial intelligence (AI) zullen de komende jaren stijgen van 2,8 miljoen dollar naar 3,6 miljoen dollar wereldwijd.

Samenwerking in cybersecurity grootschalig getest, 16 oktober 2017
Zo’n zestig publieke en private partners hebben meegedaan aan een nationale cyberoefening. Zo werd een indruk gekregen van hoe het met de digitale weerbaarheid is gesteld.

‘Microsoft schendt wet bij verzameling persoonsgegevens’, 13 oktober 2017
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens verwerkt Microsoft ongevraagd via Windows 10 persoonsgegevens van gebruikers.

‘Wat als AI de menselijke intelligentie overstijgt?’, 13 oktober 2017
Artificiële intelligentie (AI) kan ons leven verrijken en vergemakkelijken, maar ook beheersen en overnemen. Het kan ons welvaart brengen, maar ons ook vernietigen.

Nederlanders positief over komst zelfrijdend transportsysteem, 13 oktober 2017
Een meerderheid van de Nederlanders staat positief tegenover de introductie van zelfrijdende auto’s, maar die auto's kunnen zich weinig fouten (zoals ongelukken) veroorloven.

Onderzoek naar digitale volwassenheid organisaties, 13 oktober 2017
‘Denk meer op de lange termijn’. Dat is een van de adviezen die gegeven wordt in een onderzoek naar digitale volwassenheid van organisaties. ‘Kijk tien of twintig jaar vooruit’.

WRR-voorzitter: Kijk ook naar schaduwkant technologie, 13 oktober 2017
Volgens Corien Prins gaat de aandacht te veel uit naar de kansen die technologie biedt, zonder daarbij goed na te denken over de risico’s. “Daar moeten we goed over nadenken.”

Op 1 november duidelijkheid over doorgaan referendum ’sleepwet’, 13 oktober 2017
De Kiesraad maakt op woensdag 1 november in een openbare zitting bekend of een referendum plaatsvindt over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (‘sleepwet’).

‘Omgevingsbeleid dreigt technocratische exercitie te worden’, 12 oktober 2017
Volgens Ries van der Wouden (Planbureau van de Leefomgeving) is het voor alles een maatschappelijke opgave en zou het moeten gaan over de leefwereld van de burgers.

'Gemeenten belangrijk bij toegankelijk maken technologie', 12 oktober 2017
Om de inclusie van mensen met een (visuele) beperking écht te vergroten, is inspanning nodig van zorgorganisaties en belangenverenigingen, maar ook van gemeenten en MKB.

Amerikaanse staatsecretaris van Justitie wil ‘veilige encryptie’, 12 oktober 2017
De staatssecretaris roept techbedrijven op om 'verantwoordelijke encryptie' te ontwikkelen, waarbij het mogelijk is de versleuteling van bestanden ongedaan te maken.

Overwijssel, Zwolle en Kampen leren van IT-transformatie, 12 oktober 2017
De provincie Overijssel en de gemeenten Kampen en Zwolle hebben onderschat hoe complex de invoer van één nieuw gezamenlijk systeem voor servers en dataopslag was.

Bureau BIT vindt huidige ontwerp DSO een ‘te grote stap’., 12 oktober 2017
Bureau ICT-toetsing maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het digitale stelsel van de Omgevingswet en adviseert het stelsel flink te reduceren omdat het te complex is.

Twijfels digitale infrastructuursector over regeerakkoord, 12 oktober 2017
Stichting DIN is blij met de ‘digitale component’ in het Regeerakkoord, maar ziet weinig terug van de gewenste investeringen in digitale innovaties en infrastructuur.

Wereldwijd samenwerkingsverband tegen cybercrime, 11 oktober 2017
Tien landen hebben begin deze week een wereldwijd samenwerkingsverband opgericht onder de naam Global EPIC. Doel is om een vuist te maken tegen digitale dreigingen.

Omgevingswetnavigator voor provincies beschikbaar, 11 oktober 2017
In de navigator staan antwoorden op vragen als wat relevant is voor een provincie als het gaat om de Omgevingswet en hoe een provincie weet wanneer zij waaraan moet werken.

Werknemers slordig met ICT-bedrijfsapparatuur, 11 oktober 2017
Zo worden de meeste werkcomputers en -laptops alleen beveiligd met een wachtwoord (92%) en worden ook mee naar huis genomen om voor privédoeleinden te worden gebruikt.

Wat zijn juridische gevolgen van Agile-softwareontwikkeling?, 11 oktober 2017
Volgens Nick Vrugt is de kans dat een Agile-project mislukt relatief klein, maar als het mislukt dan zijn er ook minder mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen.

‘Blockchain maakt eindelijk democratische internetbelofte waar’, 11 oktober 2017
Volgens Marloes Pomp geeft blockchain de mogelijkheid om democratische waarden als privacy, keuzevrijheid en non-discriminatie te herstellen.

Akkoord over tariefstructuur DigiD, MijnOverheid, Digipoort, 10 oktober 2017
De gekozen tariefstructuur, waarbij afnemers vanaf duizend eenheden gaan betalen, is volgens het Nationaal Beraad uitlegbaar, eerlijker en biedt transparantie.

Minister met feitenrelaas over stopzetten en afbouw oBRP , 10 oktober 2017
Demissionair minister Plasterk (BZK) gaat uitgebreid in op de 110 vragen die gesteld zijn naar aanleiding van het beëindigen van operatie BRP (Basisregistratie Personen).

Capgemini stuurt aan op hoger beroep in arbitragezaak SVB, 10 oktober 2017
Het IT-bedrijf heeft de intentie om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van het Nederlands Arbitrage Instituut. De zaak draait om een geschil met de SVB.

Gratis EU-wifi vanaf 2020 realiteit , 10 oktober 2017
Met de goedkeuring van het WIFI4EU-plan trekt de EU 120 miljoen euro uit om gratis wifi beschikbaar te stellen in bibliotheken, parken, gemeentehuizen en andere publieke plekken.

'Einddatum transitie Omgevingswet niet in het geding', 10 oktober 2017
Het uitstel van de Omgevingswet (van 01/07/19 naar 01/01/21) heeft volgens demissionair minister Schultz geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029.

OSF verbaasd over wijziging regeling Handelsregister, 10 oktober 2017
Volgens de Open State Foundation matcht een voorgestelde wijziging van het Handelsregister niet met de Wet hergebruik overheidsinformatie en de Wet markt en overheid.

Start marktconsultatie voor elektronische identificatie, 9 oktober 2017
De marktconsultatie moet inventariseren of private organisaties elektronische identificatiemiddelen kunnen leveren die passen bij de eisen en wensen van de overheid.

Haagse veiligheidscampus HSD krijgt forse uitbreiding, 9 oktober 2017
Tijdens de internationale vastgoedbeurs Expo Real in München is een intentieovereenkomst getekend voor de huur van 4000 m2 in het voormalige ministerie van SZW.

'De donkere kant van verandering was nog nooit zo zichtbaar', 9 oktober 2017
De overheid heeft de dringende taak om na te gaan hoe we onszelf in een tijdperk van radicale innovatie en transitie kunnen herdenken. Dat vindt technologie-ondernemer Peter Hinssen.

VNG brengt wet- en regelgeving Omgevingswet in kaart, 9 oktober 2017
De Omgevingswet is complex. Om een beetje duidelijk te geven heeft de VNG een overzicht gemaakt van de wet- en regelgeving (tot dusver) rondom die nieuwe wet.

Fryslân verstrekt lening om snel internet los te trekken, 9 oktober 2017
Binnen drie jaar moet minimaal 90 procent van de adressen in de Friese buitengebieden beschikken over snel internet. Daarbij gaat het om ongeveer 20.000 potentiële aansluitingen.

‘Centraal meldpunt rondom AVG is voor de hand liggend’ , 6 oktober 2017
Een van de aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2018 van BZK is het opzetten van een centraal meldpunt rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

VS koploper als het gaat om kunstmatige intelligentie, 6 oktober 2017
Als het gaat om kunstmatige intelligentie maakt Europa wel vorderingen, maar moet het afleggen tegen China en met name de VS. Dat wijst onderzoek van McKinsey uit.

Kamerlid wil betere beveiliging Internet of Things-apparatuur, 6 oktober 2017
SP-Kamerlid Hijink heeft een motie ingediend waarin de regering verzocht wordt hacktests te laten uitvoeren op IoT-apparatuur en een lijst te publiceren van onveilige apparaten.

VNG: ‘veel wensen gemeenten nog niet mee in Wet GDI’, 6 oktober 2017
De Wet GDI moet in 2019 in werking treden. Voorlopig twijfelt de VNG echter nog aan het wetsvoorstel.

BikeBlockchain stroomlijnt proces diefstal e-bike, 6 oktober 2017
In de blockchain doen partijen als politie, verzekeraars en fietsenbezitters mee die informatie over e-bikes met elkaar delen.

Little big brothers are watching you, 6 oktober 2017
Het Rathenau Instituut heeft een lijst gemaakt van wat speelt op het gebied van horizontale privacy. Daarbij gaat het om het online zetten van foto’s/filmmateriaal door burgers.

‘Referendum wordt gecombineerd met raadsverkiezingen’, 5 oktober 2017
Voorwaarde is wel dat er voor 16 oktober minimaal 300.000 handtekeningen binnen zijn voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Resultaten halverwege actieplan Open Overheid 2016/juni 2018, 5 oktober 2017
Nadat eerder een conceptversie beschikbaar was, is nu de definitieve tussentijdse zelfevaluatie van het Actieplan Open Overheid 2016-2018 verschenen.

Vijf winnaars blockchain-competitie provincie Groningen, 5 oktober 2017
Een wedstrijd om met blockchain-technologie problemen op te lossen op het gebied van overheidsdiensten, energie en gezondheidszorg, heeft 38 inschrijvingen opgeleverd.

‘Overheid op afstand’ leidt tot andere rol voor die overheid , 5 oktober 2017
’Als de overheid niet aanhaakt bij digitalisering, dan worden bepaalde taken afgestoten of door andere platforms overgenomen’. Dat zegt Menno Lanting in gesprek met ICTU.

Nederland bevindt zich in kopgroep privacybescherming, 5 oktober 2017
Uit onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat Nederland het vaak bovengemiddeld goed doet als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Duitsland is koploper.

Nationale Big Data infrastructuur geeft boost aan onderzoek, 5 oktober 2017
Om de waarde van gedistribueerde datasets te ontsluiten is een infrastructuur nodig voor het delen van data en high performance computing. Dat vinden TNO, SURFsara en de UvA.

Ambtenaar vrij laconiek over digitale veiligheid, 4 oktober 2017
Uit het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek blijkt dat vijf procent van de ambtenaren zich veel zorgen of zeer veel zorgen over digitale veiligheid.

Privacy Impact Assessment nieuw model binnen rijksdienst, 4 oktober 2017
Minister Plasterk (BZK) heeft de Privacy Impact Assessment (PIA) aangeboden. De PIA is onder meer toegesneden op de Europese privacyregels die zullen gelden per 25 mei 2018.

BZK gestart met consultatie digitale toegankelijkheid overheid, 4 oktober 2017
Tot 13 november kunnen belangstellenden hun mening geven over de digitale toegankelijkheid van de overheid, met name van belang voor ouderen en personen met een beperking.

Ruim dertig inzendingen voor ’Stuiveling-award’, 4 oktober 2017
De tweede editie van de Stuiveling Open Data Award (SODA) heeft 31 inzendingen opgeleverd. De winnaar wordt op 16 november bekendgemaakt tijdens het Jaarcongres ECP.

Friese havenstad komt officiële bescheiden thuis afleveren , 4 oktober 2017
De Friese gemeente Harlingen gaat volgend jaar reisdocumenten en gehandicaptenparkeerkaarten op aanvraag thuis bezorgen. Dat blijkt uit de nieuwe begroting.

Commissieleden sturen aan op feitenrelaas over ICT-drama, 3 oktober 2017
De vaste Tweede Kamercommissie van BZK heeft 110 vragen gesteld aan demissionair minister Plasterk over het stopzetten van operatie Basisregistratie Personen (oBRP).

EC vraagt mening over hergebruik overheidsinformatie, 3 oktober 2017
Tot dinsdag 12 december is op de website van de Europese Commissie een openbare raadpleging te vinden waarbij het onderwerp hergebruik van overheidsinformatie is.

‘Aanname sleepnetwet schendt geen mensenrecht’, 3 oktober 2017
Peter Olsthoorn vindt een raadgevend referendum over uitgebreide bevoegdheden van inlichtingendiensten een onjuist middel. Volgens hem vatten de initiatiefnemers het te licht op.

‘Door gebruiker centraal te stellen, krijg je andere overheid’ , 3 oktober 2017
Larissa Zegveld vindt het raar dat sommige mensen die werken voor de overheid alleen maar de vinkjes checken zodra zij hun organisatie binnenstappen.

Zorginstellingen doen steeds meer aan IT-outsourcing, 3 oktober 2017
Uit onderzoek blijkt dat ruim zes op de tien zorgorganisaties meer activiteiten te gaan uitbesteden, met name vanwege de verwachte kwaliteitswinst in de primaire zorgprocessen.

KiM over gebruik drones in personen- en goederenvervoer, 3 oktober 2017
Uit onderzoek van het KiM blijkt dat drones een alternatief voor bestaande modaliteiten kunnen zijn, bijvoorbeeld wanneer een minister voor spoedoverleg naar Brussel moet.

Kamervragen over handel en wandel The Hague Security Delta, 2 oktober 2017
Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) heeft vragen gesteld aan de minister van VenJ over de werkwijze van The Hague Security Delta. Aanleiding is een artikel in De Correspondent.

Staatsgeheime gegevens DNB blijven bewaard in de kluis, 2 oktober 2017
De Nederlandsche Bank is van plan om alle digitale gegevens bij een externe partij onder te brengen, uitgezonderd de gegevens die vallen onder het kopje ‘staatsgeheim’.

Weinig Nederlanders nemen maatregelen tegen cybergevaren , 2 oktober 2017
Nederlanders zijn naïef, onderschatten de gevaren en overschatten hun eigen cybersecurity skills. Dat werd duidelijk bij de start van de nieuwe campagne van Alert Online.

Duitse inlogmiddel als eerste klaar voor eIDAS, 2 oktober 2017
Vanaf 29 september 2018 moeten Europese burgers en bedrijven kunnen inloggen met hun eigen nationale inlogmiddel. Duitsland is daar met het Neuer Personalaussweis klaar voor.

'E-health mist wetenschappelijke onderbouwing', 2 oktober 2017
Volgens Lilian Lechner heeft e-health de zorg veel te bieden, maar moet het wel wetenschappelijk onderbouwd ontwikkeld worden en ook is een keurmerk nodig.

DSW voelt zich ‘gepiepeld’ bij bouw nieuwe pgb-site, 2 oktober 2017
Zorgverzekeraar DSW zegt door gemeenten, uitkeringsinstantie SVB en het ministerie van VWS tegengewerkt te worden bij de bouw van een gebruiksvriendelijke pgb-website.

Provincie Limburg investeert in CBS-project op campus Heerlen, 2 oktober 2017
De provincie Limburg heeft een subsidie van 2 miljoen euro toegekend aan het Center for Big Data Statistics, specifiek aan de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

Oordeel computer sluit niet aan bij oordeel echte rechter, 2 oktober 2017
Uit een experiment, waarbij twee rechtszaken zowel aan een echte rechter als aan een computer werden voorgelegd, blijkt dat de computer de rechter nooit kan vervangen.

Toezichthouders gaan internationaal meer gegevens delen, 29 september 2017
Privacytoezichthouders wereldwijd hebben afspraken gemaakt om effectiever samen te gaan werken bij handhaving en nationale belemmeringen weg te nemen.

‘Blockchain zet ook notariswereld op de kop’ , 29 september 2017
Volgens René Penning de Vries van EZ is Nederland het eerste land dat werkt aan blockchain-hypotheken. Daardoor zouden notarissen op den duur overbodig worden.

EC zet certificatie in om cybersecuritymarkt te versterken, 29 september 2017
De Europese Commissie zet in op een vrijwillig framework voor certificatie, waarbinnen certificatieschema’s kunnen worden ontwikkeld die geldig zijn in heel de EU.

Vlaamse gemeentewebsites kwetsbaar voor cybercriminelen, 29 september 2017
Eén op de vijf Vlaamse gemeentewebsites gebruikt geen veilige HTTPS-verbinding voor hun digitaal loket. Staatssecretaris De Backer spreekt van "een onaanvaardbare situatie".

Transparante Laadpaal gelanceerd, 29 september 2017
De Transparante Laadpaal maakt de onzichtbare logica zichtbaar door een display waarin te zien is hoe de stroom verdeeld wordt tussen de ladende elektrische auto’s.

Derde aantal ondertekenaars sleepnet-referendum is binnen, 28 september 2017
Voor een raadgevend referendum over de tapwet of sleepwet zijn tot nu toe meer dan 100.000 handtekeningen binnengehaald. Er zijn 300.000 handtekeningen nodig.

Besluit tariefstructuur MijnOverheid en DigiD op 5 oktober , 28 september 2017
Op 5 oktober komt het Nationaal Beraad opnieuw bij elkaar om een breed gedragen besluit te nemen over de voorgestelde tariefstructuur van MijnOverheid en DigiD.

Digitalisering van rechtspraak vergt meer tijd dan gepland, 28 september 2017
Het voornemen om digitaal procederen in het voorjaar van 2018 in alle arrondissementen verplicht te stellen, lijkt niet haalbaar. Het invoeringstempo wordt te hoog geacht.

App richt zich op jongeren én professionals (hulpverleners), 28 september 2017
De VNG en jeugdbranches hebben de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming gelanceerd. Het geeft antwoord op vragen rond privacyrechten van jongeren.

Fryslân stimuleert ‘zelfredzaamheidrobot’ dementerende, 28 september 2017
De provincie Fryslân verleent een subsidie van 98.500 euro aan een project waarbij een robot mensen met een beginnende dementie kan helpen in hun dagelijkse zorg.

‘Nieuwe privacywet is een nieuwe wind en geen orkaan’, 28 september 2017
Federaal staatssecretaris De Backer (België) beschouwt de nieuwe Europese privacywet als een "opportuniteit" voor bedrijven om zich te bezinnen over hoe zij omgaan met data.

EZ pakt flink uit met geld voor scale-ups en startups, 28 september 2017
Het ministerie van EZ heeft 100 miljoen euro aan extra financiering voor scale-ups bekendgemaakt. Daarnaast is er via fondsen en regeling nog eens 150 miljoen euro beschikbaar.

Aantal datalekken in openbaar bestuur verdubbelt, 27 september 2017
Het aantal datalekken in het openbaar bestuur dreigt dit jaar te verdubbelen. In de eerste zes maanden werden al 940 nieuwe gevallen gemeld.

KPN levert IoT als dienst met KPN Things, 27 september 2017
Telecom- en ict-dienstverlener KPN start onder de naam KPN Things een dienst voor internet of things-toepassingen (IoT) voor de zakelijke markt.

Plasterk geeft programmatuur en broncode oBRP vrij, 27 september 2017
De meest actuele versies van de ontwikkelde programmatuur voor de operatie Basisregistratie Personen en bijbehorende documentatie worden openbaar gemaakt.

KvK alerter op dubieus adres in Handelsregister, 27 september 2017
De Kamer van Koophandel (KvK) gaat gaat met permanente data-analyse risico-adressen doorlichten om de kwaliteit van het Handelsregister te verbeteren.

Onafhankelijke Europese berichtenapp gewenst, 27 september 2017
Ellen Timmer vindt het hoog tijd dat de Europese overheid een onafhankelijke en geaudite berichtenapp ontwikkelt of dat zo’n app met steun vanuit de EU wordt ontwikkeld.

'Maak álle kinderen digitaal vaardig', 27 september 2017
Bedrijven en overheden moeten een brede coalitie vormen en écht werk maken van een globaal digitaal beleid. Nu zijn het veel te veel versnipperde initiatieven, aldus Ann Caluwaerts.

3D zorgt voor doorbraak in scheepsbouwsector , 27 september 2017
Het RAMLAB heeft ’s werelds allereerste 3D-geprinte scheepsschroef gefabriceerd, die alle kwaliteitskeuringen heeft doorstaan. Binnenkort volgt een tweede 3D-exemplaar.

Hart gebruikt als veilige verificatiemethode, 27 september 2017
Onderzoekers zouden een ‘hartscanner’ hebben ontwikkeld dat de vorm en grootte van de vorm van een persoon vastlegt om diens identiteit te verifiëren.

GroenLinks eist opheldering over onderzoek transparantiewet, 26 september 2017
Kamerlid Özütok (GL) wil opheldering over een mail van een topambtenaar waarin staat dat een onderzoek naar de kosten van de Woo is ingesteld, met als doel deze wet te blokkeren.

Datum e-factureren uitgesteld, 26 september 2017
Waarschijnlijk zijn decentrale overheden en andere overheidsorganisaties pas per april 2019 verplicht om e-facturen van ondernemers te accepteren.

‘Nederland heeft digitale Deltawerken nodig’, 26 september 2017
Volgens secretaris-generaal Maarten Camps van Economische Zaken heeft ons land Digitale Deltawerken nodig. Een gaatje in de digitale dam kan grote gevolgen hebben, aldus Camps.

Hoe blockchain veilig en betrouwbaar in te zetten?, 26 september 2017
Rhodia Maas, directeur van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, ziet het wel gebeuren dat we onze identiteit, onder invloed van blockchain, via de mobiele telefoon gaan beheren.

Groeiend aantal ziekenhuizen zet online deuren open , 26 september 2017
Een op de drie ziekenhuizen geeft patiënten toegang tot hun eigen medische gegevens en mogelijkheden om bijvoorbeeld afspraken te maken. Vorig jaar lag dit op 25 procent.

Lancering digitaal platform Kennisnetwerk Informatie en Archief, 26 september 2017
Informatie- en archiefprofessionals kunnen elkaar voortaal digitaal ontmoeten op KIA (kia.pleio.nl), een samenwerking van het Nationaal Archief, KVAN/BRAIN en Archief 2.0.

Translink kreeg 377 verzoeken van DUO om studentgegevens, 25 september 2017
DUO heeft vanaf 28 augustus 2015 in 377 gevallen informatie over het reisgedrag van een student opgevraagd. In 307 van die gevallen is misbruik met de uitwonendenbeurs vastgesteld.

Pensioenfederatie ontzet over kosten DigiD en Berichtenbox, 25 september 2017
DigiD en de Berichtenbox van Mijnoverheid gaan pensioenfondsen jaarlijks zeker 2 miljoen euro kosten. Dat zal worden doorberekend aan iedereen die een pensioen opbouwt of krijgt.

DTC geeft ondernemers advies over cybersecurity, 25 september 2017
In 2018 start het Digital Trust Centre (DTC), waarin door ondernemers wordt gewerkt aan digitale veiligheid en ook wordt gekeken naar economische kansen voor die ondernemers.

‘Bewindslieden en bestuurders moeten zich laten bijscholen’, 25 september 2017
Inge Philips vindt dat er binnen de overheid veel gepraat wordt over digitale veiligheid, maar dat gesegmenteerd werken én gebrek aan urgentiegevoel voortgang in de weg staan.

Quickscan impact Wet open overheid gebaseerd op 'dun ijs', 25 september 2017
Volgens de Open State Foundation is het onderzoek naar de kosten van de invoering van de Woo gebaseerd op te grove schattingen, grote verschillen in inschattingen en aannames.

Gemeenten Den Haag daagt hackers uit, 25 september 2017
Als eerste gemeente in Nederland nodigt de gemeente Den Haag ethische hackers uit om haar ICT-omgeving serieus te testen op kwetsbaarheden.

‘Paar maanden uitstel voor betaalregels PSD2’, 25 september 2017
De invoering van de Europese betaaldienstenrichtlijn Payment Services Directive II (PSD2) per 13 januari 2018 is "niet langer realistisch", aldus minister Dijsselbloem.

VodafoneZiggo levert vaste communicatie gemeenten , 22 september 2017
Vanaf 2018 zullen zo’n tweehonderd gemeenten diensten voor vaste data, vaste spraak en internet gaan afnemen onder het nieuwe contract.

Havenbedrijf en Rotterdam starten blockchain-fieldlab, 22 september 2017
Doel is om concrete toepassingen te ontwikkelen. De regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter ondersteunt het initiatief.

Gemeentelijke database sekswerkers verboden, 22 september 2017
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft besloten dat gemeente Den Haag de persoonsgegevens van prostituees niet mag registreren.

I&M communiceert onveilig met inwoners Lelystad, 22 september 2017
De persoonlijke gegevens van inwoners van Lelystad, die zich inschreven voor een voorlichtingsbijeenkomst, gingen onbeveiligd over de 'lijn'.

Een referendum over privacy dient zich aan., 22 september 2017
Goede kans dat u zich binnenkort in een referendum mag uitspreken over een nieuwe wet die de bevoegdheden van de inlichtingendiensten regelt.

Ze moesten Nederland veiliger maken, maar bouwden vooral luchtkastelen, 22 september 2017
Vier jaar geleden richtten bedrijven, de overheid en universiteiten The Hague Security Delta op.

Leiden start met lokaal mediafonds , 21 september 2017
Leiden onderkent het belang van lokale media en daarom stelt het college nu voor een stimuleringsfonds voor de lokale journalistiek op te richten.

75 miljoen voor Belastingdienst gaat niet naar ICT, 21 september 2017
Dit geld moet gebruikt worden als de door staatssecretaris Wiebes geplande reorganisatie van de fiscus gevaar loopt.

Vervanging verouderde IT beheer persoonsgegevens, 21 september 2017
De infrastructuur is aan vervanging toe, staat in de begroting van van BZK. “Eind 2017 zijn componenten in de infrastructuur aan het einde van hun levensduur.”

Zo verpest Facebook het internet, 21 september 2017
In plaats van mensen met elkaar in contact te brengen, zorgt Facebook ervoor dat het internet steeds verder fragmenteert.

OV 9292 zo goed als zeker overgenomen door Translink, 21 september 2017
Uiteindelijk bepalen alle ov-vervoersbedrijven - aandeelhouders en/of contribuanten - of het samengaan doorgaat en die lijken daarvoor wel te voelen.

Aan informateur: Digitalisering vereist meer samenwerking, 20 september 2017
VNG, IPO en UvW willen met een schrijven aan informateur Zalm extra benadrukken dat de grootste uitdaging tot echt een digitale is.

Het zal in 2019 weer miljarden regenen bij de frequentieveiling, 20 september 2017
Nu de laatste frequenties zijn vastgesteld, maken mobiele providers zich op voor de veiling van 2019. Die gaat miljarden kosten.

Rijk ziet GEMMA als voorbeeld, 20 september 2017
De gemeentelijke richtlijnen voor gegevensmanagement, de Gemeentelijke Model Architectuur, worden overgenomen door de NORA, de richtlijnen voor de gehele overheid.

Hoe burgers meer macht krijgen met Open Data, 20 september 2017
Hoe krijg je als inwoner van een stad meer kans om je eigen leefomgeving vorm te geven? Door het gebruik van Open Data, zegt Ben Wellington in dit interview.

Defensie wil innoveren via startups, 20 september 2017
Hiertoe is het Team FRONT (Future Relevant Operations in Next generation Technology) opgericht. Zo meldt minister Hennis (Defensie) in haar nieuwe begroting.

Politie zoekt nieuwe bestrijders cybercrime, 20 september 2017
Ook is het streven meer onderzoeken naar cybercrime te starten: 310 reguliere zaken en vijftig complexe. Ransomware krijgt volgend jaar extra aandacht.

Plasterk schuift eindbrief Operatie BRP voor zich uit, 20 september 2017
Demissionair minister Plasterk houdt zich niet aan zijn toezegging om uiterlijk 15 september de Tweede Kamer te informeren over de beëindiging van de operatie BRP.

Justitie zet flink in op bestrijding cybercrime, 20 september 2017
Tot 2022 krijgt VenJ jaarlijks 26 miljoen euro extra voor ‘digitale veiligheid’. Dit komt bovenop de 13 miljoen die het ministerie vorig jaar al extra kreeg als ‘eerste urgente impuls’.

'Vicrea dwingt tariefsverhoging gemeenten af' , 19 september 2017
Geoberaad, dat namens 152 getroffen gemeenten het gesprek met het softwarebedrijf, adviseert gemeenten daarom de contracten met Vicrea te herijken.

‘Meedoen’ vooral nog voor hoger opgeleiden, 19 september 2017
Deelname van lager opgeleiden aan de participatiesamenleving blijft achter, aldus de evaluatie van vier jaar participatiesamenleving.

Blockchain zet verzekeraarswereld op zijn kop, 19 september 2017
Blockchain wordt steeds meer gezien als strategisch wapen, ook in de verzekeraarsbranche. Verzekeraars als Achmea en Aegon zien veel potentie in de technologie.

Eindhoven toont uitzendrobots in Dutch Design Week, 19 september 2017
Eindhoven krijgt een tentoonstelling van robots die het werk van uitzendkrachten aanvullen. Het gaat om futuristische scenario's waarin robots worden ingezet.

‘Meedoen’ vooral nog voor hoger opgeleiden, 19 september 2017
Deelname van lager opgeleiden aan de participatiesamenleving blijft achter, aldus de evaluatie van vier jaar participatiesamenleving.

Blok: Politie snel af van weiger-imago, 18 september 2017
De politiedienst die internationale opsporingsinformatie verwerkt, is druk bezig een personeelstekort en rammelende ict-systemen aan te pakken.

Succesfactoren digitale toegankelijkheid onderzocht, 18 september 2017
UTwente en Stichting Accessility bekijken waarom het sommige organisaties lukt om een toegankelijke website te maken voor mensen met beperkingen en andere niet.

Informatie raad als open data, 18 september 2017
Zestien gemeenten werken aan een standaard om raadsinformatie als open data aan te bieden. Het aantal deelnemende gemeenten moet stijgen naar honderd.

'Gemeenten nog huiverig voor ethische hackers', 18 september 2017
Steeds meer overheden huren goedaardige digitale inbrekers in om hun – vaak zeer gebrekkige –­ digitale veiligheid te testen.

Fiscus krijgt 75 miljoen extra na ict-debacle, 18 september 2017
In de begroting die het demissionaire kabinet komende Prinsjesdag presenteert, is het bedrag als een buffer voor de Belastingdienst opgenomen.

60.000 handtekeningen voor referendum aftapwet, 18 september 2017
"We hebben goede hoop dat die 300.000 geldige handtekeningen op tijd binnenkomen'', zegt mede-initiatiefnemer Tijn de Vos.

Internettaks dreigt voor webgiganten, 18 september 2017
Internettaks dreigt voor webgiganten. Onder meer Apple, Amazon, Google, Facebook kunnen een belastingaanslag verwachten die hen miljarden gaat kosten.

Organisaties willen openbare aanbesteding software anders , 15 september 2017
Ruim 30 organisaties willen dat wetgeving in EU-landen zodanig wordt ingericht dat software voor de publieke sector beschikbaar wordt gesteld onder een open of vrij licentie.

'Overheid moet afspraken maken over algoritmen', 15 september 2017
Binnen tien jaar zijn algoritmen zo goed geworden dat we niet meer merken hoe ze ons gedrag beïnvloeden. Tijd voor de overheid om goede afspraken te maken over de inzet ervan.

Organisaties denken mee over Actieplan Open Overheid, 15 september 2017
Als het gaat om ‘open’ mag de Nederlandse overheid bij het komende actieplan Open Overheid vooruitstrevender zijn en vooral ‘meer de stoute schoenen aantrekken’.

NVVB pleit voor digitaal aspect in Lijkbezorgingswet, 15 september 2017
De NVVB heeft in een advies aan demissionair minister Schippers over een wetwijziging Wet op de lijkbezorging, gepleit voor het (op termijn) leveren van meer digitale diensten.

Onderzoek naar digitale toegankelijkheid gemeenten, 15 september 2017
Waarom lukt het sommige organisaties wel om hun website toegankelijk te maken voor mensen met beperkingen, en andere niet? Eric Velleman doet er onderzoek naar.

Komende jaren forse groei verwacht van IoT-markt, 14 september 2017
Verizon voorspelt dat de platformmarkt van het Internet of Things (IoT) jaarlijks groeit met 35 procent. In 2020 kent de IoT-markt een waarde van circa 970 miljoen euro.

Raad Heerhugowaard prikkelt jongeren met Vlogfestival, 14 september 2017
Dit najaar kunnen alle Heerhugowaardse jongeren in een Vlogfestival hun mening delen over de gemeente. Het festival is een initiatief van de gemeenteraad.

Hoogleraar waarschuwt voor 'duistere kant' quantumcomputers, 14 september 2017
De veiligheid van internet loopt gevaar door de komst van quantumcomputers. Zorgen zijn er met name over privégegevens, financiële en medische dossiers, maar ook staatsgeheimen.

‘Vorm Enisa om tot Europees Agentschap voor Cybersecurity’, 14 september 2017
Voorzitter Junkcer van de Europese Commissie vindt dat er meer cyberdefensie nodig is en wil onder meer Enisa omvormen tot een 'Europees Cybersecurity Agency'.

Inspectie gaat instellingen onderzoeken op gebruik e-health, 14 september 2017
De Inspectie voor de Gezondheidszorg is positief over de mogelijkheden van e-health, maar vindt ook dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in het geding mogen komen.

Brabantse gemeenten gaan kentekens auto’s scannen , 13 september 2017
In strijd tegen diefstallen gaan de gemeenten Vught en Heusden op toegangswegen camera’s plaatsen die kentekens scannen en verdachte voertuigen direct herkennen.

Europese Commissie geeft geld onderzoek toekomst 5G, 13 september 2017
Een consortium van Europese bedrijven en instellingen hebben 7,7 miljoen euro van de Europese Commissie gekregen om onderzoek te doen naar de toekomst van 5G-technologie.

Impactanalyse naar gevolgen verplichting digitaal procederen, 13 september 2017
KING gaat een impactanalyse uitvoeren die inzicht moet bieden in de gevolgen van de verplichting om digitaal te procederen voor de bedrijfsvoering van gemeenten.

Ook Vlaamse gemeenten bezig met ‘digitale aangifte overlijden’, 13 september 2017
Na eerder succes in Nederland, zijn de gemeenten Lier en Bonheiden in Vlaanderen een pilot gestart om het proces van aangifte van een overlijden te vereenvoudigen.

Argumenten voor goede kunstmatige intelligentie, 13 september 2017
Hoe reëel zijn de dromen en angsten over kunstmatige intelligentie? In zijn oratie vertelt Bart Verheij over goede kunstmatige intelligentie en hoe dat is te bereiken.

Onderzoek 'persoonlijke gegevens' door naar nieuw kabinet, 12 september 2017
Minister Plasterk laat het beleid omtrent digitaal inzage en regie op persoonlijke gegevens over aan zijn opvolger. Dat staat in een brief die hij heeft gestuurd naar de Tweede Kamer.

Medewerkers zijn de achilleshiel van cyberbeveiliging, 12 september 2017
De tijden dat je een nepmail vrij makkelijk kon herkennen aan taalfouten en slecht geformuleerde zinnen, zijn voorbij. Cybercriminelen worden steeds slimmer.

‘Vertrouwelijkheid medische informatie is essentieel’, 12 september 2017
Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat de bescherming van medische gegevens goed is geregeld. Dat schrijft minister Schippers n.a.v. het grote aantal onbeveiligde zorgsites.

Actuele cijfers Vreemdelingenketen online beschikbaar, 12 september 2017
Het ministerie van VenJ publiceert sinds kort open datasets over de vreemdelingenketen, met cijfers over Vertrek, Toelating asiel, Toelating voor werk, studie en gezin, en Opvang.

Onderzoek: Nederlanders slecht op hoogte van privacy , 12 september 2017
Meer dan de helft weet niet wat zij moeten doen om de online privacy te beschermen. Tweederde weet niet wat er gebeurt met de informatie die zij online achterlaten.

‘Leveranciers gemeente het probleem voor Whatsapp’, 11 september 2017
WhatsApp stelde in een reactie aan Whatsappen.nl dat er geen verbod op communicatie tussen gemeenten en burgers is.

Startup Officers slaan brug tussen overheid en startups, 11 september 2017
Om startups directe toegang tot de overheid te geven is een netwerk van Startup Officers opgezet die bij ministeries, gemeenten, provincies en uitvoeringsorganisaties werken.

Nederland investeert te weinig in basis digitale samenleving, 11 september 2017
Hoogleraar Wil van der Aalst vindt dat onze digitale samenleving te veel afhankelijk is van anderen, met name Amerikaanse bedrijven. Hij wil meer actie vanuit de overheid.

Extra regie nodig bij uitbesteding complexe ICT-projecten, 11 september 2017
Grote ICT-outsourcingsprojecten met ingewikkelde contracten, procedures en afspraken, zijn succesvoller met extra regie en aanvullend ‘relationeel’ management.

Ambassadeurs Digitale Gemeenten doen verslag van rondgang, 11 september 2017
De rondgang stemt de ambassadeurs positief, maar er moet nog veel werk worden verzet als het gaat om de omslag van online plaatsen van producten naar digitale dienstverlening.

Hulpdiensten slaan handen ineen bij toepassen van drones, 11 september 2017
Brandweer, politie en Defensie gaan meer samenwerken bij de inzet van drones, het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden en het opleiden van drones-personeel.

Zestien zaken digitaal ingediend in eerste week KEI, 8 september 2017
De Raad voor de rechtspraak is tevreden over de ’soepele start’ rond het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak). Sinds 1 september zijn er zestien zaken ingediend.

'Duitse stemtel-software zo lek als een mandje', 8 september 2017
De software die in sommige Duitse deelstaten wordt gebruikt om de uitkomsten van de verkiezingen te verwerken, is niet goed beveiligd. Dat zegt de Chaos Computer Club.

Organisaties richten ICT-lab voor blockchain op, 8 september 2017
Een samenwerkingsverband in Noord-Nederland is van plan een ICT-laboratorium op te richten voor het bedenken, maken en uitproberen van blockchaintoepassingen in het onderwijs.

‘Laat kunstmatige intelligentie voor ons werken’, 8 september 2017
Futuruloog Willem Peter De Ridder vindt dat kunstmatige intelligentie ons leven kan verrijken en vergemakkelijken, maar ook kan beheersen en overnemen.

EU-defensieministers oefenen voor cyberoorlog, 8 september 2017
In Tallinn hebben de EU-defensieministers gisteren een oefening rondom cyberveiligheid gehouden. Zij moesten beslissingen nemen over een denkbeeldige cyberdreiging.

‘Geen aanvullende regulering bescherming persoonsgegevens’, 7 september 2017
Minister Kamp vindt het niet nodig om aanvullende regulering door te voeren om burgers beter te beschermen tegen methoden om hun persoonlijke gegevens te verkrijgen.

Opschaling project raadsinformatie als open data, 7 september 2017
Een projectgroep werkt aan een standaard om raadsinformatie als open data voor hergebruik aan te bieden. Het streven is dat gemeenten de standaard media 2018 in gebruik nemen.

Zorgen Planbureau voor de Leefomgeving over slimme systemen, 7 september 2017
’Slimme technologie’ maakt de leegomgeving onder meer veiliger en duurzamer, maar kan er ook toe leiden dat bepaalde groepen uitgesloten worden van dienstverlening.

‘Bedreigde digitale soorten’ kunnen worden aangemeld, 7 september 2017
In het kader van de eerste International Digital Preservation Day kan belangrijke digitale content die een groot risico loopt om verloren te gaan, worden genomineerd.

Europese subsisie voor UvA-onderzoek over impact blockchain, 7 september 2017
De European Research Council heeft subsidie toegekend aan Balázs Bodó. Hij wil onderzoek doen naar de maatschappelijke impact van blockchain en naar risico’s en beloften.

Fox-IT houdt zeggenschap staat af, 6 september 2017
De Nederlandse staat heeft anderhalf jaar na de verkoop nog geen zeggenschap over het IT-bedrijf dat staatsgeheimen bewaakt.

Fotografen in Vlaanderen ingezet tegen identiteitsfraude, 6 september 2017
Als het aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon ligt, worden de pasfoto’s van burgers straks aangeboden bij het gemeentehuis door betrokken fotografen.

Onderzoek naar categorisering en motieven van cyberactoren, 6 september 2017
Op verzoek van NCSC/WODC heeft de TU Delft onderzocht of op basis van recente wetenschappelijke inzichten de categorisering van cyberactoren aangepast moet worden.

Werkgever mag niet zomaar in privémails kijken, 6 september 2017
Een Roemeens bedrijf heeft de privacy van een werknemer geschonden door zijn chatberichten te monitoren, zo heeft het Europees Hof van de Rechten van de Mens geoordeeld.

Project rondom datastromen en netwerken krijgt financiering , 6 september 2017
Vanuit het programma ‘Responsive Innovations’ is er geld beschikbaar voor een project waarbij datastromen ingezet worden om kruisende infrastructurele netwerken te ontwikkelen.

Privacywaakhond onderzoekt camera’s in reclamezuilen , 5 september 2017
De Autoriteit Persoonsgegevens gaat in gesprek met de NS over camera’s die zijn verwerkt in reclamezuilen op perrons. Ook reclamezuilen in winkelcentra worden mogelijk onderzocht.

Minister Blok verlengt IT-aanvalsplan politie niet, 5 september 2017
Het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie wordt niet verlengd. Volgens minister Blok (VenJ) is de huidige IT-organisatie in staat het programma over te nemen.

Juridisch probleem voor WhatsAppende gemeenten, 5 september 2017
ICT-jurist Mathieu Paapst denkt dat 53 gemeenten die via WhatsApp burgers te woord staan, mogelijk moeten overstappen naar een ander communicatiemiddel.

Binnenkort digitaal procederen in civiele vorderingszaken?, 5 september 2017
Volgens rechter Dory Reiling gaat het "heel goed" met het digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken dat sinds juni van kracht is en wordt negadacht over volgende fasen.

‘Over tien jaar herkennen we ons zorgstelsel niet meer’, 5 september 2017
Volgens Bertalan Mesko zorgen ontwikkelingen en combinaties van technologie zoals AI, IoT, big data/data analytics, blockchain ervoor dat de gezondheidszorg revolutionair verandert.

GS van Noord-Holland maken haast met komst snel internet , 5 september 2017
De provincie Noord-Holland gaat garant staan voor projecten die zich richten op de aanleg van vaste, snelle breedbandverbindingen in het buitengebied.

Dienst Uitvoering Onderwijs streeft naar vriendelijker imago, 5 september 2017
In het kader van een andere aanpak overweegt DUO onder meer om studenten via Instagram en Snapchat te informeren. Ook gaat het mogelijk advertenties plaatsen op Facebook.

De particuliere camera rukt op als hulpje van de politie, 4 september 2017
De politie krijgt steeds meer toegang tot beelden van privé-bewakingscamera’s. Delicten worden zo sneller opgelost.

‘Investeer in innovatie en integrale intelligence’, 4 september 2017
De burgemeester van Eindhoven vindt dat bij de bestrijding van misdaad meer gebruikgemaakt moet worden van intelligente zoekmachines die datastromen doorzoeken en analyseren.

Inleidend verzoek referendum over Wiv toegelaten, 4 september 2017
Een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is een volgende fase ingegaan. In die fase moeten er 300.000 handtekeningen binnen zijn gehaald.

Screening met gezichtsherkenning bij nieuwe identiteitskaart , 4 september 2017
Wie in België in de toekomst een nieuwe identiteitskaart of een nieuw paspoort wil, moet zijn of haar pasfoto eerst laten screenen met software voor gezichtsherkenning.

‘De tirannie van gecentraliseerd vertrouwen’, 4 september 2017
Arend Jan Wiersma beschrijft dat met de adoptie van cryptogeld (zoals bitcoin) ook een verschuiving plaatsvindt van vertrouwen. Van centrale partijen naar een decentraal netwerk.

Belastingdienst had beheer kentekenfoto's niet op orde , 4 september 2017
De Belastingdienst heeft niet-relevante gegevens over miljoenen kentekens jarenlang niet verwijderd. Het gaat om verzamelde data over automatische kentekenherkenning.

VS pleiten voor ontwikkeling standaarden AI, 1 september 2017
Het Amerikaanse normalisatie-instituut heeft voorgesteld om standaarden te ontwikkelen voor Artificial Intelligence. NEN onderzoekt ook de wenselijkheid van deze standaarden.

Nieuwe nationale doelstelling e-waste recycling gehaald, 1 september 2017
Nederland heeft vorig jaar 155 miljoen kilo e-waste verwerkt, waaronder 28,3 miljoen kilo ICT-apparatuur. Daarmee voldoet het aan Europese en Nederlandse doelstellingen.

‘Betere cyberveiligheid kan niet zonder budget’, 1 september 2017
Volgens Lokke Moerel vinden alle partijen in de Tweede Kamer dat cybercrime moet worden aangepakt, maar een concrete uitwerking en een bijbehorend budget ontbreken.

Voortgang open access gezondheidssector in kaart gebracht, 1 september 2017
Minister Schippers (VWS) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het gebruik en publiceren van open access in de gezondheidssector.

‘Biometrie kan burgers ontdoen van rechten en anonimiteit’, 1 september 2017
Volgens Max Snijder moeten burgers zich afvragen wat zij weggeven door het inzetten van biometrie. Volgens Snijders denken burgers daar steeds minder bij na.

e-Health startups maken kans op flinke financiële injectie , 31 augustus 2017
Vanuit het Rijk komt in totaal twaalf miljoen euro beschikbaar voor subsidiering van e-health startups. Aanvragen kunnen tot en met 16 oktober 2017 ingediend worden.

‘ICT moet ingevoerd moet worden als verplicht vak’, 31 augustus 2017
De politiek zou af moeten dwingen dat ICT op school een verplicht vak wordt. Althans, dat vindt 85 procent van de ondervraagden in een onderzoek van AG Connect.

Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd om advies GDI , 31 augustus 2017
Het voorstel voor de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) en de bijbehorende memorie van toelichting zijn voor advies naar de Autoriteit Persoonsgegevens gezonden.

Zorgmeter bespaart Nijmeegse raad veel tijd en moeite , 31 augustus 2017
De gemeenteraad van Nijmegen beschikt sinds kort over een digitale zorgmeter. Hiermee kunnen zij snel en effectief informatie vinden over bijvoorbeeld de jeugdzorg.

Cursussen digitale vaardigheid prominent in beeld bij bibliotheken , 31 augustus 2017
Negentig procent van de bibliotheken die mee hebben gedaan aan een enquête van de Koninklijke Bibliotheek, bieden diensten aan op het gebied van digitale vaardigheden.

'Eind 2017 start in Den Haag pilot met reizen op bankkaart’. , 30 augustus 2017
In beantwoording van vragen over de OV-chipkaart op de mobiele telefoon, heeft staatssecretaris Dijksma (IenM) aangegeven dat er een proef komt rond reizen op bankkaart.

Kamervragen over mogelijk uitbesteden van data door DNB , 30 augustus 2017
De SP in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld over het bericht dat De Nederlandsche Bank het beheer van vertrouwelijke data mogelijk wil uitbesteden aan een externe partij.

Fontys-topvrouw roept nieuwe kabinet op tot actie, 30 augustus 2017
Nienke Meijer pleit voor een integrale overheidsagenda, waarin de belangrijkste digitaliseringsissues op economisch, sociaal en onderwijsgebied worden aangepakt.

Veel belangstelling vanuit gemeenten voor pilot digitale klantreis, 30 augustus 2017
In de afgelopen maanden hebben 38 gemeenten deelgenomen aan een pilot waarbij het digitale gebruik van acht veelgebruikte producten in kaart is gebracht.

België zet ‘cyberleger’ in tegen digitale aanvallen, 30 augustus 2017
België krijgt een cyberleger van tweehonderd experts. Het cyberleger gaat zich bezighouden met de verdediging van onder meer wapensystemen en communicatiewerken.

Nerderlandse steden missen finale iCapital 2017, 29 augustus 2017
Waar in 2016 Amsterdam nog de eerste prijs pakte bij de verkiezing van European Capital of Innovation (iCapital), is nu geen enkele Nederlandse stad doorgedrongen tot de finale.

Digitale burgerrechtenorganisatie BOF verruimt scope, 29 augustus 2017
Bits of Freedom (BoF) gaat in het vervolg ook rechtszaken voeren. Volgens de organisatie wordt steeds vaker beleid gemaakt dat niet strookt met mensenrechten.

Minister Bussemaker (OCW) houdt pleidooi voor menselijke maat, 29 augustus 2017
Technologische vooruitgang maakt de menselijke verantwoordelijkheid groter. Ook al omdat alles wat wij zoeken en bedenken eerst langs onze eigen morele meetlat is gegaan.

Focus op gegevensgebruik centraal in nieuwe SBIR-oproep, 29 augustus 2017
Ondernemers worden uitgenodigd om oplossingen te vinden voor een goede en veilige digitale dienstverlening vanuit de overheid met de focus op gegevensgebruik.

Generaal vindt dat Nederland digitale dreiging niet aan kan , 29 augustus 2017
Net als andere westerse landen liggen instellingen en bedrijven in Nederland dagelijks in de vuurlinie van duizenden hackers uit Rusland, China en landen als Iran en Soedan.

Nog zorgen rondom standaardisatieproces Omgevingswet, 28 augustus 2017
Er is nog veel werk aan de winkel als het gaat om de harmonisatie van semantiek en de standaardisatie van informatie rondom het DSO/de Omgevingswet.

Subsidieregeling toekomstvast internet voor scholen van start , 28 augustus 2017
Vanaf 01/09 kunnen onderwijsinstellingen subsidie aanvragen om aansluiting op een snelle breedband internetverbinding te realiseren via kabel of glasvezel.

‘Honderd procent waterdichte ICT is een illusie’, 28 augustus 2017
Marcel Lucker vindt dat zorginstellingen incalculeren moeten dat zij een hack of besmetting nooit kunnen voorkomen. “Het is een fact of life van de digitale wereld.”

Tevredenheid over ondersteuning gemeenten onderzocht, 28 augustus 2017
Het rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 biedt inzicht in de kwaliteit van de ondersteuning die gemeenten bieden en hoe dat zelfredzaamheid en participatie bevordert.

‘We moeten niet doorslaan met biometrie’, 28 augustus 2017
Ruud Huijts, voorzitter van de Vereniging voor Biometrie & Identiteit, pleit ervoor dat we blijven nadenken waarom we biometrie willen toepassen en wat de consequenties zijn.

Minister schrijft brief over kosten invoering elektronisch stemmen, 25 augustus 2017
Volgens minister Plasterk (BZK) is een investering van zeker tussen de 260 en 365 miljoen euro nodig om elektronisch stemmen bij verkiezingen mogelijk te maken.

D66 wil dat reizigers melding krijgen bij opvragen reisgedrag, 25 augustus 2017
Naar aanleiding van de gegevensverstrekking door Translink aan DUO wil D66 dat reizigers een melding krijgen wanneer hun reisgedrag door derden wordt opgevraagd bij Translink.

DNB overweegt beheer van vertrouwelijke data uit te besteden, 25 augustus 2017
Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank heeft bevestigd dat het beheer van gevoelige en vertrouwelijke data mogelijk wordt ondergebracht bij een externe partij.

Tips over hoe torenhoge privacyboetes te voorkomen, 25 augustus 2017
Om aan te tonen dat organisaties in overeenstemming met de AVG handelen, moeten zij zoveel mogelijk schriftelijk vastleggen in protocollen. Aldus Rilana de Vries.

UT-professor stelt gezamenlijke aanpak nanotechnologie voor, 25 augustus 2017
‘Wij dreigen de toppositie op nanogebied in de wereld te verliezen, als de overheid niet blijft investeren in de nano-infrastructuur’. Dat zegt Guus Rijnders van MESA+.

Checklist: hoe toets ik technologie op vertrouwen?, 25 augustus 2017
Kristian Esser heeft een checklist opgesteld die houvast geeft bij het kweken van een vertrouwensband tussen mensen en de steeds menselijker wordende technologie.

Standard Business Reporting wint weer Europese prijs, 24 augustus 2017
SBR, de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages, heeft voor de tweede keer een belangrijke Europese prijs in de wacht gesleept.

Uitspraak Indiase Hooggerechtshof hekelt plannen overheid , 24 augustus 2017
Het Indiase Hooggerechtshof vindt dat burgers een grondwettelijk recht hebben op privacy. De uitspraak komt op het moment dat de overheid bezig is met biometrische identificatie.

‘Estcoin’ moet geld in het laatje brengen voor Estland, 24 augustus 2017
Estland speelt met het idee om een eigen cryptomunt uit te brengen. De 'estcoin' ou gebruikt worden om te investeren in technologieën voor de publieke sector.

‘Verantwoorde inbeheername nieuwe pgb-site nu niet mogelijk’, 24 augustus 2017
De beloofde gebruikersvriendelijke website rondom het persoonsgebonden budget (pgb) komt er vooralsnog niet. ‘Er zijn te veel problemen’, aldus de beoogde beheerder.

Ruim 100 gemeenten zoeken vervangende applicaties, 24 augustus 2017
KING heeft de opdracht uitgezet voor een marktverkenning rondom applicaties voor onder meer BAG, BGT, BRK, WKBS, ESB, Gegevensmagazijn en Gegevensvisualisatie.

Beveiligingsbedrijf wil lekken delen met opsporingsdiensten, 23 augustus 2017
Als er een noodzaak voor is, heeft het beveiligingsbedrijf Fox-IT er geen probleem mee om onbekende kwestbaarheden (zerodays) te delen met politie en inlichtingendiensten.

‘Translink gaat over de schreef met verstrekken gegevens’, 23 augustus 2017
Jaap-Henk Hoekman vindt dat Translink een verzoek (bijvoorbeeld vanuit DUO) tot het afstaan van OV-gegevens moet weigeren als dat niet voldoende onderbouwd is.

Start project Innovation - Law Enforcement Agencies Dialogue, 23 augustus 2017
Op 15 augustus is de aftrap verricht van ‘I-LEAD’, een project dat binnen Europese politieagentschappen de behoeftes op het gebied van innovatie in kaart wil brengen.

‘Zonder goede maatregelen is in 2040 deels geen zorg beschikbaar’, 23 augustus 2017
Ruim 300.000 ouderen lopen in het jaar 2040 zorg mis als zorgrobots niet worden ingezet. Tot die berekening komt Karina Kuperus, partner bij KPMG Health.

Aanpassing Kieswet en Wrr aan nieuwe privacywetgeving, 23 augustus 2017
De Kiesraad kan zich vinden in een wetsvoorstel waarin de Kieswet en de Wet raadgevend referendum (Wrr) worden aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wereldwijd groeiend enthousiasme voor autonoom rijden, 23 augustus 2017
Onderzoek van Capgemini laat zien dat wereldwijd acht op de tien (81 procent) van de consumenten bereid zijn extra te betalen voor een auto met autonome systemen.

Ook marechaussee en SVB kregen gegevens ov-reizen, 22 augustus 2017
Opsporingsambtenaren van diverse instanties kregen van het bedrijf achter de ov-chipkaart reisgegevens van burgers. Mocht dit wel?

School-dropouts leren hacken voor de gemeente, 22 augustus 2017
Twaalf schoolverlaters gaan binnenkort de Rotterdamse politie, gemeente en het Havenbedrijf helpen zich beter te wapenen tegen hackers en cybercriminaliteit.

Fraudejagers ministerie neuzen in OV-chipkaarten studenten, 22 augustus 2017
Translink heeft reisgegevens van minstens tientallen studenten aan het ministerie van Onderwijs doorgespeeld. Dat gebeurde op verzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

VNG: Gunning GT Vaste Communicatie nu echt een feit , 22 augustus 2017
Vodafone Libertel heeft de aanbesteding GT Vaste Communicatie binnengehaald. Vanaf 2018 zullen circa 250 deelnemers vanuit gemeenteland aanhaken op de nieuwe diensten.

Nieuw Europees platform wisselt sociale zekerheidgegevens uit, 22 augustus 2017
Sinds juli is Electronic Exchange of Social Security Information online, een platform dat data uitwisselt van een groot aantal Europese sociale zekerheidsinstellingen.

Alerteringssysteem Terrorismebestrijding krijgt nieuwe vorm, 22 augustus 2017
Het waarschuwingssysteem ATb dat informeert over (dreigende) terroristische aanslagen, wordt gekoppeld aan nationale en lokale crisisbeheersingsstructuur.

’Stoppen van cyberaanvallen is niet de taak van medewerkers’, 21 augustus 2017
De verantwoordelijkheid voor cybersecurity moet niet naar de eindgebruikers worden verplaatst. Dat vindt Gil Shwed. “Technologie moet aanvallen stoppen.”

Onder voorwaarden wil Belg data wel delen met politie, 21 augustus 2017
Het overgrote deel van de Belgen staat positief tegenover het delen van persoonlijke gegevens met de politie, maar alleen als zij de controle over die gegevens houden.

‘De tijd is voorbij dat ICT iets voor achter de schermen was’, 21 augustus 2017
Nederlanders zijn zich bovengemiddeld bewust van digitalisering, maar missen de kennis en vaardigheden om zelf aan de slag te gaan. Dat stelt Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT.

Patiënt wil meer halen uit ziekenhuisportaal , 21 augustus 2017
Onderzoek laat zien dat patiënten die gebruikmaken van portalen bij ziekenhuizen, meer willen dan enkel inzage. Zoals het direct communiceren met de arts.

Gemeente Oosterhout zet data-analyse prefentief in , 21 augustus 2017
De gemeente Oosterhout gaat, aan de hand van gegevens over veiligheid, in de verschillende wijken data-analyses maken die veiligheidsproblemen kunnen voorspellen.

Wereldwijd forse stijging bestedingen ICT-beveiliging, 18 augustus 2017
Gartner heeft berekend dat er dit jaar wereldwijd ruim 73 miljard euro uitgegeven wordt aan ICT-beveiligingsproducten en -diensten, 7 procent meer dan in 2016.

Effect toepassingen op dienstverlening gemeenten, 18 augustus 2017
Toepassingen als virtual reality en augmented reality dwingen gemeenten steeds meer om na te denken over de toepasbaarheid ervan in de eigen dienstverlening.

Stappenplan voor inschrijven dak- en thuislozen in BRP, 18 augustus 2017
Een stappenplan moet medewerkers bij gemeenten van Burgerzaken en Sociaal Domein helpen bij het verstrekken van een briefadres in de BRP aan dak- en thuislozen.

‘Veiligheid cruciale communicatiediensten gewaarborgd’, 18 augustus 2017
Minister Kamp vindt dat er voldoende nationale veiligheidseisen opgenomen worden in de aanbestedingseisen van de overheid op het gebied van cruciale communicatiediensten.

Data over waar Utrechters het meest over klagen, 18 augustus 2017
Uit de databestanden van het Open Dataplatform blijkt dat in de gemeente Utrecht van oktober 2016 tot en met maart 2017 23.937 meldingen zijn gedaan.

Forse stijging verwacht van dataverkeer in Europa , 17 augustus 2017
Onderzoek wijst uit dat dataverkeer tussen bedrijven in Europa jaarlijks stijgt met zo’n 44 procent naar meer dan 1450 Terabit per seconde (Tbps) in 2020.

Estland wil 10 miljoen virtuele burgers in 2025 , 17 augustus 2017
Om vanuit het buitenland een bedrijf te beginnen in Estland is enkel een digitaal burgerschap nodig. Inmiddels zijn er op die manier circa 3000 bedrijven gestart.

Wouter Moraal over de gevolgen van de Wiv, 17 augustus 2017
De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) vormt de ideale voedingsbodem voor een mogelijke totalitaire staat. Dat vindt Wouter Moraal.

Zorgverleners in Wijk bij Duurstede testen 'digitale sleutel', 17 augustus 2017
De gemeente Wijk bij Duurstede is bezig met een proef waarbij thuiszorgorganisaties een app gebruiken om toegang te krijgen tot de woningen van hun cliënten.

Rapport impact verkorting overbrengingstermijn , 17 augustus 2017
Op verzoek van het ministerie OCW is onderzocht wat de mogelijke effecten zijn bij verkorting van de archiefwettelijke overbrenginstermijn van overheden.

VNG wijst op belang digitale archieven , 16 augustus 2017
In het kader van duurzame toegankelijkheid van digitale gemeentelijke informatie start komend najaar een beknopt VNG Actieplan Digitale Archieven op orde.

Model moet impact juridische artikelen voorspellen, 16 augustus 2017
De Leidse juriste Gineke Wiggers hoopt met behulp van Legal Intelligence een model te ontwikkelen dat de impact van juridische artikelen kan voorspellen.

Kamerbrief over rol BIT in adviezen voor gemeenten, 16 augustus 2017
Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft, naar aanleiding van Kamervragen, een toelichting gegeven over zijn standpunt ten aanzien van BIT-adviezen voor gemeenten.

D66 in Amsterdamse raad maakt zich zorgen om datalekken, 16 augustus 2017
Sinds 1 januari 2016 zijn gemeenten verplicht om datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden. Vanuit Amsterdam zou het gaan om 24 datalekken.

Voortgang actieplan Open Overheid in kaart gebracht , 16 augustus 2017
Halverwege de looptijd van het actieplan Open Overheid is het tijd om de tussenbalans op te maken. Geïnteresseerden kunnen op twee manieren reageren.

‘Waarom zijn algoritmen nauwelijks een politiek issue?’, 15 augustus 2017
Hoogleraar Sander Klous pleit voor regels betrekking tot algoritmen. “Anders krijgen we software die over jou oordeelt, zonder dat je weet hoé dat gebeurt.”

Kadaster aangesloten op Berichtenbox MijnOverheid, 15 augustus 2017
Vanaf juli 2017 is het Kadaster aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. Dat betekent dat het kennisgevingen digitaal kan gaan verzenden.

Digital natives: torenhoge verwachtingen, weinig resultaat, 15 augustus 2017
Digital natives gaan vaak de mist in omdat ze weinig onderwijs hebben gehad in het onderzoeken en gebruiken van bronnen. Tot die constatering komt Paul A. Kirschner.

Succesvol toepassen van e-health vraagt om discipline, 15 augustus 2017
Klein beginnen, een lange adem hebben en ontwikkelen met de uiteindelijke gebruiker in gedachten. Dat is waar e-health over zou moeten gaan, aldus Daan Dohmen.

‘Digitale munten als de bitcoin zijn nog niet volwassen’, 15 augustus 2017
Volgens Anna Berlee, docent aan de Tilburg Universiteit, kunnen cryptomunten (zoals bitcoin) nog niet dienst doen als echte valuta. “Ze zijn net de opstartfase gepasseerd.”

Privégegevens gemeentewebsite verwijderd omwille privacy, 14 augustus 2017
Raadsleden en bestuurders van Leidschendam-Voorburg staan niet meer met hun privénummer en privé mailadres op de gemeentelijke website.

Nieuw kabinet: geef digitale innovatie prioriteit, 14 augustus 2017
Er moet een ministerie van digitale transitie komen, waarbij de impact van de datarevolutie op de samenleving centraal staat. Die suggestie doet Evert-Jan Mulder.

Deal Rijksoverheden en Hoger Onderwijs Noord-Nederland, 14 augustus 2017
De samenwerking moet onder meer leiden tot voldoende personeel op ICT-gebied binnen de Rijksoverheid, een innovatieve overheid en bijdragen aan onderwijs op ICT-gebied.

‘Informatie vanuit gemeente Amsterdam beter toegankelijk’ , 14 augustus 2017
Amsterdam wil de eigen informatie, vergaderingen van de gemeenteraad en lokale nieuwszenders beter toegankelijk maken voor doven en slechthorenden.

TNO werkt aan vergroting impact van digital health, 14 augustus 2017
Bij het onderzoek ontwikkelt TNO technieken die het ontwerp van digitale zorgtoepassingen meer personaliseren en wordt ook gekeken gekeken naar privacy en big data.

Moderne versie mobiele vingerafdrukopname apparaat in aantocht, 11 augustus 2017
De verwachting is dat in het vierde kwartaal van dit jaar de uitrol begint van het nieuwe Mobiele Vingerafdrukopname Apparaat (MVA).

‘Gele kaart’ Nederland in kader van EU-aanbestedingsregels, 11 augustus 2017
Uit de Single Market Scoreboard 2017 blijkt dat Nederland gemiddeld presteert als het gaat om de implementatie en uitvoering van de Europese aanbestedingsregels.

Nederlanders omarmen robotisering en zelfrijdend vervoer , 11 augustus 2017
Onderzoek van OpenText laat zien dat Nederlanders relatief weinig moeite hebben met robotisering en ook positief staan tegenover zelfrijdend vervoer.

Meer gemeenten kiezen voor open source CMS, 11 augustus 2017
In vergelijking met 2016 (25,4%) is in 2017 een lichte stijging te bespeuren (27,8%) van het aantal gemeenten dat gebruikmaakt van een open source Content Management Systeem.

Europese aanbesteding SURFmarket gepubliceerd, 11 augustus 2017
SURFmarket, de ICT-marktplaats voor het onderwijs en onderzoek, heeft de Europese aanbesteding mobiele spraak- en datacommunicatiediensten gepubliceerd.

Wat zijn de kansen, bedreigingen en maatregelen van IoT?, 10 augustus 2017
Het WODC heeft in jaart gebracht wat de kansen en bedreigingen zijn van Internet of Things (IoT) en hoe stakeholders de ontwikkeling van IoT kunnen beïnvloeden.

Smart City nog niet echt op de radar bij overheden, 10 augustus 2017
Volgens Joblift hebben Nederlandse overheden in de afgelopen twee jaar op de vacaturemarkt slechts 59 van de 2225 smart city-vacatures uitgeschreven.

Gunstig digitaal klimaat Nederland trekt cybercriminelen aan, 10 augustus 2017
Een sterke digitale infrastructuur is er mede de oorzaak van dat cybercriminelen graag aanvallen uitvoeren vanuit Frankrijk en Nederland, aldus NTT Security.

Nederland een van de EU-koplopers digitale uitleningen, 10 augustus 2017
In 2016 bedroeg het aantal uitleningen van de digitale bibliotheek bijna 5 miljoen. Eind 2016 hadden ruim 340.000 personen een abonnement op de dienst.

PDF-versie van Uniform Europees Aanbestedingsdocument beschikbaar, 10 augustus 2017
Het ministerie van EZ heeft een digitale versie van het UEA online geplaatst. Het UEA vervangt het Nederlandse model Eigen Verklaring.

‘Overheid moet zich niet voordoen als ICT-bedrijf’, 9 augustus 2017
Om hoofdpijndossiers te voorkomen moet de overheid structureel private partijen inhuren voor uitvoering en beheer van ICT. Dat vinden twee informatica-onderzoekers.

Hackaton moet provinciale wegen toeristen voor slimme auto’s, 9 augustus 2017
Noord-Holland organiseert een hackathon waarbij teams een systeem moeten bouwen waarmee provinciale wegen toegerust zijn voor zelfrijdende auto’s.

Coöperatie van innoverende huisartsen voor betere e-health, 9 augustus 2017
Een nieuwe coöperatie van huisartsen in e-health wil de zorgconsument laten zien dat digitale zorgtechnologie wél toegankelijk, schaalbaar en betaalbaar is.

‘Een beetje digitale ongehoorzaamheid kan geen kwaad’, 9 augustus 2017
Bernard Harcourt vindt dat burgers meer digitaal ongehoorzaam moeten zijn richting partijen als Google of Facebook, die veel belang hechten aan tracking.

Antwerpen levert paspoorten en rijbewijzen thuis af, 9 augustus 2017
Doen de Belgen het beter? Vanaf dit najaar kunnen alle inwoners van Antwerpen hun nieuwe paspoort of rijbewijs laten afleveren op een adres naar keuze.

‘Blockchaintechnologie kan zo groot worden als internet’, 9 augustus 2017
Volgens Koen van Holten (JADS) lijkt blockchaintechnologie nu nog het meest op een “groot donker bos waarin je alle kanten op kunt, maar ook in een moeras kunt belanden”

‘Overheid kan grotere rol spelen als het gaat om cybersecurity’, 8 augustus 2017
De overheid zou moeten afdwingen dat fabrikanten software veiliger maken, zodat bijvoorbeeld het risico op DDoS-aanvallen via beveiligingscamera’s minder wordt.

Haagse Hogeschool begint met minor Applied Data Science, 8 augustus 2017
In september start bij de Haagse Hogeschool de minor Applied Data Science, waarbij maatschappelijke en economische problemen worden opgelost met behulp van data.

'EU-subsidies innovatieprojecten te veel versnipperd', 8 augustus 2017
Technopolis concludeert dat er veel is mis met EU-subsidies op innovatiegebied die samenwerking tussen lidstaten, bedrijven of onderzoeksinstituten moeten bevorderen.

Permanente Monitor Dubbelinschrijvingen in gebruik genomen, 8 augustus 2017
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft de PMD in gebruik genomen. Het moet dubbele inschrijvingen van één en dezelfde persoon in de Basisregistratie Personen opsporen.

Britse staatssecretaris: 'Meer zeggenschap burgers over data' , 8 augustus 2017
Strengere cyberwetgeving moet ervoor zorgen dat Britten veel meer macht krijgen over hun data. Dat is een voorstel van staatssecretaris Hancock (Digitale technologie).

Amerikanen staan graag data af, in ruil voor kortingen, 7 augustus 2017
Onderzoek van Parks Associates laat zien dat circa de helft van de (ondervraagde) Amerikanen bereid is om data te delen in ruil voor kortingen op goederen of diensten.

Na Arnhem ligt ook in Groningen de afvalpas onder vuur, 7 augustus 2017
Naar aanleiding van een recente uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens hebben verschillende fracties in de Groninger raad vragen gesteld over de afvalpas.

Digitale kloof in België schommelt rond de elf procent, 7 augustus 2017
Uit de Barometer van de informatiemaatschappij blijkt dat ruim 11% van de in België gevestigde personen tussen 16 en 74 jaar geen ervaring heeft met internet.

‘Duitsland heeft strengere wetten nodig tegen cybercriminaliteit’, 7 augustus 2017
Holger Muench, topman van de Bundeskriminalamt (de federale recherchedienst), wil dat Duitsland nog strenger optreedt tegen activiteiten van hackers.

Pleidooi voor passende ICT-ondersteuning leraren, 7 augustus 2017
In het onderwijs ontbreekt een structurele aanpak waarbij leraren in de praktijk de ondersteuning, tijd en ruimte krijgen om ICT te leren gebruiken.

Nieuwe opleiding richt zich op digitalisering van de samenleving, 4 augustus 2017
De Hogeschool van Amsterdam begint met de Digital Society School, een opleiding volledig gericht op de gevolgen van verdere digitalisering van de samenleving.

'Europese stroomvoorziening in gevaar door ICT-lek zonnepanelen', 4 augustus 2017
ICT-beveiliger Willem Westerhof vindt dat de stroomvoorziening in Europa gevaar loopt door een beveiligingslek in zonnepanelen. Onafhankelijke experts erkennen het gevaar.

Verkenning MKBA-systematiek bij digitale overheid, 4 augustus 2017
Het CPB heeft een verkenning gemaakt waarbij is gekeken of een maatschappelijke kosten-batenanalyse kan worden toegepast binnen de digitale overheid.

Robot voor alle 415 basisscholen in provincie Fryslân, 4 augustus 2017
Alle (415) basisscholen in Friesland krijgen een EDU-robot en een bijbehorend lespakket. Doel is om de kinderen te laten zien hoe leuk werken met techniek kan zijn.

Nederlandse UMC’s gaan ICT-oplossingen gezamenlijk inkopen, 4 augustus 2017
De acht Nederlandse Universitair Medisch Centra gaan de komende jaren op een groot aantal terreinen gezamenlijk inkopen, onder meer op het gebied van ICT-oplossingen.

Heeft ICT-dienstverlener een algemene back-upplicht?, 3 augustus 2017
Naar aanleiding van een recente gerechterlijke uitspraak constateert advocaat Wouter Dammers dat er nog geen algemene zorgplicht is tot het maken van back-ups.

Dringend gezocht: rechters met kennis van cybercriminaliteit, 3 augustus 2017
Vanwege het toenemende aantal cybercrimezaken zouden alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland een aparte 'cybercrimekamer' moeten krijgen.

Gemeenten willen door met moderne persoonsregistratie, 3 augustus 2017
Na het stopzetten van Operatie BRP wil een groep gemeenten, waaronder de G-4, samen met NVVB/VNG en KING, door met de modernisatie van de persoonsregistratie.

’Zorg als overheid eerst dat de basis goed op orde is’, 3 augustus 2017
Zolang overheden niet in staat zijn om fatsoenlijk de telefoon op te nemen, zouden zij zich niet bezig moeten houden met high-tech fantasieën. Aldus Paul Shetler.

AP legt Arnhem last onder dwangsom op voor gebruik , 3 augustus 2017
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een dwangsom opgelegd aan de gemeente Arnhem vanwege privacyschending met adresgebonden afvalpassen.

‘Invoering Woo zal vele honderden miljoenen euro’s kosten’, 2 augustus 2017
Uit een in opdracht van Open State Foundation uitgevoerde analyse blijkt dat de invoeringskosten van de Wet open overheid gebaseerd zijn op voorbarige berekeningen.

‘Startups kunnen mooie dingen doen met data KvK’ , 2 augustus 2017
Prins Constatijn hoopt dat de Kamer van Koophandel haar data nog meer als open data verstrekt. "Startups kunnen daar mooie dingen mee doen. Dat is goed voor de economie."

Treinstation in Berlijn start proef met gezichtsherkenning, 2 augustus 2017
Op het station Berlin Südkreuz zullen camera's de komende maanden automatisch gezichten met die uit een database vergelijken. Aan de proef doen driehonderd personen mee.

Wereldwijd relatief grote bezorgdheid over cyberaanvallen , 2 augustus 2017
Circa de helft van de ondervraagden in een onderzoek van Pew zien wereldwijd cyberaanvallen als een grote dreiging. IS en klimaatverandering scoren nog net iets hoger.

Forum Standaardisatie houdt consultatie over open standaarden, 2 augustus 2017
Tot en met woensdag 13 september kan worden meegepraat over een reeks van open standaarden die plaatsing, verwijdering of de nodige aanpassing behoeven.

eHealth-monitor: gebruik e-consult nog erg beperkt , 1 augustus 2017
In 2016 heeft drie procent van de zorggebruikers gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een vraag te stellen aan huisarts of specialist via e-mail of website.

'Schenden politici die personen blokkeren op Twitter de wet?', 1 augustus 2017
Ontneem je burgers en instanties het recht op een actieve openbaarheid van bestuur op het moment dat zij door politici geblokkeerd worden op het sociale platform Twitter?

Met komst AVG mag sollicitant ‘checken’ straks niet meer, 1 augustus 2017
Met de komst van de nieuwe Europese privacywet mogen werkgevers alleen data van sollicitanten verzamelen die ‘noodzakelijk en relevant’ zijn. Hoe bepaal je dat?

Veni-beurs voor onderzoek veilige interactie robots en mensen , 1 augustus 2017
Er is geld beschikbaar gesteld voor een onderzoek waarbij algoritmes veilige navigatie en coördinatie tussen robots en mensen mogelijk moeten maken.

Mogen bedrijven burgers ook in de fysieke wereld tracken?, 1 augustus 2017
Mogen bedrijven je in de fysieke wereld ongevraagd volgen op basis van je mobiele telefoon? De EC vindt (onder voorwaarden) van wel, Rejo Zenger (BOF) vindt van niet.

Zweeds IT-schandaal kost twee ministers de kop, 31 juli 2017
Twee ministers van de Zweedse regering hebben hun ontslag ingediend omdat ze verantwoordelijk zijn voor een groot datalek, waarbij gevoelige informatie vrijkwam.

Miljoeneninvestering BT voor snel internet op Brits platteland, 31 juli 2017
Het Britse bedrijf BT wil circa 670 miljoen euro te steken in een project waarmee 1,4 miljoen huishoudens op het platteland in 2020 beschikken over snel internet.

Veiligheidsdiensten in Duitsland bijna klaar voor aftappen chat apps, 31 juli 2017
Duitse veiligheidsdiensten zouden nog voor het eind van het jaar de technologie in huis hebben om berichten van platforms als WhatsApp en Telegram te onderscheppen.

‘Wetgevers (nog) niet klaar voor zelfrijdende auto’s’, 31 juli 2017
Omdat de wetgever onvoldoende begrijpt hoe zelfrijdende auto's werken, zal de lancering ervan op juridische blokkades stuiten. Dat zeggen twee Vlaamse IT-juristen.

Validator zorgt voor betere afstemming rond INSPIRE, 31 juli 2017
Recent is een validator gelanceerd, waarmee lidstaten van de EU kunnen testen in hoeverre zij voldoen aan INSPIRE. Dat zorgt ervoor dat geoinformatie beter vindbaar wordt.

‘Nederland moet gaan voor breed verbod op geoblocking’, 28 juli 2017
De Consumentenbond vindt dat de overheid te weinig ambitie toont om een einde te maken aan geoblocking in Europa en wil dat het kabinet haar visie herziet.

Belangenclub pleit voor holistische benadering digitalisering, 28 juli 2017
De SDIN heeft een brief verzonden aan formateur Zalm met daarin de oproep om in het Regeerakkoord een gedegen visie op digitalisering te formuleren.

Regelhulp over betrouwbaarheidsniveaus voor digitale dienstverlening, 28 juli 2017
Een nieuwe regelhulp moet overheden helpen om een eenduidige en efficiënte keuze te maken voor de betrouwbaarheidsniveaus van digitale overheidsdiensten.

VWS geeft impuls aan betere informatie-uitwisseling in de zorg, 28 juli 2017
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt de komende drie jaar 32,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor betere informatie-uitwisseling in de zorg.

‘Middel moet burger weerbaarder maken tegen cybercriminaliteit’, 28 juli 2017
De politie heeft een nieuw middel in de strijd tegen cybercriminaliteit geïntroduceerd, waarmee burgers zelf kunnen controleren of hun data zijn gestolen.

Ingaan Omgevingswet loopt opnieuw vertraging op, 27 juli 2017
De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 juli 2019 is van de baan. Volgens minister Schultz heeft dat vooralsnog geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum.

Overheid koploper met vacante ICT-vacatures, 27 juli 2017
Binnen een jaar is het aantal overheidsvacatures op het gebied van ICT met 48 procent toegenomen. Er is vooral behoefte aan netwerkbeheerders en projectleiders.

Politieke partijen zetten vraagtekens bij scancontrole door bedrijven , 27 juli 2017
D66 en GroenLinks in Utrecht zijn tegen een initiatief van lokale bedrijven, waarbij parkerende auto’s worden gescand om te kijken of het voertuig gestolen is.

Gezichtsherkenning zou doorstroom van reizigers moeten bevorderen, 27 juli 2017
Britse onderzoekers zijn bezig met het testen van een gezichtsherkenningssysteem dat uiteindelijk metro- en treinkaartjes kan vervangen en de doorstroom moet bevorderen.

EU geeft groen licht uitwisselen van real time data goederentreinen, 27 juli 2017
De Europese Commissie gaat akkoord met de uitwisseling van actuele data over aankomsttijden van goederentreinen. Dat moet onder meer leiden tot kostenbesparing.

EU Hof oneens met EU-Canada akkoord passagiersgegevens, 26 juli 2017
Het Europees Hof van Justitie vindt het huidige akkoord over het delen van passagiersgegevens tussen de Europese Unie en Canada in strijd met het EU-recht.

India wil geen technieken die banen overnemen van mensen, 26 juli 2017
Als het aan Nitin Gadkari, de Indiase minister van Transport en Snelwegen ligt, komen er geen zeldrijdende auto’s in het land. De autonome auto’s zouden banen stelen.

Wetsvoorstel in Rusland legt slot op VPN- en Tor-netwerken , 26 juli 2017
Het Russische hogerhuis heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat een verbod legt op Tor- en VPN-netwerken, anonieme chat-apps en proxies. Eerder ging het lagerhuis al akkoord.

No More Ransom-initiatief maakt cijfers van eerste jaar bekend, 26 juli 2017
Een jaar na het lanceren van het No More Ransom-initiatief zijn 54 decryptietools beschikbaar die organisaties ‘gereedschap’ aanbieden bij het ontsleutelen van bestanden.

Gegevensknooppunt Groningen heeft in waterketenkaart tastbaar resultaat, 26 juli 2017
Eind dit jaar moet er in de regio Groningen een kaart beschikbaar zijn, waarop partijen uit de waterketen hun informatie digitaal beschikbaar hebben.

Met sensoren op de mobiele telefoon data verzamelen, 25 juli 2017
Het Waarneem Innovatie Netwerk van het CBS en de Universiteit Utrecht onderzoeken innovatieve manieren om data te verzamelen, onder meer met behulp van mobiele telefoons.

DEDA helpt om ethische dataproblemen te herkennen , 25 juli 2017
In opdracht van de gemeente Utrecht hebben de Utrecht Data School en de Universiteit Utrecht De Ethische Data Assistent (DEDA) ontwikkeld.

Onderzoek kijkt naar digitale dienstverlening gemeenten , 25 juli 2017
Een quick scan van de adviesbureaus Morgens en PBLQ moet in kaart brengen waar gemeentes staan in de digitale transformatie van hun dienstverlening.

Ook in België komt een centraal meldpunt voor datalekken, 25 juli 2017
Bedrijven, organisaties en publieke instanties die persoonsgegevens beheren, worden verplicht om hacking of het uitlekken van data binnen 72 uur te melden.

Brabantse gemeenten houden wedstrijd voor 'slimme' afvalbak, 25 juli 2017
Mensen die vernieuwende en uitvoerbare ideeën hebben voor een interactieve afvalbak, kunnen meedoen met een ontwerpwedstrijd van de gemeenten Tilburg en Eindhoven.

Federale overheidsdiensten Belgie kiezen voor centraal aankopen, 24 juli 2017
De Belgische federale regering heeft een dienst gelanceerd voor het centraal aankopen van producten en diensten. Dat zou moeten leiden tot flinke besparingen.

Verenigd Koninkrijk gaat droneregistratie verplichten , 24 juli 2017
Britten moeten in de toekomst drones met een gewicht van 250 gram of meer verplicht laten registreren. Ook moeten zij een veiligheidsexamen afleggen.

Data van Rijkswaterstaat in te zien en te hergebruiken, 24 juli 2017
Rijkswaterstaat stelt zijn data als open data beschikbaar volgens het principe ‘open, tenzij’. Bijvoorbeeld omdat de informatie privacygevoelig is.

Voorzitter Platform Internetstandaarden wil er ‘nog een tandje bij’, 24 juli 2017
Gerben Klein Baltink vindt dat nog niet genoeg overheidsdomeinen beveiligingsmaatregelen hebben genomen voor veilige e-mail en veilig internet.

‘In de politiek weten te weinig mensen af van privacy’, 24 juli 2017
Voormalig Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug vindt het een goede ontwikkeling dat de IT-wereld, in de strijd om privacy, steeds vaker samenwerkt met de politiek.

Marktpartijen stellen reclamespotje ‘100% digitaal kán!’ voor , 21 juli 2017
Marktpartijen die zijn bevraagd in het kader van de ICT Markttoets, willen dat de overheid onder meer rechtstreeks communiceert met burgers en bedrijven.

‘In vergelijking met tulpenmanie steekt bitcoinhype bleekjes af’ , 21 juli 2017
Econoom Wim Boonstra ziet in de blockchaintechnologie een blijvertje die zijn sporen door de financiële wereld zal trekken. Bitcoin is wat hem betreft een ander verhaal.

Nederlandse site over internetstandaarden vernieuwd, 21 juli 2017
Internet.nl, een initiatief van de internetgemeenschap en de overheid, heeft haar site uitgebreid met meer ondersteuning en nieuwe mogelijkheden.

Augmented Reality speelt belangrijke rol bij toekomstig autorijden, 21 juli 2017
Een van de uitkomsten van een door Dell en het Institute of the Future gehouden onderzoek is dat in 2030 in elke auto Augmented Reality-technologie geïntegreerd is.

Vertraging invoering communicatiesysteem hulpdiensten, 21 juli 2017
De invoering van het vernieuwde C2000-communicatiesysteem voor alle hulpdiensten in Nederland loopt vertraging op. Het wordt niet eerder ingevoerd dan in 2018.

Ook provincie Groningen zet stappen richting snel internet, 20 juli 2017
Binnen twee jaar moet snel internet in de hele provincie Groningen beschikbaar zijn, ook in de buitengebieden. Nu nog beschikken 13.000 adressen daar niet over.

Wereldwijd vergeetrecht opnieuw op bord Europese Hof van Justitie , 20 juli 2017
Een Franse rechter heeft het Europese Hof van Justitie gevraagd zich andermaal uit te laten over het veelbesproken recht om vergeten te worden door zoekmachines.

Oproep aan overheid om User-Centered te gaan werken, 20 juli 2017
Bart ter Steege vindt dat de Nederlandse overheid User-Centered zou moeten gaan werken, in navolging van bijvoorbeeld de Amerikaanse en Britse overheid.

Meeste gemeenten passen iSD-standaarden toe, 20 juli 2017
Ruim 80 procent van de gemeenten gebruikt standaarden en voorzieningen die de administratieve lasten in de jeugdzorg en de Wmo terug moeten brengen.

Politie krijgt meer digitale mogelijkheden bij zoeken vermiste personen, 20 juli 2017
Bij het opsporen van vermiste personen moet de politie meer (digitale) middelen in kunnen zetten. Bijvoorbeeld over gebruik van pinpas of mobiele telefoon.

Artikel 29-werkgroep over privacy en monitoring op het werk, 19 juli 2017
ICTRecht heeft een factsheet gemaakt van een door Europese privacytoezichthouders opgestelde visie over de AVG in relatie tot gegevensverwerkingen op het werk.

EU-ministers ondertekenen verklaring over adoptie 5G, 19 juli 2017
De Europese Unie zet vol in op de ontwikkeling en het gebruik van 5G-verbindingen voor mobiele netwerken. Dat is afgesproken tijdens een EU-ministeriële top in Estland.

Opsporingsdiensten mogen gegevens zorgfraude uitwisselen, 19 juli 2017
Het OM en de FIOD waarschuwen sinds juni gemeenten, verzekeraars en toezichthouders voor zorgfraudeurs. Eerder kon dat niet of nauwelijks, in verband met de privacy.

EC wil opslag gevevens buiten eigen grenzen vereenvoudigen, 19 juli 2017
De Europese Commissie komt voor het eind van het jaar met een voorstel om opslag van gegevens buiten de eigen landsgrenzen te vereenvoudigen en stimuleren.

Aanvraagproces loonkostensubsisie WBSO sneller en digitaler, 19 juli 2017
Met ingang van 2018 verloopt het WBSO-aanvraagproces sneller en digitaler. RVO heeft het proces onder de loep genomen en gooit het huidige proces op de schop.

Bereik van DigiD-app in één keer flink uitgebreid , 18 juli 2017
Sinds gisteren kan iedereen bij elke organisatie inloggen met de DigiD-app. Eerder was het alleen mogelijk bij onder meer DUO, MijnOverheid en DigiD Machtigen.

‘Maak van mislukte ICT-projecten briljante mislukkingen’, 18 juli 2017
Onder andere Paul Iske schrijft dat falen mag, óók bij kostbare ICT-projecten van de overheid, maar geen lessen trekken uit mislukkingen is echter onacceptabel.

Stand van zaken met betrekking tot interoperabiliteit in EU, 18 juli 2017
De NIFO heeft gekeken naar de stand van zaken met betrekking tot interoperabiliteit in de EU en daarin ook een aantal trends meegenomen, zoals open data en cyber security.

CBS en Rijksuniversiteit Groningen halen banden sterker aan, 18 juli 2017
Het eerste Academic Data Center is van start gegaan. Dat zorgt ervoor dat informatie van het CBS effectiever ingezet kan worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Musk: Kunstmatige intelligentie grootste bedreiging voor beschaving, 18 juli 2017
Tesla-oprichter Elon Musk maakt zich zorgen over de gevolgen van kunstmatige intelligentie. Hij vindt dat overheden proactief met wetgeving moeten komen.

KvK zet eerste stappen op weg naar ‘vrij toegankelijk’, 17 juli 2017
De Kamer van Koophandel heeft twee subsets beschikbaar gesteld van data uit het Handelsregister. Ook kunnen ondernemers, via een KvK-app, dertig inzages bij jaar krijgen.

Defensie Innovatie Competitie doet oproep aan bedrijfsleven, 17 juli 2017
Defensie daagt bedrijven uit met innovatieve ideeën te komen om ‘samen sterker te staan in het cyberdomein’. De winnaar krijgt 200.000 euro om zijn idee te ontwikkelen.

Vragen en kennis over smart mobility in Nederland gebundeld, 17 juli 2017
Eind juni is de Smart Mobility Embassy gelanceerd, een one-stop-shopping loket voor internationaal geïnteresseerden in het testen van smart mobility in Nederland.

EC berispt Belgie, Kroatie en Slowakije om breedbandplannen, 17 juli 2017
België, Kroatië en Slowakije maken, volgens de Europese Commissie, onvoldoende haast met het opnemen van richtlijnen met betrekking tot breedbandplannen.

RvIG ontwikkelt Dutch ID monitor, 17 juli 2017
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens heeft de Dutch ID monitor opgezet, een instrument dat het gebruik van de echtheidskenmerken van Nederlandse reisdocumenten onderzoekt.

13 GGZ’s houden mijnQuarant-EPD bij PinkRoccade, 14 juli 2017
Dertien GGZ-instellingen zetten hiermee het gebruik en de doorontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier (epd) mijnQuarant voort.

CBR pakt papierberg en doorlooptijd aan, 14 juli 2017
Dan moeten klanten via de omgeving Mijn CBR digitaal alle producten kunnen aanschaffen. Voor het zover is moet een aantal legacy-systemen worden aangepakt.

Koepelorganisatie VNG niet eens met kabinet over kosten GDI, 14 juli 2017
De VNG vindt dat de Generieke Digitale Infrastructuur een structurele voorziening is die het Rijk moet betalen. Daarmee verschilt het van mening met het kabinet.

Zeeland stelt fonds in om snel internet te stimuleren, 14 juli 2017
De provincie Zeeland heeft een breedbandfonds ingesteld om snel internet in het buitengebied te stimuleren. De bedoeling is dat alle Zeeuwen in 2018 beschikken over snel internet.

NCSC adviseert organisaties over berichtenapps, 14 juli 2017
Omdat openbare berichtenapps risico’s met zich meebrengen, heeft het NCSC een factsheet uitgebracht waarin het organisaties adviseert over het kiezen van een berichtenapp.

‘Uitzendbureau’ zou robots optimaal kunnen inzetten , 14 juli 2017
Robert Went (WRR) vindt dat er een uitzendbureau voor robots zou moeten komen. Zo kunnen organisaties kennis maken met robots, zonder de hoge initiële investering.

Experiment met StembureauApp wordt vervolgd, 14 juli 2017
De proef die vijf gemeenten hebben gedaan met de StembureauApp is zo goed bevallen, dat zij besloten hebben om een externe partner te vinden die de tool kan doorontwikkelen.

Afvalpas in gemeente Arnhem ligt onder vuur, 13 juli 2017
De kans is groot dat Arnhem de afvalpas voor inwoners voorlopig niet meer mag gebruiken. Via de afvalpas worden illegaal persoonsgegevens van gebruikers bijgehouden.

‘ICT-dienstverlener moet backups maken bij klanten’ , 13 juli 2017
Naar aanleiding van een recent vonnis maakt Arnoud Engelfriet op dat ICT-dienstverleners backups moeten maken voordat zij dingen doen waarbij dataverlies kan optreden.

Slechte controle oorzaak fouten stembureau Den Bosch, 13 juli 2017
Adviesbureau AEF heeft onderzoek gedaan naar de fouten die bij het hoofdstembureau van ‘s-Hertogenbosch zijn gemaakt bij de recente Tweede Kamerverkiezingen.

Amerikaanse defensie wil brein en software verbinden, 13 juli 2017
DARPA, het onderzoeksinstituut van het Amerikaans ministerie van Defensie, gaat 65 miljoen dollar investeren om een brein-computer interface te ontwikkelen.

EU en Japan vinden elkaar steeds beter op ICT-gebied, 13 juli 2017
De Europese Unie en Japan hebben de wens uitgesproken om op ICT-gebied nog nauwer samen te werken. Met name vrij verkeer van data is voor beide partijen een belangrijk issue.

Rechtszaak tegen aangenomen aftapwet lijkt op komst, 12 juli 2017
Zeker twaalf organisaties steunen een initiatief waarbij een gang naar de rechter wordt overwogen om de aftapwet van tafel te krijgen. Gisteren ging de Senaat akkoord met de wet.

Vertrouwen in veiligheid data bij IT-beslissers stijgt iets, 12 juli 2017
Wereldwijd meent een op de drie IT-beslissers (35 procent) dat hun bedrijfsgegevens veilig zijn, tegen 31 procent een jaar eerder. In de Benelux ligt dat aantal op 22 procent.

Robotica-industrie groeit wereldwijd sneller dan verwacht , 12 juli 2017
Robotisering maakt steeds vaker deel uit van de samenleving. Recente onderzoeken laten zien dat er in 2025 in de roboticamarkt tussen de 87 en 237 miljard dollar om zal gaan.

Ook Senaat stemt in met ‘aftapwet’ Wiv, 12 juli 2017
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De wet maakt onder meer grote ongerichte aftap van het internet mogelijk.

Kadaster doet haalbaarheidsstudie registratie van sensoren, 12 juli 2017
Om te weten waar welke sensoren staan, wat ze meten en namens wie, wordt door het Kadaster een haalbaarheidsstudie naar een registratie van sensoren gehouden.

Open State wil graag inzage in uitslagen recente verkiezingen, 11 juli 2017
De Open State Foundation heeft een verzoek neergelegd bij de Kiesraad om data van de recente Tweede-Kamerverkiezingen als open data vrij te geven.

Europese technische commissie opgetuigd over cybersecurity , 11 juli 2017
Er komt een Europese technische commissie (TC) voor cybersecurity en gegevensberscherming. De TC gaat specifieke normen voor de Europese situatie ontwikkelen.

Eerste Kamer akkoord met briefgeheim voor e-mail en sms, 11 juli 2017
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel dat e-mail en andere vormen van telecommunicatie ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid krijgen.

Internetgebruikers hebben veel vertrouwen in openbare wifi-netwerken, 11 juli 2017
Onderzoek heeft uitgewezen dat wereldwijd zestig procent van de internetgebruikers zegt zich veilig te voelen bij het gebruik van een openbaar, niet-beveiligd wifi-netwerk.

‘Big data kan tot minder privacybescherming leiden’, 11 juli 2017
Uit onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken heeft laten uitvoeren, blijkt dat big data kan leiden tot minder privacy- en consumentenbescherming.

Overijssel wil met ‘recepten’ en ‘kooklessen’ leegstand aanpakken, 11 juli 2017
De provincie Overijssel heeft een online handreiking gelanceerd voor lokale politici, waarin de transformatie van leegstaand vastgoed centraal staat.

Den Haag enthousiast over Meld een vermoeden-app, 10 juli 2017
Inmiddels maken 115 wijkagenten gebruik van het platform, waar zij vermoedens van adresfraude rechtstreeks kunnen doorgeven naar de juiste mensen bij de gemeente.

Expats Wassenaar kunnen inloggen bij gemeente, 10 juli 2017
Inwoners die over het inlogmiddel ‘Digital Identity Card’, het publieke inlogmiddel van Estland, beschikken, kunnen sinds vorige week inloggen bij de gemeente.

Rijk gunt mega-tender printers aan Xerox, 10 juli 2017
Het gaat om een contract van minimaal drie jaar en maximaal vijf jaar voor alle rijksdiensten samen en loopt in de tientallen miljoenen euro.

Wallage: politiek toe aan emancipatie, 10 juli 2017
Politici die denken dat ze de boel naar hun hand kunnen zetten, snappen het niet. Ze moeten ruimte bieden voor zelf-bestuur.

Leveranciers verbaasd over stoppen Operatie BRP, 10 juli 2017
Volgens Pinkroccade en Gemboxx was het systeem voor een groot deel klaar. Voor het indienen van schadeclaims is het nog te vroeg.

‘De AIVD is de best gecontroleerde dienst van Europa’, 10 juli 2017
Er is geen materiaal dat de overtuiging van Bertholee staaft dan wel logenstraft. We beoordelen de uitspraak van Bertholee daarom als niet te checken.

Postmarkt bezwijkt onder digitale alternatieven als WhatsApp, 10 juli 2017
Het nieuwe kabinet moet de postmarkt helemaal herzien. Het wettelijk aantal bezorgdagen moet omlaag en het postzegeltarief mogelijk omhoog.

‘Beperk rechten van systeembeheerder voor betere cybersecurity’, 10 juli 2017
Om de veiligheid van ICT-systemen te optimaliseren, zouden systeembeheerders minder rechten moeten hebben, specifiek waar het gaat om het domain administrator account.

APM-containerbedrijf vaak gewaarschuwd voor slechte ICT-beveiliging, 8 juli 2017
Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat APM Terminals, slachtoffer van een digitale aanval, meerdere malen is gewaarschuwd voor de slechte beveiliging van de ICT-systemen.

Gemeente Zuidhorn zet blockchain in bij uitvoeren armoedebeleid, 7 juli 2017
De Groningse gemeente Zuidhorn gaat blockchaintechnologie toepassen bij het registeren van regelingen in het kader van het Kindpakket.

Hackers hebben het voorzien op kerncentrales. Hoe ernstig is dit?, 7 juli 2017
Sinds mei doen hackers gerichte pogingen om binnen te dringen in de netwerken van Amerikaanse kerncentrales. Met succes.

Programma Smart Industry schetst contouren voor 2018 - 2021, 7 juli 2017
Om bij te blijven bij de top van technologische landen in de wereld, moet het nieuwe kabinet blijven investeren in Smart Industry, de digitalisering van de industrie.

Inloggen op Wassenaarse gemeentesite met Estst inlogmiddel, 7 juli 2017
Ter voorbereiding op de Europese eIDAS-verordening (september 2018), draait in de gemeente Wassenaar een pilot met het Estse inlogmiddel ‘Digital Identity Card’.

'Stembiljetten naar buitenland moeten voortaan digitaal', 7 juli 2017
De Haagse burgemeester Krikke pleit ervoor dat Nederlandse kiezers in het buitenland hun oproepkaart digitaal ontvangen. Bij de laatste verkiezingen kregen velen die niet of te laat.

Nieuw uitstel Omgevingswet onafwendbaar, 6 juli 2017
Het lijkt een kwestie van tijd voor de minister naar buiten komt met de mededeling dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet opnieuw een jaar opschuift, nu tot 1 juli 2020.

Nederlandse bodem als open data beschikbaar, 6 juli 2017
De Bodemkaart van Nederland is gebaseerd op boorprofielen die zijn verkregen door bodemmonsters tot een diepte van ongeveer anderhalve meter.

VNG verbijsterd door besluit stopzetten BRP-programma, 6 juli 2017
De VNG is verbijsterd over de toezegging van minister Plasterk (BZK) om met het BRP-programma te stoppen. In zijn brief aan de Kamer hield de minister nog alle opties open.

Nederland scoort hoog als het gaat om aanpak cyberveiligheid , 6 juli 2017
Nederland hoort, volgens de 'Global Cybersecurity Index 2017’, wereldwijd bij de top vijftien van landen met de beste inzet op cyberveiligheid.

Plasterk trekt stekker uit BRP-project, 6 juli 2017
Minister Plasterk heeft de stekker getrokken uit Operatie BRP. Hij ziet geen heil meer in het project, dat veel duurder en tijdrovender is uitgevallen dan geraamd.

VNG stelt aandachtspunten rond bezinningspseriode BRP op , 5 juli 2017
Koepelorganisatie VNG staat achter de bezinningsperiode rond Operatie BRP, maar wil voorkomen dat het onbedoeld leidt tot een stilstand van het project.

Aanvragen GVA nu ook online, 5 juli 2017
De Gedragsverklaring Aanbesteden kan nu online worden aangevraagd. De GVA verklaart dat er geen bezwaren zijn tegen een natuurlijk- of rechtspersoon dat inschrijft op een aanbesteding.

D66: kabinet moet advies Cyber Security Raad opvolgen, 5 juli 2017
Kees Verhoeven (D66) wil dat het kabinet het advies van de Cyber Security Raad opvolgt. Die wil dat ook het bedrijfsleven direct gewaarschuwd wordt bij een cyberaanval.

Videoconsult heeft meerwaarde voor arts en patient, 5 juli 2017
Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort breidt proef met videoconsulten via een externe partij uit. De ervaringen bij drie poliklinieken zijn positief.

Kabinet formuleert nieuwe ambitie over snelheid internet , 4 juli 2017
Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken dat in 2025 iedereen kan beschikken over een verbinding van 100 Mbps. Aanleiding is de groeiende behoefte aan digitale connectiviteit.

Bordspel duidt impact Omgevingswet op speelse manier, 4 juli 2017
In opdracht van 'Aan de Slag met de Omgevingswet' is een bordspel ontwikkeld dat de discussie op gang moet brengen en meer inzicht moet geven in de implicaties van de wet.

SP wil van kabinet meer duidelijkheid over UWV-data , 4 juli 2017
De SP wil weten of data van Nederlandse inwoners die bij het UWV bekend zijn en in het datacenter van IBM worden beheerd, in handen kunnen komen van de Amerikaanse overheid.

Europese aanbestedingen in Nederland alleen nog digitaal, 4 juli 2017
Vanaf 1 juli zijn Nederlandse overheden ingevolge de aanbestedingsregels verplicht om Europese aanbestedingen volledig digitaal uit te voeren (E-aanbesteden).

Stichting RIONED nieuw lid College Datastandaarden, 4 juli 2017
Met het toetreden van RIONED tot het College Datastandaarden zitten alle standaarden voor data-uitwisseling op het gebied van bodem, archeologie, water en riolering onder één dak.

Bodemkaart van Nederland komt vrij beschikbaar, 3 juli 2017
Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) maakt de 'Bodemkaart van Nederland' - een omvangrijke database over de Nederlandse bodem - vrij toegankelijk voor iedereen.

CPB: Overheid moet cybercriminaliteit voorkomen, 3 juli 2017
Toezichthouders zouden prioriteit moeten geven aan het vooraf opsporen van cyberrisico’s en zich niet beperkten tot het onderzoeken van incidenten achteraf.

Slechts tien meldingen van etnisch profileren speciale app, 3 juli 2017
De politie-app waar mensen kunnen melden dat ze zich etnisch geprofileerd voelen door agenten, heeft nog maar tien klachten opgeleverd.

Het wapen dat de NSA niet aandurfde, 3 juli 2017
Klokkenluiders Binney en Wiebe stapten op bij de Amerikaanse geheime dienst. De reden: hun privacy-vriendelijke methode om terroristen op te sporen werd gezien als een bedreiging.

NS gaat lege zitplaatsen treinen in app tonen, 3 juli 2017
De NS gaat sensoren op het spoor gebruiken om rijtuigen te wegen. Op basis van dit gewicht ziet de app hoe vol wagons precies zijn en waar mogelijk nog zitplekken zijn.

Digitale markt een van de speerpunten Ests EU-voorzitterschap, 3 juli 2017
Tijdens het voorzitterschap van de Raad van de EU focust Estland onder meer op acties waarbij de EU meer moet profiteren van de voordelen van technologische innovatie.

Gemeenten zetten big data in tegen criminaliteit , 3 juli 2017
Vijf gemeenten zetten, samen met de politie, Belastingdienst en het OM, big data in om ‘patronen en structuren van georganiseerde criminaliteit’ in kaart te brengen.

‘Ook Nederland kwetsbaar voor grote hackaanvallen’, 3 juli 2017
Naar aanleiding van het sabotagevirus dat in Oekraïne werd verspreid, gelooft Dave Maasland van computerbeveiliger ESET dat een dergelijke situatie ook in Nederland voor kan komen.

Belastingdienst melding datalekken na intern onderzoek, 30 juni 2017
Eric Wiebes van Financiën geeft toe dat er in tien gevallen 'sprake is geweest van ongeoorloofde gegevensuitwisseling'. Integriteitsonderzoek is het gevolg.

Vosko ingelijfd door Deense Conscia, 30 juni 2017
Het Goudse bedrijf bouwt en beheert netwerken voor de publieke en private sector en is actief in de branches gezondheidszorg, overheid en (hoger) onderwijs.

Petya-ransomware verspreidde zich via boekhoudsoftware, 30 juni 2017
De Petya-ransomware heeft computers wereldwijd via de boekhoudsoftware van het Oekraïne softwarebedrijf M.E.Doc geïnfecteerd, plus nadien lekken in Windows.

8.000 Londense politie-pc's nog op Windows XP, 30 juni 2017
Nog ruim de helft van de agenten in Londen en omstreken werkt met een pc onder Windows XP, dat al sinds 2014 'end of life' is. Dat steekt schril af bij thuisgebruik.

Verdachte doet aangifte van dwang bij ontgrendelen smartphone, 30 juni 2017
Een van de hoofdverdachten in de strafzaak rond douanier Gerrit G. doet aangifte tegen de politie. Deze zou hem hebben bedreigd om zo zijn smartphone te ontgrendelen.

Blockchain voor Dummies in 2 minuten, 30 juni 2017
Je kunt geen krant openslaan of er is wel iets met blockchain. Maar wat is het nu precies? Techverslaggever Bram van Dijk van RTL Z legt het in 2 minuten uit.

‘Bewijs eerst maar dat grootschalig data verzamelen werkt’, 29 juni 2017
Het is beter van het ‘recht’ op privacy voor burgers, een ‘plicht’ te maken voor organisaties die data (gegevens) verwerken, zoals overheden.

NVVB betreurt BRP-pauze: ‘onzekere situatie gemeenten’, 29 juni 2017
De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken betreurt de ingelaste periode van bezinning rondom Operatie BRP. De NVVB vindt dat de BRP moet worden afgemaakt.

‘Nederland op vier na grootste slachtoffer Petya’, 29 juni 2017
Ruim 91 procent van de besmettingen in Oekraïne. dan volgen Rusland (1,7 procent), Griekenland en Duitsland (0,53 procent) en Nederland (0,41 procent).

CBS Urban Data Center/Zwolle van start, 29 juni 2017
Op donderdag 29 juni 2017 wordt het officiële startschot gegeven voor de samenwerking tussen de gemeente Zwolle en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

BRP-fiasco in een tijdbalk van publicaties, 29 juni 2017
Ict-overheidsexpert René Veldwijk schijnt regelmatig zijn kritisch licht over Operatie BRP (Basisregistratie Personen) in publicaties voor iBestuur en Computable.

Aantal Nederlandse websites met beveiligde verbinding stijgt snel , 29 juni 2017
Het aantal .nl-domeinen met een ssl-certificaat zat het afgelopen jaar behoorlijk in de lift. Het totale aantal sites met een beveiligde verbinding ging van 82.000 naar 390.000.

Drenthe investeert in open fietsdata, 29 juni 2017
Het ontbreekt dé fietsprovincie van Nederland aan objectieve data over fietsgedrag. De provinciale fietsmonitor, een open data platform, moet dat spoedig gaan veranderen.

Laptops op vluchten naar VS blijven mogen, 29 juni 2017
Voorwaarde hiervoor is wel dat wordt voldaan aan een aantal veiligheidsmaatregelen die het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid woensdag heeft bepaald.

Dit lijkt geen gewone gijzelsoftware, 28 juni 2017
De schade is zó groot en de opbrengst zó gering, dat politieke motieven volgens veel onderzoekers voor de hand liggen. Vier vragen en antwoorden over de aanval.

Belastingdienst vernietigt kentekenfoto's, 28 juni 2017
De Belastingdienst heeft alle centraal opgeslagen beelden van ANPR-camera's die kentekens van auto's registeren vernietigd, beweert staatssecretaris Eric Wiebes.

Internetstoring politie; alleen handmatig boetes uitschrijven, 28 juni 2017
Het niet mogelijk om via mobiel kentekens na te trekken, persoonsgegevens op te vragen en digitaal een bon uit te schrijven. Het is geen gevolg van de mondiale malware-aanval.

Modernisering Basisregistratie gaat miljoenen extra kosten , 28 juni 2017
Het project loopt forse vertraging op en zal bovendien miljoenen meer kosten. Er moet zelfs over worden gedacht om ermee te stoppen, meldt Plasterk

‘Hacker kon tonnen aan orders bestellen namens ambtenaren’, 28 juni 2017
De ICT-systemen van Heerlen waren tot voor kort onveilig en erg kwetsbaar. Het lukte ethische hackers om orders te plaatsen namens ambtenaren voor duizenden euro's.

Modernisering Basisregistratie gaat miljoenen extra kosten , 28 juni 2017
Het project loopt forse vertraging op en zal bovendien miljoenen meer kosten. Er moet zelfs over worden gedacht om ermee te stoppen, meldt Plasterk

Kastje stuit op muur, 28 juni 2017
Plannen van de Europese Commissie om rekeningrijden door te drukken stuiten op fel verzet van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) en een meerderheid van de Tweede Kamer.

Proef Schiphol: laat het paspoort in de tas, scan je gezicht, 28 juni 2017
Reizigers op Schiphol kunnen in de toekomst mogelijk de grens passeren zonder hun paspoort te laten zien. In plaats daarvan worden ze door een camera herkend.

Waarschuwing voor ‘grote economische impact’ cyberaanval, 28 juni 2017
De aanval roept sterke herinneringen op aan een aanval met gijzelsoftware WannaCry, in mei dit jaar. ‘Het lijkt net als toen geen gerichte aanval, maar hij maakt juist breed slachtoffers.’

Boeren profiteren van Groningse proeftuin voor 5G-netwerk, 28 juni 2017
In Groningen opent vandaag het 5G-lab. De nieuwe generatie mobiele communicatie moet het aardbevingsgebied een economische impuls geven én leefbaar houden.

Defensie adverteerde voor bijna een miljoen op GeenStijl, 28 juni 2017
Dat blijkt uit informatie van het ministerie, verkregen op verzoek van Het Parool. Het bedrag is hoger dan aanvankelijk gemeld. Dus het stoppen is een gevoelige slag voor TMG.

Inloggen bedrijven met eHerkenning bij overheidsdiensten, 28 juni 2017
Bedrijven kunnen vanaf najaar 2017 met één profiel inloggen bij Belastingdienst, UWV, RDW en KvK. Dat maakt minister Kamp (EZ) vandaag bekend.

Agentschap verscherpt controle op illegaal gebruik netwerkrepeaters, 28 juni 2017
Repeaters voor mobiele netwerken veroorzaakten volgens het Agentschap Telecom dit jaar al 45 storingen bij providers; het dubbele van het aantal een jaar eerder.

Zorgen om Brits vliegdekschip met Windows XP, 27 juni 2017
Een splinternieuw vliegdekschip met computers die draaien op Windows XP. Het leidt in Groot-Brittannië tot zorgen over de beveiliging van het schip tegen cyberaanvallen.

Wereldwijde aanval met ransomware treft ook Rotterdamse haven, 27 juni 2017
Het werk op de Maasvlakte ligt sinds dinsdagmiddag stil. Ook Oekraïne werd hard getroffen door een cyberaanval.

Digitale speurneus naar tereurdreiging voor Belgische overheid, 27 juni 2017
De Belgische inlichtingendiensten binnenkort gebruik maken van een nieuwe zoekrobot om sociale media te screenen op sporen van terreurdreiging of radicalisering.

NL-Alert eind dit jaar ook via vaste telefoonlijn verstuurd, 27 juni 2017
Er wordt ook rekening gehouden met het waarschuwen van "kwetsbare groepen", zo laat demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer weten.

Gemeente Den Haag en CBS samen in data-analyse, 27 juni 2017
Met het gezamenlijke Urban Data Center (UDC) wil de gemeente met CBS-dataoplossingen vinden voor bijvoorbeeld maatschappelijke problemen als armoede en migratie.

Kwart ICT-bedrijven heeft personeelstekort, 27 juni 2017
Begin 2015 had 1 op de 9 bedrijven tekort aan ICT-personeel, begin 2017 wordt dat tekort reeds door een kwart van de ICT-bedrijven gevoeld, aldus de jongste CBS-cijfers.

Ouderen maken inhaalslag op sociale media, 27 juni 2017
Van de 65-plussers gebruikte 39 procent vorig jaar sociale media zoals Facebook, LinkedIn of Twitter, tegen 26 procent in 2014. Dat blijkt uit CBS-cijfers vannacht gepubliceerd.

Blok: Toestemming officier vereist voor smartphone-onderzoek, 26 juni 2017
Uitspraak van de Hoge Raad noodt tot wettelijkie restrictie bij de wens van de politie en instanties om in beslag genomen smartphones te onderzoeken.

Enschede koopt commerciële data over burgers, 26 juni 2017
Aangeschafte data van commerciële partijen moet de gemeente nieuwe inzichten bieden in individuele klanten om haar capaciteit binnen het sociaal domein beter te benutten.

Nationaal Smart City Living Lab koppelt gemeenten en bedrijven, 26 juni 2017
De aan het lab deelnemende gemeenten krijgen van de organisatie een meetnetwerk voor luchtkwaliteit en geluid. Dit bestaat uit tien units met meerdere sensoren.

Fox-IT kraakt encryptiestandaard AES 256 uit elektromagnetische straling, 26 juni 2017
Onderzoekers van Fox-IT hebben een methode ontwikkeld waarmee AES-versleuteling ook zonder fysieke toegang tot het apparaat kan worden uitgelezen.

Plasterk wil geen rol voor BIT bij gemeenten, 26 juni 2017
Er is op dit moment ook geen aanleiding om de publieke aanbestedingsregels te herzien zodat het BIT wel een rol kan spelen op lokaal niveau.

Politie krijgt meer te maken met digitale eerwraak en chantage, 26 juni 2017
'Compromitterende beelden worden op internet geplaatst...Er wordt gezegd: als jij niet doet wat ik zeg, gaan die beelden naar je ouders, dan ziet je moeder in Irak ze ook.

Zeker vijftien ziekenhuizen geïnfecteerd met ransomware, 26 juni 2017
In één ziekenhuis werden zelfs 75 computers geïnfecteerd, blijkt uit een rondgang van de NOS onder 25 ziekenhuizen. Grote problemen bleven uit..

Miljoenen voor aanleg glasvezel in Lochem, 26 juni 2017
De kans is groot dat 3.000 adressen in het buitengebied van Lochem snel worden voorzien van glasvezel. Een politieke meerderheid wil vier miljoen euro vrijmaken.

Groei glasvezel stagneert, uitbreiding netwerk vlakt af, 26 juni 2017
Er zijn nu een kleine 2,7 miljoen en zal de komende jaren nog uitlopen tot ruim 3 miljoen. De verwachting is dat slechts ongeveer de helft gebruikt gaat worden.

Nog drie jaar inlogen met enkel DigiD wachtwoord , 26 juni 2017
Het rijbewijs met DigiD-chip zal beschikbaar zijn in de eerste helft van 2018, de identiteitskaart volgt daarna, zegt demissionair minister Ronald Plasterk.

Cyberaanval treft parlement Groot-Brittannië, 25 juni 2017
De hackers zochten accounts die waren beschermd met zwakke wachtwoorden, schrijft The Guardian op basis van een mail die naar betrokkenen is gestuurd.

Duitse rechter verklaart bewaarplicht strijdig met EU-recht, 25 juni 2017
In Nederland is in september 2016 een nieuw voorstel bewaarplicht naar de Tweede Kamer gestuurd, nadat de oorspronkelijke wet in 2015 buiten werking was gesteld.

Succes Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam met startups, 23 juni 2017
Contracten ondertekend met virtual reality-trainingprogramma Parable en maritiem augmented reality-aanbieder FEO AR en bevrachtingsapp 4Shipping.

Rochdale en gemeente Amsterdam met camerasysteem contra afvalvandalen, 23 juni 2017
Rochdale wil de beelden van afvalovertreders gaan delen met de gemeente, zodat de gemeentelijke handhavers met bewijs in de hand kunnen optreden.

Dijkhoff: Softwareproducent kan aansprakelijk zijn voor schade, 23 juni 2017
Leverancier kan aansprakelijk zijn op grond van wanprestatie als de software niet voldoet aan veiligheidvereisten, zo antwoordt hij op vragen van PVV-Kamerlid Lilian Helder.

Plasterk: Groningse ICT-aanbesteding niet mijn zaak, 23 juni 2017
Aanbesteding door gemeenten valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid, schrijft minister Plasterk (BZK) in reactie op vragen van SP-Kamerlid Van Raak.

'Gebrek kwaliteit software leidt tot crisis' , 23 juni 2017
"Er is een cultuur nodig in het softwarekwaliteitsdenken", stelt Tanja Vos in haar inaugurele rede als hoogleraar Software Engineering van de Open Universiteit.

DNB verschaft Adyen bankvergunning, 23 juni 2017
Nederlandse overheid geeft snel groeiend Adyen vergunning voor rekeningen, leningen, betaaldiensten, buitenlandse valuta en het uitgeven van elektronisch geld.

Gemeente Zoetermeer wil gamemuseum, 23 juni 2017
Wethouder Robin Paalvast (D66) is enthousiast over de mogelijkheid. „Een dergelijk museum past uitstekend bij Zoetermeer als new town en ict-stad.”

Spectaculaire daling werkloosheid IT’ers, 22 juni 2017
Eind mei stonden er 15.100 niet-werkende IT’ers ingeschreven als werkzoekend, een maand eerdder nog 18.200; een afname van maar liefst 17 procent.

'Producenten Internet of Things nalatig met veiligheid', 22 juni 2017
Producenten van IoT-toepassingen treffen onvoldoende veiligheidsmaatregelen vanwege haast in concurrentie en een gebrek aan kennis, prikkels, toezicht en handhaving.

Veel meer meldingen van oplichting door 'Microsoft-bellers', 22 juni 2017
In de eerste helft van 2017 werden al 800 mensen de dupe van oplichting via de zogenoemde Microsoft-scam. In heel 2016 waren het er 1.100.

Malvertising geen groot probleem in Nederland, ransomware wel, 22 juni 2017
Ransomware is in 2016 explosief gegroeid. Vooral Wildfire trof relatief veel Nederlanders, verspreid in phishing-e-mails met een malafide Worddocument met macro’s.

Grote actie Europol tegen internetfraudeurs, 22 juni 2017
Tijdens een actie tegen internetfraude in 26 landen, waaronder Nederland, zijn 76 verdachten opgepakt. Ze zouden samen 20.000 illegale aankopen hebben gedaan

Trump, de Brexit en democratie op het internet, 21 juni 2017
Verkiezingen veranderen van een strijd om ideeën in een digitale wapenwedloop om persoonsgegevens. Is de democratie bestand tegen het digitale tijdperk?

‘Digitale spionage steeds lastiger te detecteren’, 21 juni 2017
De dreiging door spionage van buitenlandse geheime diensten groeit en de aanvallers worden steeds beter in weinig sporen achterlaten.

Elf parketten OM met één klantcontactsysteem, 21 juni 2017
De OM-vestigingen werkten tot voor kort met verschillende klantcontactapplicaties, maar er is gekozen voor één systeem van Decos, vertelt projectleider Linda in ’t Veld.

Kabinet gevormd met 3D-printer, 21 juni 2017
'Ik ben hier wel trots op', zegt technisch formateur Theo Salet. 'Er barstte gejuich los toen de minister van Sociale Zaken er als mayonaise uit rolde.'

Na veilige ProtonMail ook ProtonVPN, 21 juni 2017
Massachusetts Institute of Technology en CERN helpen gebruiikers nog meer met veilig en ongestoord internetten om censuur, aftappen en onveilige wifi te voorkomen..

Britse politie ziet bezoek dark web als mogelijk teken terrorisme, 21 juni 2017
Met anti-terrorismecampagne Action Counters Terrorism (ACT) vraagt politie op websites en Facebook tips voor verdachte online activiteiten zoals darkwebbezoek.

Afvalcontainers openen niet meer door software-update, 21 juni 2017
Na een software-update van Cure Afval konden inwoners van Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard ineens hun afval niet meer kwijt.

Fietsslot voorkomt mobiel internetten in verkeer, 21 juni 2017
Veilig Verkeer Nederland, KPN en AXA komen dit jaar nog met een fietsslot, waardoor je niet meer kunt appen als je aan het fietsen bent.

Telecomsector investeerde €2,2 miljard in infrastructuur in 2016, 21 juni 2017
Daarmee zijn de investeringen in 2016 in vergelijking met 2015 nagenoeg constant gebleven, zo blijkt uit de jaarlijkse Staat van Telecom van Nederland ICT.

Minister wil meer controle op stemmen tellen, 20 juni 2017
Het tellen van stemmen bij verkiezingen moet beter gecontroleerd. En de transparantie moet groter. Bij laatste verkiezingen werden zo’n 9000 stemmen niet meegeteld.

Bestand met data 198 miljoen kiezers VS gevonden, 20 juni 2017
Een analysebedrijf dat voor de Republikeinse Nationale Commissie werkt had de database op een openbare cloudserver van Amazon opgeslagen.

Zo slecht zijn al die duizenden werkmailtjes, 20 juni 2017
De dagelijkse tsunami van 270 miljard mails heeft de nodige ndaelen voor ons. Een kleine bloemlezing uit de schaduwkanten van de werkmail.

52 Miljoen uit gemeentebegroting voor digitaal fonds, 20 juni 2017
Een kwart van het VNG Jaarcongres in Goes was tegen dit besluit. De wens van Nijmegen om de gemeenteraad eerst te informeren werd door driekwart verworpen.

'AVG en eenmalig data vragen op gespannen voet', 20 juni 2017
Binnen de EU vinden sommige cio's op rijksniveau het principe onverenigbaar met de nieuwe Europese privacyregelgeving, zegt de cio Rijk Hans Wanders.

Proef online burgerdossier Groningen, 19 juni 2017
Nederlandse primeur: honderd burgers kunnen met het dossier zelf bepalen welke gegevens ambtenaren mogen inzien en gebruiken. Ook kunnen burgers zelf gegevens wijzigen.

Europarlement wil bescherming tegen backdoors in encryptie, 19 juni 2017
Amendementen van EP op ePrivacy-richtlijn om gebruik van end-to-endencryptie te verplichten en ontsleuteling en backdoors voor spionerende overheden te verbieden.

EU wil cybveraanvallen vergelden met sancties, 19 juni 2017
In Peking en Moskou is een heftige siddering voelbaar gezien de gezamenlijke diplomatieke EU-respons op cyberaanvallen, in het Instrumentarium voor Cyberdiplomatie.

ICT Markttoets vervangt ICT Haalbaarheidstoets, 19 juni 2017
Nederland ICT heeft in overleg met het ministerie van BZK de ICT Haalbaarheidstoets omgedoopt tot ICT Markttoets.

Auxilium Capital neemt SIG over, 19 juni 2017
SIG is in 2000 opgericht als spin-off van Centrum Wiskunde & Informatica. Het bedrijf biedt een software-analyse-laboratorium om de kwaliteit van software inzichtelijk te maken.

Rechter verwerpt controlemethode fraude met studiefinanciering , 19 juni 2017
Door een fout van DUO hoeven zeker tweehonderd van fraude verdachte studenten die een te hoge basisbeurs hebben ontvangen geen geld terug te betalen.

In september eerste controle privacyverdrag EU-VS, 19 juni 2017
Accent op werking ombudspersoon die klachten moet behandelen over de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Politie gaat toch internet monitoren op jihadpropaganda , 19 juni 2017
Een team van zes agenten gaat vanaf september speuren. Het is de uitvoering van een inmiddels jaren oud kabinetsplan om jihadisme en radicalisering tegen te gaan.

Inchecken met onderhuidse nfc-chip bij Zweedse spoorwegen, 19 juni 2017
Naar schatting hebben zo'n 1500 tot 2000 mensen de hardware al laten implanteren. Het is de eerste keer dat de technologie in het openbaar vervoer toegepast wordt.

Eerste 3D geprinte fietsbrug ter wereld in Gemert, 18 juni 2017
Gemeente Gemert heeft in september een wereldprimeur: de eerste in 3D geprinte fietsbrug ter wereld. TU Eindhoven en BAM infra maken de 8 meter lange brug.

Amsterdam gaat drukte op de Wallen meten met wifi-tracking, 18 juni 2017
Op proef vier weken lang op De Wallen met telcamera's en wifi-tracking de bewegingen van het publiek bijhouden om na te gaan of overmatige drukte bestreden kan worden.

Tsjechië blokkeert lagere btw voor e-boeken, 16 juni 2017
Tsjechië heeft binnen de EU de btw-verlaging voor digitale boeken, tijdschriften en kranten geblokkeerd, waarschijnlijk uit rancune vanwege een ander btw-voorste

'Google wacht kartelboete van ruim 1 miljard', 16 juni 2017
Google krijgt op korte termijn een boete opgelegd van de Europese Commissie die kan oplopen tot meer dan 1 miljard euro, weet zakenkrant Financial Times.

WikiLeaks onthult CIA-tool voor hacken wifi, 16 juni 2017
CherryBlossom, zoals de tool wordt genoemd, heeft de CIA samen met de non-profitorganisatie Stanford Research Institute (SRI International) ontwikkeld.

Jongeren onvoorzichtiger met onbeveiligde wifi dan ouderen, 16 juni 2017
De helft van de internetgebruikers geeft aan wel eens gebruik te maken van een openbaar, niet beveiligd wifi-netwerk, onderf jongeren is dat 7 op 10 personen..

Chinese onderzoekers publiceren quatumbeveiliging, 16 juni 2017
Chinese onderzoekers weten bestanden zodanig te versleutelen dat ‘het wachtwoord’ onbruikbaar wordt zodra een derde probeert mee te kijken, staat in Science,

Telegram-baas: VS probeerde ontwikkelaars om te kopen, 16 juni 2017
Amerikaanse overheid probeerde twee keer om ontwikkelaars van de versleutelde chat-app Telegram om te kopen, zo beweert althans de Russische ceo van Telegram

Veel organisaties vergeten toegangrechten ex-werknemers, 16 juni 2017
Bij 37 procent beschikt de IT-staf niet over een overzicht van alle werknemers met toegangsrechten, beweert bedrijf Bomgar uit gesprekken met 600 IT-professionals.

Nieuwe religie: apparatuur uit op zondag, 16 juni 2017
Een dag om helemaal offline te gaan en al je mobiele apparaten volledig te negeren. Dat is waar Arianna Huffington en Katy Perry toe oproepen met hun beweging Shutoff Sunday.

Ook Noordwijk gaat bodycams gebruiken, 16 juni 2017
Samen met de gemeente Noordwijk en Halt start de politie het project "de confrontatie” om jongeren en ouders bewust te maken van gevolgen van extreem alcoholgebruik.

Quick Scan: Woo gaat lokale overheden miljarden kosten, 15 juni 2017
De oorzaken van de torenhoge kosten zijn de noodzakelijke investeringen in ICT, maar ook opleiding en training van eigen personeel gaat veel geld kosten.

Tweede Kamer wil onderzoek naar onveilige IoT-apparaten , 15 juni 2017
De Tweede Kamer heeft met een overgrote meerderheid een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen iets te doen aan onveilige internet of things-apparaten.

Hoe effectief zijn digitale producten van gemeenten nu echt?, 15 juni 2017
Het aanbod van digitale producten en diensten is gestegen tot 62 procent. Hoe succesvol gebruiken burgers in de praktijk eigenlijk deze digitale kanalen van gemeenten?

Britten nu al sloppy met EU-regels rond databeveiliging, 15 juni 2017
Veel bedrijven hebben hun IT-beveiligingsbeleid nog niet afgestemd op de GDPR. Vooral Britse bedrijven lijken aan te nemen dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen.

Syntrus Achmea RE&F besteedt IT uit aan Centric, 15 juni 2017
Het betreft een contract van drie jaar van de vastgoedbeheerder en Centric voor het beheer van de werkplekken en de it-infrastructuur (netwerk, servers, storage en databases).

NS en Prorail volgen passagiersstromen via wifi, 15 juni 2017
Realtime de reizigersstromen in kaart brengen op Utrecht Centraal, Leiden Centraal, Amsterdam Centraal, Amsterdam Zuid, ‘s Hertogenbosch en Schiphol Airport.

Details ransomware-infectie Tweede Kamer moeten geheim blijven, 15 juni 2017
Daar de Tweede Kamer geen mededelingen doet over (informatie)beveiliging en veiligheidsincidenten is nadere uitleg alleen mogelijk in een vertrouwelijke briefing.

Luchthavens VS testen check-in met vingerafdruk., 15 juni 2017
De Transport Security Administration (TSA)voert op vliegvelden in Atlanta en Denver een proef uit met vingerafdrukken als vervanger van een instapkaart.

Geen roamingkosten meer in de EU. Maar dit zijn de valkuilen, 15 juni 2017
We hoeven in het buitenland niet méér te betalen per sms, belminuut of byte. Wel zijn er een paar risico's die Europese reizigers niet uit het oog moeten verliezen.

EU-regels privacy veroorzaken loonexplosie bij specialisten, 14 juni 2017
Over 5 jaar zijn er in Europa 350.000 cybersecurity-vacatures ontstaan als gevolg van de AVG.Het tekort aan specialisten doen de salarissen de pan uit rijzen.

Cascadis maakt werk van aanwas ledenbestand, 14 juni 2017
Cascadis, de beroepsvereniging voor online-professionals in de (semi-)publieke sector, wil binnen twee jaar het ledenbestand bijna verdubbelen naar zo'n duizend leden.

SP wil regels voor ICT-uitbesteding gemeentes, 14 juni 2017
De SP wil landelijke regels voor gemeentelijke privatisering van ict-voorzieningen. 'Waarom het Bureau ICT-Toetsing (BIT) geen advies geeft in dit soort trajecten'.

Kortrijk wil stromen mensen volgen met camera's, wifi en gsm, 14 juni 2017
Bezoekersaantallen tellen, aankomst- en vertrektijden, verblijfsduur, parkeren, overnachten en verplaatsingen door de stad boekstaven; smart city 1.0 wordt realiteit.

Centric verliest hoger beroep BPO-zaak Shell, 14 juni 2017
Het gerechtshof in Amsterdam heeft Centric in hoger beroep in het ongelijk gesteld in de zaak die het tegen KPMG had aangespannen rond de overgang van uitbesteding door Shell.

Ontwikkelaars: ‘Big data meest relevant voor carrière’, 14 juni 2017
Developers in Nederland vinden big data de belangrijkste IT-trend voor hun carrière, maar de meerderheid denkt wel dat het oude wijn in nieuwe zakken is.

'Vrachtwagen met dashcam heeft minder ongelukken', 14 juni 2017
Het besef dat hun rijgedrag wordt opgenomen leidt ertoe dat chauffeurs geconcentreerder rijden. Dit toont een test met 378 trucks die een jaar lang met een dashcam reden.

Met nepnieuws verkiezingen manipuleren 'kinderspel', 14 juni 2017
Met een slechts 400.000 euro voor verspreiding van valse informatie online kan de publieke opinie eenvoudig worden beïnvloed. DAt beweert cybersecuritybedrijf Trend Micro

Ministeries en CIO Rijk overleggen over betere beveiliging, 13 juni 2017
Besmettingen bij de Rijksoverheid met WannaCry waren er weliswaar niet volgens Plasterk, maar de CIO Rijk is in gesprek met de CIO's van departementen over beveiliging.

Amsterdam nummer twee van Europa met datacenters, 13 juni 2017
De datacentercapaciteit in de hoofdstad nam vorig jaar met 30 procent toe en Amsterdam passeerde Frankfurt en is nu na Londen de nummer twee van Europa.

Eerste 400 Gbit/s verbinding in Surfnet8, 13 juni 2017
Surfnet neemt samen met ECI Telecom en Tallgrass de snelste internetverbinding in gebruik: 400 Gbit/s tussen Breda en Utrecht, het startschot van Surfnet8.

Klassiek: kloof tussen opvatting IT'ers en hun klanten, 13 juni 2017
Bijna 40 procent van de consumenten zegt dat bedrijven hun wensen niet begrijpen, terwijl 88 procent van de IT-ers meent dat hun clubs klanten heel goed begrijpen.

Franse politie neemt Tor-servers in beslag wegens WannaCry, 13 juni 2017
De systeembeheerder van een Frans bedrijf zou de ip-adressen van de Tor-servers die in zijn logs verschenen hebben doorgegeven aan de politie.

Nog meer stemmen verloren gegaan tijdens verkiezingen, 13 juni 2017
De Stichting Politieke Academie heeft inmiddels tegen de 14.000 verschillen gevonden tussen de eigen tellingen en de officiële verkiezingsuitslagen.

Autoriteit Persoonsgegevens: hogere boetes en strenger beleid, 13 juni 2017
"Zij denken dat het wel losloopt. Dat we niet zo snel een boete geven. Maar dat gaan we wel doen. We worden strenger", aldus Aleid Wolfsen in een interview.

Europol: duizenden reacties op objecten uit foto's kindermisbruik , 12 juni 2017
Europol heeft al 10.000 Europese reacties gehad nadat de politieorganisatie in Den Haag tien dagen geleden delen uit foto's van kindermisbruik online had gezet.

Tachtig procent meer gemeentelijke open datasets, 12 juni 2017
Het aantal datasets van decentrale overheden steeg van 1.432 naar 2.601. Daarnaast zijn er 986 datasets bij decentrale overheden die nog niet op data.overheid.nl geplaatst zijn.

'Gemeentedata veiliger in de cloud', 12 juni 2017
Hollands Kroon heeft als eerste gemeente haar netwerk overgebracht naar de cloud. De gemeente is sneller en veiliger geworden, vindt directeur Michiel Koster.

Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) in de maak, 12 juni 2017
Overheid standaardiseert alle geografische informatie van 416 overheden in één cloudgebaseerd systeem. Sterker nog, dit had er eigenlijk al moeten zijn.

Internetten in de EU houdt beperkingen, 12 juni 2017
In de hele EU kun je vanaf 15 juni internetten zonder extra kosten. Bij een ongelimiteerde bundel in Nederland kun je in het buitenland meestal tot 10 Gigabyte (GB) gebruiken.

Start-up Faktor zet blockchain in voor privacyverordening, 12 juni 2017
De consument bepaalt welke van zijn profielgegevens hij deelt met welk bedrijf. De start-up ontwikkelt daarvoor de onderliggende gedistribueerde data-infrastructuur.

Ex-werknemer Haagse hostingprovider wist alle klantdata, 12 juni 2017
Klanten kunnen geen gebruikmaken van de vps-diensten van Verelox. Het bedrijf hoopt binnen een week weer online te zijn, en dedicated servers doen het al weer.

Merkel wil wereldwijde regels voor digitale wereld, 11 juni 2017
Digitale mondiale regels, net zoals er voor de financiële markten in de G20 en wereldwijde handel onder de Wereldhandelsorganisatie bestaan.

Datalek: OM kan vonissen bij rechters zien, 11 juni 2017
Door te ruime verstrekking van autorisatiecodes konden OM-medewerkers vonnissen lezen in grote drugszaak nog voordat deze waren uitgesproken.

Eric Overvoorde ICT/Telecom Manager 2017, 11 juni 2017
Eric Overvoorde van Royal HaskoningDHV heeft de BTG Award gewonnen voor beste ICT/Telecom Manager 2017, vanwege ssuccesvolle digitale transformatie.

Kamer komt met maatregelen voor verbetering cybersecurity, 9 juni 2017
De wereldwijde impact van WannaCry is ook de politiek niet ontgaan. Op dinsdag 6 juni sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Dijkhoff over dit belangrijke thema.

Rotterdam gaat fors investeren in IT-security, 9 juni 2017
Rotterdam gaat structureel het ict-budget verhogen. De gemeente trekt voornamelijk extra miljoenen uit voor een verbetering van de security van het eigen ict-netwerk.

Wigo4it selecteert Detron, HeadFirst en LinkiT, 9 juni 2017
Atos en Ordina raken klant kwijt. Het contract gaat in op 1 juli, heeft een looptijd van twee jaar en kan drie maal initieel met één jaar worden verlengd.

Mindmap voor burgemeesters over terrorisme, 9 juni 2017
Hoe zijn de bevoegdheden verdeeld, wat zijn de aandachtspunten voor de burgemeester, gemeente en andere partners in het veld en welke positie kan de burgemeester innemen.

Gemeente Amsterdam slaat opnieuw ICT-flater, 9 juni 2017
Een nieuw ICT-systeem waarmee 40.000 bijstandsgerechtigden en werklozen hun gemeentepost digitaal kunnen regelen, valt zeker 3 miljoen euro duurder uit dan gedacht.

Herziening woonplaatsbeginsel Jeugdwet, 9 juni 2017
Minder administratieve lasten voor ‘kleinere’ jeugdhulpverleners in het sociaal domein en het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet krijgt een praktischer invulling.

Eenhoorn: Informatieportefeuille creëren bij bestaande ministerspost, 9 juni 2017
‘Er moetgeen ict-minister komen, maar wel een minister zijn die zich bezighoudt met het informatiebeleid, waaronder ict-vraagstukken en digitale infrastructuur.'

EU wil eenvoudiger toegang tot data techbedrijven, 9 juni 2017
De Europese Commissie zal drie opties presenteren voor een nieuw wetsvoorstel, waaronder de mogelijkheid voor politie om data direct uit de cloud te kopiëren.

'Internet verleidt ons, net als suiker' , 9 juni 2017
Omdat ik zwak ben. Internet is een verleiding, zoals suiker, zoals shoppen. De technologie schrijdt voort, maar we vergeten dat de mens zwak is.

Helft iPad scholen haakt af, 9 juni 2017
De hoge kosten die Maurice de Hond hen in rekening bracht, worden genoemd als belangrijkste reden. Ook zou De Hond te dwingend de organisatie opleggen.

Bijna 9.000 DigiD-accounts verwijderd wegens misbruik, 8 juni 2017
Dat heeft heeft demissionair minister Plasterk laten weten, Logius, het overheidsbedrijf achter DigiD, houdt zich bezig met het helpen van mensen van wie het DigiD is misbruikt.

Centric nieuwe hoofdsponsor van Sparta, 8 juni 2017
De IT-dienstverlener was al co-sponsor van Sparta en ook sponsor van de jeugdopleiding, en eerder hoofdsponsor van de profclubs FC Groningen en De Graafschap.

Aantal breedbandaansluitingen groeit minder hard, 8 juni 2017
De markt voor vast breedbandinternet groeide in het eerste kwartaal van 2017 minder hard dan voorgaande jaren. Dat stelt marktonderzoeksbureau Telecompaper.

Vodafone adverteert niet meer bij nepnieuws en haatspraak, 8 juni 2017
Telecombedrijf neemt maatregelen om automatische plaatsing van advertenties op dubieuze plekken te voorkomen. Gaat de Nederlandse overheid dit ook doen?

België met browsermakers tegen phishinglinks, 8 juni 2017
De links worden dan meteen geblokkeerd door de belangrijkste browsers: Safari, Internet Explorer, Chrome en Firefox, zei minister van Justitie Koen Geens in zakenkrant De Tijd

‘Internet of Things leidt tot decentralisatie infrastructuur’, 8 juni 2017
Internet of Things leidt tot het ontstaan van microdatacenters dicht bij de bron. Dat voorspelt de Dutch Datacenter Association (DDA) in een dinsdag verschenen studie.

Jeugdzorg krijgt klap op klap, 7 juni 2017
Gemeenten betalen als gevolg van grote administratieve rompslomp rekeningen te laat. Slechts 13 procent van de rekeningen wordt binnen een maand voldaan.

Justitie geeft openheid van zaken over gekraakte telefoons, 7 juni 2017
In de zaak rond crimineel Naoufal F. zal het Openbaar Ministerie voor het eerst inzage geven in de manier waarop het gebruik maakt van versleutelde gegevens uit PGP-telefoons.

Kaspersky dient klacht in tegen Microsoft , 7 juni 2017
Antivirusaanbieder Kaspersky Lab dient in Brussel en Berlijn een klacht tegen Microsoft in wegens vermeende oneerlijke concurrentie met Windows Defender

Honderdduizenden Belgen afgesneden van telefoon, 7 juni 2017
Providers moeten prepaid kaarthouders registreren als maatregel van de overheid in de strijd tegen terrorisme. Nog zo'n 400.000 bellers hebben dat niet gedaan.

Internetabonnement wordt nu duurder, 7 juni 2017
Dominantie van KPN en Ziggo gaan klanten nu merken. De gemiddelde prijsstijging is 22 euro op jaarbasis, meldt Pricewise. T-Mobile doet niet mee met de verhogingsronde.

Encryptie weer op agenda Europese ministers, 6 juni 2017
Het afgelopen jaar stond encryptie regelmatig op de agenda. Tijdens een overleg eind maart werd er zelfs gepleit voor een wetgevend voorstel op het gebied van encryptie.

Politie handhaaft, beschermt én innoveert, 6 juni 2017
Korpschef Akerboom: 'Wij trekken per jaar honderd digitale experts aan'. 60.000 smartphones, 4.000 tablets en wifi op alle politiebureaus.

Verkeerslicht 'communiceert' met vrachtwagen, 6 juni 2017
Samenwerking provincie Noord-Holland, KPN, enkele transportbedrijven en het landelijke programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Exact sluit nieuwe aanval op cloudplatform niet uit, 6 juni 2017
De Delftse leverancier van bedrijfssoftware heeft besloten om de wachtwoorden van alle accounts van Nederlandse klanten uit voorzorg te resetten.

Australië eist ontsleuteling WhatsApp berichten, 6 juni 2017
Premier Malcolm Turnbull wil dat WhatsApp en Apple de versleutelde berichten van gebruikers gaan ontsleutelen zodat opsporingsdiensten hier toegang toe kunnen krijgen.

Amerikaanse ambtenaar aangeklaagd voor lekken aan media, 6 juni 2017
Een vrouw die werkt voor de Amerikaanse overheid is gearresteerd op verdenking van het lekken van informatie van de geheime dienst NSA naar de media.

'Gezamenlijke databank nodig tegen zorgfraude', 5 juni 2017
Ad van Mierlo van Kenniscentrum Handhaving en Naleving van VNG pleit voor een databank voor gemeenten met gegevens over malafide zorgaanbieders.

Kiesraad wil nieuw, elektronisch telbaar stembiljet, 5 juni 2017
Het komende kabinet moet een stembiljet laten ontwikkelen dat elektronisch geteld kan worden met een scanapparaat. Dat adviseert de Kiesraad voor de toekomst.

Nederland hekkensluiter met vrouwelijke IT-studenten, 5 juni 2017
In Europa is van de ongeveer 1,4 miljoen ICT-studenten slechts 17 procent vrouw. Nederland is hekkensluiter met minder dan 10% vrouwelijke ICT-studenten.

Wetenschap brengt 'onafluisterbaar' quatuminternet, 2 juni 2017
In Science laat de groep van quantumprof Ronald Hanson van de TU Delft, met partners in Oxford, zien hoe een quantuminternet er in de praktijk zou kunnen uitzien.

Marine blokkeert website vakbonden, 2 juni 2017
‘Turkse praktijken’ noemt militair Koen de Buck die vaart op de Zr. Ms. Holland de blokkade met een smoes van defensiepersoneelinactie.nl op Nederlandse marineschepen.

Nederlandse IT-branch gaat gezamenlijk strijd aan met hackers, 2 juni 2017
Legian, InterMax, Grabowsky, Restment, Keylocker en Hudsons Cybertec vormen verband voor aanpak van cybercrime, op initiatief van Pieter Cobelens, voormalig baas van de MIVD.

Is biometrische identificatie onder de AVG nog wel toegestaan?, 2 juni 2017
Het gebruik van bijzondere persoonsgegevens mag alleen in speciale gevallen, zoals bij urgente medische kwesties of een zwaarwegend algemeen belang.

'Russische overheid doet niet aan hacken', 2 juni 2017
Poetin kan niet uitsluiten dat individuele hackers op eigen houtje opereren. "De overheid houdt zich daar in ieder geval niet mee bezig'', beweerde hij met droge ogen.

'EU zou standaarden moeten maken voor kunstmatige intelligentie', 2 juni 2017
De Europese Unie moet standaarden en ethische regels opstellen voor kunstmatige intelligentie. Met een belangrijke rol voor wetenschap en overheid, zegt het EESC.

Ruimte voor loonsverhoging ambtenaren, 1 juni 2017
Het kabinet maakt 342 miljoen extra vrij om de lonen van ambtenaren te verhogen. Daarmee wil de regering de pijn verzachten van de hogere pensioenpremies bij ABP

BTW op e-kranten en boeken omlaag, 1 juni 2017
Het Europees Parlement stemt in met een verlaging van het btw-tarief op elektronische boeken, tijdschriften en kranten. Uitgevers en e-boekhandels zijn blij.

Misco wil dat rechter gunning IWR LAM verbiedt, 1 juni 2017
Het bedrijf eist dat de voorlopige gunning van de aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR2016) Laptops, Accessoires en Mobiele Werkplekken (LAM) wordt ingetrokken.

Fraude dankzij falende gemeentelijke dienst, 1 juni 2017
Eigenlijk is alles mis bij Vastgoed in Rotterdam, de automatisering, de werkprocessen en de bemensing.Dat alles droeg bij aan de fraude van 8 miljoen.

Elk e-mailtje verstoort de werkdag 25 minuten - Klopt dit wel?, 1 juni 2017
Conclusie: e-mails kunnen productiviteit verstoren, maar lang duurt dat niet en afhankelijk van de werkplek kunnen ze zelfs nuttig uitpakken. Veel factoren spelen.

Politieauto’s aan de kant door falende apparatuur, 1 juni 2017
De voertuigen kampen met uitvallende navigatie en kunnen geen contact leggen met de meldkamer.Grote boosdoener is het zogenaamde plaatsbepalingssysteem (PBS).

Topambtenaar van justitie: Houd ‘superministerie’ heel, 1 juni 2017
Het volgende kabinet kan beter twee aparte ministers op het departement aanstellen. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Siebe Riedstra

Techbazen willen opzeggen Parijs voorkomen, 1 juni 2017
Elon Musk (Tesla) en Tim Cook (Apple) hebben president Trump gevraagd terug te komen op zijn voornemen om het in Parijs gesloten klimaatakkoord op te zeggen.

Overheid moet wel pionieren met cyber security en maakt dus fouten, 1 juni 2017
Je kunt als overheid niet zomaar ergens ‘achter de knoppen gaan zitten’ om burgers, bedrijven etc. te beschermen. Dit vereist samenwerking met hackers en multinationale bedrijven.

BZK gaat gemeenten helpen met ’stem-app’, 31 mei 2017
Minister Plasterk gaat de ’stem-app’ van gemeenten niet verbieden, maar helpen met de ontwikkeling ervan. Dat is de uitkomst van een gesprek met de experimenterende gemeenten.

Twenterand schaft via Dimpact Atos-systeem aan, 31 mei 2017
De gemeente Twenterand is lid geworden van Dimpact, waardoor zij gebruik kan maken van de collectief ingekochte ICT en de kennis en ervaring van andere Dimpact-gemeenten

Netneutraliteit uit Nederlandse wet, 31 mei 2017
Minister Kamp van EZ wil het artikel over netneutraliteit schrappen nadat het door de kantonrechter in Rotterdam recent onverbindend verklaard is in een T-Mobile zaak.

Britse gemeente krijgt 172.000 euro boete wegens datalek, 31 mei 2017
De Britse gemeente Basildon publiceerde per ongeluk gevoelige persoonlijke gegevens van een gezin op de eigen website, in een plan dat de gemeenteraad online zette.

Minister Blok: Encryptie niet altijd kunnen doorbreken, 31 mei 2017
Encryptie is geen onwenselijk verschijnsel en moet niet altijd kunnen worden doorbroken, zo liet demissionair minister Blok van VenJ weten op vragen van Kees Verhoeven (D66)..

OV-chipfunctie maakt mobieltje nog aantrekkelijker voor dieven, 31 mei 2017
Terwijl fraude met dit systeem lastig lijkt, loop je wel meer risico’s door simpele diefstal. Met de toename van financiële functies op je telefoon word je kwetsbaarder.

Topprijs lokt TU/e-hoogleraar naar Aken, 31 mei 2017
Professor Wil van der Aalst van de TU Eindhoven wint de prestigieuze ‘Alexander von Humboldtprijs’,met een bedrag van 5 miljoen euro. Hij vertrekt ook naar Aken.

In- en uitchecken met mobiel stagneert, 31 mei 2017
In- en uitchecken met de mobiele telefoon is voor KPN-gebruikers vaak niet mogelijk, omdat het aanmelden niet lukt. Er komt een pauze. Voor Vodafone gelden geen belemmeringen.

VNG wil snel duidelijkheid over hulp bij stemmen tellen, 30 mei 2017
VNG wil niet nog een keer geconfronteerd worden met een situatie zoals bij de laatste verkiezingen, toen Ondersteunende Software Verkiezingen niet gebruikt mocht worden.

Omstreden Groen krijgt bij Rechtspraak topfunctie ICT, 30 mei 2017
Volgens de RvR heeft eerder onderzoek Groen vrijgepleit van belangenverstrengeling bij de ontwikkeling van het (mislukte) MultiRegelingenSysteem bij het SVB.

Stevige kritiek op EU-voorstel voor filteren uploads, 30 mei 2017
Volgens de critici is dat geen taak voor de provider en staat het controleren van geüploade content haaks op een vrij en open internet.

Kamervragen over investering EZ in encryptie, 30 mei 2017
Kamercommissie EZ wil weten welke signalen minister Kamp kreeg dat de investering van 500.000 euro in opensource encryptie wereldwijd positief is ontvangen

ICT-middelen in het onderwijs scoren mager zesje, 30 mei 2017
De grootste ergernissen zijn: vaak opnieuw inloggen, informatie die niet goed mobiel beschikbaar en de vele doorverwijzingen alvorens bij de juist informatie te komen.

Gemeenterobot ontvangt bezoekers, 30 mei 2017
‘Goedemorgen, heeft u een afspraak?’. Aan het woord is Elvie, de kleine hulprobot, die in het servicecentrum van Leidschendam-Voorburg voor 5 maanden wordt getest.

EU maakt 120 miljoen vrij voor gratis wifi, 30 mei 2017
Europese Commissie, Raad van Europa en Europees Parlement bereiken akkoord over financiering van 6.000 tot 8.000 openbare hotspots, in elke EU-gemeente.

VNG moet herkomst persoonsgegevens tonen, 29 mei 2017
Gedetailleerd overzicht geven van derden buiten de VNG-ledenkring die persoonsgegevens van twee personen hebben ontvangen, zo vonnist rechtbank Den Haag.

Nieuwe verantwoording informatieveiligheid gemeenten, 29 mei 2017
De prioriteit van de werkwijze ligt bij de jaarlijkse verantwoording aan de gemeenteraad. De richtlijn behelst ook de verantwoording naar de Rijksoverheid.

Hollands Kroon sluit gemeenteloketten in 2019, 29 mei 2017
Hollands Kroon hanteert het principe ‘click, call, face’: zoveel mogelijk online, daarna telefonisch en als dat niet lukt volgt een persoonlijk gesprek bij de mensen thuis.

'Als ambtenaar minder privacy dan al burger', 29 mei 2017
Als burger en 'klant' gaat overheid netjes om met mijn privacy. Als medewerker heb ik moeten constateren dat ze het veel minder nauw neemt met mijn privacy.

Top 5: hoe tech ons minder kan storen, 29 mei 2017
Volgens Harvard- en MIT-onderzoeker Amber Case is het tijd voor afspraken om aandacht opeisen te weerstaan. Zoals: "Technologie moet werken, ook als het stuk is."

Wachten op boeven big data in kat en muis met politie, 29 mei 2017
Politiemensen blijven openbaar klagen over hun werk, leiding en vooral organisatie. Maar met data loopt onze Hermandad mondiaal voorop. Een vlucht naar voren? Met welke effect?

Nederlandse cyberpolitie brengt Russen en FBI samen in Nederland, 28 mei 2017
Sinds 2009 brengt Nederland cybercrimebestrijders van de FSB (politie/geheime dienst van Rusland) en FBI samen voor overleg in Nederland.

USB-stick met medische gegevens VUmc gestolen, 27 mei 2017
Bij onderhoudswerkzaamheden door Roche Diagnostics Nederland deze gegevens onbedoeld op de USB-stick terechtgekomen.

Kansspelautoriteit verhevigt strijd tegen goksites, 27 mei 2017
Ook sites in het engels worden vanaf 1 juni aangepakt. Bijzonder effectief is de bestrijding tot op heden niet. De meeste boetes worden niet betaald.

Bijna 1 op 5 slachtoffers ransomware betaalt, 27 mei 2017
Dat blijkt uit onderzoek van ict-beveiliger Eset onder ruim duizend Nederlanders. Ongeveer 10 procent zegt ooit slachtoffer te zijn geweest van ransomware (gijzelsoftware).

KPMG: ‘Patiënt in Nederland krijgt te weinig informatie’, 26 mei 2017
Over patiënttevredenheid is er genoeg informatie, maar op het gebied van medische dossiers en prijsvorming gaat er veel mis.

Dutch Game Garden opent locatie in Twente , 26 mei 2017
De creatieve broedplaats voor game-ontwikkelaars richt zich in Twente op 10.000 studenten van opleidingen die aansluiten op de game-industrie.

Adviesraad: te vroeg voor oordeel over decentralisaties, 26 mei 2017
'Raadsleden worstelen met de vragen die ze moeten stellen en met instrumenten om relevante gegevens te krijgen en sturing te geven’

Kroniek van een aangekondigde cybercrisis?, 26 mei 2017
Deze week mocht ik spreken op het iBestuur symposium in Den Haag met als thema 'Grip op Cybersecurity'. Mooie timing een week na de uitbraak van de WannaCry.

Nieuw systeem oorzaak te late betalingen Amsterdam, 26 mei 2017
De ellende is ontstaan na centralisatie van afwikkeling van facturen begin 2017. Voordien deden 44 stadsdelen en diensten hun administratie met eigen systemen.

Oud-directeur MIVD: Nederlanders hypocriet over privacy, 25 mei 2017
"Zolang er niets gebeurt, heeft iedereen een grote mond over privacy. Onze houding is nu vergelijkbaar met die van de Amerikanen vóór 9/11", zegt Pieter Cobelens.

Apple voegt Nederlandse openbaar vervoer toe, 25 mei 2017
Alle vervoersmaatschappijen, waaronder ook de Teso naar Texel, zijn vanaf morgen beschikbaar in de Kaarten-app.

Waterschappen en Belastingkantoren ook op govroam, 24 mei 2017
Beveiligde wifi-dienst breidt uit via raamovereenkomst met Het Waterschapshuis voor 34 afzonderlijke nieuwe gebruikers. Het aantal deelnemende gemeenten is nu vijftig.

VNG moet herkomst persoonsgegevens tonen, 24 mei 2017
'Een duidelijk signaal voor de VNG en alle gemeenten: wees eerlijk en transparant over de wijze waarop persoonsgegevens zijn verwerkt.’

Privacy voornaamste reden om slimme meter te weigeren, 24 mei 2017
Bescherming van de privacy is voor Nederlandse huishoudens de voornaamste reden om de slimme meter administratief te laten uitschakelen of helemaal te weigeren.

Nieuw systeem Amsterdam oorzaak te late betalingen, 24 mei 2017
Amsterdam betaalt 40 procent van de rekeningen te laat. Dat komt door het nieuwe administratieve systeem waarop de gemeente een paar maanden geleden is overgegaan.

Amsterdammers lopen vast in systemen overheid, 24 mei 2017
Te vaak zijn de mensen die zich melden bij de ombudsman van Amsterdam elders weggestuurd met discutabele verkeerde redenen, schrijft Arre Zuurmond.

Nederland tegen EU-plan controle sociale media, 24 mei 2017
Nederland stemt tegen het EU-voorstel om sociale media waar videofilmpjes worden gedeeld, onder dezelfde EU-regels te brengen als tv-zenders en -diensten als Netflix.

Operatie BRP flink vertraagd en veel duurder, 24 mei 2017
Operatie BRP (Basisregistratie Persoonsgegevens) valt ruim zeventien miljoen euro hoger uit dan voorzien. Ook loopt het project zeker anderhalf jaar vertraging op.

Leuk, zo'n OV-app. Maar pasloos leven is nog mijlenver weg, 23 mei 2017
De fysieke ov-chipkaart kan de deur nog niet uit, want net als aan andere vervangers van plasticpasjes zitten ook aan 'ov-chip mobiel' de nodige haken en ogen.

Sinan Çankaya: 'Met bodycam beter toezicht op politiewerk', 23 mei 2017
De bodycam moet niet primair ingezet worden als controlemiddel, maar kan helpen om de politie te professionaliseren. De videobeelden kunnen ook dienen voor training op de politieacademie.

San Francisco heeft problemen met autonome bezorgrobots, 23 mei 2017
Het stadsbestuur van San Francisco ziet niets in autonome robots die pakketjes aan de deur bezorgen gezien het risico op aanrijdingen met ouderen en kinderen.

AIVD geeft beveiligingsadvies tegen cyberspionage, 23 mei 2017
De AIVD en MIVD brengen een brochure uit met waarschuwingen tegen en risico's van cyberspionage en uiteraard ook adviezen voor maatregelen om haar tegen te gaan.

Netgear verzamelt informatie op routers, 23 mei 2017
Netgear zegt dat het de gegevens gaat gebruiken om de prestaties te verbeteren, maar gebruikers zijn niet onverdeeld positief dat Netgear deze gegevens verzamelt.

Website provincie Groningen verwees door naar porno, 22 mei 2017
De website van provincie Groningen heeft een tijd lang doorverwezen naar porno op het toepasselijke kopje ‘natuur en landschap’. Dat ontdekte Dagblad van Het Noorden.

Rotterdams blockchainsysteem voor huurcontracten klaar, 22 mei 2017
Rotterdam heeft de bouw van digitale verwerking van huurcontracten op basis van blockchaintechnologie afgerond. Cambridge Innovation Center en Deloitte hielpen daarbij.

Het geheim van goede overheidscommunicatie, 22 mei 2017
Ambtenaren hebben het imago zich uit te drukken in onbegrijpelijke taal. Er is een groep ambtenaren die zich inzet om de communicatie van en binnen de overheid te verhelderen.

Afspraken over camera’s Nederlandse slachthuizen, 22 mei 2017
In navolging van België worden ook in Nederlandse slachthuizen alle handelingen met levende dieren voortaan gefilmd.

OV-reis mobiel betalen, 22 mei 2017
Abonnees van Vodafone, KPN, Simyo, Telfort en Yes Telecom met een Android-toestel kunnen nu in- en uit checken met de bestaande Vodafone Wallet-app of de nieuwe OV-chip Mobiel-app.

Politie argwanend over bodycams, 22 mei 2017
Agenten en handhavers eisen dat de camerabeelden niet tegen hen gebruikt kunnen worden. De invoering van de bodycams loopt daardoor vertraging op.

Open data Rotterdamse haven komt samen in app, 22 mei 2017
Het Havenbedrijf Rotterdam en dienstverlener Clockwork helpen met webapp Navigate de optimale routes te bepalen tussen 550 havens wereldwijd en 150 Europese inland-terminals.

Alles over de hack die de wereld gijzelde (en hoe je jezelf kunt beveiligen) , 21 mei 2017
Wat is er aan de hand? Hoe blijf je op de hoogte? En de beste stukken over hacken van De Correspondent bij elkaar.

DigiD voldoet niet aan veiligheidseisen , 20 mei 2017
DigiD-gegevens worden gedeeltelijk versleuteld opgeslagen, maar de gebruikte encryptie voldoet niet aan de gestelde eisen.

AP: ‘Ombudsman voor de privacy’, 20 mei 2017
AP-Chef Aleid Wolfsen: 'We krijgen een Ombudsman-achtige functie en onze wetgevingsadvisering blijft. Onze correctiemogelijkheden worden bijna draconisch verhoogd.'

Steeds vaker livestreams van gemeenteraden, 19 mei 2017
Nagenoeg verdubbeling tot 78 procent van alle raden in 2017.

IT-werknemers stellen meer eisen, 19 mei 2017
Machtsverhouding werknemers/werkgevers slaat weer om ten gunste van werknemers.

90 procent DigiD-gebruikers zonder sms-authenticatie, 19 mei 2017
Van de circa 250 miljoen maal dat gebruik wordt gemaakt van DigiD, is dat in 90 procent van de gevallen met een eenvoudig wachtwoord én zonder sms.

Rijk heeft informatiebeveiliging niet op orde, 18 mei 2017
Departementen EZ, Defensie, Financiën, VenJ, VWS, BZK, OCW en I&M hebben onvoldoende aandacht voor informatiebeveiliging.

Ambtenaren spelen Datapoly, 18 mei 2017
Het spel, bedacht door Ronald Damhof (DNB) is bedoeld voor ambtenaren die regelmatig aan data-projecten werken.

'Amber Alert voor cyberaanvallen', 18 mei 2017
Geschikt om snel veel mensen tegelijk te waarschuwen voor cyberaanvallen, zegt AA-man Frank Hoen.

'Laptopverbod op vluchten van Europa naar VS van de baan', 18 mei 2017
Een mogelijk verbod dat door de VS werd overwogen is voorlopig van de baan, zo meldt de BBC.

Nieuwe grote aanval met malware, 18 mei 2017
Er zouden honderdduizenden computers wereldwijd zijn getroffen, vooral veel in de VS.

'IT-leveranciers niet klaar voor GDPR', 17 mei 2017
Hierdoor hangt die nieuwe Europese wet voor databeveiliging als een molensteen om de nek van gemeenten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van die data.

Zorgen Rekenkamer beveiliging informatie Rijk, 17 mei 2017
Informatie bij de overheid is niet in alle gevallen goed beveiligd. De Algemene Rekenkamer constateert bij acht ministeries en de Tweede Kamer onvolkomenheden.

'Effecten overheidsuitgaven onduidelijk voor samenleving' , 17 mei 2017
Het is niet altijd duidelijk wat de effecten van het overheidsbeleid zijn voor de samenleving. Met als gevaar dat incidenten leiden tot nieuwe wet- en regelgeving.

Rekenkamer: Personeel overheid weet weinig van ICT en lijdt onder werkdruk, 17 mei 2017
Het werknemersbestand is verouderd, er is een hoge werkdruk en te weinig adequate kennis van moderne ICT-systemen.

Nederlander praat liever met een mens dan met een chatbot, 17 mei 2017
53 procent van de Nederlanders weet niet wat een chatbot is, terwijl slechts 36 procent er een bewust heeft gebruikt.

Topconferentie over digitale toekomst van EU, 17 mei 2017
Regeringsleiders na 1 juli uitgenodigd door nieuwe voorzitter Estland voor bepaling lante termijn visie.

Misdaad voorspellen, het kan echt, 16 mei 2017
Nederland is op weg om het eerste land ter wereld te worden waar de politie landelijk inbraak en roof voorspelt met big data.

T-Mobile neemt landelijk dekkend IoT-netwerk in gebruik, 16 mei 2017
T-Mobile biedt vanaf eind mei een landelijk dekkend Internet of Things netwerk op basis van NB-IoT technologie. NB-IoT staat voor NarrowBand Internet of Things.

Kentekenparkeren blijft voorlopig toegestaan, 16 mei 2017
Dat bepaalde het gerechtshof in een door Privacy First aangespannen kort geding. Het verplicht invoeren van een kenteken zou in strijd zijn met de privacy.

Meer geld en betere samenwerking voor digitale veiligheid, 16 mei 2017
Nederland moet meer investeren om bij te blijven met digitale veiligheid. Ook de samenwerking tussen bedrijven en overheden kan beter.

AP: Facebook overtreedt Nederlandse privacywetgeving, 16 mei 2017
Ook heeft de toezichthouder vastgesteld dat Facebook bijzondere gegevens van gevoelige aard gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers.

Dijkhoff benadrukt belang van installeren updates, 16 mei 2017
"Sommige organisaties zijn onvoorzichtig door het niet installeren van updates. In het geval van WannaCry het verschil tussen slachtoffers en niet getroffen organisaties."

VNG geeft ambtenaren tips tegen ransomware, 16 mei 2017
Enkele gemeenten waaronder Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard legden zelfs hun e-mailverkeer uit voorzorg stil.

‘Slimme data creëert waarde voor de stad’, 15 mei 2017
De gemeente Tilburg werkt met een informatieplan, waarin de informatievraag leidend is voor ICT. Startpunt is de Strategische Visie op Informatievoorziening en ICT.

Geen lokale overheden geraakt door cyberaanval, 15 mei 2017
In Nederland zijn er vooralsnog geen overheidsinstellingen en vitale sectoren, zoals gas-, water-, en elektriciteitsvoorziening, getroffen door ransomware-aanvallen.

Microsoft: Overheden zijn schuldig aan aanval van WannaCrypt, 15 mei 2017
De aanval met WannaCrypt was een duidelijk voorbeeld van het gevaar dat overheden vormen door gevonden kwetsbaarheden in software geheim te houden voor eigen gebruik.

Criminelen zijn zo voorspelbaar als 125 bij 125 meter, 15 mei 2017
De politie deelt Nederland op in een virtueel raster met vakken van 125 bij 125 meter. En per vlak wordt het aantal incidenten, bijvoorbeeld inbraken, bijgehouden.

VNG geeft ambtenaren tips tegen ransomware, 15 mei 2017
Enkele gemeenten waaronder Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard legden zelfs hun e-mailverkeer uit voorzorg stil.

Rapport: veel meer geld nodig voor cyberbeveiliging, 15 mei 2017
Amerikaanse Potomac Institute for Policy Studies komt over het Nederlandse budget tot een harde conclusie.

Belastingdienst waarschuwt voor valse CJIB-mails, 15 mei 2017
Ontvangers gewaarschuwd dat er nog een bedrag zou openstaan vanwege een verkeersovertreding. Niet klikken op de link!

Jonge Brit stopt bij toeval cyberaanval, 15 mei 2017
Met de registratie van de domeinnaam om meer informatie over WannaCry te verwerven, haalde hij de angel uit het virus.

Gevolgen WannaCry-aanval in Nederland nog gering, 15 mei 2017
Ondanks het ontwerp van een Nederlandse versie valt het hier tot nu toe mee.

Digitalisering vereist nieuwe mensenrechten, 12 mei 2017
Door de toenemende digitalisering zijn nieuwe mensenrechten vereist: het recht niet gemeten, geanalyseerd of beïnvloed te worden, en het recht op betekenisvol menselijk contact.

Datahonger zet veel meer op het spel dan uw privacy alleen , 12 mei 2017
Er zijn veel bestuurders van ziekenhuizen, scholen en bedrijven die hun processen laten sturen door data omdat dat ‘beter’ is voor de samenleving. Maar volgens wie?

Innovatieve digi-speeltuin in de bibliotheek Breda, 12 mei 2017
Met 3D-printers, hittedrukpers en greenscreen worden jongeren in de Makersbase voorbereid op 'de banen van de toekomst'.

‘Digitalisering onderwijs heeft dringend impuls nodig’, 12 mei 2017
Leerlingen onvoldoende voorbereid, stelt de Onderwijsraad in het advies Doordacht Digitaal,

Pensioenoverzicht KPMG en Cegeka met blockchain, 12 mei 2017
Vier pijlers komen samen: AOW, aanvullend pensioen, privé pensioen en vermogensopbouw.

Adoptie-impuls open standaarden haalt weinig uit, 11 mei 2017
Uit de Monitor Open Standaarden Beleid 2016 blijkt dat met name gemeenten langzamer progressie maken met de implementatie van beveiligingsstandaarden dan voorheen.

'Propriëtaire software is fundamenteel onbetrouwbaar', 11 mei 2017
Edward Snowden gelooft dat open source een fundamenteel betere manier is om technologie te gebruiken vergeleken met gesloten software die gebruikers machteloos maakt.

Advies aan EU-hof: Uber moet in EU taxi-regels volgen, 11 mei 2017
Als het Hof het advies overneemt zal Uberpop waarschijnlijk in de hele EU verboden worden, bevestigt een woordvoerder van het Hof.

Meer meldingen van datalekken door gemeenten, 11 mei 2017
Het aantal meldingen van datalekken door gemeenten is fors toegenomen, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om privacygevoelige informatie van burgers.

'Geen omgevingswet zonder digitale transitie', 11 mei 2017
De invoering van de Omgevingswet in juli 2019 vereist ook dat overheidsorganisaties volledig digitaal werken en samenwerken.

Arbeidsmarkt voor IT’ers naar kookpunt, 11 mei 2017
De tekorten aan IT’ers krijgen zichtbare gevolgen. Werkgevers zullen de portemonnee moeten trekken

In alle vrijheid schenden we onze privacy, en ook nog op grote schaal, 11 mei 2017
Zonder privacy geen vrijheid, betoogde hoogleraar Bart Jacobs laatst in Trouw. Dat is zichtbaar onjuist.

Kamervragen over Nederlandse overheidsdata op Ameirkaanse servers, 10 mei 2017
Tweede Kamerleden Hijink en Van Raak willen de garantie dat Nederlandse overheidsdata niet op servers van Amerikaanse bedrijven zijn opgeslagen.

D66 Groningen wil online burgerdossier, 10 mei 2017
Met een paar muisklikken inzage in alle gegevens die de gemeente van je heeft. In Estland en Denemarken al gewoon, D66 wil dit nu ook voor inwoners van Groningen.

'Datawetten schaden de economie', 10 mei 2017
Landen in de Europese Unie leveren 0,4 procent van hun bruto nationaal product in door privacywetten en andere beperkingen op data-export, stelt Amerikaanse denktank.

Heeft u ‘m al, de functionaris voor gegevensbescherming?, 10 mei 2017
Het is noodzakelijk dat u tijdig ruimte maakt voor deze functie en uw onderneming zo inricht dat deze functionaris zijn werkzaamheden overeenkomstig de AVG kan verrichten.

OCW steekt 18,8 miljoen euro in kwantum-software, 10 mei 2017
Een consortium van 7 onderzoeksgroepen wil tussen Amsterdam, Leiden, Delft en Den Haag een klein kwantum-internet aanleggen, met quantum-entanglement tussen de 4 nodes.

'Actie nodig voor digitale modernisering EU', 10 mei 2017
Er liggen nog 35 voorstellen voor het updaten van bestaande wetgeving uit Brussel waarover de regeringen van de lidstaten maar geen besluit nemen.

Mobieltje vervangt praatpaal, 10 mei 2017
De praat[aal verdwijnt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanaf deze week op de borden boven de snelweg een mobiele telefoon mee te nemen onderweg.

KNVI: Echte digitalisering kan 28 miljard opleveren, 10 mei 2017
Beroepsvereniging KNVI wijst in een brief aan informateur Edith Schippers op het belang van digitalisering van de overheid.

Frauduleuze aanbieder in zorg rukt op, 10 mei 2017
Het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG is gestart met de voorbereidingen van een ‘waarschuwingsregister’, waarbij gemeenten zich kunnen aansluiten.

Surf kiest IT-Staffing, KPN en CGI voor inhuur, 10 mei 2017
Surf, een ict-samenwerkingsorganisatie voor onderzoek en onderwijs, heeft IT-Staffing, KPN en CGI geselecteerd als voorkeursleveranciers voor de inhuur van ict'ers.

Overheden maken zeer langzaam progressie met HTTPS, 9 mei 2017
Gemeenten zitten nu op 80 procent, waarvan 72 procent HTTPS-verbinding ook daadwerkelijk afdwingt.

Snelweg wordt datanet met clients op vier wielen, 9 mei 2017
Vrijwel elke industrie gaat zich meer richten op platforms en uitrol van software, dan op hun traditionele business. Autofabrikanten kunnen daarover meepraten.

Veenendaal maakt geld vrij voor ICT Campus, 9 mei 2017
De gemeente Veenendaal stelt eenmalig een bedrag van zes ton en vanaf 2018 jaarlijks een bedrag van honderdduizend euro beschikbaar voor de ICT Campus.

AP trekt eerder besluit over verborgen camera’s Nijmegen in, 9 mei 2017
Op basis van een eerdere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) concludeert de toezichthouder dat heimelijk filmen van burgers verboden is.

Digitaal onderwijs onder de maat, 9 mei 2017
Leerlingen worden onvoldoende voorbereid op leven en werken in een digitale maatschappij, concludeert de Onderwijsraad in een vandaag verschenen onderzoek.

In alle vrijheid schenden we onze privacy, en ook nog op grote schaal, 9 mei 2017
Zonder privacy geen vrijheid, betoogde hoogleraar Bart Jacobs laatst in Trouw. Dat is zichtbaar onjuist schrijft journalist Peter Olsthoorn.

OM haalt doelstelling aanpak cybercrime niet, 8 mei 2017
Het Openbaar Ministerie wilde 190 zaken in behandeling nemen, maar bleef als gevolg van een gebrek aan kennis en capaciteit steken op 171.

Mozilla: Toekomst netneutraliteit in gevaar, 8 mei 2017
Opensource-ontwikkelaar Mozilla heeft alarm geslagen nu de voorzitter van de Amerikaanse telecomwaakhond FCC van plan is om netneutraliteit terug te draaien.

Duitse bedrijven komen met plan voor eigen identiteitsplatform, 8 mei 2017
Internetgebruikers moeten zich met één identiteit bij bedrijven en later de overheid kunnen aanmelden. Een Europees antwoord op dat van de grote spelers worden, aldus de initiatiefnemers.

Inkoopvoorwaarden die iedereen begrijpt , 8 mei 2017
Professionaliseren van het ICT-opdrachtgeverschap bij gemeenten. De GIBIT (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT) sluit daar goed op aan.

Douanepersoneel VS gebruikt tussen de 10 en 40 wachtwoorden, 8 mei 2017
Het gebruik van verouderde computersystemen en een groot aantal wachtwoorden zorgt ervoor dat Amerikaans douanepersoneel niet effectief kan controleren.

OCW steekt 18,8 mln. in ontwikkeling quantumsoftware, 8 mei 2017
Een consortium zal software voor kleine quantumcomputers en een kwantuminternet ontwikkelen en implementeren.

28.000 dna-profielen aan dna-database NFI toegevoegd, 8 mei 2017
In 2016 werden bijna 28.000 DNA-profielen van verdachten en veroordeelden opgenomen, waarmee de omvang van de database ruim tien procent groeit.

Winnaars megatender ROAD2017 bekend, 8 mei 2017
Het gaat om (datacenter)hardware en ondersteunende diensten aan het ministerie van V&J en de Tweede Kamer. In totaal gaat het om een geraamde waarde van 130,9 miljoen euro..

Rutte cs! Aanschouw onze aarde als een ruimtevaarder en formeer, 7 mei 2017
Waarde onderhandelaars, deze tijd vraagt om een weidse blik, een visie die reikt tot diep in de volgende eeuw. De wereld verandert sneller dan ooit en we missen een betekenisgevend kader.

VS wil socialmediagegevens van sommige reizigers, 5 mei 2017
Deze personen moeten hun socialmedianaam, platformen, telefoonnummers en e-mailadressen opgeven waar ze de afgelopen 5 jaar mee actief zijn geweest.

Britse politie krijgt 175.000 euro boete wegens datalek, 5 mei 2017
Drie onversleutelde dvd's met interviews met gewelds- en zedenslachtoffers werden via de post naar een andere politiedienst gestuurd, maar kwamen daar nooit aan.

UT buigt zich over ethiek en technologie voor Europees beleid, 5 mei 2017
De Universiteit Twente onderzoekt met een aantal buitenlandse universiteiten de ethische en juridische aspecten van nieuwe technologieën waarvan grote maatschappelijke en economische gevolgen worden verwacht.

'Technologiebedrijven doen te weinig tegen digitale terreurpropaganda', 5 mei 2017
Nabestaanden van drie slachtoffers van de schietpartij in het Amerikaanse San Bernardino klagen Facebook, Google en Twitter aan.

TAN-codes onveilig door traagheid telco's, 5 mei 2017
In Duitsland zijn gevallen van aftappen van per mobiel verspreide TAN-codes gemeld. Via een lek dat pas 9 jaar bekend is.

Net als in VS probeert het Kremlin de Franse kiesstrijd te beïnvloeden, hoe doen ze dat?, 5 mei 2017
Tv-zender RT, het vroegere Russia Today, is daarvoor een belangrijk kanaal. Oud-medewerkers weten hoe dat precies werkt.

Tennet test blockchain uit voor energienet, 4 mei 2017
Energienetbeheerder Tennet start een proef met blockchaintechnologie om betere prijsvorming en afhankelijkheid van conventionele centrales te onderzoeken.

Plasterk keurt proeven met stemmen via app af, 4 mei 2017
Minister Plasterk is niet te spreken over de plannen die vijf gemeenten hebben om proeven te doen met het stemmen via een app.

In steden is glasvezel nog járen weg, 4 mei 2017
De verglazing van Nederland stokt. In het huidige tempo duurt het nog 50 jaar voor heel Nederland aansluitingen op glasvezel heeft.

Belgische overheid gaat ambtenaren leren hacken, 4 mei 2017
De Belgische overheid gaat ambtenaren de komende drie jaar allerlei opleidingen op het gebied van cybersecurity geven, waaronder hacking.

Honderden zeeschepen ‘van de radar’, 4 mei 2017
Elke maand varen honderden zeeschepen Nederlandse wateren binnen die in de dagen daarvoor hun identificatienummer gewijzigd of tijdelijk hun gps-signaal uitgezet hebben.

Gartner: Helft bedrijven niet klaar voor Europese privacywet, 3 mei 2017
Mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking, maar meer dan de helft van de bedrijven die hiermee te maken krijgt is nog onvoorbereid.

Security in zorg loopt achter op banken en overheden, 3 mei 2017
De zorgsector loopt achter de feiten aan wat betreft het borgen van security en privacy. Het gaat jaren duren voordat zorginstellingen hun zaakjes op orde hebben.

Nederland toont haar smart city-aanpak in New York, 3 mei 2017
Nederlandse bedrijven, onderzoekers en beleidsmakers geven tijdens Smart Cities NYC '17 een overzicht van slimme ict-toepassingen in Nederlandse steden.

Hightech oplossingen voor opstopping in het verkeer, 3 mei 2017
Kilometerheffing: hoewel effectief lijkt de maatregel politiek onhaalbaar.Welke oplossingen blijven over om Nederland in beweging te houden?

Politie scout digitaal talent bedrijfsleven, 3 mei 2017
De politie van Noord-Nederland haalt ICT-talent uit het bedrijfsleven om de opkomende cybercrime het hoofd te bieden.

Voor- en nadelen van moderne multifactor-authenticatie, 2 mei 2017
IT'ers die deze middelen inzetten, moeten zich bewust zijn van de kwetsbaarheden van middelen als tokenisatie, vingerafdrukken, hardware-verifcatie, en meer.

Directeur Zegveld gaat van King naar Wigo4it, 2 mei 2017
Met ingang van 1 juni is Larissa Zegveld algemeen directeur/bestuurder bij Wigo4it, de coöperatie van de sociale diensten van de vier grote steden voor ict.

Gemeenten gaan experimenteren met stemmen via app, 2 mei 2017
Vijf gemeenten gaan bij de aankomende gemeenteverkiezingen in 2018 experimenteren met de mogelijkheid om via een app op smartphone of pc te stemmen.

Nationaal Archief wacht lang op nieuwe storage, 2 mei 2017
Het Nationaal Archief wilde via een minicompetitie nieuwe opslag- en back-up-apparatuur aanschaffen. Een mislukte gunning aan leverancier PQR gooide roet in het eten.

Rotterdamse basisschoolkinderen krijgen programmeerles, 2 mei 2017
Door kinderen op jonge leeftijd te leren programmeren moet het tekort aan programmeurs op de arbeidsmarkt worden tegengegaan.

Computer met patiëntdata gestolen bij Antoni van Leeuwenhoek, 2 mei 2017
Het gaat om gegevens van 1683 patiënten die voor een nucleair geneeskundig onderzoek naar het Antoni van Leeuwenhoek kwamen.

Nieuwe bevoegdheden Europol tegen cybercrime van kracht, 1 mei 2017
Europol heeft vandaag nieuwe bevoegdheden gekregen. Door de nieuwe bevoegdheden kan Europol in sommige gevallen direct informatie met bedrijven uitwisselen.

Toezichthouder treedt toch niet op tegen afvalpasjes Arnhem, 1 mei 2017
De Autoriteit Persoonsgegevens gaat toch niet optreden tegen het afvalpassysteem van de gemeente Arnhem. Een inwoner van de stad stapte eerder naar de rechter.

Duitse deelstaat mijdt computers bij regionale verkiezingen, 1 mei 2017
De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen gebruikt bij de aankomende regionale verkiezingen alleen de telefoon om de verkiezingsuitlslagendoor te geven.

Gesteggel over bouwborden vertraagt glasvezel Nijkerk, 1 mei 2017
De aanleg van glasvezel op industrieterreinen in Nijkerk en Hoevelaken is bijna afgerond, maar de gemeente ligt dwars volgens het bedrijf dat het netwerk heeft aangelegd.

Nationaal Cyber Security Centrum maakt uitglijer, 1 mei 2017
In een filter van het Nationaal Cyber Security Centrum dat de privacy moet verbeteren, zaten per ongeluk persoonsgegevens van zeven mensen die betrokken waren bij het project.

Privacy Barometer: Ziekenhuis wordt dna-database voor politie, 1 mei 2017
Een nieuw wetsvoorstel zal ervoor zorgen dat afgenomen lichaamsmateriaal in de zorg beschikbaar komt voor politie en justitie, zo waarschuwt Privacy Barometer.

Gemeente met ouderwets internet riskeert aanwijzing, 1 mei 2017
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat overheidsorganisaties sneller moeten overschakelen op modern internet, met name op het gebied van beveiliging.

Schultz wil bezem door wetten voor het vervoer van de toekomst, 1 mei 2017
Minister Schultz wil dat de Wegenwet, de Spoorwet en de Taxiwet plaatsmaken voor één overkoepelende mobiliteitswet. Alle vormen van vervoer op één kaartje.

ICT-ontwikkelproblemen belagen F-35, 28 april 2017
De ontwikkeling van een nieuw gevechtsvliegtuig is geen sinecure. Een greep uit de computertechnische problemen van de Joint Strike Fighter (F-35).

Rijk wil beperking administratieve lasten bij gemeenten afdwingen, 28 april 2017
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) wil kunnen afdwingen dat gemeenten vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein terugdringen.

Opsporingsdiensten vragen Microsoft 866 keer om informatie, 28 april 2017
Nederlandse opsporingsdiensten vroegen Microsoft om e-mailadres, naam en adresgegevens, ip-adres en tijdstip van registratie en laatste login.

Operatie BRP ontspoort opnieuw, 26 april 2017
Demissionair minister Ronald Plasterk laat onderzoeken waarom Operatie Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) opnieuw vertraging oploopt en meer geld gaat kosten.

Nederland kwetsbaar voor ransomware, 26 april 2017
In Europa vormt Nederland, samen met Rusland en Italië, de top drie van doelwitten, becijferde beveiligingsbedrijf Symantec in het Internet Security Threat Report over 2016.

Politie adviseert Find my Phone-app voor Koningsdag, 26 april 2017
Met behulp van de app wil de politie het aantal aanhoudingen van zakkenrollers tijdens het evenement vergroten.

Kamp ruikt Duitse kansen voor Nederlandse ICT, 26 april 2017
Nederlandse innovatieve bedrijven hebben een goede positie om de Duitse ICT-markt op te gaan, aldus minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Geheime diensten verzuimen data hacks te wissen, 25 april 2017
De AIVD en de MIVD verzuimen structureel gegevens te vernietigen en handelen daarmee onrechtmatig. Dat schrijft de toezichthouder van de geheime diensten, CTIVD in een rapport.

Kosten cybercriminaliteit overstijgen de investeringen in security, 25 april 2017
De kosten van cybercrime stijgen de komende vijf jaar veel sneller dan de budgetten die voor cybersecurity worden gereserveerd, aldus onderzoeksbureau Juniper Research.

Gebruik Berichtenbox MijnOverheid vlakt af, 25 april 2017
Het gebruik van het online portaal van de overheid waar burgers overheidscommunicatie kunnen ontvangen, vlakt af omdat er nog steeds veel post via papier wordt verstuurd.

Dutch Data Science Week: problemen oplossen met Data, 25 april 2017
Amsterdam, Eneco en de KNVB vragen dataprofessionals vraagstukken op te lossen met data en analytics tijdens de eerste Dutch Data Science Week plaats.

Data-analyse moet politie meer kennis opleveren, 25 april 2017
Wetenschappers gaan de politie helpen meer informatie te halen uit in beslag genomen mobieltjes en computers.

Jaarverslag MIVD: meer bevoegdheden nodig, 24 april 2017
De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is een absolute must voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), vindt demissionair minister van Defensie Hennis-Plasschaert.

Overheid overschat zelfredzaamheid burger, 24 april 2017
De overheid moet meer rekening houden het ‘doenvermogen’ van burgers. Er is een groot verschil tussen wat wetgeving en beleid van burgers verwachten en wat zij aankunnen.

Gemeenten bijten als één groep meer van zich af, 24 april 2017
Gemeenten kopen steeds vaker samen hun digitale processen in, constateert KING-directeur Larissa Zegveld deze week in Binnenlands Bestuur.

Ondersteuning kwetsbare burgers ‘nog in ontwikkeling’, 24 april 2017
De ondersteuning van kwetsbare burgers door gemeenten en uitvoeringsinstanties is nog in ontwikkeling. Een vertaalslag is nodig van beleid naar de uitvoering in de praktijk.

Zo check je of je pc is besmet met NSA-spyware, 24 april 2017
Beveiligingsbedrijf Countercept komt met script als reactie op uitgelekte spionagetools waarvan onderzoekers denken dat deze van de Amerikaanse National Security Agency zijn.

Facebooks global community is gevaarlijke misvatting, 24 april 2017
Vooruitgangsgeloof van Facebooks Marc Zuckerberg en anderen in Silicon Valley is in strijd met de feiten en onze kennis van de menselijke natuur, zegt Nicholas Carr.

Russen hackten Deens ministerie van Defensie, 24 april 2017
De Russen hebben volgens de Deense minister van Defensie Claus Hjort Frederiksenhem in 2015 en 2016 toegang gekregen tot e-mails van medewerkers.

Onderzoek: Bijna helft Duitsers mijdt VS wegens wachtwoord, 21 april 2017
Bijna de helft van de Duitsers zou niet meer naar de Verenigde Staten op vakantie gaan als ze hun socialmediawachtwoord moeten afstaan om toegang tot het land te krijgen.

Overheid vraagt Google 231 keer om gebruikersgegevens, 21 april 2017
In de laatste helft van vorig jaar heeft de Nederlandse overheid Google 231 keer om gegevens van gebruikers gevraagd. Een lichte daling ten opzichte van het eerste halfjaar.

EU wil oogje houden op blockchain, 21 april 2017
De Europese Unie heeft plannen voor een observatorium rond blockchain-technologie en distributed ledger technologies (DTL).

Burgernet populair in dorpen, 21 april 2017
Het aantal mensen in de regio Rotterdam dat deelneemt aan Burgernet is in drie jaar verdubbeld. Vooral de dorpen rondom de stad zijn erg betrokken bij zoekacties van de politie.

Zorgen over veiligheid ict-systemen Tweede Kamer, 21 april 2017
Kamerleden van CDA, D66 en VVD hebben vragen gesteld aan Kamervoorzitter Arib naar aanleiding van de ransomware die onlangs een ict-systeem van de Tweede Kamer infecteerde.

Technologie drijft migratie uit ontwikkelingslanden op, 21 april 2017
Automatisering bedreigt de werkgelegenheid in ontwikkelingslanden, terwijl toegang tot internet de verwachtingen en ambities van de inwoners van die landen juist opschroeft.

Mantelzorgers ondervinden tegenwerking gemeente, 20 april 2017
Onderzoek onder 1400 mantelzorgers: bijna 40 procent van ondervraagden ondervindt problemen met bureaucratie en regeldruk.

App voor overheidstoezicht op riscovolle bedrijven, 20 april 2017
De zes omgevingsdiensten die toezicht houden op bedrijven met gevaarlijke stoffen, hebben samen een app ontwikkeld voor uniform en kwalitatief hoogwaardig toezicht.

Venlo vierde gemeente met Urban Data Center, 20 april 2017
Het CBS en de gemeente Venlo gaan gezamenlijk regionale en lokale data verzamelen, analyseren en presenteren.

Nederlandse banken lanceren Europese betaaldienst Payconiq, 20 april 2017
De grote Nederlandse banken starten met Payconiq, een dienst die via één app alle mogelijke betaalwijzen ondersteunt: online, in fysieke winkels en van particulieren onderling.

Drone-athon: hoe betrap je een drone?, 20 april 2017
De politie probeert met andere diensten een aanpak uit om drones op te sporen. Een groeiend probleem, onder meer bij Schiphol.

Durft Kamer vingers te branden aan hervorming onderwijs?, 20 april 2017
De Kamer debatteert over onderwijsvernieuwing: digitale geletterdheid is een voorwaarde zou als vak onderwezen moeten worden.

Vertrouwen in decentralisaties licht gestegen, 20 april 2017
Het vertrouwen in de decentralisaties maatschappelijke ondersteuning, ouderenzorg en jeugdhulp neemt licht toe. De waardering voor jeugdhulp en sociale wijkteams neemt af.

'Overheid heeft radicaal andere houding naar ICT nodig', 20 april 2017
Digitalisering van de overheid vereist een radicaal andere houding ten opzichte van ICT, zo concludeert de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid.

E-mail vanaf nu ook onder briefgeheim, 19 april 2017
E-mail, sms en andere vormen van telecommunicatie krijgen voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid.

Rechters vrezen uitholling van strafrechtspraak, 19 april 2017
Fred Bakker, de voorzitter van Raad voor de Rechtspraak (de organisatie van rechters) pleit voor één digitale infrastructuur.

Utrecht gaat ethisch reflecteren op dataprojecten, 19 april 2017
Utrecht Data School (UDS) komt met een instrument waarmee organisaties hun ethisch bewustzijn bij data-projecten kunnen 'meten'. De gemeente hielp bij de ontwikkeling.

Europol en China gaan samen cybercrime bestrijden, 19 april 2017
Europol en China gaan samenwerken om cybercrime te bestrijden. Zij gaan algemene strategische inlichtingen en strategische, technische en operationele data uitwisselen.

Britse banken testen internetbankieren via Windows Hello, 19 april 2017
Drie Britse banken gaan later dit jaar een test houden waarbij klanten via de biometrische inlogfunctie van Windows 10 op hun online bankrekening kunnen inloggen.

Documenten vormen snelgroeiend governance-probleem, 19 april 2017
Hoe kan een functionaris gegevensbescherming, verplicht binnen de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), z'n verantwoordelijkheid nemen?

RvS: UWV kan inlenersadministratie niet aan, 19 april 2017
Het advies aan staatssecretaris Klijnsma is het neerleggen van de uitvoering van het ontwerpbesluit bij het UWV nader te bezien en alternatieven voor de uitvoering van de inleenconstructie te overwegen.

Studiegroep: Overheid moet ict in de kern begrijpen, 18 april 2017
Om de kansen van de digitalisering te benutten is een andere houding van de overheid vereist en moeten overheidsorganisaties zelf tot in de kern van hun primaire processen ict begrijpen.

Groen licht voor politie voor werkplekgunning, 18 april 2017
De Politie kan de aanbesteding 'Werkplekapparatuur en gerelateerde Diensten' afronden. HP Inc. heeft het dreigende kort geding ingetrokken.

Tweede Kamer akkoord met briefgeheim voor e-mail en sms, 18 april 2017
In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt nog gesproken van telefoon- en telegraafgeheim. Dat is volgens de minister niet meer van deze tijd.

Utrecht blij met ethisch beslissingsmodel data-projecten, 18 april 2017
Utrecht Data School (UDS) heeft deze week een instrument beschikbaar gesteld waarmee organisaties hun ethisch bewustzijn bij nieuwe data-projecten tegen het licht kunnen houden.

Digicommissaris wil plaatsmaken voor bewindspersoon, 18 april 2017
Digicommissaris Bas Eenhoorn wil zijn ontslag aanbieden bij het nieuwe kabinet, als deze een nieuwe bewindspersoon aanstelt die regie voert over de digitale overheid.

Gemeentesecretaris Jan van Ginkel vertrekt, 14 april 2017
Dit besluit is in gezamenlijkheid genomen, omdat de verwachtingen van Van Ginkel en de gemeente Zaanstad uiteen bleken te lopen.

Glasvezel in heel EU kost 137 miljard euro, 14 april 2017
Het einddoel is elk normaal gelegen huis aansluitbaar te maken en effectief de helft aan te sluiten. Voor de meest afgelegen huizen geldt een aansluitbaarheid van 50 procent.

Amsterdam toont wachtrijen musea met Rijenradar, 14 april 2017
De mobiele website geeft bezoekers realtime-informatie over de wachtrijen van populaire musea zoals het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Anne Frank Huis.

Rotterdam is halverwege met ICT-schoonmaak, 14 april 2017
Het Rotterdamse college heeft middels een brief gereageerd op het rapport van de Rekenkamer Rotterdam over de gebrekkige ict-beveiliging.

AP publiceert stappenplan voor nieuwe Europese privacywet, 14 april 2017
De eerste stap is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zorgen voor bewustwording in de organisatie. In de tweede stap wordt gewezen op de rechten van betrokkenen.

Centric sluit BPO-deal met zes pensioenfondsen, 14 april 2017
Centric wil de pensioenuitvoering voor zes bedrijfstakpensioenfondsen overnemen van Syntrus Achmea Pensioenbeheer.

Internet en e-mail onnodig riskant, 14 april 2017
Internetaanbieders treuzelen bij het invoeren van beschikbare maatregelen om internet veiliger te maken. Consumenten lopen hierdoor onnodige risico's.

Meer klachten over gemeenten bij ombudsman , 13 april 2017
De Nationale ombudsman ontving in het afgelopen jaar 24 procent meer klachten over gemeenten dan het jaar daarvoor. Dat staat in zijn jaarverslag 2016.

De veeleisendheid van DigiD, 13 april 2017
Gemak dient de mens, maar DigiD vereist veel van de achterliggende infrastructuur. Hoe kunnen overheidsinstellingen en dienstverleners hier goed mee omgaan?

Cyber Commando voor het eerst op missie, 13 april 2017
Het Defensie Cyber Commando (DCC) werd dit jaar operationeel en is nu mee naar Litouwen. Daar zijn 270 Nederlandse militairen ingezet tegen de Russische dreiging.

Kamer wil 'briefgeheim' moderniseren, 13 april 2017
De bescherming van het brief- en telefoongeheim in de grondwet is door alle nieuwe vormen van communicatie niet meer van deze tijd en moet worden gemoderniseerd.

Nederlanders willen digitaal kwaliteitskeurmerk, 12 april 2017
Ruim de helft van de Nederlanders wil dat er een digitaal keurmerk komt voor veilige digitale producten en diensten, zoals websites, apps of digitale overheidsdiensten.

Duitse overheid waarschuwt voor einde Windows Vista, 12 april 2017
De laatste beveiligingsupdates voor Windows Vista zijn verschenen. De Duitse overheid waarschuwt en raadt het gebruik van Vista na vandaag af.

'Beveiliging Suwinet bij alle gemeenten op orde', 12 april 2017
De beveiliging van Suwinet is bij alle gemeenten op orde, heeft staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Gemeenten werken samen tegen identiteitsfraude, 11 april 2017
Noord-Hollandse burgemeesters en betrokken partners gaan samen de strijd aan tegen identiteitsfraude, deels veroorzaakt door onjuiste inschrijvingen in de BRP.

Hoeksche Waard aangesloten op Europees identificatienetwerk, 11 april 2017
De vijf Hoeksche Waardse gemeenten zijn als enkele van de eerste gemeenten aangesloten op het eIDAS-netwerk. eIDAS maakt grensoverschrijdend authenticeren mogelijk.

Plasterk: eID-stelsel kent serieuze risico's, 11 april 2017
De invoering van nieuwe manieren om bij de overheid in te loggen kent serieuze risico's, zo heeft demissionair minister Plasterk de Tweede Kamer laten weten.

45 procent gemeenten nog niet op Woz-waardeloket, 11 april 2017
Een half jaar na invoering van het Woz-waardeloket zijn 176 gemeenten nog steeds niet aangesloten. Het aantal ‘aansluitingen’ is sindsdien wel verdubbeld.

Miljoenenstrop voor gemeente door ict-chaos, 10 april 2017
De gemeente moet bijna drie miljoen extra uitgeven omdat de vervanging van een computersysteem in het honderd is gelopen.

Privacytoezichthouders bezorgd over regels voor wifi-tracking, 10 april 2017
De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de zogeheten Artikel 29-werkgroep (WP29), maken zich zorgen over de nieuwe Europese ePrivacy verordening.

Digitale voorjaarsschoonmaak, 10 april 2017
Het is voorjaar. Tijd om eens stevig de bezem te halen door rondslingerende bits en bytes, de coderegels en digitale innovaties op te poetsen. Want dat is hard nodig.

Ron de Mos stopt als directeur CGI Nederland, 10 april 2017
De Mos wordt opgevolgd door Dirk de Groot. De nieuwe man zal als businessunit-leider rapporteren aan Doug McCuaig, president van Centraal-, Oost- en Zuid-Europa.

SP heeft vragen over handhaving meldplicht datalekken, 10 april 2017
Sinds januari vorig jaar is de meldplicht datalekken in Nederland van kracht, maar de SP wil nu weten hoeveel bedrijven hiermee bekend zijn en hoe er wordt gehandhaafd.

Mooi weer zorgt voor achterblijven aangiften IB 2016, 10 april 2017
De Belastingdienst heeft tot nu toe minder aangiften inkomstenbelasting binnengekregen dan vorig jaar: ruim 6 miljoen, waar het er vorig jaar ruim 7 miljoen waren.

Dit bedrijf ontwikkelde met subsidies spionagesoftware. , 7 april 2017
De Europese Unie subsidieert het ontwikkelen van surveillancetechnologie. De nieuwe eigenaar heeft banden met een dictatuur

Gegevens 882 werkzoekenden in Enschede per ongeluk verstuurd, 7 april 2017
Het was de bedoeling van een ambtenaar Werk en Inkomen om de dertig geadresseerden op de hoogte te stellen van twee vacatures.

Politie wil overtollige Office-licenties verkopen, 7 april 2017
De politie bekijkt de mogelijkheid om ongebruikte Office-licenties door te verkopen aan derden. Hoe het plan vorm moet krijgen, wordt nog bestudeerd.

8 dingen die datacentra van de overheid willen, 7 april 2017
Het belang van de datacentra die het fundament vormen van de digitale infrastructuur is groot; dat zou in het beleid tot uitdrukking moeten komen.

ICT-rapport Rotterdam nu openbaar, 7 april 2017
De Rekenkamer Rotterdam heeft donderdag alsnog het rapport uit over de kwetsbare ICT-beveiliging van de gemeente uitgebracht.

Niet alleen Rotterdam laks in beveiligen, 7 april 2017
De bediening van de Erasmusbrug, persoonsgegevens van burgers, de agenda van burgemeester Ahmed Aboutaleb: de lijst van digitale kwetsbaarheden is lang.

Wet open overheid zal ´lastig uitvoerbaar´ zijn, 6 april 2017
Een open en transparante overheid is een goede zaak, maar de vraag is of een nieuwe wet dat beter gaat regelen. Dat signaleerde de Raad van State donderdag in zijn jaarverslag.

Burgemeester Aboutaleb loopt onnodig groot veiligheidsrisico, 6 april 2017
Ondanks eerdere waarschuwingen laat de gemeente na gaten in zijn digitale beveiliging te dichten. Daardoor kunnen kwaadwillenden relatief eenvoudig via zijn agenda achterhalen.

‘Kijk bij handhaving door bril burger’, 6 april 2017
De Nationale ombudsman ziet veel klachten over handhaving door gemeenten. Hij adviseert gemeenten om de bril van de burger op te zetten bij het informeren over handhaving.

Rapport brengt digitale infratructuur van Nederland in kaart, 6 april 2017
De infrastructuur van netwerken, datacenters en hosting-/cloudpartijen is aan het oog onttrokken. Er bestaat onvoldoende zicht op de betekenis ervan voor de maatschappij.

'Ict-project kost Nationale Politie miljoenen extra' , 6 april 2017
De overheid heeft zich opnieuw vertild aan een groot ict-project. De vervanging van het digitale archief van de Nationale Politie kost miljoenen euro's extra.

Gemeenten lopen achter met internetstandaarden, 6 april 2017
41 van de 51 onderzochte gemeenten voldoen niet aan de standaarden voor een modern internetadres. Internetprotocol versie 6 (IPv6) is amper in gebruik genomen.

Prototype app Digitale Gemeente gepresenteerd, 5 april 2017
Op de Kwartaalbijeenkomst van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten was het motto: ‘Dienstverlening in de Smart City. Kan een gemeente een Google of een bol.com worden?’

AIVD: Overheid doelwit hardnekkige cyberspionage, 5 april 2017
Nederlandse overheidsinstellingen zijn het afgelopen jaar herhaaldelijk doelwit geweest van omvangrijke en hardnekkige digitale spionageaanvallen, aldus de AIVD.

VS zou overwegen Nederlanders om wachtwoord te vragen, 5 april 2017
De Amerikaanse regering zou overwegen Nederlandse reizigers naar de VS te verplichten hun socialmediawachtwoord, adresboek van de telefoon en financiële gegevens te delen.

'Geen slot op handelsregister', 5 april 2017
In een brief aan de Tweede Kamer heeft Open State Foundation opgeroepen om het voorstel 'Wijziging van de Handelsregisterwet 2007' controversieel te verklaren.

Brancheorganisatie: ‘Minister van ICT slecht plan’, 4 april 2017
Nederland ICT vreest dat een ministerie van ICT overal bij betrokken wordt, maar uiteindelijk nergens over mag beslissen.

Rob en Rfv worden één adviesraad , 4 april 2017
De adviesfunctie van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) wordt overgedragen aan de Raad voor het openbaar bestuur (Rob).

Gemeenten protesteren massaal tegen tariefstijging software, 4 april 2017
152 gemeenten hebben softwareleverancier Vicrea laten weten dat een door het bedrijf aangekondigde prijsverhoging niet acceptabel is.

Hoge Raad: grenzen aan politieonderzoek smartphones, 4 april 2017
Volgens de Hoge Raad heeft het hof onvoldoende gemotiveerd waarom de smartphone van een verdachte is onderzocht.

DigiD met sms-controle verplicht bij online aangifte, 4 april 2017
Mensen die online aangifte bij de politie willen doen moeten voortaan ook de sms-controle voor DigiD hebben ingeschakeld, zo heeft de politie vandaag bekendgemaakt.

Belastingaangifte doen met Idensys, 4 april 2017
Wie belastingaangifte wil doen, maar zijn of haar inloggegevens kwijt is, kan bij Digidentity en SecureIdentity een Idensys inlogmiddel online aanvragen in ongeveer 10 minuten.

Ook gezamenlijke tender Vaste Communicatie, 3 april 2017
VNG en KING publiceren het bestek van de gezamenlijke aanbesteding voor vaste data, vaste spraak en internet (GT Vaste Communicatie) op 13 april 2017.

‘Laaggeletterden helpen door spraakherkenning’, 3 april 2017
Tientallen directeuren publieksdiensten van gemeenten willen laaggeletterden door middel van spraakherkenning en visuele informatie helpen, meldt gemeente Eindhoven.

Gemeenten dreigen Vicrea buitenspel te zetten, 3 april 2017
152 gemeenten hebben softwareleverancier Vicrea laten weten dat een aangekondigde prijsverhoging van tafel moet. Anders gaan ze op zoek naar alternatieve leveranciers.

Eerste Kamer kritisch over wet die politie verdachten laat hacken , 3 april 2017
De commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer is kritisch op een kabinetsvoorstel dat de politie de bevoegdheid zou geven om verdachten te hacken.

Rekenkamer stelt 'hackrapport' Rotterdam uit, 3 april 2017
Het college is bang dat er te veel details over die beveiliging naar buiten komen. Aboutaleb: Dit rapport is een lesje: hoe hack je de gemeente.

Gemeenten kunnen nieuwe ICT-standaarden aanmelden, 3 april 2017
Forum Standaardisatie heeft organisaties waaronder gemeenten uitgenodigd om nieuwe open ICT-standaarden of nieuwe versies ervan aan te melden.

Wordt 2017 het blockchain-jaar voor Nederlandse banken?, 3 april 2017
Disruptieve innovaties als blockchain geven hen de kans zichzelf opnieuw uit te vinden.

De wankele wereldmacht van Google Android, 3 april 2017
Android is het populairste besturingssysteem ter wereld – en het meest onveilige. Google belooft beterschap, maar worstelt met de controle over 1,4 miljard apparaten.

Lek gegevens 450.000 deelnemers loterijen, 3 april 2017
Een computerspecialist ontdekte afgelopen week een lek in de systemen van de Bankgiro Loterij, de Vriendenloterij en de Postcodeloterij.

NVVB vindt verkiezingsproces niet meer normaal uitvoerbaar, 31 maart 2017
De stembiljetten zijn onhandelbaar, de middelen niet afdoende en de inzet van digitale hulpmiddelen schiet ernstig te kort. De NVVB wil volledig digitale verkiezingen.

BEL-gemeenten herstellen van ransomware-aanval, 31 maart 2017
Sinds afgelopen maandag hebben de drie gemeenten last van een ransomware-aanval met het virus Cryptolocker, nadat een ambtenaar in een phishing-mail trapte.

Kwart websites gemeenten niet klaar voor mobieltje, 31 maart 2017
Schermen en resoluties worden bij een kwart van de gemeentewebsites niet aangepast aan de tablet of smartphone. Ook zijn menu's niet beschikbaar via mobiele apparatuur.

Rapport: problemen in jeugdzorg worden blijvend, 30 maart 2017
Jeugdzorg kampt met betalingsproblemen en zware administratieve lasten, sinds deze zorg in 2015 is overgeheveld naar gemeenten.

Beveiliging politienetwerk C2000 schiet tekort, 30 maart 2017
De Auditdienst Rijk constateert dat er op papier voor C2000 allerlei beveiligingsmaatregelen zijn vastgelegd die in de praktijk niet worden nageleefd.

Duitse Bondsdag aangevallen via gehackte website, 30 maart 2017
Eerder dit jaar zijn systemen van de Duitse Bondsdag via een gehackte website aangevallen, maar er is geen malware aangetroffen.

Gooise gemeenten weer online na ransomware-aanval, 30 maart 2017
Blaricum, Eemnes en Laren hebben hun systemen weer online gebracht nadat die eerder wegens een ransomware-aanval uit voorzorg offline waren gehaald.

D66 vraagt ondersteuning cyberbewustzijn Kamerleden, 30 maart 2017
"Hoe gaan we alle mensen in de Tweede Kamer bewuster maken van de gevaren van cybercriminaliteit?", vroeg Kamerlid Kees Verhoeven aan Kamervoorzitter Arib.

Overheid lanceert DigiD-app voor Android en iOS, 29 maart 2017
Met de app kan bij bij Studielink, DUO, de Belastingdienst Toeslagen, Studentenreisproduct, Mijn DigiD en DigiD Machtigen worden ingelogd.

Gemeente ontwikkelt digitale regelhulpen voor ondernemers, 29 maart 2017
EZ biedt vijf gemeenten de kans om digitale rekenhulpen voor ondernemers te ontwikkelen, om de lokale regeldruk te verminderen en ondernemers beter van dienst te zijn.

Stapels papier MER maken plaats voor 3D-animatie, 29 maart 2017
Papieren milieueffectrapporten maken plaats voor online 2D en 3D-animatie, 360 graden-foto’s, geluid en infographics. De Commissie m.e.r. heeft positief geadviseerd.

Ransomware infecteert ict-systeem Tweede Kamer, 28 maart 2017
Een ict-systeem van de Tweede Kamer is gisteren getroffen door ransomware. Om wat voor ransomware het precies gaat en wat de impact was, is onbekend.

Testtraject Tilburg-Helmond voor zelfrijdende auto, 28 maart 2017
Voor het eerst kunnen in Nederland op een netwerk van grotere en kleinere openbare wegen in de praktijk technologische ontwikkelingen worden getest.

BEL-gemeenten koppelen computers los van internet, 28 maart 2017
De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn doelwit geworden van een grote cyberaanval. Uit voorzorg hebben ze alle systemen uit de lucht gehaald.

Schippers: Doorsturen medische gegevens GGZ onrechtmatig, 27 maart 2017
Psychologen en psychiaters vragen periodiek aan patiënten hoe het met hen gaat. Zorgverleners sturen deze vragenlijsten ook door naar een landelijke database.

Studenten vinden lekken in 'opvolger' DigiD, 27 maart 2017
Studenten van de Universiteit van Amsterdam hebben lekken gevonden in één van de mogelijke alternatieven voor DigiD.

Meeste Nederlandse gemeenten willen digitaal stemmen, 27 maart 2017
Als het aan een meerderheid van de Nederlandse gemeenten ligt wordt er bij volgende verkiezingen digitaal gestemd, zo blijkt uit een rondgang van de NOS.

'Slechte beveiliging persoonsgegevens Rotterdam' , 27 maart 2017
Rotterdam heeft de beveiliging van persoonsgegevens niet goed op orde. Er wordt gewerkt met verouderde software en wachtwoorden zijn makkelijk te achterhalen.

'Meer aandacht voor ethiek nodig bij data-projecten', 24 maart 2017
Op steeds grotere schaal zetten gemeenten big data in, maar die informatie is vaak niet neutraal, stellen onderzoeker Mirko Tobias Schäfer en Kamerlid Kees Verhoeven (D66).

Zelfingenomen techie vaker slachtoffer van ID-fraude, 23 maart 2017
Mensen die zich handig vinden met computers en mensen die zeer hoog zijn opgeleid zijn vaker slachtoffer van ID-fraude dan andere gebruikers.

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen op wijkniveau te zien, 23 maart 2017
Met één druk op de knop is nu op wijkniveau te zien welke sociaaleconomische gezondheidsverschillen er in gemeenten zijn, voor het eerst overzichtelijk bij elkaar.

‘Lokaal’ Kamerlid snapt de uitvoering, 23 maart 2017
Onder de 57 nieuwkomers in de Tweede Kamer bevinden zich 28 Kamerleden die tot vorige week in het decentrale bestuur actief waren.

Veel functionarissen gegevensbescherming nodig , 23 maart 2017
Veel meer ICT-bedrijven dan verwacht zijn vanaf volgend jaar verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Dat blijkt uit een onderzoek van Nederland ICT.

Inloggen bij Belastingdienst via bank nog weinig populair, 22 maart 2017
Inloggen bij de Belastingdienst via het door banken ontwikkelde inlogmiddel iDIN is nog weinig populair, zo blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland.

‘Privacywetgeving rond Smart TV onvoldoende’, 22 maart 2017
Onderzoekers van de UvA doen een beroep op beleidsmakers op Europees en nationaal niveau om meer te doen aan de privacybescherming van mediagebruikers.

Vraag naar cyberverzekeringen stijgt fors, 22 maart 2017
Lloyd's noteert in de periode tussen 2014 en 2016 een toename van negenhonderd procent in de cyberpremies die het bedrijf heeft ontvangen van Nederlandse bedrijven.

Overheid vraagt Twitter vaker om gebruikersgegevens, 22 maart 2017
De Nederlandse autoriteiten deden in de laatste helft van vorig jaar 19 dataverzoeken die op 19 accounts betrekking hadden. In 79 procent van de gevallen gaf Twitter gegevens.

HTM komt met digitaal kaartje op telefoon, 22 maart 2017
Volgens het Haagse openbaarvervoerbedrijf HTM zorgt het nieuwe digitale kaartje er ook voor dat bus- of trambestuurders minder contant geld in kas hoeven te hebben.

Duitsland wil Europese koploper in encryptie worden, 22 maart 2017
De Duitse regering is een 'focusgroep' gestart die ervoor moet zorgen dat Duitsland de Europese koploper in encryptie wordt.

Gemeenten dragen bij aan structurele financiering GDI, 21 maart 2017
Op basis van de door de ministerraad vastgestelde verdeelsystematiek moeten gemeenten in 2018, op basis van gebruikscijfers 2016, ongeveer € 20 miljoen bijdragen.

Google: hacks van websites 32 procent gestegen, 21 maart 2017
Een site die wordt overgenomen en malware verspreidt komt via strafpunten bij Google een stuk lager uit in zoekresultaten. Volgens Google komt dit steeds meer voor.

Microsoft waarschuwt voor phishing tijdens belastingperiode, 21 maart 2017
In verschillende landen moeten mensen belastingaangifte doen en cybercriminelen maken hier misbruik van door phishingmails en malware te verspreiden.

Politie krijgt 3 miljoen euro niet terug van Microsoft, 21 maart 2017
De politie krijgt geen geld terug van Microsoft, nadat een administratieblunder ervoor zorgde dat 3 miljoen euro te veel aan softwarelicenties werd gespendeerd.

‘Snel eerste stappen in samenhang basisregistraties zetten', 20 maart 2017
De afgelopen jaren hebben de basisregistraties steeds meer vorm gekregen. Elke registratie levert op haar eigen manier authentieke, betrouwbare data aan de gebruikers.

Duitsland en Japan willen wereldwijde ICT-agenda, 20 maart 2017
De Japanse premier Shinzo Abe stelt namens beide landen voor om afspraken te maken over nieuwe definities van machines en robots en over connectiviteit en ict in het onderwijs.

Gemeentelijke softwarecoöperatie verder zonder Woerden, 20 maart 2017
De gemeentelijke softwarecoöperatie van Eindhoven, Boxtel en Woerden is verder gegaan zonder Woerden. Met Sint Michielsgestel is er een nieuwe gemeentelijke partner bijgekomen.

Burgernet 2.0 gaat foto's meesturen ondersteunen, 20 maart 2017
Er wordt een nieuwe versie van Burgernet ontwikkeld die onder andere het meesturen van foto's gaat ondersteunen. De nieuwe versie zal social media integreren.

"Kabinet met uitsluitend privacybedreigers vrijwel uitgesloten", 20 maart 2017
Door de verkiezingsuitslag is een kabinet met uitsluitend privacybedreigers vrijwel uitgesloten, zo stelt Reinout Barth van Privacy Barometer en de Privacy Stemwijzer.

Record aantal bezoekers Privacy Stemwijzer, 20 maart 2017
In de aanloop naar de Kamerverkiezingen is de Privacy Stemwijzer meer dan 120.000 keer geraadpleegd. Privacy speelt een steeds grotere rol bij het bepalen van de stem.

Nederlandse digitale overheid in top drie van Europa, 20 maart 2017
De Europese Commissie heeft nieuwe cijfers gepresenteerd over de voortgang van digitalisering. Nederland staat op de derde plaats, na Estland en Finland.

Europa roept Facebook, Twitter en Google tot de orde, 20 maart 2017
De Europese Commissie heeft Facebook, Twitter en Google te verstaan gegeven dat ze zich moeten houden aan Europese consumentenregels.

‘Overheid ziet Open Source-wereld als zolderkamerhobbyisten’, 17 maart 2017
Binnen overheidsorganisaties bestaan er verouderde denkbeelden over Open Source Software (OSS). Dat blijkt uit onderzoek van PBLQ.

Klantgedreven dienstverlening: richt je op mensen! , 17 maart 2017
Klantgericht betekent dat zo goed mogelijk op de behoeften van de klant wilt afstemmen, terwijl klantgedreven juist uitgaat van wat een inwoner nodig heeft in brede zin.

Meer warmtegevoelige fietsstoplichten in Rotterdam , 17 maart 2017
Als een sensor in het stoplicht 'voelt' dat er veel fietsers voor het stoplicht staan te wachten, dan staat het langer en vaker op groen, zodat de fietsersfile verdwijnt.

Rapport: Al 25 jaar fraude met motoren van Renault, 17 maart 2017
De boordcomputer weet wanneer de auto zich in een testsituatie bevindt. Dan worden door de motor geproduceerde giftige NOx opgeslagen in een soort reservoir.

Duitse overheid waarschuwt voor 20.000 kwetsbare clouds, 16 maart 2017
Meer dan 20.000 cloudomgevingen van bedrijven, energiemaatschappijen, ziekenhuizen, advocaten en thuisgebruikers in Duitsland bevatten ernstige lekken.

Medewerkers gemeenten moeten ‘datavaardig’ worden, 16 maart 2017
Steeds meer gemeenten doen aan datagedreven sturing van beleid, zo wijst een verkenning van De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Fonds (A+O Fonds) uit.

Weerbarstige informatiedeling in de gezondheidszorg, 16 maart 2017
Zelfbewuste patiënten voelen zich comfortabel met een operationeel en goed gevuld EPD, waar ze zelf wel de regie over kunnen voeren.

Canadese Belastingdienst tijdelijk offline om Apache-lek, 16 maart 2017
De Canadese Belastingdienst is drie dagen offline geweest vanwege een beveiligingslek in Apache Struts waardoor aanvallers systemen volledig kunnen overnemen.

Rekenkamer detecteert risico’s privacy sociaal domein, 16 maart 2017
Tussen de Arnhemse wijkteams en zorgpartners worden mails met persoonsgegevens onbeveiligd verstuurd. Maar de Arnhemse Rekenkamer is grosso modo positief.

AIVD en MIVD mogen data uitwisselen met buitenland, 15 maart 2017
Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag in hoger beroep bepaald. De coalitie 'Burgers tegen Plasterk' is het daar niet mee eens en gaat in cassatie bij de Hoge Raad.

Security in zorg loopt achter op banken en overheden, 15 maart 2017
De zorgsector loopt achter de feiten aan int het borgen van security en privacy, door te weinig bewustwording en de verschillende systemen die vaak ook verouderd zijn.

Uitslagen komen stapsgewijs per gemeente binnen, 15 maart 2017
Wanneer een kwart van de gemeenten de uitslag heeft doorgebeld aan de verkiezingsdienst van het ANP, is een gerichte prognose van de einduitslag mogelijk.

Overheid mist benul tenders en opensourcesoftware, 15 maart 2017
Minister Ronald Plasterk van BZK zegt nu Pianoo aan te sporen om de opbouw en het uitdragen van de kennis over opensourcesoftware te verbeteren.

GroenLinks en VVD zijn de slimste campaigners op Facebook, 15 maart 2017
Politieke partijen maakten deze verkiezingscampagne meer dan ooit gebruik van sociale media. De Verenigde Staten golden als lichtend voorbeeld.

D66'er vlogt in stemhokje, 15 maart 2017
Mag je nou wel of niet filmen in het stemhok? Wethouder Marcel Steeman (D66) vindt van wel en filmt hoe hij zijn stem uitbrengt in Castricum, waar het eerste stembureau vannacht opende.

'Data ov-chipkaart te grabbel', 15 maart 2017
De Belastingdienst moet de toegang worden ontzegd tot OV-chipkaartgegevens, dat zegt advocaat en hoogleraar Belastingrecht Guido de Bont.

AIVD en MIVD mogen NSA-data blijven gebruiken, 14 maart 2017
Het gerechtshof in Den Haag stelt dat de AIVD en MIVD gegevens mogen blijven uitwisselen met buitenlandse inlichtingendiensten.

Providers bang dat afluisterstation 5G in de weg zit , 14 maart 2017
Verschillende Nederlandse providers zijn bang dat 5G in Nederland niet goed kan worden uitgerold, omdat een afluisterstation in Burum voor problemen zorgt.

Met spoed gezocht: gangmakers, lef en een regelvrije zone, 14 maart 2017
Wie nu blind vaart op de uitkomsten van verplicht gestelde metingen en dataleveringen in het sociaal domein, maakt beleid voor de overheid en niet voor de inwoners.

China beoordeelt straks alle burgers op basis van big data, 14 maart 2017
Digitale superstaat China ontwikkelt een ‘sociaal krediet-systeem’ om met data de eerlijkheid van burgers, bedrijven en overheidsinstellingen te meten.

Digitale inhaalslag senioren niet zonder zorgen, 14 maart 2017
Steeds meer senioren maken actief gebruik van het internet. Toch blijven er ook zorgen over de digitale aansluiting van senioren, stelt seniorenvereniging KBO-PCOB.

Geen versnelde invoering ENSIA, 14 maart 2017
De gemeenten moeten eerst klaar zijn voor de nieuwe audit-systematiek, het instrument moet ontwikkeld en afspraken met IT-auditors gemaakt, aldus minister Plasterk.

UWV laat ICT’ers continu bijleren, 14 maart 2017
Het UWV zet in op continu bijleren om werkloze ict’ers aan de slag te krijgen én om ‘moeilijke’ ict-vacatures in te kunnen vervullen. Microsoft, Centric, Defensie en KPN doen mee.

Samenleving moet risico’s ICT grondig inschatten, 13 maart 2017
Het gaat om toepassingen als robots, zelfrijdende auto’s en big data. Het is aan de samenleving om technologische innovaties beter te benutten en de risico’s ervan te beperken.

Meldingen van identiteitsfraude in 2016 verdubbeld, 13 maart 2017
Het aantal meldingen van identiteitsfraude bij het CMI is vorig jaar meer dan verdubbeld. In 2015 kwamen er 800 meldingen bij het CMI binnen, in 2016 waren dat er 1700.

Privacy First in hoger beroep tegen kentekenparkeren, 13 maart 2017
Het invoeren van het kenteken bij parkeerautomaten hóeft niet, maar wie dat niet doet ontvangt nog steeds een parkeerboete die pas na bezwaar wordt vernietigd.

Digitaal Deltaplan nodig, 13 maart 2017
Dankzij visie, ambitie, actie en budget houdt Nederland droge voeten. Zo'n aanpak is ook nodig om digitaal droge voeten te houden en het cybersecurityniveau te verhogen.

Omgevingswet, een te stille revolutie, 13 maart 2017
De invoering van de Omgevingswet zal de omgang met onze leefomgeving fundamenteel veranderen. Toch is er nauwelijks debat en dreigt een louter technocratische operatie.

Gemeenten verwachten tijdrovende stemtelling, 13 maart 2017
Bijna een derde van de gemeenten verwacht woensdag meer tijd nodig te hebben om alle stemmen te tellen dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen.

Stemwijzers passen verwerking persoonsgegevens aan, 10 maart 2017
Verschillende stemwijzers hebben na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens hun beleid en werkwijze voor de verwerking van persoonsgegevens aangepast.

Leeuwarden pakt massamails beroepswobbers aan, 10 maart 2017
Informatieverzoeken bij de gemeente moeten nu worden ingediend via een online formulier in plaats van via e-mail, Twitter of Whatsapp.

Te veel overheidssites niet veilig, 10 maart 2017
Hoewel het aantal overheidswebsites met een HTTPS-verbinding het afgelopen kwartaal is gestegen, gebruikt nog steeds de helft van alle overheidswebsites geen HTTPS.

StembureauApp volgt opkomst op de voet, 10 maart 2017
In navolging van pionier Rotterdam voeren ook Den Haag, Utrecht, Groningen en Zoetermeer de komende verkiezingen de StembureauApp in.

‘Zorgen over integraal werken Omgevingswet terecht’, 10 maart 2017
Ambtenaren en bestuurders zullen nu al moeten gaan oefenen om bij visies en plannen rond de leefomgeving alle belangen in samenhang af te wegen.

Politie ontsleutelt 3,6 miljoen berichten van crimineel netwerk, 9 maart 2017
De politie en het OM hebben toegang gekregen tot 3,6 miljoen berichten die via een netwerk van speciaal aangepaste BlackBerry-smartphones werden verstuurd.

Handelsregister valt volgens Europees Hof niet onder vergeetrecht, 9 maart 2017
Informatie in het handelsregister valt niet onder het vergeetrecht en mag worden bewaard, zegt het Europees Hof in een zaak van een Italiaanse bedrijfseigenaar.

Financieel Paspoort: app in plaats van schoenendoos, 9 maart 2017
Een app waarmee je bij al je financiële informatie kunt. Bijvoorbeeld bij die rondom het thema schuldhulpverlening. Wellicht een mooie oplossing voor gemeenten.

Vlaanderen stelt verkeersdata open, 9 maart 2017
De gegevens van de meetlussen en de rijstrooksignalisatie op de Vlaamse snelwegen komen beschikbaar als open data. Doel is de ontwikkeling van verkeers-apps te stimuleren.

Nog veel huiswerk voor Omgevingswet, 9 maart 2017
Zijn gemeenten medio 2019 klaar voor het Digitale Stelsel Omgevingswet? Het kennisniveau verschilt sterk per organisatie en de cultuurverandering vraagt meer tijd.

VN-expert waarschuwt voor surveillance en angstkaart, 8 maart 2017
Er vindt te veel surveillance door overheden plaats, die ook nog eens de angst voor terrorisme manipuleren om hun eigen agenda door te drukken.

‘Gemeenten moeten financiële systemen samenvoegen’, 8 maart 2017
Dat maakt de verantwoording efficiënter, ook voor de accountant. Dat is een van de adviezen van de Taskforce Publieke Verantwoording.

Autoriteit Persoonsgegevens twee keer voor de rechter, 8 maart 2017
Volgens Vrijbit weigert AP in te grijpen tegen het systematisch onrechtmatig verzamelen en verwerken van medische gegevens door zorgverzekeraars.

Raad van State kiest verse partners voor ICT-inhuur, 8 maart 2017
De Raad van State heeft na een aanbesteding voor ict-inhuur gekozen voor Cimsolutions (in combinatie met VKA en SLTN Professionals), Ordina, Brunel en CGI.

Minister Kamp stelt handelsregister niet open, 8 maart 2017
Open State Foundation pleit ervoor na de verkiezingen via een nieuw regeerakkoord het handelsregister te ontsluiten als open data.

Apple: Veel iOS-lekken waar CIA over beschikt al gepatcht, 8 maart 2017
Apple stelt dat uit een eerste onderzoek blijkt dat de meeste problemen die door WikiLeaks openbaar zijn gemaakt in de nieuwste iOS-versie zijn verholpen.

Actie Deense privacy waakhond tegen Google, 8 maart 2017
Reden is dat Google privacy-regels zou overschrijden. Het bedrijf zou persoonlijke gegevens langer bewaren dan wettelijk is toegestaan.

Prins van Fox-IT: Soms is 'grote cyberramp' nodig, 8 maart 2017
‘Ik hoop eigenlijk op een grote cyberramp. Dan weet ik zeker dat de ogen van de overheid geopend worden’, zegt directeur Ronald Prins van Fox-IT.

WikiLeaks onthult hackingtools, informatie en malware van CIA, 7 maart 2017
Volgens WikiLeaks zou de CIA onlangs de controle over een groot deel van het eigen 'hackingarsenaal' zijn verloren. Het gaat om malware, virussen, exploits en hackingtools.

ICT-investeringen in vijftien jaar fors gestegen, 7 maart 2017
De investeringen in ict zijn in Nederland in de periode 2001-2015 sterk toegenomen. Bedrijven investeerden in 2015 ruim twee keer zoveel in computer- en telecomapparatuur.

Frankrijk ziet af van elektronisch stemmen wegens veiligheid, 7 maart 2017
De Franse overheid heeft vanwege het risico op cyberaanvallen besloten om Fransen in het buitenland niet tijdens de verkiezingen van juni elektronisch te laten stemmen.

Het toenemende belang van ICT bij Rijkswaterstaat, 7 maart 2017
Of er nu een weg, brug, tunnel, of sluis wordt gebouwd, ze bevatten belangrijke ICT-componenten die steeds meer bepalen of de infrastructuur doet wat het moet doen.

Nationale Politie gunt Burgernet 2.0 aan CGI, 7 maart 2017
Ict-dienstverlener CGI gaat een nieuwe versie van Burgernet ontwikkelen en invoeren. De contractwaarde is geraamd op 4,5 miljoen euro.

Facebook dirigeert kiezer naar stembus, 6 maart 2017
Nederlandse Facebookgebruikers krijgen op verkiezingsdag een Voter Megaphone-bericht in hun tijdlijn met een link naar een kaart met het dichtstbijzijnde stemlokaal.

'ICT-onderwijs op basisschool moet in regeerakkoord', 6 maart 2017
Het nieuwe kabinet moet zorgen dat jongeren op structurele wijze digitale vaardigheden zoals programmeren aanleren, zegt CodePact in een open brief aan alle lijsttrekkers.

Politie ontkent problemen met systeem identificatie verdachten, 6 maart 2017
Het AD kwam met een artikel waarin wordt gesteld dat het politiesysteem om arrestanten te identificeren agenten soms meer dan een uur van de straat houdt.

‘Overheden mogen wél zelf glasvezel aanleggen’, 6 maart 2017
Gemeenten en provincies kunnen een actievere houding aannemen om breedbandinternet in buitengebieden mogelijk te maken, gezien recente Europese voorbeelden.

Plasterk: Verkiezingssoftware kende kwetsbaarheden, 6 maart 2017
De manier waarop de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) bij vorige verkiezingen werd gebruikt kende kwetsbaarheden, heeft minister Plasterk laten weten.

Facebook weet heel veel van je en dat is handig in de campagne, 6 maart 2017
Het merendeel van de gevestigde politieke partijen adverteert via Facebook, het sociale netwerk waar we vrijwillig - en vaak onbewust - veel data mee delen.

Plasterk: geen versnelde invoering ENSIA, 3 maart 2017
Gemeenten moeten zich per 1 juli verplicht via het ENSIA-project verantwoorden over de kwaliteit van hun informatieveiligheid. PvdA-Kamerlid Oosenbrug vindt dat te laat.

KPN-CISO waarschuwt voor risico's IoT en 5G, 3 maart 2017
Nu apparaten steeds vaker verbonden zijn via supersnel internet, moet er meer aandacht zijn voor beveiliging, privacy en investeringen in security.

GGD Amsterdam ontwikkelt eigen applicaties, 3 maart 2017
Na negatieve ervaringen met ‘te slechte, te dure en te late software’ besloot de GGD om voortaan alle software zelf te ontwerpen, ontwikkelen en beheren.

PvdA: Privacy deels opgeven om veiligheid te garanderen, 2 maart 2017
Nederlanders moeten hun privacy deels opgeven zodat de veiligheid gegarandeerd kan worden. Dat vindt de voormalige Rotterdamse PvdA-wethouder Richard Moti.

Stemwijzer over digitale vrijheid gelanceerd, 2 maart 2017
Freedomvote.nl is ontwikkeld door de Nederlandse tak van de Free Software Foundation Europe, NLnet, ISPConnect en Open Source & Overheid.

EZ begroot vier jaar ICT-inhuur op 404 miljoen euro, 2 maart 2017
Het ministerie van Economische Zaken zet voor de komende vier jaar 404 miljoen euro voor ict-inhuurkrachten op de begroting. 320 miljoen daarvan gaat naar Dictu.

D66: Deltaplan cybersecurity noodzakelijk, 2 maart 2017
D66-Kamerlid Kees Verhoeven roept op tot een deltaplan cybersecurity en wil hier jaarlijks 125 miljoen euro voor vrijmaken.

'Overheid slecht beschermd tegen cybercrime', 2 maart 2017
De huidige maatregelen tegen cyberdreigingen volstaan niet meer, blijkt uit het rapport Een nooit gelopen race dat het Rathenau Instituut donderdag publiceert.

Coalitie pakt misbruik van e-mail aan, 2 maart 2017
Bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid zetten zich gezamenlijk in om misbruik van e-mail aan te pakken zoals phishing en het afluisteren van e-mail.

"Slimme meter onthult intieme details privéleven", 2 maart 2017
Gegevens van een slimme meter onthullen intieme details van iemand privéleven, zo stellen de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF en Privacy International.

Kabinet onderzoekt veiligheid Internet of Things, 1 maart 2017
Vanwege de steeds grotere rol die het Internet of Things gaat spelen is het kabinet met het bedrijfsleven een onderzoek gestart naar de veiligheid van IoT-apparaten.

'Gegevensbeschermer moet eigen vlees niet keuren', 1 maart 2017
Gemeenten zijn verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. KING heeft een handreiking gepubliceerd voor de rol en de taken van zo'n functionaris.

Onderzoek naar regie over eigen gegevens voor burgers, 1 maart 2017
Het ministerie van BZK heeft een onderzoek uitgezet naar de middelen die nodig zijn om burgers de regie over hun eigen persoonsgegevens kunnen geven.

Hoge Raad start met verplicht digitaal procederen, 1 maart 2017
De Hoge Raad kan deze stap eerder zetten dan de andere gerechten in Nederland, mede omdat de werkprocessen bij de Hoge Raad kleinschaliger en overzichtelijker zijn.

Robotbelasting: 'Wie betaalt anders de zorg?', 1 maart 2017
Bedrijven die robots gebruiken, moeten daarvoor belasting betalen. Dat bepleit FNV bestuurder Niek Stam. "Alleen dan blijft ons sociaal stelsel betaalbaar.''

Hoofd Cyber Commando bezorgd over real-time videomanipulatie , 1 maart 2017
De commandant van de Nederlande militaire eenheid Defensie Cyber Commando noemt real-time manipulatie van videobeelden een van zijn grootste zorgen.

Duitsland en Frankrijk willen EU-wetgeving voor encryptie, 1 maart 2017
De Duitse en Franse ministers van Binnenlandse Zaken hebben de EU om wetgeving voor encryptie gevraagd, in een brief naar o.a. Eurocommissaris Frans Timmermans.

Rechtspraak huurt voor 80 miljoen ICT in, 28 februari 2017
In totaal gaat het om honderdvijftig tot tweehonderd inhuurkrachten, met name Microsoft- en Oracle-experts. Na aanbesteding zijn zes raamovereenkomsten gesloten.

Privacy en zorg in de verkiezingsprogramma'’s, 28 februari 2017
Er zijn weinig partijen die in hun programma gedetailleerd ingaan op wijzigingen in het medisch beroepsgeheim of het verplaatsen van zorgtaken naar de gemeenten.

Voorkom registratie-infarct in sociaal domein, 28 februari 2017
Ziekenhuizen moeten jaarlijks zo’n 1.500 indicatoren leveren voor externe verantwoording. Prestatie-indicatoren helpen, maar kan dat niet met heel veel minder?

Winnend Blockchain-idee: online ID voor vluchtelingen, 27 februari 2017
Een Hackathon in Groningen met Blockchain-technologie heeft een nieuwe digitale identiteitsservice voor vluchtelingen opgeleverd. De RVIG gaat ermee aan de slag.

Gemeentecoöperatie Beware zoekt innovatiepartner, 27 februari 2017
Beware, opgericht door Eindhoven, Boxtel en Sint Michielsgestel, wil de ontwikkeling en eventueel de exploitatie van gemeente-applicaties in eigen hand houden.

‘Gemeenten verwachten soms te veel kennis burger’, 27 februari 2017
Gemeenten kunnen veel klachten van burgers voorkomen als ze duidelijker zouden communiceren. Dat is een van de conclusies van de Overijsselse Ombudsman.

Vrij baan zelfrijdende auto door experimenteerwet, 27 februari 2017
Experimenten met zelfrijdende auto’s op de openbare weg worden mogelijk. Het kabinet stemde vrijdag in met het wetsvoorstel ‘Experimenteerwet zelfrijdende auto.’

Betere privacywetgeving in sociaal domein gewenst, 27 februari 2017
Er is geen goed wettelijk kader voor de verwerking van persoonsgegevens voor WMO en Jeugdwet, vindt de voorzitter van de AP. De VNG is het hiermee eens.

Pilot digitaal aanvragen rijbewijs, 27 februari 2017
De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) start in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, een pilot voor het digitaal aanvragen van een rijbewijs.

Amsterdam start met online aanpak radicalisering, 27 februari 2017
Gemeente Amsterdam is gestart met een online aanpak tegen radicalisering en polarisatie. Professionals van de gemeente krijgen een ‘awareness training’.

Gevolgen wijzigingen Paspoortwet per 1 maart 0, 24 februari 2017
Er wordt bij iedere aanvraag gekeken of de aanvrager gesignaleerd staat, ook voor een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart.

Belastingdienst mag foto's snelwegcamera's niet gebruiken, 24 februari 2017
Voor het gebruik van deze beelden bestaat namelijk geen toereikende wettelijke grondslag, zo heeft Hoge Raad geoordeeld.

Datalek zorginstelling raakt mogelijk 8.000 kinderen, 24 februari 2017
Door een datalek bij de zorginstelling Rivas uit Papendrecht zijn mogelijk de gegevens van 8.000 kinderen in handen van een hacker gekomen, heeft de organisatie bekendgemaakt.

Huwelijk aankondigen kan nu ook in Amsterdam online, 23 februari 2017
In navolging van andere gemeenten kunnen inwoners hun huwelijk nu ook in Amsterdam online aankondigen. Ze hoeven niet meer langs het loket om in ‘ondertrouw’ te gaan.

Privacywet dwingt tot aanpassen onderwijs-ICT, 23 februari 2017
Nu slaan leveranciers van digitale leermiddelen vaak persoonsgegevens op. Er moet een nieuw identificatiesysteem komen dat de privacy van scholieren beter beschermt.

'Derde van Europese spionagetechnologie naar onvrije landen', 23 februari 2017
Surveillancetechnologie geëxporteerd door Europese bedrijven, ging in een derde van de gevallen naar 'onvrije' landen. Met goedkeuring van Europese lidstaten.

Wolfsen: ‘gemeenten slecht uitgerust voor Wmo en Jeugdwet’, 23 februari 2017
De wetgever heeft verzuimd om gemeenten een goed wettelijk kader te bieden voor de uitvoering van Wmo en Jeugdwet, zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de AP.

Van Rijn reorganiseert uitvoering pgb, 22 februari 2017
Hij richt een “publieke organisatie” op die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering op zich zal nemen. Dat heeft Van Rijn woensdag in een brief aan de Kamer gemeld.

"Wie geen tech-visie heeft kan geen tech-beleid voeren", 22 februari 2017
Kees Verhoeven voelt zich eenoog in het land der IT-blinden: "De politiek heeft nog te veel de houding van 'we vinden die diensten toch allemaal leuk?' "

Tweede Kamer neemt motie planning BRP aan, 22 februari 2017
De motie van VVD en CDA, waarbij de regering de Tweede Kamer voortaan 'terstond' moet informeren over wijzigingen in de Operatie BRP, is aangenomen.

Hoe zinnig is het om een robotbelasting in te voeren?, 22 februari 2017
Microsoft-oprichter Bill Gates, 's werelds rijkste man dankzij een vinding die arbeid bespaart, pleit voor een taks op robots. Is dat een goed plan?

'Nederlanders in 2016 minst vaak getroffen door cybercriminaliteit', 22 februari 2017
Nederlandse computergebruikers werden in 2016 wereldwijd het minst vaak getroffen door cyberaanvallen en andere vormen van online criminaliteit.

OCW-diensten steken 36 miljoen in ICT-inhuur, 21 februari 2017
Een aantal diensten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen heeft via drie aanbestedingen nieuwe ict-inhuurpartners aangetrokken.

Privacytoezichthouders doen onderzoek naar Windows 10, 21 februari 2017
De toezichthouders (waaronder de AP) zijn bezorgd dat Microsoft fundamentele privacyregels niet naleeft, ook na de aangekondigde wijzigingen in Windows 10.

Zwitserse overheid: Blokkeer gevaarlijke e-mailbijlagen, 21 februari 2017
Organisaties doen er verstandig aan om gevaarlijke e-mailbijlagen en het downloaden van zip-bestanden te blokkeren, zodat die niet bij eindgebruikers terechtkomen.

Honderden zien door it-fout gegevens belastingbetaler, 21 februari 2017
Honderden mensen uit West-Brabant hebben door een it-fout de privégegevens van een belastingbetaler uit Dongen te zien gekregen toen ze met hun BSN-nummer inlogden.

Grote verschillen privacy en veiligheid in verkiezingsprogramma's, 21 februari 2017
Belangrijkste conclusie: Uit de verkiezingsprogramma's blijkt dat de VVD en het CDA voornamelijk focussen op maatregelen die de veiligheid zouden moeten vergroten.

'Politiek mist visie op robots en onderschat impact', 20 februari 2017
Politici hebben onvoldoende aandacht voor de impact van kunstmatige intelligentie en robotisering op de arbeidsmarkt, stellen 20 hoogleraren in een brandbrief.

"Overheid kan salaris van Google-hackers niet toppen", 20 februari 2017
Google is in Australië een wervingscampagne gestart, wat waarschijnlijk het tekort aan deskundigen aan de kant van de Australische overheid zal vergroten.

Europees Parlement wil 'open' Europese cloud, 20 februari 2017
In de Europese cloud moet gewerkt met open standaarden en vrije en open source software, voor betere privacy-bescherming en data-interoperabiliteit.

Wat ministeries achterhouden bij WOB-verzoeken, 20 februari 2017
Ondanks de WOB heeft Nederland een gesloten bestuurscultuur. ‘Ambtenaren denken: wat kunnen we tegenhouden?’

In het pgb-dossier werd wel erg veel weggelakt, 20 februari 2017
Het is een van de pijlers van de democratie: een Nederlands kabinet hoort de Tweede Kamer zo actief en volledig mogelijk te informeren. Maar hoe werkt dat in de praktijk?

'Privacytournee' voor Belgische jongeren, 20 februari 2017
De Belgische staatssecretaris voor privacy Philippe De Backer is een tournee gestart waarbij hij voor de klas jongeren bewust van hun privacy wil maken.

Bedrijfsleven: publiek-privaat programma Smart Industry, 20 februari 2017
De voorzitters van VNO-NCW, FME en de Koninklijke Metaalunie deden vorige week een oproep aan het nieuwe Kabinet om meer te investeren in Smart Industry.

Koenders lanceert commissie voor normen op internet, 20 februari 2017
Minister Koenders heeft in München het startsein gegeven voor de internationale Global Commission on the Stability of Cyberspace, die zich richt op internet-gedragsnormen.

- - - - -