Colofon

iBestuur is het platform voor iedereen die betrokken is bij de i-overheid. Online en offline: door online kennisdeling, een magazine en bijeenkomsten draagt iBestuur bij aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op een efficiëntere, effectievere en klantvriendelijke overheid. Op iBestuur.nl en tijdens bijeenkomsten maken bestuurders, beslissers, partners en experts uit het publieke en private domein samen kennis. iBestuur magazine en iBestuur.nl zijn onafhankelijke media van Sijthoff Media, Amsterdam.

Adverteren of partner worden?

Bekijk de mogelijkheden en tarieven op de Tariefkaart 2024.

iBestuur wordt mede mogelijk gemaakt door: Atabix, Blueriq, Capgemini, Centric, EnableU, EY, Microsoft, Red Hat, Salesforce, SAS, Tanium, TCS, TOPdesk, Visma Connect  en door ICTUVNG RealisatieMinisterie van Justitie en Veiligheid en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

iBestuur community

Wilt u actief worden in de iBestuur community, heeft u opmerkingen, ideeën of suggesties?
Neemt u dan contact op met community manager Krystle Koers, via krystlekoers@ibestuur.nl

iBestuur magazine

Het iBestuur magazine bericht kritisch en informatief over de strategische, bestuurlijke en organisatorische aspecten van de digitale overheid. De eerste editie verscheen in januari 2011. iBestuur magazine verschijnt vier maal per jaar. iBestuur magazine en iBestuur.nl zijn journalistiek onafhankelijk. Ook de partners hechten aan onafhankelijke, kritische berichtgeving en maken die mede mogelijk. Daarom zijn de bijdragen van de verschillende partners in het blad en op de website als niet-redactioneel herkenbaar.

Download hier het statuut.

Redactieadres: iBestuur Postbus 75462 1070 AL Amsterdam redactie@ibestuur.nl

  • Contentmanager: Heleen Hupkens
  • Redactie: Sjoerd Hartholt en Marjolein van Trigt
  • Vormgeving en ontwerp: Hage Grafische Vormgeving
  • Externe medewerkers: Marjan Arenoe, Erik Bouwer, Pieter van de Brand, Afelonne Doek, Kitty Döppenbecker, Jet van Eeghen, Marens Engelhard, Mariëlle de Groot, Roel van der Heijden, Rineke van Houten, Liesbeth Jongkind, Sander Klous, Diederik van Leeuwen, Karina Meerman, Fred van der Molen, Peter Mom, Peter Olsthoorn, Cyriel van Rossum, Marlies Ruijter, Nicole van der Steen, Pieter Verbeek, Marieke Vos, Peter van Schelven, Sophie in ‘t Veld, Piek Visser-Knijff, Kim de Vries, Els Wiegant.
  • Fotografie en illustratie: De Beeldredaktie, Blinkerd, Stockfresh, Pixabay, Shutterstock.
  • Druk: BDU

Een abonnement op iBestuur Magazine s gratis voor bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de publieke sector die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij de i-overheid.

iBestuur online

iBestuur.nl biedt een online platform voor bestuurders, beleidsmakers en experts om blogs, praktijkverhalen en kennisintensieve en opiniërende artikelen te publiceren. De bijdragen worden verspreid via de nieuwsbrief en sociale media. De nieuwsbrief verschijnt twee keer per week, op dinsdag en op donderdag.