zoeken binnen de website

magazine

Sophie in 't Veld Verzet

door: Sophie in't Veld | 28 oktober 2020

Vrijheidsbeperkingen die we in Europa niet voor mogelijk hielden, zijn ingezet om het coronavirus in te dammen en terug naar normaal te gaan. Maar wat als dit soort maatregelen deel worden van ‘normaal’? Sinds het begin van de coronacrisis zijn we tal van manieren om het virus tegen te gaan al ‘gewoon’ gaan vinden. Tegen die gewenning moeten we ons blijven verzetten.

magazine

datalandschap Grenzeloos Zuid-Hollands datalandschap

door: Cyriel van Rossum | 27 oktober 2020

De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam en Den Haag gaan proberen om één datalandschap te creëren waarin ze gezamenlijk beleid kunnen vormgeven en uittesten. Van een overheid waarin het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden naar een netwerkende overheid.

weblog

 • door: Christian Verhagen | 26 oktober 2020

  Christian Verhagen

  Er komt een vaste commissie om Kamerleden te ondersteunen en kennis te delen. De vraag is of een commissie genoeg is.

weblog

 • Inhaalslag

  door: Jesse Renema | 22 oktober 2020

  Jesse Renema

  Het instellen van een vaste commissie Digitale Zaken is een flinke stap in de juiste richting, maar we zijn er nog niet.

partners

 • Gebruikersvereniging Centric tilt inkoopproces naar hoger plan

  Beeld bij verhaal Centric

  De gebruikersvereniging Centric – Vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) – heeft een mooi resultaat bereikt: een nieuw modelcontract dat duidelijk, scherp en vooral toekomstbestendig is. En daar wordt iedereen beter van: opdrachtgever, leverancier én gebruiker. “Door samen te werken, dragen we bij aan de professionalisering van de hele markt.”

  door: Marlies Ruijter

  artikelen: 28 oktober 2020 | partnerpagina centric


 • Digitale veiligheid in tijden van corona – en daarna

  Beeld bij verhaal Capgemini

  De wereld is in de ban van COVID-19. De initiële paniek heeft inmiddels plaatsgemaakt voor handelingsbereidheid. Landen hebben vergaande maatregelen genomen; de meeste zijn erin geslaagd de eerste golf de kop in te drukken. Zolang de dreiging bestaat, moeten we continu afwegingen maken tussen belangen. Ook de Nederlandse regering is op zoek naar ‘het nieuwe normaal’. Meer en meer wordt in dat nieuwe normaal gesteund op de digitale wereld: als het gaat om (politieke) besluitvorming, sociaal contact, (thuis)werken en samenwerken.

  artikelen: 27 oktober 2020 | partnerpagina capgemini


magazine

Marietje Schaake Marietje Schaake: ‘Europa wordt hier niet eens genoemd’
1

door: Rineke van Houten | 22 oktober 2020

De privacywet AVG heeft de grote techbedrijven feitelijk machtiger gemaakt, zegt Marietje Schaake, die het Europees Parlement een jaar geleden verruilde voor Stanford University. Op het gebied van kunstmatige intelligentie doet Europa te weinig mee, constateert ze. Een gesprek over de Amerikaanse verkiezingen en Facebook, multigetalenteerde studenten en werken in het hol van de leeuw.

podium

Bergbeklimmers Common Ground: de digitale weg zonder routekaart

door: Maarten Hoekstra | 20 oktober 2020

Voor welke uitdagingen zien gemeenten zich gesteld, als het gaat om Common Ground, de hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening? En wat is de rol van het onderwijs- en kennisinstellingen daarbij? Maarten Hoekstra maakte een rondje langs Friese gemeenten en de VNG. Hij constateerde dat die onderwijs- en kennisinstellingen een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van Common Ground.

iBestuurcongres

Margreet de Graaf ‘Een goede ICT-infrastructuur is cruciaal’

door: Els Wiegant | 15 oktober 2020

De afgelopen coronamaanden zijn ‘enorme stappen’ gezet in de digitalisering van GGD’en. Tussen organisaties onderling en tussen ministeries en uitvoerders is bovendien een intensieve samenwerking ontstaan die blijvend is. Het zijn enkele conclusies die te beluisteren vielen tijdens de iBestuur-break out-sessie ‘Berichten van het coronafront – Hoe informatievoorziening zich in een wereldwijde crisis onmisbaar maakt’. Een verslag.

podium

open data Het groeiende belang van privacybeschermingsmethoden
2

door: Susan van den Braak en Mortaza S. Bargh | 15 oktober 2020

Het verbeteren van de toegang tot overheidsinformatie, transparant zijn over het handelen en verantwoording aan de samenleving afleggen, zijn belangrijke pijlers voor de Nederlandse overheid. Hier wordt concreet invulling aan gegeven door steeds meer (open) data proactief publiek beschikbaar te stellen. Bij het (breed) beschikbaar stellen van open data, speelt privacy een voorname rol. SDC-technieken en -tools kunnen dataprofessionals ondersteunen bij het beschermen van privacygevoelige gegevens.

praktijk

 • CoronaMelder-app: nieuw wapen tegen virus

  Beeld bij verhaal CoronaMelder

  Met hulpmiddelen zoals de CoronaMelder-app gaat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de verspreiding van het coronavirus tegen. Edo Plantinga is Communitymanager van de CoronaMelder-app: “Deze app helpt het aantal coronabesmettingen terug te dringen maar is geen wondermiddel.”


partners

 • Aanvraagformulier corona-steunmaatregel binnen een week live

  Beeld bij verhaal Blueriq

  Gemeente Tilburg neemt een koppositie in als het gaat om digitale dienstverlening. Dat bereiken ze onder meer door hun onafhankelijkheid op IT-gebied. Zo bouwen ze tegenwoordig een groot deel van hun applicaties zelf, door gebruik te maken van Blueriq. En dat werkt uitstekend, bleek aan het begin van de corona-crisis.

  artikelen: 26 oktober 2020 | partnerpagina blueriq


 • Locatiegegevens cruciaal in digitale transformatie

  Beeld bij verhaal IMAGEM

  De overheid dwingt het af met haar digitale transformatie-agenda en de ‘toestand in de wereld’ ten tijde van corona onderschrijft het belang ervan: het digitaliseren van (werk)processen is geen luxe of frivoliteit, het is bittere noodzaak. Gebruikmaken van locatie-intelligentie is daarbij cruciaal. Want vrijwel alle processen van vooral lokale en provinciale overheden zijn direct of indirect te herleiden tot locaties, en dus zijn er locatiegegevens voor nodig. IMAGEM ontwikkelt samen met overheidsorganisaties diverse oplossingen die dat gebruik mogelijk maken of vergemakkelijken.

  door: Els Wiegant

  artikelen: 22 oktober 2020 | partnerpagina imagem


video

Screenshot iBestuur Thuisdebat #7 De beleidscyclus heeft afgedaan, maar wat dan?

door: Redactie | 9 oktober 2020

Binnen de overheid is de beleidscyclus (“Wie is er niet mee groot geworden?”) een bekend verschijnsel. Maar in hoeverre biedt deze vorm nog voldoende houvast in een maatschappij waar data een steeds grotere rol speelt? Moeten we niet toe naar een andere cyclus en zo ja, wat is het alternatief? Daarover ging, onder leiding van beleidsambtenaar Wouter Welling, het iBestuur Thuisdebat (#7) op donderdag 8 oktober met Paul Strijp, Karin Akkers, Jaring Hiemstra en Frans Feldberg.

nieuws

Impressie iBestuur Congres Houding van leren en proberen brengt informatiesamenleving verder

door: Marjan Arenoe | 8 oktober 2020

“Corona heeft blootgelegd wat feitelijk al aan de gang was. De digitale wereld valt steeds meer samen met de echte wereld. Het is een horizontale informatiesamenleving met een rijkdom aan samenwerkingsvormen door alle lagen van de samenleving. Corona heeft het digitale ecosysteem een boost gegeven. De aanpak van leren en proberen moeten we vasthouden.”