zoeken binnen de website

weblog

 • Puinruimen op het internet

  door: Astrid Oosenbrug | 21 februari 2020

  Astrid Oosenbrug

  De Citrix-hack maakte duidelijk dat het échte puinruimen op internet alleen gaat met hulp van helpende hackers.

weblog

 • door: Lisette Kalshoven | 20 februari 2020

  Lisette Kalshoven

  Toegang tot informatie is belangrijk voor de maatschappij. Jammer dat overheden daar nog niet altijd van doordrongen zijn.

nieuws

 • Er hangt iets in de lucht

  1

  door: Mariëlle de Groot, 20 februari 2020

  drone

  Stel je eens voor. Je wilt van thuis in Amsterdam naar je werk in Den Haag. In plaats van de auto pak je bij station Zuid een dronetaxi. Je stapt in en stijgt op. Onderweg kijk je uit over de files onder je. Volgens sommigen kan dit in een paar jaar realiteit zijn. Ook Nederland bereidt zich erop voor.

partners

magazine

Contract Weg met knellende verwerkers­contracten

door: Peter van Schelven | 19 februari 2020

We kunnen de grachten van Amsterdam inmiddels dempen met verwerkerscontracten. Met de komst van het nieuwe Europese privacyrecht in mei 2018 heeft Jan en alleman zich gestort op het schrijven, beoordelen en uitonderhandelen van deze documenten. ‘Heeft de tsunami van verwerkerscontracten onze samenleving ondertussen nou echt mooier en veiliger gemaakt? Ik waag het stevig te betwijfelen.’

podium

Den Haag Het IT-fundament van de Digitale Ruimte

door: Martijn Sasse en Gijs van Schouwenburg | 18 februari 2020

Eind vorig jaar benoemde Daan Rijsenbrij niet alleen de IT-problemen van de overheid, maar hij kwam ook met een IT-Deltaplan. Martijn Sasse en Gijs van Schouwenburg stellen een andere aanpak voor, gestoeld op twee wijzigingen in het denkmodel over digitalisering in de publieke omgeving: digitalisering is een beleidsveld en het IT-fundament voor digitalisering is geen intern vraagstuk van de overheid. Deel 2.

praktijk

 • RVO wil ‘datapot met goud’ verzilveren

  droogte

  Bij het grote publiek zal bij de naam RVO niet gelijk een lichtje gaan branden, maar specialisten weten de weg naar de organisatie vrij feilloos te vinden. De organisatie, met circa 4500 medewerkers, beschikt over een groot aantal datasets waarmee het niet alleen haar klanten en opdrachtgevers voorziet van actuele informatie, maar ook de eigen collega’s. “We hebben een pot met goud in handen.”

  door: Frits de Jong | 19 februari 2020


nieuws

databaas - regie op gegevens Wordt de burger eigen databaas?
1

door: Peter Olsthoorn | 13 februari 2020

Ieder individu beheert zelf z’n persoonsgegevens, bekijkt ze en corrigeert ze, en bepaalt met welk doel zij of hij deze voor welke periode deelt met verwerkende partijen zoals gemeenten, dokters en instellingen. Hoe mooi zal dat worden? ‘De belangrijkste vraag is: kunnen 14 miljoen volwassenen een complete databoekhouding bijhouden, ook dementen en andere ‘digibeten’?’

podium

ministeries in Den Haag Deltaplan of new deal?
1

door: Martijn Sasse en Gijs van Schouwenburg | 11 februari 2020

Eind vorig jaar benoemde Daan Rijsenbrij niet alleen de IT-problemen van de overheid, maar hij kwam ook met een IT-Deltaplan. Martijn Sasse en Gijs van Schouwenburg stellen een andere aanpak voor, gestoeld op twee wijzigingen in het denkmodel over digitalisering in de publieke omgeving: digitalisering is een beleidsveld en het IT-fundament voor digitalisering is geen intern vraagstuk van de overheid. Deel 1.

partners

 • Amsterdam lonkt (weer) naar open source

  Amsterdam een open source software

  De gemeente Amsterdam onderzoekt hoe een deel van haar producten aangeboden kan worden als opensourcesoftware. Zo wordt er gewerkt aan onder meer een implementatiestrategie die komend voorjaar moet leiden tot concrete acties. Eén van de inspiratiebronnen voor Amsterdam is uiteraard Common Ground.

  door: Frits de Jong

  artikelen: 5 februari 2020 | partnerpagina vng realisatie


 • De noodzaak van samenwerken aan informatieveiligheid en privacy binnen de overheid

  security

  De informatiekraak in 2011 bij Diginotar – als trusted thirth party voor de overheid – had vergaande consequenties. Naast direct overheidsingrijpen en het faillissement van Diginotar werd de kennispositie van overheidsspelers op gebied van veiligheid cruciaal.

  door: Koen Geijzers

  artikelen: 3 februari 2020 | partnerpagina cip


podium

rechtbank De discussie omtrent SyRI moet over meer dan alleen privacy gaan

door: Maranke Wieringa, Gerwin van Schie en Marco van de Vinne | 10 februari 2020

Vorige week werden eisers in de rechtszaak tegen SyRI, het frauderisico indicatiesysteem van het ministerie van SZW, op de belangrijkste punten in het gelijk gesteld: de toepassing van SyRI is strijdig met het recht op eerbiediging van het privéleven, als neergelegd in artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De uitspraak geeft ook stof tot nadenken over meer dan alleen privacy-overwegingen.

nieuws

CISO - eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen
1

door: Karina Meerman | 5 februari 2020

Het beroep van de Chief Information Security Officer (CISO) staat nergens wettelijk beschreven, is niet verplicht en heeft geen beschermde status. Het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) onderzocht met een enquête hoe CISO’s binnen de overheid hun rol invullen en hoe zij en een aantal bestuurders tegen het vak aankijken. iBestuur sprak vier CISO’s over hun dagelijkse werkzaamheden en verantwoorde­lijkheden en hun wensen voor de toekomst. “Iedereen weet dat klikken op het verkeerde kan leiden tot phishing, malware en virussen.”