zoeken binnen de website

nieuws

 • ‘Eerst burgers beschermen, dan data’

  door: Karina Meerman , 18 april 2019

  Sophie in't Veld

  Technologie heeft ons veel moois gebracht, zegt Europarlementariër Sophie in ‘t Veld (D66). Maar het wordt tijd dat de EU–lidstaten bewuster leren omgaan met het verzamelen en delen van persoonsgegevens en de waarde ervan leren kennen. Anders is Europa straks slechts een continent van 500 miljoen melkkoeien die geld verdienen voor niet-Europese bedrijven. Zonder daar iets voor terug te krijgen.

weblog

 • Papier uit plantenresten

  door: Arjan Widlak | 19 april 2019

  Arjan Widlak

  Papier maken van tomaten- of paprikastengels, wortelloof en ander plantenresten. Het kan allemaal, maar mag het ook?

weblog

 • Stop sturen op tevredenheid!

  door: Michiel Phaff | 18 april 2019

  Michiel Phaff

  De nieuwe heilige graal van dienstverlenen? Meten en beïnvloeden! Zeker als het over digitale dienstverlening gaat.

partners

 • We moeten van inside-out naar outside-in

  Yuri Versluis en zoon

  Als de overheid de persoonlijke klantreis voor kinderen met een zorgvraag centraal zou stellen, zou dat ouders – en de overheid zelf! – veel tijd en frustratie schelen. Dat is de stellige overtuiging van Yuri Versluis van Blueriq die zelf een meervoudig gehandicapte zoon heeft.

  door: Marlies Ruijter

  artikelen: 19 april 2019 | partnerpagina blueriq


 • Gemeenten op weg naar de Woo

  Open

  Het moet al raar lopen willen de Tweede en Eerste Kamer niet akkoord gaan met de wijzigingswet Wet open overheid (Woo). Maar wat betekent die Woo eigenlijk voor gemeenten en hoe moeten zij zich daarop voorbereiden? Een Meetup in Utrecht gaf antwoorden op een groot aantal vragen.

  door: Frits de Jong

  nieuws: 18 april 2019 | partnerpagina vng realisatie


magazine

Marens Engelhard Opruimrobot

door: Marens Engelhard | 15 april 2019

Ik vind het leuk aan deze tijd dat we allemaal een beetje wakker worden. De platformeconomie, de datahandel, de smart systemen: langzaam beginnen we nut en nijd te onderscheiden. We worden denk ik wat realistischer in onze verwachtingen en in onze zorgen.

podium

e-Health E-health: bezint eer ge begint
1

door: Maartje Niezen | 11 april 2019

De Nederlandse overheid stimuleert e-health omdat het bij zou dragen aan een toekomstbestendige gezondheidszorg. Maar we willen te veel en te snel. Om niet blind mee te gaan in het versnellen en opschalen van e-health, zullen we ons beter moeten bezinnen over welke initiatieven er toe doen.

praktijk

 • Data science maakt kwetsbare inwoners zichtbaar

  Eenzaamheid

  Kwetsbare inwoners ondersteunen zodat ze niet in een sociaal isolement terechtkomen. Een mooi streven, maar hoe vinden gemeenten deze mensen? Met behulp van data science brengen GGD Hart voor Brabant, de gemeenten Uden, Brummen, Westland en Data Science Hub van VNG Realisatie in beeld waar zich welke groepen potentieel kwetsbare inwoners bevinden.

  door: Ellen Weber | 1 april 2019


podium

Twitter - Facebook Traditioneel kijken naar gebruik nieuwe technologie, vertraagt innovatie

door: Martin Pronk | 9 april 2019

Social media bieden, volgens Martin Pronk, voor ons land een uitgelezen kans om het voortouw te nemen om de wetgeving optimaal in te richten, waarbij we nadrukkelijk ook ruimte laten voor de vele mogelijkheden en kansen. Wanneer we dit signaal breder uitdragen, zullen we er op termijn de positieve gevolgen van zien.

podium

schakel LegOps: schakel tussen beleid en uitvoering
3

door: Peter Sciamanda en Jeroen Hak | 4 april 2019

Door middel van een Agile aanpak de kwaliteit en uitvoerbaarheid van toekomstige wet- en regelgeving verhogen, waarbij beleid en uitvoering blijvend samenwerken. Dat is de gedachte achter LegOps (Legislatie en Operatie). Dat de aanpak aanslaat blijkt onder meer uit het feit dat meerdere CIO’s bij uitvoeringsorganisaties sterk geïnteresseerd zijn.

nieuws

Sophie in't Veld ‘Eerst burgers beschermen, dan data’

door: Karina Meerman | 18 april 2019

Technologie heeft ons veel moois gebracht, zegt Europarlementariër Sophie in ‘t Veld (D66). Maar het wordt tijd dat de EU–lidstaten bewuster leren omgaan met het verzamelen en delen van persoonsgegevens en de waarde ervan leren kennen. Anders is Europa straks slechts een continent van 500 miljoen melkkoeien die geld verdienen voor niet-Europese bedrijven. Zonder daar iets voor terug te krijgen.

iBestuurcongres

Het iBestuur Congres is terug!

De zeven eerdere edities van het iBestuur Congres vormen een bijna mythische herinnering in het collectieve geheugen van alle bestuurders en beslissers betrokken bij de i-overheid. Er wordt nog steeds over gepraat, naar verwezen en naar gevraagd. Goed nieuws: het iBestuur Congres is terug! Nog even overweldigend, inventief en essentieel, maar wel helemaal anders. Thema: In the Dutch Mountains!

partners

 • Gemeenten op weg naar de Woo

  Open

  Het moet al raar lopen willen de Tweede en Eerste Kamer niet akkoord gaan met de wijzigingswet Wet open overheid (Woo). Maar wat betekent die Woo eigenlijk voor gemeenten en hoe moeten zij zich daarop voorbereiden? Een Meetup in Utrecht gaf antwoorden op een groot aantal vragen.

  door: Frits de Jong

  nieuws: 18 april 2019 | partnerpagina vng realisatie


 • Datagedreven besluitvorming bij gemeenten met behulp van burgerparticipatie

  OV en smartphone

  Melden van incidenten en problemen waarbij crowdsourcing wordt ingezet, kan helpen om bestuur en toezicht te verbeteren. Wordt er in uw gemeente veel geklaagd over te hard rijden in woonwijken, zwerfafval, kapotte verlichting, enzovoort? Benut dan deze klachten door ze in te zetten als een effectief middel om de leefomgeving te verbeteren.

  door: Yashita Arora

  weblogs: 17 april 2019 | partnerpagina imagem


nieuws

Uitgeklede Woo goed voor informatiehuishouding Uitgeklede Woo goed voor informatiehuishouding
1

door: Peter Mom | 28 maart 2019

Zeven jaar nadat GroenLinks een initiatiefvoorstel voor een Wet open overheid (Woo) indiende, ligt een nieuw voorstel voor advies bij de Raad van State. Het oude moest grondig worden uitgekleed om dwarsliggende lagere overheden mee te krijgen. Toch heeft de Woo mogelijk een positief effect: de overheidsinformatie-huishouding kan eindelijk verbeteren.

nieuws

algorimes ‘We moeten veel meer uitleggen’

door: Ruben Boyd | 25 maart 2019

‘Algoritmes bij de overheid zouden zo transparant mogelijk dienen te zijn’, schrijft minister van rechtsbescherming Sander Dekker op 8 oktober in een Kamerbrief. Maar is transparantie altijd de beste optie? Remco Boersma, projectleider Big Data Living Lab bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) legt uit waarom het ene algoritme het andere niet is.