zoeken binnen de website

weblog

 • door: Willem Pieterson | 12 december 2019

  Onderzoek doen naar overheidsdienstverlening is één, maar belangrijk is ook om het gebruikte model te toetsen.

weblog

 • Gemeente akkoord, iedereen akkoord

  door: Arjan Widlak | 11 december 2019

  Arjan Widlak

  Veel overheidstaken liggen bij gemeenten. Zo gaan gemeenten over de integrale schuldhulpverlening, of niet heus?

podium

 • Bereik je iedereen met sociale media?

  door: Bram Faber, Tjerk Budding en Vinitha Siebers, 12 december 2019

  social media

  Een gemeente moet haar dienstverlening zo inrichten dat alle inwoners er gebruik van kunnen maken. Het is de kunst om daarbij goed aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van inwoners. Maar met welke inwoners precies? Bram Faber, Tjerk Budding en Vinitha Siebers deden onderzoek naar de waarde van sociale media in relatie tot de dienstverlening van gemeenten.

partners

 • Peter Curwiel start als managing director bij Centric MS Public

  Peter Curwiel

  Per 1 december is Peter Curwiel bij Centric gestart als managing director van Managed Services Public, het bedrijfsonderdeel dat de Software as a Service (SaaS)-oplossingen van Centric voor de publieke sector beschikbaar stelt.

  nieuws: 4 december 2019 | partnerpagina centric


nieuws

Vincent Icke Vincent Icke mist maatschappelijk quantumdebat

door: Frits de Jong | 11 december 2019

Als het gaat over quantumtechnologie, dan gaat het in de meeste gevallen over de technologische kant van het verhaal. Vincent Icke ervaart dat er (te) weinig gesproken wordt over het maatschappelijke aspect van quantumtechnologie. “In dat maatschappelijk deel zit volgens mij een erg groot gevaar.”

podium

data Chief Data Officer in publieke dienst

door: Irma Walraven | 9 december 2019

In Nederland zijn er naar schatting 400 CDO’s (Chief Data Officer). De meeste van hen zijn werkzaam in de private sector, maar ook in de publieke sector kom je ze steeds vaker tegen. Sterker nog: de roep om CDO’s in publieke dienst wordt steeds groter. In welke behoefte voorzien zij en wat doen de CDO’s eigenlijk?

nieuws

Filippa Jennersjö Radicale modernisering Zweedse UWV
1

door: Marieke Vos | 4 december 2019

Het Zweedse UWV transformeerde haar IT-afdeling van een verouderde ondersteunende dienst aan de zijlijn naar een hightechspeler in het hart van de organisatie. CIO Filippa Jennersjö vertelt over deze omslag van ‘unemployment agency’ naar ‘employment agency’.

nieuws

Paul Iske zaaloverzicht De publieksgerichte overheid

door: Marieke Vos | 4 december 2019

De overheid wil graag slagvaardig en efficiënt zijn, maar wordt daarin vaak gehinderd door stroperige processen en verouderde IT. Op het iBestuur symposium ‘De publieksgerichte overheid’ werd duidelijk hoe je deze barrières kunt slechten, met voorbeelden vanuit de Nederlandse en de Zweedse overheid. Makkelijk is dat niet, zo benadrukten de sprekers. Misschien moet je er zelfs briljant voor mislukken.

nieuws

 • Make ICT Fair

  door: Frits de Jong, 4 december 2019

  Haarlem stadhuis

  Alleen nog maar gebruikmaken van ICT en onderdelen daarvoor, waarvan je weet dat die afkomstig zijn van partijen die de labels duurzaam en circulair in hun DNA hebben. Het klinkt nobel, maar is het realistisch? De gemeente Haarlem denkt van wel en zet vol in op deze manier van werken.

praktijk

 • Innovatieve overheden? Ze bestaan!

  innovatie gemeente Den Haag

  Dat overheden niet bekend staan als innovatief is geen geheim. De gemeente Den Haag is een uitzondering. Daar krijgen, aan de hand van het programma Startup in Residence, jonge bedrijven een kans om samen te werken met de gemeente. Een win-win situatie voor alle partijen. “Startups krijgen de kans om makkelijker de markt van de overheid en de gemeente binnen te komen en als gemeente plukken wij daar zelf de vruchten van.”

  door: Steffie Verstappen | 27 november 2019


partners

 • Geef uw burgers de mogelijkheid om vuurwerkoverlast aan te pakken

  Vuurwerk

  In 2011 lanceerde GroenLinks een initiatief dat burgers in staat stelt aangifte te doen van vuurwerkoverlast bij ‘Meldpunt Vuurwerkoverlast’. In november 2018 maakte het meldpunt bekend dat ze stopten.

  door: Tieme de Jonge

  weblogs: 19 november 2019 | partnerpagina imagem


magazine

hangmat Cyberverzekering: hangmat of vangnet?

door: Peter van Schelven | 2 december 2019

Wat doe je als publieke instantie als cyberterroristen je data hebben gegijzeld? Betaal je losgeld of niet? Peter van Schelven betoogt dat een verzekering voor cyberdreigingen zo gek nog niet is. “Laat mij hier stevig benadrukken: een cyberverzekering is niets meer en niets minder dan een vangnet, en is dus zeker geen hangmat.”

nieuws

5Groningen Van sprekende bril tot smart potato

door: Fred van der Molen | 28 november 2019

Overheden en bedrijven hebben hun investeringen in digitalisering opgevoerd, maar er blijft een tekort aan ICT’ers. Met creatieve initiatieven wordt geprobeerd jongeren te interesseren voor ICT én de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Bijvoorbeeld met publiek-private samenwerkings-verbanden, zoals bij de proeftuin 5Groningen.

magazine

Sander Klous Geile vleermuizen

door: Sander Klous | 26 november 2019

Wat is anno 2019 het slechtst functionerende algoritme? Als wetenschapper zou ik zonder grondig onderzoek eigenlijk geen antwoord op die vraag mogen geven. Toch durf ik wel een gokje te wagen. Een algoritme dat al honderden jaren oud is, staat waarschijnlijk hoog op die lijst: het dagelijks nieuws.

nieuws

Arne van Hout Stap in die achtbaan
2

door: Quita Hendrison | 21 november 2019

Staan we als gemeenten en breder nog, als gehele overheid voor een grote omwenteling? Ja, bevestigt Arne van Hout, de nieuwe voorzitter van de Taskforce Samen organiseren en gemeentesecretaris van Nijmegen. Maar weten we wel wat dat inhoudt? 
Nee, luidt het even stellige antwoord.