zoeken binnen de website

nieuws

Deventer gaat bestemmingsplannen controleren met drones

door: Redactie iBestuur | 20 maart 2023

De gemeente Deventer gaat drones inzetten op bestemmingsplannen te controleren. Dit verhoogt de controle- en detectiekans en heeft daarmee een preventieve werking, zegt de gemeente. De kosten voor de opleiding en het aanschaffen van een drone bedragen volgens de gemeente 10.000 euro.

podium

Big Tech en recht: de start van een onderzoekscommunity
1

door: Niels Jak, Mariette Lokin en Reijer Passchier | 15 maart 2023

Hoe zorgen wij ervoor dat de democratische rechtsstaat Big Tech overleeft? Hoe kan het recht tegenwicht bieden aan de machtspositie van deze bedrijven? Met die vragen is onlangs een onderzoekscommunity van prominente Big Tech-onderzoekers opgericht. De komende weken publiceren zij hun artikelen op iBestuur.

praktijk

 • 7 adviezen om CO2 te reduceren bij digitaal werken

  Ook de digitale wereld kampt met CO2-problemen. Alleen al één e-mail versturen schijnt 4 gram CO2 uit te stoten (exclusief bijlagen)! Ook het bewaren van onnodige e-mails, bestanden, apps, foto’s en video’s zorgt voor een berg afval. Afgelopen weekend was het Digital Clean-up Day. U Yong Hu en Arjan Blom geven adviezen voor een schone digitale werkomgeving.


weblog

 • Persoonsgegevens blijvend bewaren?

  door: Afelonne Doek | 15 maart 2023

  We moeten niet meer gegevens opslaan dan nodig. Maar laten we de gegevens die we wél gebruiken niet zonder meer vernietigen. Met de AVG en strenge maatregelen rond privacy wordt uit het oog verloren dat persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor inzicht in de ontwikkeling van de samenleving.

weblog

 • Terechte vragen over de Omgevingswet

  door: Martin Hendriksma | 10 maart 2023

  Het debat over de Omgevingswet versmalt zich dusdanig tot de staat van de gemeentelijke automatisering dat de achterliggende doelen (‘eenvoudig beter’) uit beeld zijn geraakt. Kan de initiatiefnemende burger straks met de wet en de ict uit de voeten?

partners

 • Govtech is voorbij de hype

  Wat is govtech? De korte uitleg is dat het gaat om een samentrekking van de woorden ‘government’ en ‘technology’. Maar achter die simpele uitleg schuilt een nieuw domein, een serieus domein. Het ‘tech’ deel van govtech ontwikkelt zich autonoom en snel. Startups en scale-ups komen en gaan. Maar het ‘gov’ deel kan aan kracht winnen.

  door: Frederik Peters

  artikelen: 15 maart 2023 | Capgemini


 • CBS waarborgt uptime met snellere respons bij incidenten

  Met Slack verloopt de samenwerking en de communicatie bij het CBS sneller, gemakkelijker en minder formeel, ongeacht of de medewerkers op kantoor of thuis werken. Een recente gebruikersenquête bevestigt dat Slack veel waarde toevoegt als digitaal hoofdkwartier voor het CBS.

  artikelen: 14 maart 2023 | Salesforce


 • Applicatie-integratie als business enabler voor de overheid

  Integratie is vandaag meer dan ooit een business enabler. Waar staat u als overheidsorganisatie? “Organisaties doen er goed aan om na te denken over hun visie en doelen,” stelt Niek Jacobsen. “Wat wensen zij te bereiken? Is er een visie op skills, processen en technologieën?” 28 maart organiseert AXI een online kennissessie over de meerwaarde van API Management.

  artikelen: 13 maart 2023 | AXI


magazine

"Het gaat mis waar te snel naar de techniek wordt gesprongen"
1

door: Peter Olsthoorn | 14 maart 2023

“Automatiseren van wetgeving behelst primair het goed managen van kennis; heel lang een kwestie van de I, het scherp krijgen van informatie. En vooral ook van de C, communicatie tussen betrokken partijen uit alle disciplines. Als die I en C op orde zijn, dan hoeft het inrichten en beheren van de T niet meer zo ingewikkeld te zijn.” iBestuur sprak met Mariëtte Lokin.

nieuws

Testomgeving voor Gaia-X clouddiensten in mei 2023 klaar

door: Redactie iBestuur | 17 maart 2023

De Nederlandse Gaia-X hub, TNO, BIT, Intermax, Info Support, SURF en AMS-IX gaan samen een nationale Gaia-X testomgeving bouwen. Cloudbedrijven kunnen er onderzoeken hoe ze kunnen voldoen aan de Europese cloudstandaarden, specificaties en regels van Gaia-X. De verwachting is dat de testomgeving in mei 2023 operationeel is.

bijeenkomsten

23 maart: Keukentafelsessie #7 over 'de andere kant van de Woo'

Je kunt als overheid alleen werken aan een doelmatige actieve openbaarmaking als je weet wat inwoners daadwerkelijk aan informatie willen hebben en hoe ze die het beste aangereikt kunnen krijgen. Wat moeten we daarvoor doen, en misschien wel laten? Praat mee met de regeringscommissaris Informatiehuishouding.

podium

Recensie: 'De democratie crasht' en 'Doe zelf normaal'

door: Laura de Vries | 14 maart 2023

De politiek heeft geen grip op digitalisering stelt Kees Verhoeven in ‘De democratie crasht’, maar toezicht wordt wel heel lastig als de structuren van die overheid zelf al zijn vervangen, zoals Maxim Februari schrijft in ‘Doe zelf normaal’. Laura de Vries legde beide boeken eens naast elkaar en schreef een recensie.

partners

 • 23 maart: Keukentafelsessie #7 'De andere kant van de Woo'

  Je kunt als overheid alleen werken aan een doelmatige actieve openbaarmaking als je weet wat inwoners daadwerkelijk aan informatie willen hebben en hoe ze die het beste aangereikt kunnen krijgen. Wat moeten we daarvoor doen, en misschien wel laten? Praat mee met de regeringscommissaris Informatiehuishouding.

  nieuws: 9 maart 2023 | RDDI


 • 80% publieke organisaties gestart met initiatieven om data te delen

  Volgens een nieuw rapport van het Capgemini Research Institute, ‘Connecting the Dots: Data sharing in the public sector’, is wereldwijd een grote meerderheid (80%) van de ondervraagde organisaties uit de publieke sector begonnen met het implementeren van data ecosystemen.

  nieuws: 9 maart 2023 | Capgemini


 • Bouwstenen voor Europese gegevensuitwisseling in de zorg

  De Europese Commissie wil diverse ‘data spaces’ creëren, virtuele ruimtes waar gegevens binnen verschillende domeinen veilig uitgewisseld kunnen worden. Eén daarvan is de European Health Data Space (EHDS). ICTU werkt aan de bouwstenen die nodig zijn om daar op aan te sluiten.

  door: Marieke Vos

  artikelen: 6 maart 2023 | ICTU


personalia

Yvonne van der Brugge-Wolring DG Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk

door: Redactie iBestuur | 10 maart 2023

Yvonne van der Brugge-Wolring wordt per 15 april directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze is sinds november 2017 algemeen directeur Logius.

podium

Leidt een open overheid tot een betere overheid? Niet per se...

door: Marjolein van Trigt | 13 maart 2023

Veel overheden streven naar meer transparantie door data te delen. Maar leidt dit ook tot een betere overheid? Gijs van Maanen van het Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) promoveerde 8 maart op een onderzoek naar open overheidsdata in de praktijk. Het is beter om te delen van data te zien als een vorm van informatieverdeling, stelt hij.