nieuws

Opvang vluchtelingen Wendbaarheid als DNA van de organisatie

door: Frits de Jong, 23 november 2017

Wat doe je als er toch nog redelijk onverwacht 80.000 vluchtelingen op je stoep staan, een ramp het eiland Sint Maarten treft of als jouw bedrijf een nieuwe eigenaar krijgt die totaal andere opvattingen hanteert? Hoe ga je daarmee om? Hoe wendbaar ben je dan als organisatie? Een verrassend inkijkje bij vier organisaties die wendbaarheid in hun DNA hebben zitten.

podium

Drone Toezicht in de digitale toekomst

door: Haiko van der Voort, 22 november 2017

Big data, blockchaintechnologie, Internet of Things, robotisering… Digitalisering biedt enorme kansen voor toezicht. Alle technologische vernieuwingen zullen in de organisaties van inspecties hun plek moeten vinden. Deze ontmoeting tussen techniek en organisatie wordt geïllustreerd met behulp van zeven uitdagingen en drie toekomstbeelden voor toezicht.

nieuws

Tsunami Azie Data als spiegel van de democratie

door: Frits de Jong, 21 november 2017

Burgers inzage geven in de besteding van publiek geld. Het klinkt mooi, maar hoe regel je dat, en waarom zou je dat als overheid eigenlijk willen? De Algemene Rekenkamer is duidelijk: “Wat ons betreft is een democratie alleen levend als je data openstelt en burgers laat meekijken.” Maar zitten burgers wel te wachten op die rol? De Rekenkamer geeft antwoord.

nieuws

Brug Amsterdam Op weg naar een gemeentelijke app store

door: Edith van Gameren, 20 november 2017

De onlangs opgerichte Taskforce Samen Organiseren – een beweging van 388 gemeenten – wil werkprocessen samen laten ontwikkelen, en meer gezamenlijk inkopen. Immers: samen sta je sterker, zeker als opdrachtgever. Is dit het eigentijdse antwoord van gemeenten op de i-samenleving?

partners

 • Excelleren in dienstverlening Bestuurders #GPSC17

  Gemeenten moeten excelleren in zowel digitale als menselijke dienstverlening, zo werd gesteld aan de rond-de-tafel met bestuurders tijdens het Grote Publiekszaken Selfservice Congres (#GPSC17), georganiseerd door PinkRoccade en iBestuur.

  artikelen: 21 november 2017, partnerpagina pinkroccade

   

 • ‘Wat vraagt selfservice van organisaties en medewerkers?’ Management en directie - #GPSC17

  Wat vraagt selfservice van een gemeentelijke organisatie en van haar medewerkers? Dat was een van de vragen die ter sprake kwam tijdens de management/directie-sessie van het Grote Publiekszaken Selfservice Congres (#GPSC17), georganiseerd door PinkRoccade Publiekszaken en iBestuur.

  artikelen: 21 november 2017, partnerpagina pinkroccade

   

 • Terugblik op Grote Pubiekszaken Selfservice Congres Grote Publiekszaken Selfservice Congres

  Selfservice biedt de klant gemak én de gemeente een efficiencyslag! Op weg naar 100% selfservice komt de gemeentebestuurder of directeur flink wat uitdagingen tegen. Tijdens het Grote Publiekszaken Selfservice Congres, #GPSC17, gingen zij met die uitdagingen aan de slag: een verslag!

  artikelen: 20 november 2017, partnerpagina pinkroccade

   

nieuws

Stemmen via app Toch stemmen met een app
1

door: Nicole van der Steen, 15 november 2017

Vijf gemeenten ontwikkelen gezamenlijk een app waarmee burgers hun stem kunnen uitbrengen. De minister riep hen op het matje: het Rijk gaat immers over het stemmen. Officiële verkiezingen met de app zijn daarmee voorlopig van de baan, maar de gemeenten experimenteren met andere toepassingen.

podium

Basisregistraties- de uitdagingen in de praktijk (deel 5).jpg VIK haalt meer uit basisregistraties

door: Marieke Vos, 15 november 2017

Gemeenten beheren een schat aan informatie in hun basisregistraties. Daar kunnen ze meer mee doen, bijvoorbeeld fraude opsporen en ondermijnende criminaliteit zoals drugshandel tegengaan. De gemeente Breda ontwikkelde daarvoor het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK).

nieuws

 • Diender merkt nog weinig van vele miljoenen ICT-euro’s

  door: Peter Mom, 12 november 2017

  Politie Binnenhof

  In zes jaar is een basissysteem voor kerntaken van de politie (handhaving en opsporing) nog niet voor één derde af. Voor de rest heeft de politie nog drie tot vijf jaar nodig. Als volgende maand een speciaal programma om de politie-ICT bij de tijd te brengen afloopt, wil de politie het op eigen houtje doen. SP en CDA in de Tweede Kamer hebben daarin geen enkel vertrouwen.

nieuws

Splendid isolation

door: Peter Mom, 12 november 2017

Een Dienst ICT die bij de bouw van systemen geen inbreng van de werkvloer kan gebruiken. Transparantie over activiteiten zo beperkt dat zich nauwelijks laat inschatten hoe het ermee staat. Uitstel op uitstel voor een cruciaal processysteem. Dat beeld rijst op uit rapportages van en gesprekken met toezichtsorganen en vakbonden over de politiële informatievoorziening.

nieuws

Politie-ICT op de werkvloer

door: Peter Mom, 12 november 2017

De manier waarop de politie het Aanvalsprogramma Informatievoorziening uitvoert, ondervindt kritiek van toezichthouders, maar hoe werkt die aanpak door in het dagelijks werk van agenten en rechercheurs? Bericht vanaf de werkvloer, waarbij ook een bondsvoorzitter zich opwindt. Niet alleen het werkplezier van zijn leden is in het geding, maar ook de veiligheid.

partners

 • ICTU Magazine september 2017 Frank Niessink - ICTU

  In het ICTU Magazine van september 2017 aandacht voor de kwaliteitsaanpak van ICTU bij software ontwikkeling, inclusief een whitepaper.

  ictu-magazine: 20 november 2017, partnerpagina ictu

   

 • Flexibel bouwen op historische grond Pegasystems

  De overheid staat voor de opgave alert te reageren op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en op nieuwe wetgeving die daarvan de weerslag is. Daarbij vaak hevig gehinderd door informatiesystemen uit de jaren tachtig die niet op wendbaarheid zijn gebouwd. Wat te doen? Jan Willem Boissevain en Hans Prummel pleiten voor de optie ‘inpakken en vernieuwen’.

  artikelen: 20 november 2017, partnerpagina pegasystems

   

 • Forse tijdwinst in het factuurproces Pink

  Gemeente Stein en Bestuursdienst Ommen-Hardenberg zochten een manier om hun financiële proces te vereenvoudigen en meer in control te raken. Bij inkoop en de crediteurenadministratie liggen veel kansen, zoals 55 procent tijdsbesparing in het factuurproces. Samen met PinkRoccade Financiën & Services zijn deze kwartiermakers aan de slag gegaan om de oplossing Smart Finance te ontwikkelen.

  artikelen: 17 november 2017, partnerpagina pinkroccade

   

magazine

Marijke van Hees Slechte film?

door: Marijke van Hees, 8 november 2017

De nationale filmweek is weer achter de rug, de Gouden Kalveren zijn uitgedeeld. Ongelofelijk welke creativiteit de filmindustrie heeft en wat worden er prachtige films gemaakt. Zowel fictie als non-fictie; fantasie en realiteit zijn vaak niet meer te onderscheiden. Het was in dezelfde week dat de minister van Defensie aftrad; zij nam de politieke verantwoordelijkheid voor fouten met dodelijke afloop. De leden van de Tweede Kamer maakten zich druk en er werd heftig gedebatteerd.

podium

Haarlem Haarlem plukt revenuen van invoering BGT

door: Frits de Jong, 7 november 2017

Het invoeren van een basisregistratie (zoals de BGT) is nuttig, maar met name voor bestuurders wordt het pas écht interessant als het ook wat oplevert. Sociaal, maatschappelijk of financieel. Wat dat betreft scoort de gemeente Haarlem goed. Zo heeft het onder meer een product opgeleverd dat gelinkt is aan de BGT en de gemeente veel financieel voordeel oplevert. Ook voor andere gemeenten kan het interessant zijn.

nieuws

 • Waar een wil is, is snel internet

  door: Cyriel van Rossum , 9 november 2017

  Snel internet

  Tien kilometer glasvezel leggen voor een eenzame veehouderij of een melkfabriek op het platteland is misschien niet aantrekkelijk, maar waar een wil is, is snel internet. Overheden zijn kopschuw, maar kunnen een veel grotere rol spelen in de digitale ontsluiting van Nederland.

nieuws

 • De AVG als nieuwe millenniumbug

  door: Fred van der Molen, 6 november 2017

  AVG

  Door astronomische maximumboetes heeft de nieuwe Europese privacywetgeving inmiddels ieders aandacht. De adviesindustrie en de media stoken de ongerustheid verder op. Ligt op 25 mei volgend jaar een nieuwe doomsday in het verschiet?