zoeken binnen de website

podium

 • 'Kies decentraal inlogmiddel voor burgers'

  door: Bart Jacobs, 19 augustus 2019

  digitale identiteit

  Staatssecretaris Knops (BZK) heeft een wijzing aangekondigd op het wetsvoorstel Digitale Overheid, dat momenteel bij de Tweede Kamer ligt. Knops kiest voor een nieuwe toelatingssystematiek, waarin ruimte is voor nieuwe toe te laten private partijen. Bart Jacobs, voorzitter van stichting Privacy by Design, zet vraagtekens bij de plannen van Knops en schreef op maandag 12 augustus een open brief aan de staatssecretaris. Onderstaande bijdrage is een online versie van die brief.

weblog

 • Waar is de wet?

  door: Marc van Opijnen | 19 augustus 2019

  Marc van Opijnen

  Hoe weet je of een site ook echt van de overheid is? Wordt het niet eens tijd voor één domein voor de hele overheid?

weblog

 • Vertrouwen in AI

  door: Jan Willem Boissevain | 15 augustus 2019

  Jan Willem Boissevain

  Bedrijven gebruiken vaak AI voor één-op-één marketing, maar het vertrouwen van de consument in AI is nog niet groot.

partners

 • BRZO: Blockchain tegen Risico’s op Zware Ongevallen

  CGI - Sjors Hijgenaar

  Op 10 juli 1976 wordt Seveso, een kleine Italiaanse stad 20 kilometer ten noorden van Milaan, opgeschrikt door wat later bleek de grootste ongecontroleerde uitstoot van 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) ooit. Door een combinatie van verkeerde beleids- en bedrijfsmaatregelen kon 1 kg van de kankerverwekkende stof ontsnappen, genoeg om 18 km² te besmetten, met een massale sterfte onder (vee)dieren als gevolg.

  1

  door: Sjors Hijgenaar

  weblogs: 13 augustus 2019 | partnerpagina cgi


nieuws

bsn Een BSN ‘klaar terwijl u wacht’

door: Marlies Ruijter | 15 augustus 2019

Gemeente Groningen bedacht een plan om razendsnel duizenden buitenlandse studenten van een Burgerservicenummer te voorzien. PinkRocccade Publiekszaken werkt momenteel aan de praktische – en veilige – uitvoering ervan. Een mooi voorbeeld van cocreatie van overheid en markt waarin onderling vertrouwen en een gezamenlijke focus helpen om snel van idee naar concrete oplossing te komen.

nieuws

store Valley: appstore in het geodomein

door: Marlies Ruijter | 15 augustus 2019

Een app ontwikkelen voor een overheids­organisatie en daar een andere overheids­organisatie nog eens voor laten betalen? Bij Imagem doen ze dat anders. Het softwarebedrijf zet de apps in Valley, een soort appstore waar overheden kosteloos apps kunnen hergebruiken. En sterk staaltje cocreatieplatform.

nieuws

 • NL-app voor statushouders is teamprestatie

  door: Marjan Arenoe, 13 augustus 2019

  tafel - common ground

  Met pizza’s, een biertje en je benen op tafel broeden op een goed idee. Een team van inhoudelijk specialisten en slimme ontwerpers bij elkaar halen en na vijf dagen met een werkend prototype naar buiten komen. Wigo4it ontwikkelde met een gemengd team een superhandige app voor statushouders. De manier waarop lijkt op zo’n avontuur in een fijn jongensboek.

nieuws

puzzel common ground Gelijkwaardig partnership op Common Ground

door: Jet van Eeghen | 12 augustus 2019

De gemeente Almere is een typische ‘Centric-gemeente’; ze betrekt de meeste grote gemeentelijke applicaties van deze leverancier. Dat belet de gemeente niet om stappen te zetten richting Common Ground. Want daar ligt de toekomst. En Centric verdwijnt daarmee niet naar de achtergrond; alleen de relatie verandert. Want een goed samenspel tussen gemeenten en markt zorgt voor echte vernieuwing.

nieuws

radar common ground Groter platform voor het digitale platform

door: Quita Hendrison | 12 augustus 2019

Parallel aan de vorming van een nieuw samenspel tussen overheid en markt – en wetenschap en publiek – groeit het aantal digitale platforms. Een platform is een digitale organisatievorm die de deelnemers ondersteunt in het samenwerken en het uitwisselen van kennis en ervaringen. Voorwaarde voor het goed functioneren van het platform is dat data niet ‘opgesloten’ zitten in de systemen van een van de deelnemers.

praktijk

 • CBS plukt vruchten van Open Data API’s

  open data

  De afgelopen jaren heeft het CBS grote slagen gemaakt als het gaat om het beschikbaar stellen van open data. Dankzij API’s. Wat betreft Dennis Ramondt van het CBS heeft het werken met open data alleen zin als die data ook vindbaar zijn en er waarde in zit voor degene die het wil gebruiken.

  door: Frits de Jong | 16 juli 2019


nieuws

Henri Lenferink Uniform dataverkeer past slecht in het Heilige Huis van Thorbecke

door: Cyriel van Rossum | 8 augustus 2019

Het VNG-project Common Ground moet ertoe leiden dat gemeenten hun dataverkeer schoeien op een gemeenschappelijke leest. Data worden losgekoppeld van programmatuur en centraal opgeslagen. Op het iBestuur Congres rees andermaal de vraag of gemeenten daartoe bereid zijn.

podium

Ministeries ‘Integratie persoonsregisters ligt voor de hand’
2

door: Ronald Zijlstra | 6 augustus 2019

Sinds eeuwen kennen we in Nederland twee stelsels die zich bezighouden met het registreren van personen. De burgerlijke stand (BS) én de bevolkingsadministratie (BRP). Dat is niet alleen inefficiënt, maar ook foutgevoelig. Een integratie van beide registers ligt voor de hand. Maar kan dat zomaar?

partners

 • Ondernemers als buitenboordmotor voor de overheid

  startup

  Startende ondernemers hebben een manier van denken en werken waar de overheid veel van kan leren. Met het programma Startup in Residence zet het ministerie van Binnenlandse Zaken de deur open voor start-ups met een innovatieve kijk op maatschappelijke vraagstukken. Daarmee krijgen zij toegang tot de kennis en ervaring van het ambtelijk apparaat.

  door: Karina Meerman

  artikelen: 12 augustus 2019 | partnerpagina minbzk


magazine

Prof. Chris Verhoef Irritant

door: Chris Verhoef | 5 augustus 2019

In 1996 is de Clinger-Cohen Act in werking getreden, een wet op de publieke IT-investeringen in de Verenigde Staten. De commissie Elias heeft hier goed naar gekeken in haar advisering richting de Tweede Kamer.

nieuws

Loes Mulder Technologische innovatie: verbinden en delen

door: Rineke van Houten | 1 augustus 2019

Een Chief Innovation Officer kan helpen technologische innovatie te verankeren. Maar delen en samenwerken zijn minstens zo belangrijk.