zoeken binnen de website

nieuws

 • 'Er is een stevig fundament om op voort te bouwen'

  door: Redactie , 2 juli 2020

  Digicampus

  Digicampus bestaat één jaar. Vorig jaar werd het gelanceerd tijdens het iBestuur Congres. De founding partners blikken terug én vooruit. Een gesprek met Hans Verweij (ICTU), Marijn Janssen (TU Delft), Dirk de Groot (NLdigital) en Yvonne van der Brugge (Logius). “Het mooiste zou zijn als Digicampus over vijf jaar niet meer hoeft te bestaan. Omdat overheid, markt, wetenschap en samenleving elkaar vanzelf weten te vinden.”

weblog

 • Lijdensdruk én zelfinzicht

  door: Marc van Opijnen | | 2 juli 2020

  Marc van Opijnen

  Het zijn onrustige tijden. Hoeveel stenen zijn er nodig om de spiegel van zelfgenoegzame ijdeltuiterij aan gruzelementen te slaan?

weblog

 • Ranking the raad!

  door: Pascale Georgopoulou | 2 juli 2020

  Pascale Georgopoulou

  Raadsleden beoordelen op aspecten zoals inhoud, opbouw en overtuigingskracht en scoren. Zou dat niet leerzaam zijn?

partners

 • Hoe beheren en delen van ruimtelijke informatie voor gemeenten en waterschappen sneller kan

  Beeld bij verhaal IMAGEM over ERDAS APOLLO

  Veel overheidsinstellingen hebben vaak te maken met grote hoeveelheden geografische informatie. Bijvoorbeeld bij waterschappen voor het integraal waterbeheer door middel van luchtfoto’s of bij gemeenten om hun basisregistraties op orde te krijgen.

  door: Tieme de Jonge

  weblogs: 1 juli 2020 | partnerpagina imagem


 • Verbeter dienstverlening met serviceformules

  laptop

  Ontwikkel eerst een visie op dienstverlening voor de gemeente: “Wat is je rol in de relatie met burgers? Wat wil je bereiken? Waar moet de dienstverlening dan aan voldoen?”. Hier ligt een belangrijke taak voor bestuurders.

  nieuws: 22 juni 2020 | partnerpagina pinkroccade


podium

interieur van een zelfrijdende auto 'Ethiek moet geïntegreerd worden in het ontwerpproces van AI'

door: Rudy van Belkom | 1 juli 2020

Binnen de ontwikkeling van AI is ethiek een hot topic. Naarmate AI steeds autonomer kan opereren, zullen we in steeds grotere mate de controle uit handen moeten gaan geven. Dit zorgt logischerwijs voor gevoelens van angst. Daarbij komt dat fictie steeds vaker wordt ingehaald door de realiteit. Zo crashte in 2016 een Tesla op de automatische piloot, waarbij de bestuurder om het leven kwam. Het volstaat niet langer om op afstand te filosoferen over wat goed of juist is. Ethiek is meer dan ooit praktische filosofie.

podium

Paleis van Justitie AI biedt kansen in de rechtspraak

door: Mark Elstgeest | 30 juni 2020

Binnen de rechtspraak wordt her en der geëxperimenteerd met de inzet van kunstmatige intelligentie. “Terecht”, aldus Mark Elstgeest, “want er liggen legio kansen en mogelijkheden.” Toch lijken sommige organisaties binnen de rechtspraak nog niet overtuigd. De angst dat ‘de robotrechter de rechtspraak overneemt’ en demonisering van algoritmes zijn dan vaak de donkere wolken die geschetst worden. “Het lijkt soms alsof de angst voor extreme doorontwikkeling ertoe leidt om maar helemaal geen stappen te zetten. Terwijl je in mijn ogen juist goed innoveert door dit in overzichtelijke stappen te doen en met duidelijke spelregels.”

nieuws

deelnemers iBestuur Thuisdebat #6 'We moeten nu juist géén pas op de plaats maken'
3

door: Frits de Jong | 26 juni 2020

Moet de overheid in deze coronatijd op de rem trappen als het gaat om het digitalisering, of is het een reden om juist een tandje bij te schakelen? En hoe groot moet de rol van ‘Den Haag’ zijn op dit thema? En welke obstakels komen we tegen op het pad van de digitalisering? Onder leiding van Michiel Steltman discussieerden Jan Middendorp, Daan Rijsenbrij en Zsolt Szabo in het zesde iBestuur Thuisdebat over deze vragen.

magazine

Living Lab - iBestuur Congres Het  iBestuur Congres 2020 is een living lab

door: Peter LIevense | 25 juni 2020

De samenleving zoekt op de tast hoe te functioneren binnen de coronarichtlijnen: deels door afstand te bewaren, deels met slimme technologie. De anderhalvemetersamenleving is een hybride samenleving: fysiek en digitaal. Dat geldt zeker ook voor de overheid: besturen is nu meer dan ooit í-besturen. Het iBestuur Congres 2020 op 11 september is daarom een hybride experiment: het living lab!

podium

politieauto Samen werken aan een veilige en leefbare buurt met BART!

door: Arnout de Vries en Frank Wieland | 24 juni 2020

Om incidenten in hun wijk te melden kunnen burgers in de toekomst BART! gebruiken, een digitaal meldingsplatform waarmee je buren, gemeente en politie op de hoogte brengt. De techniek achter BART! (Burger Alert Real Time) is getest in een proeftuin in Den Haag. Nu is het zaak om het systeem ook bij andere gemeenten te gaan beproeven.

nieuws

Sidewalk Labs Smart cities, stupid citizens?
2

door: Hans Bekkers | 22 juni 2020

Tijdens de coronacrisis gaat het technologisch optimisme hand in hand met zorgen over onze privacy en andere grondrechten. Slimme steden moeten zich bij alle optimisme óók de vraag stellen: wat zijn de effecten van digitale technologie op onze inwoners? Volgens Paul Strijp is het allerminst zeker dat die inwoners er beter van worden.

praktijk

 • Met gezamenlijke standaarden administratieve lasten aanpakken

  ordners

  ‘Geld en tijd naar de zorg, niet naar administratie en controle.’ Met dit gemeenschappelijke belang werken gemeenten en zorgaanbieders nauw samen aan het terugdringen van de administratieve lasten in het sociaal domein. Door ontmoeting, dialoog en in co-creatie ontstaan steeds meer gezamenlijke standaarden voor administratieve processen. Ze geven duidelijkheid, leiden tot minder regeldruk en lagere uitvoeringslasten. In die processen is ook een rol weggelegd voor Pleio.

  door: Koen Geijzers | 17 juni 2020


partners

 • Op weg naar een vrij BRP – wie durft?

  grote stappen

  Innovatie van gemeentelijke dienstverlening is hard nodig, maar in de praktijk lastig. Toch is er een manier om snel grote stappen te zetten.

  white-papers: 15 juni 2020 | partnerpagina conxillium


 • iBurgerzaken behaalt waarmerk drempelvrij.nl voor een toegankelijke website

  Man met braille toetsenbord

  Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Dit besluit verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te optimaliseren op basis van WCAG 2.1 niveau A en AA. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee gevorderd zijn.

  nieuws: 15 juni 2020 | partnerpagina pinkroccade


nieuws

thuiswerken 'Coronacrisis kreeg iedereen online'

door: Marjolein van Trigt | 16 juni 2020

De systemen waren er klaar voor, de mensen nog niet allemaal. Maar onder druk van de coronacrisis blijkt dat er op het gebied van digitalisering veel meer mogelijk dan eerder gedacht, zag Constance Boogers, chief information officer bij de gemeente Nijmegen.

nieuws

quantumcomputer Wat je vandaag al moet met quantumtechnologie
1

door: Maurits Kreijveld | 15 juni 2020

Waarom Nederland miljoenen investeert in quantumtechnologie en waarom Amerika, China en Europa in harde concurrentiestrijd zijn om leiderschap in quantumtechnologie. “Als u dacht dat de huidige digitalisering al snel ging, zet je dan maar schrap voor de quantumtoekomst.”