zoeken binnen de website

nieuws

Onderzoek: tekort aan IT’ers raakt Nederlandse overheid
1

door: Sjoerd Hartholt | 6 oktober 2022

De komende jaren komt de overheid duizenden IT’ers tekort. AG Connect, Binnenlands Bestuur en iBestuur onderzochten de situatie bij 52 overheden en overheidsorganisaties waaronder Defensie, de Belastingdienst, NVWA en lokale overheden. Meer dan driekwart geeft aan vast te lopen met hun IT-projecten.

podium

Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
1

door: Hans Donkhorst | 5 oktober 2022

De digitalisering van contact tussen burger en overheid vraagt om inzicht in de onderlinge verhoudingen en de verantwoordelijkheidsverdeling. De modernisering van de wetgeving voor elektronisch verkeer sluit onvoldoende aan op de risico’s voor burgers. Besteed bij de implementatie daarom extra aandacht aan de feitelijke werking en het gebruik in de context van de burger.

weblog

 • European Health Data Space: goede intenties, maar...

  door: Walter van Holst | 4 oktober 2022

  Met de Europese Verordening voor een European Health Data Space wil de Europese Commissie een virtuele ruimte bouwen waarin gezondheidsgegevens veilig, zorgvuldig en vooral ook met de juiste inhoud uitgewisseld kunnen worden. De intenties zijn goed, maar het afbreukrisico wat vorm en inhoud betreft groot. Een verhit maatschappelijk debat ligt voor de hand.

weblog

 • door: Hans Timmerman | 29 september 2022

  De overheid zijn wij: de maatschappij en datgene dat we samen willen bereiken. De overheid moet weer het verbindende element in de samenleving zijn en niet een op afstand staande centrale autoriteit. Het platform waarop we als maatschappij ‘samen’ bouwen. Als burger, ondernemer, werknemer en inwoner van dit land.

partners

 • 10 november : VNG Realisatie Jaarevenement

  Hoe kunnen digitalisering, samenwerking en een andere kijk op dienstverlening gemeenten helpen om de uitvoering in het domein Werk op een hoger plan te tillen? Dat en nog veel meer gaan we samen beproeven tijdens een speciaal Werkdomein congres, onderdeel van het VNG Realisatie Jaarevenement 2022.

  nieuws: 6 oktober 2022 | VNG realisatie


 • Twaalf jaar na Kamermotie ‘Cloud First strategie’

  Organisaties omarmen in toenemende mate digitale manieren van werken, wat de overstap naar de cloud wereldwijd aanwakkert. Waar staat de publieke sector met cloud?

  artikelen: 5 oktober 2022 | Capgemini


 • IT Security: Ambacht of high tech automation?

  Door de steeds maar toenemende dreiging van cyber criminaliteit moeten er moeilijke keuzes gemaakt worden. Gaan we nog meer specialisten in huis halen om zo de criminelen de slim af te zijn? Gaan we nieuwe technologie aanschaffen of geven we dit probleem liever aan iemand anders? Steeds vaker blijkt dat alleen een combinatie van maatregelen het juiste effect zal hebben.

  white-papers: 5 oktober 2022 | Enable U


podium

Amsterdam moet juist nu kiezen voor verantwoorde technologie

door: Elisabeth IJmker en Itay Garmy | 4 oktober 2022

Dat de gemeente Amsterdam voor zijn cloudstrategie in zee gaat met Microsoft, staat lijnrecht tegenover het beleid van de stad, dat al jaren gebaseerd is op ‘open source, tenzij’, betogen raadsleden Elisabeth IJmker en Itay Garmy. Juist nu het debat over digitalisering verbreedt: het gaat niet meer alleen over betrouwbare IT-systemen, maar ook over ethische waarden en de bredere impact van technologie.

nieuws

UWV maakt inzet algoritmes openbaar
2

door: Redactie iBestuur | 4 oktober 2022

UWV bouwt aan een algoritmeregister. Doel is een overzicht te publiceren van alle algoritmes die de uitvoeringsorganisatie gebruikt bij haar dienstverlening. Hierin wordt per algoritme zo begrijpelijk mogelijk beschreven wat het doel is, welke gegevens worden gebruikt en hoe deze gebruikt worden. Versie 1.0 is 3 oktober jl. online gepubliceerd.

magazine

Nieuw Kenniscentrum opereert in grensgebied markt en overheid

door: Pieter Verbeek | 15 september 2022

Door digitalisering en technologische ontwikkelingen groeit de vraag bij gemeenten naar diensten bij marktpartijen zoals softwareleveranciers. Sinds enige maanden kunnen zij terecht bij het Kenniscentrum Markt en Overheid van de VNG. Die helpt hen slimmer samen te werken en beter in te kopen, vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

bijeenkomsten

27 oktober: Keukentafelsessie #5 over 'Falende IT-architectuur' met Arre Zuurmond

Zorgt falende IT-architectuur voor een dito informatiehuishouding? Praat 27 oktober mee met de regeringscommissaris Informatiehuishouding over de vraag of de verschillende architectuurlandschappen van de overheid wel toegerust zijn om sturing te geven aan de ambities op het gebied van de informatiehuishouding.

partners

 • Keukentafelsessie #4: Gaat er nog gewerkt worden?

  De overheidswerkplek van de toekomst was het onderwerp van de vierde keukentafelsessie, in de bibliotheek van Oosterhout. Als het over de toekomst gaat, is het generatiedenken nooit ver weg en ook digitalisering is luid en duidelijk van de partij. Een fors deel van de sessie ging daarom over de digitale omgeving van het werken. Gelukkig kreeg ook de bestuurlijke kant aandacht, net als personeel en opleiding.

  door: Karina Meerman

  artikelen: 5 oktober 2022 | RDDI


 • 12 oktober: Evenement: Becoming a data-driven organization

  Onze AI/ML en data analytics experts delen hun inzichten en kennis over hoe Amazon Web Services (AWS) klanten navigeren door cultuur, strategie en change management om hun organisaties nieuw leven in te blazen met behulp van data. En wat hielp KNMI om een moderne datagedreven organisatie te worden?

  weblogs: 5 oktober 2022 | AWS


 • MijnZaken-ontwikkeling past in Burens Open Webconcept

  Omnichannel dienstverlening belooft een dienstverlening waarin de afnemer naar keuze gebruik kan maken van meerdere op elkaar afgestemde kanalen. Een nieuwe bouwsteen in deze dienstverlening is de track & trace-functie MijnZaken. De gemeente Buren is een van de vier gemeenten die meedoen in een pilot met MijnZaken.

  artikelen: 5 oktober 2022 | VNG realisatie


personalia

Arne van Hout directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat

door: Redactie iBestuur | 4 oktober 2022

Gemeentesecretaris van Nijmegen Arne van Hout stapt over naar het Rijk. Hij wordt per 1 december a.s. de nieuwe directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het ministerie van BZK. Hij was de afgelopen tijd actief in de overheidsbrede beweging Werk aan Uitvoering (WaU) en was eerder voorzitter van de Taskforce Samen Organiseren.

podium

Waarom zitten gemeenten vooral op Twitter?

door: Bram Faber | 28 september 2022

Welke overwegingen maken gemeenten bij hun keuze voor online communicatie? Uit mijn onderzoek blijkt dat Nederlandse gemeenten relatief snel kiezen voor Twitter, op grotere afstand gevolgd door websites en YouTube. Praktische toepasbaarheid, financiën en de tijdgeest spelen hierbij een rol. Maar er is meer nodig om publieke waarde te creëren.