zoeken binnen de website

weblog

 • Informatiedienstverleners

  door: Paul Ruijgrok | 18 oktober 2019

  Paul Ruijgrok

  Gemeenten zijn ook informatiedienstverlener, maar om nou te zeggen dat dát ook leeft binnen gemeenteraden?

weblog

 • door: Jos van den Oever | 17 oktober 2019

  Jos van den Oever

  Kamerleden praten al jaren over transparantie en open source, maar praten is nog iets anders dan ook echt doen.

nieuws

 • “Zeer bewust zeer onbekwaam”

  door: Peter Mom, 17 oktober 2019

  Jan van Ginkel

  Jan van Ginkel, loco-provinciesecretaris van Zuid-Holland en aldaar concerndirecteur, doet veel met passie, zegt hij, maar nadenken over en aandacht vragen voor de ethische kant van ver doorgevoerde digitalisering brengt hem tot ‘vlammen van binnen’. Het is een zoektocht, complex en urgent.

partners

 • Kennis is macht, kennisdeling is kracht

  Sanne van der Zanden

  Kennisdeling: iedereen wil het en toch lukt het maar weinig bedrijven om het écht tot stand te brengen. Extra bijzonder als je je realiseert dat samen organiseren van kennisdeling al zo oud is als de mens zelf. Denk bijvoorbeeld maar eens terug aan samen rond een kampvuur zitten en verhalen vertellen.

  door: Sanne van der Zanden

  weblogs: 18 oktober 2019 | partnerpagina pinkroccade


podium

 • Klokkenluiders zijn geen verraders, maar verdienen bescherming

  door: Rianne Verbeek , 14 oktober 2019

  klokkenluider

  De kern van democratie en een open overheid is het idee van transparantie, participatie en verantwoording. Burgers en de media moeten de overheid en bedrijven kunnen aanspreken op haar beleid en prestaties. Door de afwezigheid van politieke bescherming, zijn klokkenluiders nu aangewezen op technologische bescherming als zij misstanden willen aankaarten.

praktijk

 • Een weg door het doolhof

  doolhof

  Inwoners beter helpen als het gaat om werk en inkomen: dat is de missie van i4Sociaal. Dit samenwerkingsverband van zes gemeenten slaat de handen ineen om oplossingen te ontwikkelen waarin de inwoner, en niet de veelheid aan regelingen, het uitgangspunt is. De wethouders van Groningen en Enschede vertellen erover.

  door: Marieke Vos | 14 oktober 2019


podium

Data morgana Data Morgana: visualisaties van de slimme stad

door: Rianne Riemens | 8 oktober 2019

Een breed gedragen wens in smart city projecten is om stadsleven te kunnen visualiseren en voorspellen. De stad van de toekomst lijkt het best tot leven te komen door middel van beeld, maar in hoeverre weerspiegelt het de werkelijkheid, en wie profiteert van de inzichten?

podium

verkeerslichten Het 5G-netwerk komt snel, maar wel heel stilletjes

door: Beryl Dreijer en Douwe Schmidt | 2 oktober 2019

5G heeft grote voordelen. Maar dat er geen debat is over de maatschappelijke gevolgen, baart Beryl Dreijer, privacyjurist, oud-raadslid in Velsen, en Douwe Schmidt, activist voor digitale stad bij Tada.city, zorgen.

nieuws

Loes Mulder “Ons vak is aangeven wat er kan”
1

door: Bas Linders | 3 oktober 2019

De hoogste ambtenaar van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is secretaris-generaal Loes Mulder. Dat de Rijksoverheid niet goed is aangesloten op de technologische ontwikkelingen durft ze best te zeggen. Het levert risico’s op, maar óók kansen.

bijeenkomsten

groep mensen Symposium 'De Publieksgerichte Overheid' - 20 november 2019

De overheid wil slagvaardig, klantvriendelijk, transparant en efficiënt werken. Maar tussen droom en daad staan stroperige processen en verouderde IT. Proces- en ketengericht werken kan een oplossing zijn, maar hoe implementeer je dit zodanig dat het daadwerkelijk resultaat oplevert? En is het voldoende voor de digitale transformatie waar de overheid voor staat?

partners

 • Position paper: zo kijkt Centric naar Common Ground

  centric

  Common Ground is een belangrijke ontwikkeling die de informatievoorziening bij gemeenten structureel gaat veranderen. Hoe draagt Centric bij aan de realisatie van Common Ground, welke aandachtspunten zijn er en waar mogen klanten op rekenen?

  nieuws: 16 oktober 2019 | partnerpagina centric


 • Snel een antwoord voor elk BRP-gegeven

  centimeter

  Gemeente Opsterland haalt uit iRapportage Overzichten verschillende selecties om interne en externe vragen te beantwoorden. iRapportage Overzichten bestaat op dit moment uit 65 standaardrapportages met BRP informatie. Daarnaast wordt er met kwartiermakers nog steeds aan uitbreiding gewerkt rondom statistische gegevens.

  artikelen: 11 oktober 2019 | partnerpagina pinkroccade


podium

standaardisatie computer Common Ground: eenheidsworst of innovatieversneller?
1

door: Frans Dondorp | 30 september 2019

De VNG maakt serieus werk van Common Ground. De implementatie van dit architectuurprincipe, dat de datalaag standaardiseert en scheidt van de applicatielaag, zou een grote stap voorwaarts betekenen in de flexibilisering van het IT-landschap van lokale overheden. Maar al te rigide standaardisatie kan innovatie beperken.

nieuws

Groeipact Common Ground Het is weer koek en ei tussen Dimpact en Centric

door: Karina Meerman | 26 september 2019

Na jaren van juridische conflicten hebben coöperatieve vereniging Dimpact en ICT-leverancier Centric de strijdbijl begraven. Ze gingen zelfs een stap verder en ondertekenden beide het Groeipact Common Ground. “Klanten hebben geen baat bij partijen die elkaar de tent uitvechten.”