nieuws

 • Na 25 mei wordt er niet meer gedoogd

  1

  door: Fred van der Molen, 19 april 2018

  Aleid Wolfsen

  Voor wie het nu nog niet weet: vanaf 25 mei geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Organisaties moeten daarna niet rekenen op veel clementie als ze hun privacyzaken niet op orde hebben. “Het gaat hier wel om grondrechten.”

nieuws

AVG Geen moetje maar een kans

door: Fred van der Molen, 18 april 2018

De deadline nadert: de overgangstermijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eindigt op 25 mei. Maar lang niet alle overheden zullen dan volledig compliant zijn met de nieuwe privacyregels. Waar zitten de knelpunten? En waarom de vele verplichtingen ook een blessing in disguise kunnen zijn voor datagedreven organisaties.

podium

NCSC 'Digitale weerbaarheid blijft achter bij groei dreigingen'

door: Irene Schoemakers, 17 april 2018

Het e-mailverkeer moet veiliger, en dat kan alleen met behulp van veiligheidsstandaarden. Om ervoor te zorgen dat deze standaarden een platform krijgen, richtten bedrijven, brancheorganisaties en de overheid begin 2017 de Veilige E-mail Coalitie op. “Het is nu zaak dat zoveel mogelijk partijen deze standaarden adopteren”, aldus Maarten Aertsen van het Nationaal Cyber Security Centrum.

partners

 • Digitale proeftuin: een leerproces e-democratie

  Het stimuleren van meer directe burgerbetrokkenheid in lokale beleidsontwik- keling. Dat is het doel van een proeftuin rond digitale democratie die onlangs is gestart. De proeftuin, waarin open source participatietools een voorname rol spelen, is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), met steun van ICTU, gemeenten en een aantal externe partners. Deze proeftuin is onderdeel van het actieprogramma versterking democratie en bestuur.

  artikelen: 19 april 2018, partnerpagina ictu

   

 • Technologie van de toekomst werkt niet met tools van het verleden Slak

  In de afgelopen tijd is er een groot aantal nieuwe technologieën bijgekomen als artificial intelligence (AI), blockchain, en Internet of Things (IoT). Het toepassen van deze nieuwe technologieën is vereenvoudigd, doordat ze worden aangeboden via de cloud. Ook binnen overheidsorganisaties wordt naar cloud gekeken of wordt het al toegepast, al dan niet via eigen Cloud Datacenters.

  door: Cor van der Struijf en Bram Havers

  artikelen: 19 april 2018, partnerpagina ibm

   

 • Blockchain helpt Groningse inwoners met schulden Groningen

  De gemeente Groningen ontwikkelde samen met CGI een blockchaintoepassing voor het verbeteren van de schuldhulpverlening. In intensieve samenwerking werd in korte tijd een werkende proof of concept gemaakt. Beide partijen deden in dit traject ervaring op met samen snel innoveren.

  artikelen: 19 april 2018, partnerpagina cgi

   

podium

Time to change Focus op de burger, maar nu écht!
3

door: Naud Berkhuizen, Nadia Fievet, Vince Vermeiren en Noa van Hunen, 12 april 2018

Een klantgerichte overheid. De term wordt vaak gebruikt, maar wat is het? In ieder geval niet een overheid die vooral communiceert náár de burger, maar niet mét de burger. Iets dat we vandaag de dag nog (te) vaak zien.

nieuws

glasvezel ‘Het is nu of nooit’

door: Cyriel van Rossum, 11 april 2018

Missiewerk, gemeentelijke inschikkelijkheid en een snufje solidariteit: dat is nodig voor aanleg van glasvezel in het buitengebied. En liever geen subsidie. Hoewel in geval van nood… Een rondgang langs uiteenlopende succesvolle initiatieven.

podium

data Meldplicht datalekken: effectief of niet?
1

door: Nandenie Lachman, 5 april 2018

Facebook dat door een lek gegevens van vijftig miljoen klanten ziet verdwijnen naar het bedrijf Cambridge Analytica of Nederlandse gemeenten die persoonlijke informatie in verkeerde handen zien vallen. Datalekken zijn vandaag de dag vaak voorkomend. In Nederland kennen we sinds 1 januari 2016 de meldplicht datalekken. Hoe effectief is dat?

podium

Fixxx Open strategie gemeente Amsterdam loont

door: Johan Groenen, 3 april 2018

Het aanpakken van overlast op straat of weten welke kraamhouders op de weekmarkt staan. Iedere gemeente zoekt er oplossingen voor, maar in Amsterdam zijn open source samenwerking en hergebruik van (open) databronnen daarbij leidend. Het leuke is dat het ook nog wat oplevert: qua financiën én qua manier van denken.

partners

 • 'Next-best-oplossingen, die moet je niet willen’ Fred Paling - UWV

  Samen Organiseren gaat niet alleen over de samenwerking tussen gemeenten, maar ook die met andere partijen. Bijvoorbeeld met uitvoeringsorganisaties. Voor alle partijen biedt dat voordelen. “De winst, de toegevoegde waarde, zit in het gesprek en de ontmoeting tussen partijen.”

  door: Frits de Jong

  artikelen: 17 april 2018, partnerpagina vng realisatie

   

 • ICT-arbeidsmarkt onverminderd krap Vacature

  UWV en ICT-bedrijven, waaronder Microsoft, Global Knowledge, Conclusion en CGI hielden vrijdag 13 april het Inspire, Learn & Connect event. Daarin vroegen zij aandacht voor het toenemende belang van ICT in onze economie en het waarborgen van lokaal talent om in de sector te werken.

  nieuws: 16 april 2018, partnerpagina cgi

   

 • Fast forward naar 2050 Plus 1-gemeente

  De toekomst voorspellen, dat is toch iets voor kermissen en obscure nachttelevisie? Zeker, maar wat als we de glazen bol vervangen door de feiten uit het verleden en de trends van vandaag? Het zijn precies deze ingrediënten waarmee toekomststrateeg en scenariodenker Jan Nekkers de gemeente van 2050 schetst.

  door: Quita Hendrison

  artikelen: 16 april 2018, partnerpagina vng realisatie

   

 • iVerkiezing: Succesvolle pilot en verkoop gestart! Dylan Kusters - PinkRoccade

  21 maart was het eindelijk zover, de verkiezingen van 2018. Het was een spannende maar succesvolle dag voor onze kwartiermakers en mij. De gemeenten Ede, Ommen, Hardenberg, Helmond en Utrechtse-Heuvelrug hebben namelijk (de voorbereidingen van) de verkiezingen met iVerkiezing doorlopen. En laten we eerlijk zijn…als eerste werken met een nieuwe applicatie is nou eenmaal spannend!

  door: Dylan Kusters

  weblogs: 13 april 2018, partnerpagina pinkroccade

   

nieuws

Eva Westerhoff Toegankelijkheid is meer dan video’s ondertitelen

door: Frits de Jong , 29 maart 2018

Als het gaat om toegankelijkheid van digitale informatie, dan is er nog een wereld te winnen. Nog te vaak is die informatie niet toegankelijk voor mensen met een beperking, zoals dove mensen. Eva Westerhoff is één van hen. Zij pleit voor een andere mindset. “Als je de toegankelijkheid van informatie voor mensen met een beperking beter maakt, heeft iedereen daar baat bij.”

podium

Rli Stroomvoorziening staat onder digitale spanning

door: Douwe Wielenga, Bas Waterhout en Annemieke Nijhof , 26 maart 2018

Geavanceerde software en algoritmes bepalen in toenemende mate de opwekking en distributie van stroom. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) spreekt zijn zorgen uit over de betrouwbaarheid van de Nederlandse stroomvoorziening op de langere termijn. De Rli roept alle betrokken partijen op om de kwetsbaarheden in het systeem te onderzoeken en gezamenlijk te komen tot conclusies en strategieën.

podium

DUO Actieve openbaarheid: hoog tijd voor een brede aanpak
2

door: Guido Enthoven, 22 maart 2018

Welke overheidsinformatie zou met voorrang actief openbaar moeten worden gemaakt? En op welke wijze kan de toegankelijkheid en vindbaarheid van overheidsdocumenten verbeterd worden? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek ‘Actief openbaar; haalbaarheidsonderzoek ontsluiting overheidsinformatie’. Het resulteerde in zeven aanbevelingen, waaronder het ontwikkelen van overheidsbrede standaarden en training in ambtelijk vakmanschap.

podium

Digitale participatie Zes succesfactoren van digitale burgerparticipatie

door: Ira van Keulen en Iris Korthagen, 22 maart 2018

Er is een brede wens voor meer burgerbetrokkenheid bij politiek en bestuur. Digitalisering kan daar bij helpen, maar het is geen wondermiddel en al helemaal geen quick fix voor de behoefte van burgers aan meer politieke betrokkenheid. In opdracht van het Europees Parlement deed het Rathenau Instituut onderzoek en constateerde dat het succes van digitale democratische instrumenten afhangt van zes condities.