magazine

 • Bruggenbouwers gezocht!

  door: Peter Olsthoorn, 27 juli 2017

  Bruggenbouwers gezocht

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) oordeelde in 2000 in ‘De digitalisering van de leefwereld’ dat de Nederlandse overheid niks hoefde te doen om een digitale tweedeling te voorkomen. De almachtige vrije markt zou deze kloof als sneeuw voor de zon doen verdwijnen. Niet dus.

podium

Gemeentehuis Tholen ‘MDD is prima middel om gesprek aan te gaan’

door: Frits de Jong, 25 juli 2017

Hoe ver zijn gemeenten als het gaat om digitalisering van hun processen en diensten? Om daar goed zicht op te krijgen, is de Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) ontwikkeld. “Een prima middel om het gesprek aan te gaan”, vindt ook de gemeente Tholen, “maar geen doel op zich.”

magazine

transparante overheid De radicaal transparante organisatie

door: Marie Louise Borsje, 24 juli 2017

In overheidskantoren zie je de wereld van Taylor, met als inspiratiebron de fabriek. Die van morgen is de wereld van Semler. Daarin spelen informatietechnologie en internet de hoofdrol: een manier van werken die met minder inspanning meer oplevert.

partners

 • Digitalisering is geen keuze... de manier waarop wel PBLQ partnerverhaal over scenario's

  De laatste jaren is er een golf van vernieuwing in ICT en informatievoorziening over de gemeenten gerold. De basisregistraties, zaakgericht werken, koppelingen met ketenpartners en vernieuwingen in het sociaal domein zijn aansprekende voorbeelden. De impact op de organisatie is groot. De vraag die nu opdoemt is: investeren in ICT-hardware of in mensen?

  door: Ruud Mollema en Bert Aalbers

  artikelen: 26 juli 2017, partnerpagina pblq

   

 • Wat is het verschil tussen een voetbalelftal en een ontwikkelteam? John Kerstens

  Niet zo veel eigenlijk! Ik weet dat ik me op glad ijs ga begeven, want voetbal is niet het meest besproken onderwerp op een gemiddelde ontwikkelafdeling. Daar gaat het eerder over gamen. In mijn zoektocht naar versterking voor mijn ontwikkelteams, kom ik echter steeds meer overeenkomsten tegen. In deze blog behandel ik alvast 3 overeenkomsten en in een volgende komen er nog een aantal.

  door: John Kerstens

  weblogs: 21 juli 2017, partnerpagina pinkroccade

   

 • Échte post is LEUKER!

  Wie, zoals ik, met een blessure thuiszit merkt hoe verrassend, leuk en zinvol ouderwetse post kan zijn. Daar kan de digitale gemeente van leren.

  door: Sanne van der Zanden

  weblogs: 21 juli 2017, partnerpagina pinkroccade

   

 • Maatwerk is de nieuwe standaard Everest over maatwerk

  Volgens het pleidooi van de secretarissen-generaal aan informateur Edith Schippers – maart jongstleden – heeft standaardisatie in de overheidsdienstverlening gezorgd voor duidelijkheid en ef ciëntie. Maar ook voor grenzen.

  door: Frits van Endhoven

  artikelen: 18 juli 2017, partnerpagina everest

   

nieuws

armchair auditing vanuit de leunstoel Overheid monitoren vanuit je luie stoel

door: Frits de Jong, 20 juli 2017

Sinds enkele jaren is er veel aandacht voor het vergroten van de transparantie van het overheidsoptreden. Een van de instrumenten daarbij is de ‘armchair audit’, waarbij burgers zich kunnen informeren over bijvoorbeeld overheidsuitgaven en de effecten daarvan. Daarbij worden steeds vaker thematische kaarten gebruikt. Welke rol hebben die kaarten?

podium

Martijn Dadema Raalte switcht naar domeingedreven IT-organisatie
1

door: Marieke Vos, 17 juli 2017

De gemeente Raalte maakt informatievoorziening een integraal onderdeel van haar organisatie. Burgemeester Martijn Dadema: “De i-adviseurs uit onze IT-organisatie gaan samen met onze domeinmanagers kansen zoeken die IT biedt, zoals voor het sociaal domein en de leefomgeving.”

partners

 • Kabinet formeren is informatie hanteren IBM partnerartikel

  Op dit moment van schrijven wordt er nog driftig gesleuteld aan een nieuw kabinet. Je zou je dit proces kunnen voorstellen als het zoeken naar een voor alle partijen maximaal haalbare opbrengst van politieke prioriteiten. Over die prioriteiten bestaat onderling verschil van mening; over de wenselijkheid van de uitvoerbaarheid van het resulterende regeerakkoord niet.

  door: Rob Nijman

  artikelen: 13 juli 2017, partnerpagina ibm

   

 • Actualiteitendiner - Belastingen in een digitale tijd Actualiteitendiner Centric

  De samenleving verandert in rap tempo. Ook het belastingdomein voelt de veranderingen, zowel intern als extern. “De grote vraag is nu: blijft de overheid steken in schaalvergroting en bestaande dingen verbeteren of kiezen we ervoor om andere dingen te doen?” vroeg gespreksleider Joop van Lunteren, voormalig directeur-generaal Belastingdienst, bij de opening van het Actualiteitendiner van 8 juni 2017.

  artikelen: 13 juli 2017, partnerpagina centric

   

 • De Migratieradar – ruimtelijke kijk op de werkelijkheid Ron Wessel

  Nog geen twee jaar geleden kwam een groot aantal asielzoekers naar ons land. De laatste tijd is het aantal redelijk stabiel. Maar blijft dit altijd zo? Komt er een moment waarop zij uit nood wederom in grote getale naar ons land komen? Hoe kunnen wij ons dan hierop voorbereiden, zodat we de opvang van de migranten goed kunnen regelen en veiligheid kunnen garanderen? Met inzichten vanuit de ruimte in combinatie met socialmediagegevens kunnen we helpen de migratiestormen beter te voorspellen!

  door: Ron Wessel

  weblogs: 13 juli 2017, partnerpagina cgi

   

 • Wat is de relatie van Centric met Operatie BRP?

  Minister Plasterk heeft aangegeven te willen stoppen met Operatie BRP. De website van de Operatie BRP vermeldt Centric in het overzicht van leveranciers van een Burgerzaken-oplossing of Afnemersysteem. Sinds de bekendmaking ontvangen wij veel vragen over onze rol in het project. Daarom zetten wij graag op deze pagina de belangrijkste feiten hierover voor u op een rij.

  artikelen: 10 juli 2017, partnerpagina centric