zoeken binnen de website

weblog

 • Zorgeloos SAAS?

  door: Marlène Geskes | 21 januari 2020

  Marlène Geskes

  SAAS is Software As A Service. Vergelijkbaar met water uit de kraan, stroom uit de muur. Makkelijk. Of toch niet?

weblog

 • Breaking up big tech?

  door: Christian Verhagen | 20 januari 2020

  Christian Verhagen

  Data zijn de belangrijkste grondstof voor onze digitale economie. Daar kleven voordelen aan vast, maar ook nadelen.

magazine

Marens Engelhard Techlag

door: Marens Engelhard | 20 januari 2020

Uitvindingen lopen altijd voor op mensen. De eerste stoomtrein die 35 kilometer per uur boemelde, was een racemonster. De eerste Hollandse windmolen riep net zoveel weerstand op als de huidige turbines. Aanpassing loopt altijd achter op techniek. Technologische jetlag: techlag. We zien techlag zelfs bij de meest gebruikte vorm van correspondentie, e-mail.

nieuws

Reinier van Zutphen De burger heeft recht op persoonlijk contact

door: Karina Meerman | 16 januari 2020

Hoe gaan overheid en burgers in 2030 met elkaar om? Dat was de grote vraag op het congres ‘Wie doet er mee in 2030?’ afgelopen 31 oktober. Precies die vraag stelde Nationale ombudsman Reinier van Zutphen aan ruim vierhonderd professionals die bij overheid, hulpverlenende en uitvoeringsorganisaties werken.

partners

 • ‘Securitybeleid vraagt om meer dan de som der delen’

  plaatje bij verhaal KPN

  De Wet digitale overheid en de digitale agenda vragen erom dat overheden de security van hun ICT regelen op bestuursniveau. Dat is een grote uitdaging, vooral voor organisaties die minder kennis en middelen in huis hebben. Maar met de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid wordt effectieve security juist toegankelijk, zo zeggen Ray Jacobs en Remco Geerts van KPN Security.

  artikelen: 21 januari 2020 | partnerpagina kpn


podium

open source software Open source als hulpmiddel voor de overheid

door: Koen Geijzers | 14 januari 2020

Voeling houden en met je doelgroep in verbinding zijn. Weten wat er speelt, groepsgewijs kunnen beantwoorden van vragen, voorzien in extra informatie en kunnen doorpraten in kleinere verbanden. Opensourcetoepassingen maken deze werkvormen mogelijk en heffen de afhankelijkheid van één leverancier op. Nu open source steeds meer volwassen wordt, neemt de inzet en het aantal gebruikers alleen maar toe. Ook bij stichting Pleio, één van de pioniers.

podium

elektrische auto bij laadpaal Hoe krijgt de burger regie op gegevens?

door: Indra Henneman, Herbert Fetter en Mark Elstgeest | 13 januari 2020

Iedereen moet vrij over zijn persoonlijke data kunnen beschikken, om je werk, je leven of je bedrijf te organiseren. Maar hoe organiseren we dat? Het programma Regie op Gegevens ontwikkelt hiervoor een breder kader. Ondertussen is in de zorg de tweede versie van het Afsprakenstelsel MedMij voor de uitwisseling van dossiers tussen zorg en patiënt opgeleverd. Wat zijn de dos and don’ts van een afsprakenstelsel als oplossing voor gegevensuitwisseling?

nieuws

Corien Prins ‘De overheid doet nu te veel op de bluf’
1

door: Bas Linders | 9 januari 2020

Prof. mr. Corien Prins is voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ze vindt dat er snel een publiek en politiek debat moet komen over de vraag welke voorzieningen Nederland nodig heeft om een effectieve aanpak tijdens een digitale ontwrichting te waarborgen.

nieuws

man op de steiger Geen tijd voor kinderziekten
1

door: Bas Linders | 7 januari 2020

Mag je de waarnemend minister laten jokken omdat je bang bent anders bestuurlijke steun te verliezen? Kun je onderzoeken met een negatieve uitkomst toch positief presenteren? Kun je met het creëren van voldongen feiten de aanbestedingswetgeving omzeilen? Ja, dat kan, want de Omgevingswet moet hoe dan ook per 1 januari 2021 van start.

praktijk

 • ECP wil ook op quantumgebied verbinden

  tandwielen

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Facebook, Google, TNO, IBM, Microsoft, verschillende departementen en nog vele andere: het zijn niet de minste partijen die als partner verbonden zijn aan ECP. De rol van verbinder is er eentje die het platform dan ook goed op het lijf geschreven is. Ook als het gaat om quantumtechnologie doet ECP er veel aan om partijen bij elkaar te brengen.

  door: Frits de Jong | 7 januari 2020


podium

Vinger op een braillebord Belangen van bestuurders bij implementatie nieuwe normen voor overheidswebsites
1

door: Koen Geijzers | 6 januari 2020

Vanaf 23 september 2020 moeten alle externe en interne overheidswebsites digitaal toegankelijk zijn voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Voor mobiele apps ligt de deadline op 23 juni 2021. Met deze stap zet de overheid de Europese Richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en apps van overheidsinstanties om in nationale wetgeving. Uitgangspunt is dat iedereen het recht heeft op online overheidsinformatie.

nieuws

Uitgeklede Woo goed voor informatiehuishouding Informatievrager met Woo terug bij af

door: Peter Mom | 19 december 2019

De Wet open overheid (Woo) zou de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Al bijna een jaar ligt een laatste Woo-versie bij de Tweede Kamer. Intussen lopen bij ruim vijftig gemeenten ‘proeftuinen’. Maar zal het wetsvoorstel de eindstreep wel halen? “Door alle gedane concessies voldoet de Woo niet meer aan de bepalingen in het Verdrag van Tromsø.”

partners

 • Zo bouwt Centric aan Common Ground

  Groningen

  Onze klanten vragen er regelmatig naar en gemeenten nemen het al op in aanbestedingen: Common Ground, de breed gedragen visie op een vernieuwde informatievoorziening voor de decentrale overheid. Hoe draagt Centric bij aan deze veelbelovende ontwikkeling?

  1

  artikelen: 20 januari 2020 | partnerpagina centric


 • Dromen met je hoofd in de cloud

  regenboog

  De ons omringende landen zijn al verder met IT-oplossingen in de cloud dan Nederland. Estland lijkt voorop te lopen maar ook het Verenigd Koninkrijk zet grote stappen. Mogelijk heeft de Nederlandse overheid nog koudwatervrees en dat is nergens voor nodig, zegt Oracle.

  door: Jet van Eeghen

  artikelen: 16 januari 2020 | partnerpagina oracle


podium

5G-stad Zo repareren we het internet

door: Maurits Kreijveld | 18 december 2019

Begin december week startte de overheid de voorbereiding op de veiling van 5G. Dit wordt een van de belangrijkste vitale infrastructuren van onze samenleving voor het leveren van diensten door overheden en bedrijven en voor de communicatie en interactie tussen burgers. Een uitgelezen kans om het internet te ‘repareren’ en de maatschappelijke waarden steviger te verankeren in de basis van het internet. Maar dan moet de overheid het internet wel als publieke voorziening behandelen.

nieuws

bestuurstafel Gedeelde gronden voor de gemeentelijke IT
1

door: Marieke Vos | 18 december 2019

Common Ground gaat over de informatievoorziening van gemeenten en dat is vandaag de dag een onderwerp dat bestuurders interesseert, zo bleek op de iBestuur bijeenkomst over dit onderwerp. Zo’n 25 deelnemers, waaronder veel burgemeesters en wethouders, spraken op donderdag 12 december in Utrecht over wat Common Ground is en wat gemeenten daar zelf aan kunnen bijdragen.