zoeken binnen de website

nieuws

Eerste scan op 'vervuilde data' overheid bijna klaar

door: Thijs Doornenbosch | 15 juni 2021

De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van de Toeslagenaffaire aangedrongen op een overheidsbrede scan op onterechte registraties van nationaliteit, etniciteit en geboorteplaats in risicomodellen. De eerste inventarisatie – die van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – is bijna gereed.

podium

Waarom publieke waarden om publieke code vragen

door: Arjan Widlak en Boris van Hoytema | 15 juni 2021

Politici en beleidsmakers willen niet praten over applicaties of software, maar over problemen en oplossingen. Daar beklagen we ons wel eens over, maar daar valt ook veel voor te zeggen. Belangrijk is dat we het gesprek voeren over de voorwaarden die we stellen aan de digitale infrastructuur van de overheid, zowel in technische termen als in termen van besluitvorming.

weblog

 • Wie wat bewaart, die heeft wat

  door: Pascale Georgopoulou | 15 juni 2021

  Pascale Georgopoulou

  Er wordt vanuit de raad weinig, veel te weinig, aan overlevering en geschiedschrijving gedaan. ? Voor de reconstructie van de tijdlijn van gebeurtenissen in de openbaarheid en de achterkamers. Om het verhaal niet alleen vanuit de bestuurlijke of ambtelijke kant te onthouden, maar ook vanuit de kant van de volksvertegenwoordigers.

weblog

 • Laatste kans voor de Omgevingswet: drie voetzoekers

  door: Friso de Zeeuw | 14 juni 2021

  In beschouwingen over de Omgevingswet gaat het veel over het DSO, maar minder over bestuurs-juridische aspecten. Terwijl ook juist die aspecten voor goede gebiedsontwikkeling van belang zijn. Op dit vlak schort het. Drie oplossingen zijn nodig: een langere overgangstermijn, Eerste Hulp Bij Omgevingswet (EHBO) en Turbo-beoordeling.

magazine

‘Voorstellen Europese Commissie gaan niet ver genoeg’

door: Rineke van Houten | 15 juni 2021

De wetgeving die de Europese Commissie heeft voorgesteld om de techreuzen aan banden te leggen, schiet tekort, zegt Europarlementariër Paul Tang. “Het verdienmodel van Google en Facebook is pervers, dat wordt niet aangepakt.” Aan de wandel met een sociaaldemocraat die zich heeft vastgebeten in de strijd tegen het misbruik van persoonlijke data.

bijeenkomsten

29 juni: webinar 'Dienstbaar aan regels of aan mensen?'

Het leven zit vol fundamentele veranderingen. Vaak heeft de overheid hierin een belangrijke rol. Het programma ‘Mens Centraal’ helpt overheidsinstanties om vanuit levensgebeurtenissen hun communicatie en dienstverlening te verbeteren. In dit webinar gaan we uitgebreid in op het spanningsveld tussen maatwerk en gelijke behandeling en de complexiteit van organisatieverandering.

partners

 • 18 juni: Virtueel evenement 'Slimmere verwerking van documenten in de overheidssector'

  Het is duidelijk dat een goed data- en informatiebeheer in de overheidssector een groot aantal voordelen oplevert. Maar het is niet altijd even makkelijk in de praktijk. Vooral als je bedenkt dat het niet alleen om technologische veranderingen gaat, maar ook om een zakelijke, politieke en beleidsmatige omschakeling. Tijdens het komende IBM Data and AI Academy-evenement zoomen we in op slimmere dataverwerking voor de overheidssector.

  nieuws: 14 juni 2021 | ibm


 • Een versnelde aanpak om te komen tot blije medewerkers en blije burgers

  Gemeente Beekdaelen werkt sinds 2019 met iBurgerzaken. Na de herindeling (Onderbanken, Nuth en Schinnen) bracht Beekdaelen eerst de basis op orde en zet nu verdere stappen op het gebied van procesoptimalisatie. Onder de noemer “dienstverlening bouwen we samen” stippelt Beekdaelen het pad uit richting de dienstverlening van de toekomst: digitaal waar mogelijk én maatwerk waar nodig. Hierbij wordt ingezet op 70% selfservice over alle processen heen.

  weblogs: 14 juni 2021 | pinkroccade


 • Hoe digitalisering kan bijdragen aan minder voedselverspilling

  Voedselverspilling is een urgent maatschappelijk thema, want elk jaar wordt wereldwijd meer dan 1,6 miljard ton aan ‘geschikt voedsel’ verspild. Tommi Mäkinen, Innovation Lead Europe bij Tata Consultancy Services, legt uit hoe digitalisering kan bijdragen aan een efficiëntere voedselketen.

  artikelen: 10 juni 2021 | tcs


podium

Digitale identiteit als Nederlandse troefkaart in Europa

door: Bart Jacobs en Roelof Meijer | 15 juni 2021

De Europese Commissie stelt een nieuwe Europese digitale identiteit voor. Die identiteit is een essentieel onderdeel van de eigen digitale autonomie, om te voorkomen dat we hier straks moeten kiezen tussen inloggen met AppleID of met WeChat. Dit voorstel van de Commissie biedt unieke kansen voor Nederland, want wij hebben al precies wat de Commissie wil, namelijk de IRMA app.

podium

Boekrecensie: De moderne digitale provincie. Succesvol organiseren en digitaliseren

door: Paul Strijp | 14 juni 2021

Praktijkgericht met een stevige theoretische onderbouwing. Inspirerend met een positieve grondhouding naar provincies. En zeker ook gedurfd. Deze kwalificaties passen bij het recent verschenen boek ‘De moderne digitale provincie’ van Jaring Hiemstra. Het leest als een provinciale routekaart voor digitalisering. Dat neemt niet weg dat een drietal vraag- en kritiekpunten op zijn plaats is.

partners

 • De impact van klimaatverandering analyseren

  Klimaatverandering is al jaren een belangrijk en terugkerend thema, zowel in het nieuws als de politiek en het bedrijfsleven. Op (inter)nationaal niveau wordt gesproken over de kosten, oorzaken en gevolgen. Maar hoe zit dat op lokaal niveau? Hoe kan bijvoorbeeld een gemeente weten wat voor invloed de klimaatverandering en adaptatiemaatregelen hebben op hun gebied? Met satellietbeelden.

  nieuws: 10 juni 2021 | imagem


 • Gespreks-AI in eDiensten Centric verbetert interactie van burger met gemeente

  Centric integreert gespreks-AI in haar portfolio voor de publieke sector om de interactie en communicatie van burgers met hun gemeente te verbeteren. Dankzij de toevoeging van Amelia’s kunstmatige intelligentie aan de eDiensten van Centric worden burgers straks 24/7 bijgestaan door een digitale assistent.

  nieuws: 9 juni 2021 | centric


video

Terugkijken: Open Standaarden bij aanbestedingen: de succesverhalen

door: Redactie iBestuur | 6 juni 2021

Vijf organisaties ontvingen een oorkonde van Forum Standaardisatie omdat ze 100 procent scoorden bij de uitvraag aan marktpartijen. Wat is het geheim achter hun succes? “Blijf intern hameren op het waarom,” zegt Harm van de Wetering van Netherlands Space Office. Verslag van een webinar met FM Haaglanden, NSO/RVO, Belastingdienst, Gemeente Heeze Leende en Gemeente Purmerend.

magazine

Sensoren: het zesde zintuig?

door: Karina Meerman | 10 juni 2021

Een sensor is een zintuig voor een elektrisch of mechanisch apparaat. Ze kunnen als het ware ruiken, horen, zien en voelen. Wat ze aan stoffelijke zaken waarnemen en hoe ze daar elektronisch op reageren, hangt af van het type sensor en hoe ze zijn geprogrammeerd. Een ding hebben ze allemaal gemeen: ze houden ons in de gaten.

nieuws

Minister van Digitale Zaken of houden zoals het is?

door: Redactie iBestuur | 10 juni 2021

Hoe moeten we de governance inrichten rond digitalisering? Een minister van Digitale Zaken? Nu zijn drie ministeries verantwoordelijk voor digitalisering. De Nederlandse School voor het Openbaar Bestuur (NSOB) publiceerde een essay over de governance van het Nederlands digitaliseringsbeleid. Belangrijke aanbeveling is het om in het vraagstuk niet te gaan versimpelen.

nieuws

De Denen doen het beter

door: Redactie iBestuur | 9 juni 2021

Denemarken is mondiaal koploper op het gebied van digitalisering. Wat is het geheim achter hun succes? Het ministerie van BZK liet het onderzoeken door PWC. Een centraal aangestuurd digitaliseringsmodel met een goede regie blijkt een belangrijke factor. De autonomie van individuele partijen en decentraal verdeelde budgetten leidt tot versnippering van kennis en een onevenwichtig ecosysteem.