podium

 • Burgerwoordenboeken als participatie-instrument

  3

  door: Martijn Hartog, Bert Mulder en Erwin Folmer, 14 februari 2018

  Boek

  Burgers moeten worden toegerust voor een participatiesamenleving en goede informatievoorziening is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Een goede digitale verbinding tussen de systeemwereld van professionals en de leefwereld van burgers is van groot belang en om die te ondersteunen wordt gewerkt aan het concept ‘burgerwoordenboeken’.

podium

 • 'Privacy en veiligheid kunnen wél hand in hand'

  door: Splinter Chabot, 13 februari 2018

  Splinter Chabot

  “Er moeten wél nieuwe handvatten komen voor onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten, maar níet in deze vorm. De Wiv (‘sleepwet’) doet te veel inbreuk op de privacy van individuele burgers. Daarom roepen wij op om in maart tegen de sleepwet te stemmen.” Dat zegt Splinter Chabot, landelijk voorzitter van de JOVD, de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD.

partners

 • Geen vonnissen poepen, maar vooruit kijken JenV

  Rechters willen geen vonnissenpoepers zijn, maar betrokkenen toekomstig leed besparen door middel van een beter databeheer. Dit najaar besloot een aantal partijen de kansen voor de bouw van een hub voor toezichtsdata te onderzoeken. “Data zijn niet de spin-off van applicaties maar hebben een eigen waarde.”

  door: Cyriel van Rossum

  artikelen: 15 februari 2018, partnerpagina minjenv

   

 • Blockchainmissie naar Singapore Singapore

  Nederlandse blockchainstakeholders binnen de overheid en het bankwezen togen medio november naar het sterk innoverende Singapore. Doel was kennisuitwisseling en samenwerkingsverbanden opzetten. Blockchainpilots.nl organiseerde de missie en ICTU en het ministerie van JenV waren ook van de partij.

  artikelen: 13 februari 2018, partnerpagina ictu

   

nieuws

Breda Meer doen met data

door: Marieke Vos, 12 februari 2018

Gemeenten beschikken over veel data waar ze méér mee zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld in de fraudebestrijding. Maar ze zijn huiverig om data ‘buiten de gebaande paden’ te gebruiken, uit angst om de privacyregels te overtreden. Een aantal gemeenten laat zien dat die angst ongegrond is.

magazine

Peter van Schelven Waakhond of lokvogel?

door: Peter van Schelven, 12 februari 2018

Toezicht houden is een echt vak. Dat vraagt dus om kunde en wijsheid. Aan een toezichthouder mogen hoge professionele eisen gesteld worden. Dat geldt ook voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de instantie die gaat over de nette omgang met persoonsgegevens in Nederland.

podium

De Digitale Kooi Problemen in de bureaucratische cloud

door: Arjan Widlak en Rik Peeters, 8 februari 2018

De afgelopen jaren deed de Kafkabrigade onderzoek naar onbedoelde gevolgen voor burgers door informatieuitwisseling bij de overheid. Dat is gedaan aan de hand van de ruggengraat bij de overheid: de basisregistraties.

nieuws

Blockchain Tijd voor een experimenteerwet

door: Fred Teunissen, 7 februari 2018

Het stof rond de eerste blockchainpilots in de publieke sector is aan het optrekken en daarbij worden stevige juridische obstakels zichtbaar. De vraag is nu of een tweede ronde experimenten met deze op het oog zo veelbelovende technologie zinvol is.

nieuws

Pleio Ambtenaren liken massaal online platform Pleio
3

door: Jet van Eeghen , 5 februari 2018

Een online platform waar ambtenaren ook over de grenzen van hun eigen club met elkaar kunnen debatteren en van elkaar kunnen leren. Het begon klein, als initiatief van een paar ambtenaren; inmiddels heeft Pleio ruim 380.000 gebruikers. Het zou háást uit z’n jasje groeien. Om dat te voorkomen hebben de ontwikkelaars zelfs een kijkje genomen bij de Canadese evenknie van Pleio.

nieuws

Franc Weerwind De informatiesamenleving van Franc Weerwind
1

door: Bas Linders, 1 februari 2018

De overheid moet niet alleen digitaliseren, maar vooral zorgen voor samenhang. Digitale overheidsdiensten werken veel beter als ze niet zitten opgesloten in kolommen en domeinen, maar als ze in samenhang worden bedacht en toegepast. Vooral omdat de klant daar beter van wordt, stelt Franc Weerwind, de burgemeester van Almere.

partners

 • Tom Smits over fysieke beveiliging van informatie Tom Smits - CIP

  Tom Smits van Fox-it vertelt aan Elleke Oosterwijk van het CIP welke fysieke maatregelen je in kunt zetten om de technische maatregelen voor informatie beveiliging te ondersteunen.

  artikelen: 12 februari 2018, partnerpagina cip

   

 • Bouwers en koplopers zetten kwartet in PinkRoccade

  Klantvriendelijk, efficiënt, tijdbesparend… het is de bekende trits. Maar nu echt! PinkRoccade Local Government Samenlevingszaken ontwikkelt samen met een aantal koplopers een applicatie voor inkomensaanvragen: iParticipatie. Deze applicatie moet dit aanvraagtraject zowel voor de aanvrager als voor de behandelaar een stuk simpeler maken. Én van deze tijd.

  artikelen: 8 februari 2018, partnerpagina pinkroccade

   

 • Nederland bij digitale überperformers Vlaggen

  De digitale overheid ontwikkelt zich razendsnel. Nederlandse overheidsdiensten zijn grotendeels online beschikbaar en informatie is in driekwart van de gevallen ook mobielvriendelijk.

  artikelen: 7 februari 2018, partnerpagina capgemini

   

magazine

Prof. Chris Verhoef Écht toezicht is niet gratis

door: Chris Verhoef, 31 januari 2018

Mensen lezen niet, luisteren niet, zien niet en interpreteren signalen vaak zo simpel mogelijk. Daardoor kun je heel ver komen met fake-verhalen. Oobah Butler wist van zijn tuinhuisje London’s top-rated restaurant te maken, zonder ooit een klant te hebben gehad. Noem het een restaurant, zorg voor positieve reviews, maak een website, leen de reputatie van sterren en misbruik de menselijke slordigheid van geest.

podium

Bas Eenhoorn ‘We hebben maximaal gepresteerd’

door: Frits de Jong, 30 januari 2018

Sinds 17 januari 2018 is Bas Eenhoorn Digicommissaris af. Hij beschouwt de afgelopen drie jaren niet echt als gemakkelijk, maar is blij dat er desondanks het maximale is bereikt. Er liggen afspraken over duurzame financiering, het Digiprogramma 2018 is rond en er is een voorstel voor een nieuwe governance, passend bij de rol en verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van BZK en die van alle belanghebbenden bij een goed functionerende digitale overheid.

nieuws

 • Luchtvervuiling? Daar hebben we het niet meer over

  door: Brigit Kooijman, 29 januari 2018

  Nijmegen

  Burgers die in hun eigen omgeving waarnemingen of metingen doen, al dan niet ten behoeve van de wetenschap; het is niets nieuws. De Nationale Tuinvogeltelling bestaat al sinds 2003. Maar nieuwe technieken hebben ervoor gezorgd dat ‘citizen science’ het afgelopen decennium een hoge vlucht heeft genomen. Wat is precies het nut van die zelfmetende burgers en wat gebeurt er met de data die ze verzamelen?