zoeken binnen de website

magazine

Sophie in 't Veld Ethiek

door: Sophie in't Veld | 11 november 2019

Het privacydebat is sterk gedemocratiseerd in de vijftien jaar dat ik me met het onderwerp bezighoud. Veel meer mensen zijn tegenwoordig doordrongen van het belang, dan in de dagen dat ik tot in den treure moest uitleggen waarom privacybescherming belangrijk is.

podium

Den Haag Aanzet tot een IT-Deltaplan voor de overheid
2

door: Daan Rijsenbrij | 7 november 2019

Daan Rijsenbrij heeft het afgelopen jaar drie artikelen geschreven in (CIO-Magazine, het FD en Elsevier), waarin de problemen van de overheid met IT zijn benoemd. “ Geïnspireerd door en gebruikmakend van de vele commentaren die hij uit zijn netwerk ontving, stelde Rijsenbrij onderhavige notitie op.

weblog

 • Bouwen mét burgers

  door: Larissa Zegveld | 11 november 2019

  Larissa Zegveld

  Je kunt als overheid een website of portaal bouwen naar eigen inzicht, maar je kunt ook luisteren naar de gebruikers.

weblog

 • Gehuurd adressenbestand?

  door: Seger de Laaf | 8 november 2019

  Gehuurde adressenbestanden. Net als je denkt alles gezien te hebben, blijkt de waarheid nog vreemder dan de fictie.

partners

 • Voorbereiding op de Omgevingswet: gewoon doen

  Omgevingswet

  Voor het realiseren van een digitale overheid moeten een heleboel basiselementen in gereedheid worden gebracht. In de voorbereiding op de Omgevingswet worden ‘meters gemaakt’ met de ontwikkeling van de technische bouwstenen daarvoor, zegt Sander Meinders. Hij is programmamanager op dit thema bij Centric, dat – samen met haar partners – oplossingen ontwikkelt voor ‘every step of the way’.

  door: Els Wiegant

  artikelen: 7 november 2019 | partnerpagina centric


magazine

Prof. Chris Verhoef Vuile data

door: Chris Verhoef | 6 november 2019

PNR-gegevens: oftewel Passenger Name Records, dat is de verzamelnaam voor alle gegevens die opgeslagen zijn in airline reservation systems. Het gaat om namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, alle betalingsinformatie plus factuuradres, frequent flyer deelname; kortom je hele aviare doopceel.

nieuws

fles in water met geld Wie maakt chocola van de toeslagenspaghetti?
1

door: Marjan Arenoe | 4 november 2019

Mensen met een laag inkomen raken (verder) in de schulden door de wirwar van regelingen en toeslagen van de overheid. Verschillende partijen ontwikkelen apps die duidelijkheid geven over de maandelijkse inkomsten. Maar het is een druppel op de gloeiende plaat.

praktijk

 • Utrecht bereidt zich voor op de Woo

  Donovan Karamat Ali en Edwin Rooks

  Het moet de opvolger van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) worden: de Woo (Wet open overheid). De impact van de nieuwe wet is groot. Voor inwoners én gemeenten. Dat vereist dat goed wordt nagedacht over invulling en gevolgen. Een van de voorlopers is de gemeente Utrecht.

  door: Frits de Jong | 6 november 2019


podium

open Openbaarheid in de juridische praktijk
1

door: Annemarie Balvert en Gijs van Maanen | 31 oktober 2019

Begrippen als openbaarheid en transparantie zijn steeds meer gemeengoed bij overheden, maar het is niet altijd even helder wat er wordt bedoeld met die begrippen. Aan de hand van een uitspraak van de Raad van State merken Annemarie Balvert en Gijs van Maanen (beiden Tilburg University) op dat door de aanwezigheid van verschillende ideeën van openheid de implementatie van openbaarheid van gegevens nog steeds een heikele bezigheid is.

nieuws

Robbert Dijkgraaf ‘Met quantumtechnologie hebben we goud in handen’

door: Frits de Jong | 29 oktober 2019

Nederland staat hoog aangeschreven als het gaat om de ontwikkeling van quantumtechnologie. Vooraanstaand wetenschapper Robbert Dijkgraaf is daar reuze trots op. Tegelijkertijd maakt hij zich zorgen. Met name over de mogelijke braindrain van Nederlandse quantumonderzoekers naar het buitenland. “Ik hoop dat ook de Nederlandse regering inziet dat zij goud in handen hebben.”

magazine

Marens Engelhard Agnotologie

door: Marens Engelhard | 28 oktober 2019

De dag dat ik dit schrijf is het 9/11. Iedereen weet nog wat hij die dag deed. Of, als je van mijn generatie bent, zelfs wat je deed op 22 november 1963, de dag dat Kennedy werd vermoord; ik zie mezelf staan in een bedrukt kringetje op het plein van mijn lagere school. Op 9/11 rond 15.00 uur had ik een overleg op het Amsterdamse stadhuis. Iemand kwam in de deuropening staan: het WTC staat in brand. Vliegtuig. Eerste reactie: onmogelijk, een flauwe grap. De rest is geschiedenis.

podium

BVV Stop de AIVDisering van onze verzorgingsstaat

door: Ronald Huissen | 24 oktober 2019

Grootschalige koppelwetten als SyRI zijn onderdeel van een Grote Stap Voorwaarts naar een digitale controlemaatschappij, waarin al onze persoonsgegevens fair game zijn voor de overheid en iedere burger bij voorbaat verdacht is. Volgens het Platform Bescherming Burgerrechten bedreigt deze tendens het functioneren van de rechtsstaat en moet deze een halt worden toeroepen.

partners

 • ‘Dat is wat data voor je doet’

  DBDW 2019

  Nét een stapje meer de diepte in, nét wat groter en nét wat (inter)nationaler. De tweede editie van Den Bosch Data Week (DBDW), van 28 oktober tot 2 november, belooft het succes van vorig jaar voort te zetten. “We hebben als stad een duidelijke profilering gekozen en dat is een goede keuze gebleken.”

  artikelen: 5 november 2019 | partnerpagina minbzk


 • Nieuwe praktijkrichtlijn voor risicobeheersing maatwerksoftware

  dobbelstenen

  Zowel makers als gebruikers van maatwerksoftware hebben baat bij veilige en robuuste software. De praktijkrichtlijn NPR 5326 ‘Kwaliteitsborging maatwerksoftwareontwikkeling en -onderhoud’, mede ontworpen door Centric, helpt de risico’s te beheersen.

  nieuws: 4 november 2019 | partnerpagina centric


podium

open data Gemeenten en provincies, doe mee en open je data
1

door: Lucas Benschop en Wilma Haan | 21 oktober 2019

Op veel plekken in het land verschraalt de lokale journalistiek en niet zelden is er geen geld meer voor een politiek verslaggever op de perstribune van de Raadszaal. Tegelijkertijd worden tal van taken overgeheveld van het Rijk naar het lokale bestuur. Het is een gevaarlijke combinatie die een gezonde controle op de democratie in de weg staat.

nieuws

Jan van Ginkel “Zeer bewust zeer onbekwaam”

door: Peter Mom | 17 oktober 2019

Jan van Ginkel, loco-provinciesecretaris van Zuid-Holland en aldaar concerndirecteur, doet veel met passie, zegt hij, maar nadenken over en aandacht vragen voor de ethische kant van ver doorgevoerde digitalisering brengt hem tot ‘vlammen van binnen’. Het is een zoektocht, complex en urgent.